Erőszakprevenció, konfliktuskezelés

Erőszakprevenció, konfliktuskezelés

Erőszakprevenció, konfliktuskezelés

„Együtt az Erőszak Ellen”

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem polgárainak kezdeményezésére „Együtt az Erőszak Ellen” kampány indult Egyetemünkön, melynek célja az erőszak minden formájának elutasítása. A csatlakozók egy türkiz színű szalag viselésével fejezhetik ki egyetértésüket, a kezdeményezéshez már ezernél is többen csatlakoztak a Facebookon. A kampányt az Állam- és Jogtudományi Kar fiatal oktatóiból álló „below40” csoport kezdeményezte, mára az ELTE több kara csatlakozott.

A kezdeményezés felhívásában ez olvasható:

„Sok mindenben különbözünk, de biztosan összeköt minket, hogy mindannyian elítéljük a nők elleni erőszakot. Az ELTE oktatóiként és hallgatóiként fontosnak tartjuk felemelni a szavunkat az erőszak és az agresszió, az elnyomás, a bántalmazás, a zaklatás minden formájával szemben. Kiállunk a szexuális és más erőszak áldozatai mellett, elítéljük az áldozatok hibáztatását és az erőszakról való hallgatást. Fontos értéknek tartjuk az egyetem polgárainak sokszínűségét és egy olyan egyetemi közösségért dolgozunk, amelyben az oktatók és a hallgatók is megbecsülik egymást.

Alapvető értéknek tartjuk, hogy egymást kizárólag tetteink és teljesítményünk alapján ítéljük meg tekintet nélkül nemre, életkorra, szexuális orientációra és nemi identitásra, nemzeti, etnikai hovatartozásra vagy származásra, vagyoni helyzetre, politikai, vallási vagy más meggyőződésre, fizikai és egyéb adottságokra. Ez mindannyiunkat összeköt, csatlakozz hozzánk TE is! Állj ki te is értékeink mellett és viselj te is türkiz színű szalagot!”

Együtt az Erőszak Ellen Facebook-csoport

Egyetemi ombudsman

Intézményi ombdusmanként egy olyan, súlyponti szereplőre van szükség az Egyetemen, aki egyik szervezeti egységhez sem kötődik, ilyen módon az intézmény egészére és egyes részeinek működésére hatást tud gyakorolni. Ennek előfeltétele a közvetlen kapcsolat az egyetemi polgárokkal, és az érdemi ráhatás az egyetemi döntéshozatalra.

Az egyetemi ombudsman a következő területeken fejtheti ki tevékenységét:

  • A toleráns és befogadó egyetemi környezet kialakítását támogató, a tudatosságot erősítő, proaktív és rendszeres általános tájékoztató tevékenység, kommunikációs kampányok folytatása.
  • Az intézményi gyakorlatok rendszeres elemzése, ezek alapján általános és speciális ajánlások, protokollok kidolgozása és előterjesztése az egyes egyetemi szereplők és a döntéshozó fórumok számára.
  • Garanciákkal övezett eljárásban hatékony panaszmechanizmus működtetése az egyetemi polgárok számára hatalmi visszaéléssel kapcsolatos, valamint az emberi méltóságot, az egyenlő bánásmódot, az esélyegyenlőség követelményét, a nemek közötti egyenlőséget, a magánszférát, a nemi identitást és a szexuális önrendelkezési jogot sértő cselekményekkel szemben. Ennek keretében elsősorban (amennyiben az adott kontextusban lehetséges) az érintett felek közötti közvetítés (mediáció) valamint egyetemi és egyetemen kívüli fórumok eljárásának kezdeményezése állhat az ombudsman rendelkezésre.

Az egyetemi ombudsman további feladatköreiről itt olvashat bővebben,

2020-tól az ELTE Trefort-kerti campusán (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D) található az ombudsmani iroda, ahova panaszukkal fordulhatnak a jogorvoslást kérők. Jelenlegi vezetője Székely László.

Illusztráció: szarvas / Index