Köznevelési Bizottság

A Bizottság elnöke

Mesterházy Ferenc, igazgató (Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola)

A Bizottság tagjai

Jankovics László, igazgató (Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium)
Láng György, igazgató (Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium)
Csapodi Zoltán, igazgató (Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium)
Krajcsovitsné Dőry Krisztina, igazgató (Gyakorló Óvoda)
Póth Éva Klára, igazgató (Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola)
Schuchné Rumpli Henriette, igazgató (Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény)
Mlinkó Renáta, igazgató (Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat)
Papp Tibor, igazgató (Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium)
Kispálné Dr. Horváth Mária, igazgató (Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ)
Antalné Dr. Szabó Ágnes, főigazgató (Tanárképző Központ)
Szabóné Dr. Szitányi Judit, oktatási ügyek dékánhelyettese (Tanító- és Óvóképző Kar)
Dr. Márkus Eszter, oktatási ügyek dékánhelyettese (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)
Dr. Rónay Zoltán, oktatási ügyek dékánhelyettese (Pedagógiai és Pszichológiai Kar)
Dr. Lenner Tibor, igazgatóhelyettes (Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ)
Bánfi Boglárka Anna, hallgató [EHÖK által delegált hallgató (tanító- és óvóképzés)]
Jáger Vivien Napsugár, hallgató [EHÖK által delegált hallgató (gyógypedagógiai pedagógusképzés)]
Bérczes Luca Borbála, hallgató [EHÖK által delegált hallgató (közismereti tanárképzés)]

Állandó meghívottak

Dr. Zentai László, rektorhelyettes (Oktatási ügyekért felelős rektorhelyettes)
Dr. Kóczián Lilla, központvezető (Rektori Koordinációs Központ vezetője)

A Bizottság feladata

A Köznevelési Bizottság támogatja, koordinálja a köznevelési intézmények mint gyakorlóintézmények működését az óvodai, iskolai gyakorlatok szervezésében, megvalósításában; előzetesen egyezteti a vezetőpedagógusi felterjesztéseket, illetve a vezetőpedagógusi megbízás megszüntetésére tett javaslatokat; véleményezi a köznevelési intézmények költségvetésére vonatkozó irányelveket; értékeli a gyakorlóintézmények munkáját az éves beszámolók alapján. Intézményi stratégiát dolgoz ki a partnerintézmények és mentorpedagógusaik szakmai támogatására, a gyakorlóintézmények szerepvállalására.

Dokumentumok

A Bizottság ügyrendje

DOCX

Emlékeztetők:

A Bizottság 2022. január 27-ei ülésének emlékeztetője DOCX
A Bizottság 2020. május 21-ei ülésének emlékeztetője DOCX
A Bizottság 2019. szeptember 11-ai ülésének emlékeztetője DOCX

A Bizottság 2014. március 26-ai ülésének emlékeztetője

DOC

Feljegyzés a PVT 2013. május 9-ei üléséről

DOC

A Bizottság 2013. május 8-ai ülésének emlékeztetője

DOC

A Bizottság 2012. december 14-ei ülésének emlékeztetője

DOC

A Bizottság 2012. június 26-ai ülésének emlékeztetője

DOC

A Bizottság véleménye a közoktatási törvény kormányzati előterjesztési vitaanyagához

DOC

A Bizottság 2010. december 15-ei ülésének emlékeztetője

DOC

A Bizottság javaslatai az ötödik féléves gyakorlattal kapcsolatban

DOC

A Bizottság 2010. november 10-ai ülésének emlékeztetője

DOC

A Bizottság 2010. szeptember 8-ai ülésének emlékeztetője

DOC

A Bizottság 2010. május 19-ei ülésének emlékeztetője

DOC

A Bizottság 2009. december 9-ei ülésének emlékeztetője

DOC

A Bizottság 2009. május 22-ei levélszavazásának emlékeztetője

DOC

A Bizottság 2009. március 11-ei ülésének emlékeztetője

DOC

A Bizottság 2009. január 28-ai ülésének emlékeztetője

DOC

A Bizottság 2009. január 14-ei ülésének emlékeztetője

DOC

A Bizottság 2008. december 16-ai levélszavazásának emlékeztetője

DOC

A Bizottság 2008. december 3-ai ülésének emlékeztetője

DOC

A Bizottság 2008. február 18-ai ülésének emlékeztetője

PDF

A Bizottság 2007. november 14-ei ülésének emlékeztetője

PDF

A Bizottság 2007. március 12-ei ülésének emlékeztetője

PDF

A Bizottság 2006. november 29-ei ülésének emlékeztetője

PDF