Konzultációk

Konzultációk

Konzultációk

Egyéni e-learning konzultációk az ELTE oktatóinak, munkatársainak

Válasszon egy időpontot, hogy feltehesse digitális pedagógiával, kurzusfejlesztéssel, online tanítással kapcsolatos módszertani kérdéseit egy e-learning szakértőnek. A bemutatkozásokat a névre kattintva olvashatja. A konzultációk helyszíne: ELTE Teams

Jelentkezés az IDŐPONTFOGLALÁS gombra kattintva: 

IDŐPONT-
FOGLALÁS

IDŐPONT-
FOGLALÁS

IDŐPONT-
FOGLALÁS

IDŐPONT-
FOGLALÁS

IDŐPONT-
FOGLALÁS

Dr. Abonyi-Tóth Andor

Chogyelkáné Babócsy Ildikó

Tartsayné Dr. Németh Nóra Dr. Tóth-Mózer Szilvia

Dr. Virányi Anita

Mi  is az a módszertani konzultáció, miben segít az e-learning szakértő?

Egy e-learning konzultáns segít...

 • korszerű digitális pedagógiai-módszertani ismereteket integrálni a (felső)oktatási gyakorlatba (saját maga is rendelkezik felsőoktatásban szerzett oktatói tapasztalattal, ismeri az itt felmerülő kérdéseket),
 • tisztázni a hozzá forduló oktatók igényeit, megtalálva az online tanulási környezetben azokat a megoldásokat, amelyek segítik céljai elérésében,
 • folyamatában látni és láttatni egy kurzus felépítését, szerkezetét,
 • átgondolni előnyeit, lehetőségeit, hátrányait vagy korlátait, lehetséges kimeneteleit egy-egy módszer alkalmazásának,
 • feltárni azokat a területeket és forrásokat, amelyeken és amelyek segítségével közelebb kerülhet pedagógiai céljai megvalósításához.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy...

 • holisztikus szemléletben segíthet áttekinteni egy online kurzusfelületet, és e-learning szakmai szempontok alapján (lényegében területfüggetlenül) értékelni erősségeit és fejleszthető területeit,
 • tanulási célok és tanulási tevékenységek összehangolásában támogatja az oktatót,
 • az értékelési és követelményrendszer kialakításában javaslatokat tesz,
 • a tananyag megjelenítésével kapcsolatosan segít érvényesíteni esztétikai, ergonómiai, akadálymentesítési szempontokat,
 • képzéseket, kurzusokat, tutorialokat vagy help-desk szolgáltatást javasol az ismeretek bővítése és a készségek fejlesztése céljából, egyéni fejlődési célokat segít kitűzni.

A folyamat során:

 • két egyenrangú szakember dolgozik együtt, akik más-más területen rendelkeznek szaktudással, de együtt gondolkodnak arról, hogyan lehet a tanulási-tanítási folyamatot eredményesebbé tenni az online térben
 • az oktató hozza a szaktárgyával kapcsolatos tanítási tapasztalatait, a tanulócsoportjával kapcsolatos ismereteit, a konzultáns a digitális pedagógia szakértője, egyaránt alkalmaz általános pedagógiai-andragógiai és technológiai tudáselemeket, és ezeket egyesítve az elvek és módszerek olyan új összességét tudják használni, ami a felmerült problémák adekvát megoldása lehet,
 • konzultáns és oktató egyaránt tanul, hiszen minden konzultáció egyedi kérdéseket vet fel, és olyan megoldásoknak kell születni, amiket az oktató elég személyre szabottnak tart ahhoz, hogy a gyakorlatba is átvigyen
 • akár több alkalommal is találkozik a konzultáns és az oktató, hogy megbeszéljék az oktató előrehaladását,
 • kritikus pont, hogy az oktató is elköteleződjön az aktív megoldáskeresésben, gyakorlata felülvizsgálatában és változtatásában.

Ennek eredményeképpen:

 • az oktatók olyan kurzusfelületeket tervezhetnek, amelyek segítségével 1-2 félév alatt megtérülhet a kurzusfejlesztésbe befektetett energia az oktatói munkaterhelés oldalán,
 • az oktatók eredményesnek, magabiztosabbnak érezhetik magukat, fejlődik digitális kompetenciájuk,
 • a hallgatók sikerének támogatása tervezett, átgondolt módon valósul meg a kurzusfelületen,
 • az oktatók a tanulócsoportjaik, illetve hallgatóik igényeihez igazodva alakítják a tanulástámogató környezetet az online térben.

Egy e-learning konzultáns...

 • mindig onnan indul, ahol az oktató éppen van, ott segít neki, ahol ő segítséget kér,
 • empatikus, elismeri, hogy az oktató fejlődni, tanulni szeretne és ő ebben segítségére lehet,
 • tiszteli az oktatók más téren szerzett kompetenciáit, azt a saját digitális kompetenciáival ötvözve támogatja egy korszerű tanulási környezet kialakítását,
 • saját gyakorlatával, tapasztalataival nyújt hiteles példát kurzusfejlesztési kérdésekben,
 • motiválja a hozzá forduló oktatókat, hogy a pedagógiailag, módszertanilag is jól felépített, átgondolt és tartalmilag is jó minőségű felületek kialakítása kapcsán szerzett tapasztalataikat, tudásukat megosszák jó gyakorlatként oktatótársaikkal,
 • hidat képezhet az oktatói kérések és a help-desk munkatársai között abban, hogy egyértelműsíteni tudja azokat a kéréseket, amelyekre az oktatóknak az eredményes, hatékony munkavégzéshez szüksége lehet,
 • az oktatókat támogató, módszertani-pedagógiai képzéseket, segédanyagokat dolgoz ki, konzultációs lehetőséget biztosít egy-egy kérdéskör alaposabb feltárásához és a megoldás megtalálásához.

Egy e-learning konzultánsnak nem feladata, nem kompetenciája, hogy…

 • ő alakítsa ki az oktató igényei alapján a kurzusfelületet, online tereket,
 • offline tananyagelemeket tegyen elérhetővé digitális formában, hanem sokkal inkább megad minden támogatást ahhoz, hogy ezt az oktató önállóan meg tudja valósítani,
 • technikai útmutatókat készítsen vagy értelmezzen az oktató vagy a hallgatók számára a tanulásmenedzsment rendszerek vagy egyéb webkettes tanulástámogató alkalmazások használatához,
 • hibabejelentéseket kezeljen, e-learning naplófájlokban nyomozzon, kurzust/adatokat állítson helyre,
 • szoftverfejlesztéseket valósítson meg.

ELTE-s oktatóként keresse bizalommal e-learning szakértőinket módszertani konzultáció keretében!