Neptun – tanulmányi rendszer

Neptun – Elektronikus Tanulmányi Rendszer

Neptun – Elektronikus Tanulmányi Rendszer EN

A Neptun elérése

A Neptun a https://neptun.elte.hu webcímen érhető el. Belépéshez ún. kétlépcsős azonosításra van szükség, amely a Neptun-kód és a jelszó megadása után egy második lépést is megkíván. A felület használatáról egy rövid videó áll rendelkezésre.

Felhasználónév/Azonosító: a neptunkódot a felvételi ponthatárok kihirdetését követő napokban, e-mailben küldjük el Önnek.  Amennyiben az e-mail nem érkezik meg a felvételi eljárásban megadott e-mail címére egy héten belül, azt feltétlenül jelezze a quaestura@elte.hu címen.

Jelszó: amennyiben korábbról nem rendelkezett ELTE-s Neptun eléréssel, akkor az induló jelszavát Ön tudja megadni a Neptun ’Új jelszó’ szolgáltatásával.

Amennyiben már használta Egyetemünkön a Neptunt, akkor a régi Neptun-kód és a régi jelszó érvényes a továbbiakban is. Amennyiben Neptun-kódját elfelejtette, a Neptun-kód keresővel megkeresheti. Amennyiben régi Neptun-jelszavára nem emlékszik, a Neptun ’Új jelszó’ szolgáltásával megváltoztathatja azt.

Belépés után egy hallgatók számára közzétett hirdetéslista jelenik meg. Ez a felület ELTE specifikus, más Neptunt használó intézménynél nem található meg.

A tanulmányi funkcionalitást megvalósító hallgatói webes felületre (HWEB) a felső menüsorban található 'Hallgatói web' menüpontra való kattintással juthat el.

Szintén a felső menüsorban található 'Súgó' menüpont alatt a 'Neptun hallgatói web dokumentáció' pont segítségével érhető el a HWEB dokumentációja. Kérjük, hogy a Neptunba való belépés előtt tanulmányozza át!

A felvételi határozatot bejelentkezés és a HWEB-re való átlépés után a Tanulmányok főmenü / Hivatalos bejegyzések menüpontja alatt találja meg.

A Neptun képernyőolvasóval történő, akadálymentes használatáról bővebben itt olvashatsz.

Személyes adatok

Saját Adatok menüben találja nyilvántartott adatait. Gondoskodjon arról, hogy személyes adatai mindig naprakészek legyenek a rendszerben! Amennyiben adataiban változás áll be, akkor a változásokat a Neptunban is át kell vezetnie. Ön módosíthatja az értesítési címét, e-mail címét és bankszámlaszámát. Amennyiben olyan adatról van szó, amelyet okmányokkal kell igazolnia, akkor csak a Tanulmányi Hivatal vagy a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda tudja átírni a nyilvántartást. Ilyen esetben az adatváltoztatáshoz, pótláshoz  indítson a Q-téren adategyeztetést, az ott leírtak alapján.

Bejelentés, regisztráció

Minden félév elején nyilatkoznia kell arról, hogy folytat-e tanulmányokat az adott félévben – ezt nevezzük bejelentésnek. Amennyiben igen, azt a félév aktiválásával, azaz regisztrációval tudja jelezni, amennyiben nem, azt a félév passziválásával teheti meg. A bejelentést a Neptunban az Ügyintézés alatti Beiratkozás/Bejelentkezés menüpontban lehet elvégezni. Amikor először bejelentést tesz egy képzésen – azaz beiratkozik – akkor a beiratkozási lapot is ki kell nyomtatnia a Neptunból (Információ / Általános nyomtatványok), amelyet vinnie kell a személyes beiratkozásra. A beiratkozási lapon, illetve a bejelentés során tett nyilatkozaton számos személyes adat szerepel. Ezek közt gólyaként sok hiányzó lehet (pl. adóazonosító jel, TAJ szám). A hiányzó adatok pótlására, elévült adatok javítására indítson a Q-téren adategyeztetést, az ott leírtak alapján. Kérjük, hogy az adategyeztetést mihamarabb végezze el, hogy a személyes beiratkozáshoz szükséges Beiratkozási lapot már az egyeztetett adatokkal kinyomtatva tudja magával vinni.  Amennyiben egyszerre több képzésen is tanulmányokat folytat, akkor ezt a nyilatkozatot minden képzésen külön teheti meg. (A Neptunban a bal felső sarokban tud váltani a képzései között, a Képzés linkre kattintva.) A regisztráció előfeltétele a tárgyfelvételnek.

Hallgatói befizetések

Bankkártyás fizetés: 
A Neptun felületén a „bankkártyás fizetés" gomb megnyomásával a Neptun weboldala az OTP Bank SimplePay felületére irányítja a hallgatót. Bankkártyás fizetéssel tartozásait azonnal rendezni tudja (0–24h). Az online bankkártyás fizetés biztonságát az OTP Mobil SimplePay fizetési rendszer biztosítja.

Átutalás a Neptun gyűjtőszámla egyenlegére: 
Az önköltségi és egyéb, a tanulmányokhoz kötődő esetleges díjak befizetése a Neptun rendszerben történik. A hallgató felvételét követően automatikusan hozzáféréssel fog rendelkezni az ún. egyéni gyűjtőszámlához, ami egy “virtuális hallgatói bankszámla”. A gyűjtőszámlára csak bankszámlaszámról, átutalással lehet befizetni, egyéb módon, például banki készpénzes befizetéssel, postai úton történő csekkbefizetéssel nem lehet.

Az ELTE gyűjtőszámlájára indított átutalással feltöltheti Neptun-egyenlegét, ahonnan második lépésben – megfelelő fedezet esetén – egy tartozás lejártakor a rendszer automatikusan levonja az összeget. Személyes gyűjtőegyenlegén tetszőleges összeget tarthat a hallgatói jogviszony ideje alatt. Amennyiben több pénz halmozódott fel a neptunos gyűjtőszámlán, és már nincs szüksége az egyenlegén maradt összegre, annak visszautalását bármikor egy gombnyomással kezdeményezheti.

Az átutalás indítása és az összeg Neptun-egyenlegére történő megérkezése közti átfutási idő 1–2 munkanap, tehát ez az opció nem kínál azonnali befizetést!

ELTE gyűjtőszámla: 10032000-01426201-01120008 Kötelező közlemény: „NK-saját Neptun-kód” pl.: NK-ABC123