Félidőben az ENeRAG projekt

2020.04.15.
Félidőben az ENeRAG projekt
Az ELTE konzorciumi vezetésével 2018 októberében indult ENeRAG H2020 projekt nemzetközi kiválósági hálózatépítés révén erősíti az ELTE kutatási és innovációs kapacitását a felszínalatti fluidumok területén. Az elmúlt hónapokban újabb tanulmányutakat, nemzetközi hallgatói versenyt, konferenciaszekciót szerveztek, tanulmányokat jelentettek meg neves szaklapokban. 

Az ENeRAG a Hidrogeológusok Nemzetközi Szervezetének Regionális felszínalatti vízáramlási bizottságával (RGFC-IAH) és az ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékén működő Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúrával karöltve ebben a félévben elindította hallgatói versenyének nemzetközi fordulóját. A geofluidumok témakörében 10 különböző országból (Kína, Egyiptom, Hollandia, Nigéria, Nepál, Irán, Dél-Korea, Uganda, India és USA) jelentkezett kétfős csapatok mérték össze tudásukat online teszt keretében, majd a legjobb öt csapat a felszínalatti vizekkel kapcsolatos, társadalmi szempontból is fontos témaköröket mutathatott be rövid videók formájában.  

A projekt már korábban is számos nemzetközi konferencián szervezett sikeres szekciót,

2020 januárjában az Oslóban megrendezett 34. Nordic Geological Winter Meeting találkozó keretében bizonyíthatta szervezőkészségét geotermikus témában.

A projekt menedzsere, Erhardt Ildikó részt vett az Európai Bizottság által, Brüsszelben szervezett Widening Day-en, mely kiváló alkalom volt a kapcsolatfelvételre más projektek képviselővel, és lehetőségeket nyitott új együttműködések megalapozására is. 

Februárban az ELTE hallgatói és oktatói háromnapos nemzetközi rövidkurzus keretében szerezhettek korszerű ismereteket a fluid-kőzet kölcsönhatások izotóp-geokémia témakörében. A kurzuson a szakma elismert tekintélyei adták át tudásukat a nemzetközi hallgatóságnak. Hugh O’Brien, Yann Lahaye és Molnár Ferenc a Finn Geológiai Szolgálattól, Holly Stein a Colorado State University-ről, Pécskay Zoltán az MTA Atommagkutató Intézetből, Demény Attila pedig a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézetéből érkezett. A kurzus legfőbb célja az volt, hogy bemutassák a legújabb izotóp-geokémiai technológiákat, szemléltetve alkalmazásukat a hidrotermás rendszerek kutatása során. 

Szabó Zsóka doktorandusz hallgató kéthónapos csereprogram keretében Milánóba látogatott, ahol a vadózus zóna modellezésének alapjaival ismerkedhetett meg az UMIL kutatóinak segítségével. A hallgatócsere során valós esettanulmányokon keresztül vizsgálták a Milánóban és környezetében kiépített MAR (Managed Aquifer Recharge / célzott felszínalatti vízutánpótlás) rendszerek működését, valamint numerikus modellezéssel elemezték a lehetséges vízellátási forgatókönyveket a magyarországi Duna-Tisza közi területre vonatkozóan.  

Február és március között 50 napos hallgatócsere keretében Szijártó Márk PhD-hallgató a finnországi Espooba utazott, ahol a GTK kutatóival együttműködve bővíthette ismereteit az alacsony entalpiájú energiafelhasználás módszereiről. A tanulmányút során csatlakozott a finn COMSOL modellező csoporthoz, ahol a felszínalatti vízáramlás által vezérelt advektív hőtranszportot tanulmányozták.  

A koronavírus-járvány mindkét PhD-hallgató külföldi tartózkodását érintette. Tanulmányútjukat helyi home office-szal zárták, majd itthon fejezték be a projekthez kapcsolódó feladataikat. A projekt résztvevői folyamatosan dolgoznak a geofluidumok témakörébe illeszkedő publikációkon, melynek eredményeképpen

eddig 4 cikket jelentettek meg magas minősítésű folyóiratokban, 

és jelenleg is további 11 tanulmányon dolgoznak.

A jelenlegi járványügyi helyzet  az ENeRAG-ra is jelentős hatást gyakorol, hiszen a kiválósági hálózatépítés és kapacitás fejlesztés alapja a nemzetközi konferenciákon, workshopokon, továbbképzéseken való részvétel és a hallgatócsere. Így a projekt legtöbb jövő félévre tervezett eseményét – beleértve az eredetileg 2020. július 8–10. között az ELTE-re tervezett Geofluids Symposiumot is – a konzorcium elhalasztotta.

A projekt eseményeiről további információ, illetve a harmadik hírlevél az enerag.elte.hu honlapon található.

Borítófotó: Szabó Zsóka PhD-hallgató az UMIL-ban


Korábban:
Bemutatkozott az ENeRAG
Lezárult az ENeRAG projekt első féléve
Lezárult az ENeRAG projekt második féléve