Neptun – Elektronikus Tanulmányi Rendszer

Neptun – Elektronikus Tanulmányi Rendszer EN

A Neptun elérése

A Neptun a https://neptun.elte.hu webcímen érhető el, a „Hallgatói webes felület” (továbbiakban HWEB) linkre kattintva. Belépéshez a HWEB nyitó oldalán kell megadnia a Neptun-kódját és jelszavát. Javasoljuk a nyitóoldalon felsorolt támogatott böngészők valamelyikének a használatát. A Neptun-kódot a felvételi ponthatárok kihirdetését követő napokban, e-mailben küldjük el Önnek.  Amennyiben az e-mail nem érkezik meg a felvételi eljárásban megadott e-mail címére egy héten belül, azt feltétlenül jelezze az info@felvettek.elte.hu címen, vagy személyesen a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda vagy a Savaria Egyetemi Központ Tanulmányi Hivatalának ügyfélszolgálatán.

Amennyiben korábban nem rendelkezett ELTE-s Neptun eléréssel, akkor az induló jelszavát Ön tudja megadni a https://qter.elte.hu (továbbiakban: Q-tér) ’Új jelszó’ szolgáltatásának segítségével. Amennyiben már használta Egyetemünkön a Neptunt, akkor a régi Neptun-kód és régi jelszó érvényes a továbbiakban is. Amennyiben nem emlékszik rá, akkor meg tudja változtatni a Q-tér ’Új jelszó’ szolgáltatásával.

Kérjük, hogy a Neptunba való belépés előtt tanulmányozza a https://neptun.elte.hu oldalról elérhető Neptun dokumentációt! A felvételi határozatot bejelentkezés után a Tanulmányok főmenü / Hivatalos bejegyzések  menüpontja alatt találja meg.

Személyes adatok

A Saját Adatok menüben találja nyilvántartott adatait. Gondoskodjon arról, hogy személyes adatai mindig naprakészek legyenek a rendszerben! Amennyiben adataiban változás áll be, akkor a változásokat a Neptunban is át kell vezetnie. Ön módosíthatja az értesítési címét, e-mail címét és bankszámlaszámát. Amennyiben olyan adatról van szó, amelyet okmányokkal kell igazolnia, akkor csak a Tanulmányi Hivatal vagy a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda tudja átírni a nyilvántartást. Ilyen esetben az adatváltoztatáshoz, pótláshoz fáradjon be személyesen a Questura Iroda vagy a Tanulmányi Hivatal ügyfélszolgálatára, vagy indítson a Q-téren adategyeztetést, az ott leírtak alapján.

Bejelentés, regisztráció

Minden félév elején nyilatkoznia kell arról, hogy folytat-e tanulmányokat az adott félévben – ezt nevezzük bejelentésnek. Amennyiben igen, azt a félév aktiválásával, azaz regisztrációval tudja jelezni, amennyiben nem, azt a félév passziválásával teheti meg. A bejelentést a Neptunban az Ügyintézés alatti Beiratkozás/Bejelentkezés menüpontban lehet elvégezni. Amikor először bejelentést tesz egy képzésen – azaz beiratkozik – akkor a beiratkozási lapot is ki kell nyomtatnia a Neptunból (Információ / Általános nyomtatványok), amelyet vinnie kell a személyes beiratkozásra. A beiratkozási lapon illetve a bejelentés során tett nyilatkozaton számos személyes adat szerepel. Ezek közt gólyaként sok hiányzó lehet (pl. adóazonosító jel, állandó lakcím, TAJ szám). A hiányzó adatok pótlására, elévült adatok javítására (pl. személyi igazolvány szám) keresse fel a Quaestura Irodát vagy a Tanulmányi Hivatalt. Kérjük, hogy az adategyeztetést mihamarabb végezze el, hogy a személyes beiratkozáshoz szükséges Beiratkozási lapot már az egyeztetett adatokkal kinyomtatva tudja magával vinni.  Amennyiben egyszerre több képzésen is tanulmányokat folytat, akkor ezt a nyilatkozatot minden képzésen külön teheti meg. (A Neptunban a bal felső sarokban tud váltani a képzései között, a Képzés linkre kattintva.) A regisztráció előfeltétele a tárgyfelvételnek.