Kitüntetési Bizottság

Az ELTE SZMR 88. §-a alapján az állami kitüntetésekre irányuló, egyes szervezeti egységektől származó javaslatok egyetemi szintű összehangolására, az egyes javaslatok elbírálására, valamint az Egyetem által adományozható kitüntetések javaslattételére Kitüntetési Bizottság működik.

A Bizottság elnöke

Dr. Darázs Lénárd,  általános rektorhelyettes

A Bizottság tagjai

a dékánok vagy delegáltjuk

Dr. Sonnevend Pál,  dékán (ÁJK)
Dr. Papp Gabriella,  dékán (BGGYK)
Dr. Bartus Dávid,  dékán (BTK)
Dr. Margitay Tihamér,  dékán (GTK)
Dr. Kozsik Tamás,  dékán (IK)
Dr. Zsolnai Anikó,  dékán (PPK)
Dr. Márkus Éva,  dékán (TÓK)
Dr. Prónai Csaba,  dékán (TáTK)
Dr. Kacskovics Imre,  dékán (TTK)

a kancellár vagy delegáltja

Dr. Rikker Emília,  főigazgató

a Köznevelési Bizottság elnöke

Dr. Mesterházy Ferenc,  igazgató (ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola)

a Rektori Kabinet vezetője vagy delegáltja

Dr. Sey Nikoletta, kabinetvezető

a Rektori Koordinációs Központ vezetője vagy delegáltja

Dr. Kóczián Lilla,  központvezető

A Bizottság működése

A kitüntetési bizottság munkáját a rektor jóváhagyásával az általános rektorhelyettes felügyeli. A bizottság ülésén az igazgatási vezető – amennyiben nem ő a kancellár által delegált személy a Bizottság tagjának képviseletében – és az elnök által meghívott személyek tanácskozási joggal vesznek részt.
A Bizottság titkári feladatainak ellátásáról az igazgatási vezető gondoskodik.

A Bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van és egyszerű többséggel nyílt szavazáson határoz. Bármely tag indítványára azonban titkos szavazást kell tartani.

A kitüntetési javaslatok elbírálási rendje

 1. A kitüntetésekre a karok vezetői és a kari szervezetbe nem tartozó központi, valamint a kancellári szervezetbe tartozó szervezeti egységek vezetői tehetnek javaslatot a határidős személyügyi feladatok jegyzékében foglaltak szerint.
 2. A felterjesztést a javasolt személy közvetlen munkahelyi vezetője, a Szenátus és a kari tanács tagja kezdeményezhetik az 1. pontban meghatározott személyeknél.
 3. A rektort és a kancellárt önálló javaslattételi jog illeti meg.

Állami kitüntetések, miniszteri elismerések

 • Az előterjesztéseket két eredeti aláírt példányban, valamint elektronikus úton kell benyújtani a Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatósághoz. Az állami kitüntetések adományozására vonatkozó javaslattételhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghatározott mintát, az egyetemi kitüntetések esetében az egyetemi formanyomtatványt kell alkalmazni. Az előterjesztéseket indokolással kell ellátni. Ha valamely kitüntetésre a javaslattevő több személyt terjeszt elő, az előterjesztésben a javaslatokat rangsorral lehet ellátni. Ha az állami kitüntetések esetében a vonatkozó jogszabály további követelményeket is támaszt, a javaslatokat annak megfelelően kell elkészíteni.
 • A határidőn túl, vagy ismételten benyújtott előterjesztésekkel csak abban az esetben lehet érdemben foglalkozni, ha az a benyújtott javaslatok szabályszerű felterjesztését nem veszélyezteti.
 • A Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóság igazgatási vezetője gondoskodik a javaslatoknak a Bizottsághoz való továbbításáról.
 • A bizottsági ülés megszervezéséről az általános rektorhelyettes gondoskodik, az ülést ő hívja össze.
 • A bizottsági ülésen a tagok az állami kitüntetések esetében a kitüntetési javaslatokat megvitatják, majd megszavazzák, mely kitüntetések kerüljenek továbbításra az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé. Ezeket a felterjesztéseket a Rektor jóváhagyása után a megadott határidőn belül a Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóság postai úton eljuttatja a minisztérium illetékes szervezeti egységéhez.

Egyetemi kitüntetések

 • Az előterjesztéseket egy eredeti aláírt példányban, valamint elektronikus úton kell benyújtani a Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatósághoz. Ha valamely kitüntetésre a javaslattevő több személyt terjeszt elő, az előterjesztésben a javaslatokat rangsorolni kell.
 • A Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóság igazgatási vezetője gondoskodik a javaslatoknak a Bizottsághoz való továbbításáról, illetve a Bizottság véleménye alapján a határozati javaslat elkészítéséről a Szenátus számára.
 • A kitüntetéseket a rektor és a kancellár a tanévnyitó ünnepségen közösen adja át, az Eötvös-gyűrű adományozásánál ettől értelemszerűen el lehet térni.

Az Egyetem által alapított kitüntetések

 1. Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérem
 2. Pro Universitate Emlékérem
 3. Eötvös-gyűrű
 4. ELTE Szenátusi Érdemérem
 5. Mária Terézia Emlékérem
 6. Trefort Ágoston Emléklap
 7. Rektori Dicséret
 8. Kancellári Dicséret
 9. ELTE Innovatív Kutatója Díj
 10. Pro Ingenio Nívódíj
 11. Pro Ingenio Elismerő Oklevél
 12. Arts and Sciences Nobel-laureate Lecture Award – Eötvös Loránd University
 13. Lorántffy Zsuzsánna Emléklap

Mária Terézia Emlékérem kitüntetés adományozásáról az egyetem rektora saját hatáskörben dönt.
A Rektori Dicséret adományozásában a rektor, a Kancellári Dicséret adományozásában a kancellár dönt.
Az „ELTE Innovatív Kutatója Díj” odaítéléséről a Találmányi Testület javaslatára a rektor dönt.
A „Pro Ingenio Nívódíj”, valamint a „Pro Ingenio Elismerő Oklevél” adományozása tekintetében a rektor által esetileg kijelölt Nívódíj Bizottság dönt.
Az „Arts and Sciences Nobel-laureate Lecture Award – Eötvös Loránd University” kitüntetés – a szabályzatban előírt feltételek mellett – minden további döntés nélkül jár.

A kitüntetésekhez – a c)–d) és g)–h), valamint l) pontjában meghatározott eseteket kivéve – pénzjutalom is tartozik. A kivételi körbe tartozó kitüntetésekhez a rektor és a kancellár együttesen esetileg pénzjutalmat rendelhet. A pénzösszegeket az Egyetemi Kitüntetési Bizottság kétévenként felülvizsgálja, és módosításukra javaslatot tesz a Szenátusnak.

Az egyetem karai saját kari kitüntetés alapítására jogosultak, annak szabályát a SzMSz III. kötete, a Foglalkoztatási követelményrendszer 127. §-a tartalmazza.

A Bizottság által elfogadott szempontok az egyetemi kitüntetésekre jelöltekre vonatkozóan

 • A felterjesztés alapjául szolgáló oktatói és/vagy kutatói teljesítmény, illetve egyéb munkakörben végzett munka (teljesítmény, minőség) – evidenciának tekintendő. További szempontok:
 • Speciális alkalom (pl. nyugdíjba vonulás, „kerek” születésnap).
 • Mikor és milyen kitüntetést kapott már a jelölt.
 • Az ELTE-n munkaviszonyban töltött évek.

A kitüntetések adományozásánál a karok közötti arányosság és rotáció elvére is tekintettel kell lenni.

A Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei Fájlnév
A Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei Fájlnév
A Bizottság 2019. október 7-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_191007.pdf
A Bizottság 2019. szeptember 9–11. közötti levélszavazásának jegyzőkönyve kitunt_2019090911_lev.pdf
A Bizottság 2019. június 17-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_190617.pdf
A Bizottság 2019. március 18-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_190318.pdf
A Bizottság 2019. február 25-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_190225.pdf
A Bizottság 2018. október 15-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_181015.pdf
A Bizottság 2018. szeptember 10-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_180910.pdf
A Bizottság 2018. június 18-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_180618.pdf
A Bizottság 2018. március 19-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_180319.pdf
A Bizottság 2018. február 23-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_180223.pdf
A Bizottság 2017. október 16-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_171016.pdf
A Bizottság 2017. szeptember 6–12. közötti levélszavazásának jegyzőkönyve kitunt_17090612_lev.pdf
A Bizottság 2017. június 12-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_170612.docx
A Bizottság 2017. március 20-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_170320.doc
A Bizottság 2017. február 20-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_170220.doc
A Bizottság 2016. május 26-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_160526.doc
A Bizottság 2016. március 21-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_160321.doc
A Bizottság 2016. február 22-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_160222.pdf
A Bizottság 2015. december 1-jei ülésének jegyzőkönyve kitunt_151201.pdf
A Bizottság 2015. október 14-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_151014.pdf
A Bizottság 2015. szeptember 15-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_150915.pdf
A Bizottság 2015. június 15-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_150615.doc
A Bizottság 2015. február 2-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_150202.doc
A Bizottság 2014. június 17-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_140617.doc
A Bizottság 2014. február 11-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_140211.doc
A Bizottság 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_130620.doc
A Bizottság 2013. február 12-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_130212.doc
A Bizottság 2012. november 13-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_121113.doc
A Bizottság 2012. szeptember 12-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_120912.doc
A Bizottság 2012. június 12-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_120612.doc
A Bizottság 2012. március 27-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_120327.doc
A Bizottság 2012. február 14-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_120214.doc
A Bizottság 2011. november 15-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_111115.zip
A Bizottság 2011. szeptember 13-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_110913.doc
A Bizottság 2011. február 8-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_110208.doc
A Bizottság 2010. november 16-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_101116.doc
A Bizottság 2010. szeptember 14-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_100914.doc
A Bizottság 2010. június 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyve kitunt_100618.doc
A Bizottság 2010. június 10-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_100610.doc
A Bizottság 2010. március 23-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_100323.doc
A Bizottság 2010. február 11-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_100211.doc
A Bizottság 2009. november 19-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_091119.doc
A Bizottság 2009. szeptember 10-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_090910.doc
A Bizottság 2009. május 27-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_090527.doc
A Bizottság 2009. március 17-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_090317.doc
A Bizottság 2009. február 12-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_090212.doc
A Bizottság 2008. november 18-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_081118.pdf
A Bizottság 2008. október 17-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_081017.pdf
A Bizottság 2008. június 19-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_080619.pdf
A Bizottság 2008. március 27-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_080327.pdf
A Bizottság 2007. november 15-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_071115.pdf
A Bizottság 2007. október 17-i ülésének jegyzőkönyve kitunt_071017.pdf