Eredményesen zárult a CHARM-EU Éves Konferencia

2023.01.04.
Eredményesen zárult a CHARM-EU Éves Konferencia
A rendezvény fókuszában a Szövetség és az Európai Egyetemek kezdeményezés eddigi eredményei és az együttműködés következő időszakára vonatkozó elképzelések álltak. Az ELTE-t az egyetem vezetői, illetve a CHARM-EU-projektekben dolgozó oktatók és munkatársak képviselték.

A CHARM-EU Szövetség első személyes jelenléttel megvalósuló éves konferenciáját 2022. december 13–14-én Barcelonában rendezték meg. Az eseményen a szövetség nyolc partneregyetemének munkatársai, hallgatói, oktatói, valamint más európai egyetemi szövetségek képviselői mellett politikai döntéshozók, illetve az üzleti szféra és a civil társadalom képviselői is részt vettek. A kétnapos rendezvény méltó lezárása volt a szövetség sikerekben gazdag első projektjének, és előrevetítette az együttműködés következő időszakának ambícióit is.

A konferencia különleges panelbeszélgetéssel vette kezdetét, amelyet a Barcelonai Egyetem rektora, Joan Guàrdia Olmos elnökölt. Egy CHARM-EU-hallgató, a Tanulmányi Tanács egyik tagja, a Szövetség egyik projektmenedzsere, valamint az ENSZ fenntarthatósági szakértője különböző nézőpontokat képviselve elemezték az Európai Egyetemek kezdeményezéssel és a fenntarthatósággal kapcsolatos főbb kihívásokat és eredményeket.

Vanessa Debiais-Sainton, az Európai Bizottság felsőoktatásért felelős egységének vezetője beszédében az európai egyetemi szövetségek szerepét helyezte tágabb kontextusba, egyben  gratulált a CHARM-EU Szövetségnek a 2022-es Erasmus+ pályázaton elnyert újabb támogatáshoz. Az egységvezető kiemelte: rendkívül fontos, hogy a szövetségekben szerzett új tapasztalatokat a partnerintézmények otthon is alkalmazzák. Hangsúlyozta továbbá: az Európai Unió meggyőződése, hogy

határokon és tudományterületeken átívelve kell tanulni korunk kihívásainak kezeléséhez.

Az európai egyetemek nemzeti szinten játszott szerepéről és hatásairól Markus González Beilfuss, a spanyol Egyetemek Minisztériumának helyettes államtitkára beszélt, reflektálva néhány olyan kihívásra, amellyel a tagállamok szembesülnek a szövetségekkel való együttműködés során. Kiemelte a belső változások és a nemzetközi párbeszéd fontosságát ezek kezelésében, valamint az Európai Egyetemek kezdeményezés szélesebb körben való megismertetésének szükségességét az európai társadalmakban.

Az első nap plenáris ülései a CHARM-EU-modell kifejlesztésének folyamatára, valamint a más szövetségek által létrehozott jó gyakorlatok bemutatására és megvitatására összpontosítottak. A CHARM-EU alapító egyetemeinek képviselői – köztük Takó Ferenc, az ELTE CHARM-EU Iroda vezetője – megosztották a szövetség első projektjének megvalósítása során szerzett tapasztalataikat, és megvitatták a következő négy év prioritásait és ambícióit. Ezt követően a EUTOPIA, a 4EU+ és az Una Europa szövetségekből érkezett előadók saját intézményeik eredményeit mutatták be panelbeszélgetés keretében, jól szemléltetve, hogy 

óriási transzformatív és innovatív lehetőségek rejlenek az Európai Egyetemek kezdeményezésben.

A délután folyamán a résztvevőknek lehetőségük volt választani öt különböző stratégiai témához kapcsolódó szekció közül, amelyek részben a korábbi eredményekhez, részben pedig már az új CHARM-EIGHT projekt célkitűzéseihez kapcsolódtak. Az első szekcióban a szövetség munkatársai – köztük Albert Ágnes, az ELTE Bölcsészettudományi Kar adjunktusa – a fenntarthatóság globális kihívásai CHARM-EU mesterképzés akkreditálásával és megvalósításával kapcsolatos kihívásokat és sikereket osztották meg. A Hamar Imre rektorhelyettes által vezetett második szekció a CHARM-EU vezetési modelljére összpontosított, bemutatva a szövetség számára kidolgozott új modellt, valamint a megvalósításához szükséges lépéseket.

A harmadik szekcióban – amelyet Tordai Péter, az ELTE Oktatási Igazgatóság mobilitásért felelős igazgatóhelyettese elnökölt – a résztvevők megvitatták az egyetemi szövetségeken belüli közös képzési programok részeként megvalósuló rövid és hosszú távú, jelenléti és vegyes (blended) mobilitások szervezésének problémáját. A Zentai László rektorhelyettes által vezetett negyedik szekció központi kérdése a szövetségi szinten létrehozott innováció intézményi szintű érvényesítése volt, míg az ötödik szekció a szövetségeknek a kutatás és az oktatás közötti hídépítésben betöltött szerepére összpontosított.

A nap zárásaként Daniel Innerarity filozófus, esszéíró, a politika- és társadalomfilozófia professzora tartott előadást a tudomány és a társadalom közötti új kapcsolat kialakításáról, amelyben a laboratórium és a külvilág, a tudomány és más társadalmi rendszerek, a szakértők és a laikusok, és végül a tudományos igazság és a közvélemény közötti különbségeket és egymáshoz való viszonyukat vizsgálta meg.

A második nap az informatikai infrastruktúrához, az interoperabilitáshoz és a digitalizáció jövőjéhez kapcsolódó szekcióval kezdődött. A CHARM-EU oktatási szakemberei, valamint az EuroTeQ és a UNITE! szövetségek képviselői bemutatták eddigi eredményeiket, míg Christien Bok, a holland oktatás és kutatás informatikai együttműködési szervezetének (SURF) innovációs menedzsere az európai digitális oktatási ökoszisztéma felépítésének lehetőségeiről beszélt.

A CHARM-EU szövetség egyik alapértékére, a társadalmi befogadásra összpontosító második panel során Fazekas Ágnes Sarolta, az ELTE adjunktusa és a CHARM-EU inkluzivitásért felelős csapatának vezetője bemutatta,

hogyan fonódott bele az akadálymentesítés és a befogadás a CHARM-EU DNS-ébe.

Az utolsó panelbeszélgetés a New European Bauhaus kezdeményezés és a fenntartható és inkluzív jövőért dolgozó európai egyetemek közös értékeire összpontosított. A szekció elején Marco Ros Sempere európai parlamenti képviselő online üdvözölte a résztvevőket Strasbourgból, és összefoglalta a New European Bauhaus kezdeményezés törekvéseit, majd az ülés résztvevői megvitatták a kezdeményezés több ágazatot érintő és multidiszciplináris megközelítését.

A 2022-es CHARM-EU konferencia a menekültek európai felsőoktatási integrációját támogató UNI(di)VERSITY-vel közösen tartott műhelymunkával zárult, amely egyúttal a CHARM-EU szövetségen belüli együttműködés első szakaszát is lezárta, és megadta az alaphangot a következő négy év közös munkájához.

A konferencián megvitatott legfontosabb következtetésekről és ajánlásokról a Szövetség összefoglalót készít. Az eseményről részletesebben olvashat a CHARM-EU oldalán.