Informatív tematika készítése Canvasban

Tóth-Mózer Szilvia | 2017.08.15.
Informatív tematika készítése Canvasban
A kurzusok kezdőlapja az a lap, amivel az oktató és a hallgató minden alkalommal szembesül, amikor belép a kurzus felületére. Ezért is lényeges, hogy informatív legyen, de az oktatók több lehetőség közül is választhatnak. Lehet a kezdőlap egy tevékenységfolyamról szóló lap, alapértelmezetten ez állítódik be. Nem praktikus ez olyan kurzusfelületeknél, ahol nincs pezsgő információáramlás, nincsenek például fórumok. A kezdőlap mutathatja a feladatokat vagy akár a modulokat is, de célszerű lehet a tematikát megjeleníteni ezen a kiemelt helyen. Cikkünkben az informatív és kidolgozott tematika készítésének mikéntjét írjuk le. 

Tematika és kurzusleírás – a szövegszerű részek

A tematika attól függetlenül, hogy kezdőoldalnak választjuk vagy sem, a rendszerben külön menüpontként jelenik meg az oldalsávon, és automatikusan generálódik egy táblázatos nézet a feladatok és azok határidejei, valamint a kurzusnaptárba felvett események alapján. A tematikát az oktatóktól doc vagy pdf formátumban szokták kérni a tanegységért felelős szervezeti egységek, így a legegyszerűbb megoldás a tematika közzétételére, ha a leadott dokumentumot a fájltárolóban, a Canvas saját mapparendszerében helyezzük el, vagy ha például Google Drive-ban tettük link birtokában bárki számára megtekinthetővé, egyszerűen belinkeljük, akár a tematika előtti szabadon szerkeszthető szövegdobozva ugrópontként beillesztve. A Canvas fájlkezelési és –tárolási funkciójáról ebben a cikkben lehet többet megtudni. Mégis érdemes a tematikát beszerkeszteni a felületen a Tematika menüpontba is, rendeltetésszerűen használva a felület hallgatók számára egyik legfontosabb tájékozódási pontját.

Tehát az automatikusan generálódó táblázat előtt egy szöveges mező található (lásd még a folytatásban), amiben további információkat, lényeges tudnivalókat lehet közzétenni. A tematika klasszikusan tartalmazza a kurzus fő adatait, mint a címét, a kódját, tanévét és félévét, a kreditértékét, az oktató nevét és elérhetőségét, hogy melyik szak és szint (alapképzés/mesterképzés), illetve melyik képzési forma (nappali/levelező) mintatantervébe illeszkedik, kötelező-e, melyik félévben ajánlott elvégezni, milyen a kurzus típusa (pl. előadás/gyakorlat), vannak-e a felvételnek sajátos körülményei, mi az értékelés módja (pl. kollokvium), mi a tanegységért felelős szervezeti egység neve, mekkora a kontaktóraszám, mi a kontaktórák helyszíne, esetleg mi az oktatás nyelve. Ha vannak sajátos oktatásszervezési körülmények, azokat is szokás ismertetni. Például az egymásra épülő tananyagok, előfeltételek és követelmények beállítása a Modulok menüpont alatt lehet egy hangsúlyozandó kérdés, hogy minden hallgató számára világos legyen a kurzusépítési logika. A modulok felépítéséről és hozzá kapcsolódó funkciókról ebben a cikkünkben tájékozódhat.

A kurzus céljának leírásában ismertetheti az oktató a kurzusnak a képzésben betöltött szerepét, főbb témaköreinek jelentőségét, kapcsolódásait más tárgyakhoz, a gyakorlati munkához. A kurzusleírás tartalmazhatja a tanulási eredményeket, azokat a kompetenciákat, azokat az ismereteket, képességeket és attitűdöket, amelyeket a hallgató a kurzus során elsajátíthat. A tanulási eredmények nyomon követéséről a Canvas LMS rendszerben itt írtunk.

A kurzus tartalma, témakörei a kontaktórák eseményként való felvételénél lehetnek azok címei is, így nem feltétlenül kell ezeket heti bontásban a szöveges mezőben is közölni, elég utalni rájuk, hogy a táblázatos nézetben lentebb olvashatóak. A tematika kezdőoldalon érdemes szerepeltetni világos módon az értékelési rendszert, a teljesítési követelményeket, ponthatárokat, feladatok, feladatcsoportok súlyozását, megemlíteni, amennyiben alkalmazunk értékelőtáblákat. Az értékelőtáblákról ebben a cikkünkben olvashat bővebben.

Ugyancsak a tematikában helyezhetünk el egy hivatkozást a kötelező és ajánlott olvasmányok listájára, amelyeket külön oldalon helyezhetünk el, hogy áttekinthetőbb maradjon ez az oldal.

Multimédiás tartalmak a tematikában

A szöveg formázható, kép és videó is beszúrható, ami személyesebbé, esztétikusabbá, professzionálisabbá teheti a tematikát. A tematikában, bevezető szövegben linkek, külső és belső oldalakra mutató hivatkozások is megjeleníthetők, így nem kell telezsúfolni mindenféle információval a szöveget, hanem – a fentebb az olvasmányok listájának közzétételéhez ajánlott módon – utalásokat is helyezhetünk el a szövegben.

Például: A beadandó dolgozatnál a Magyar Pedagógia publikációs stílusa (alapvetően az APA hivatkozási szabványa) az irányadó.

Az oktató nevéhez és elérhetőségéhez belinkelhető az oktató Canvas vagy LinkedIn profilja, ami segít megismerni a hallgatóknak (leendő) oktatójuk tudományos, publikációs tevékenységét, szakmai életútját. Ha oktatóként szeretnénk foglalható konzultációs időpontokat hirdetni, arra is lehetőség van magán a Canvas rendszeren belül is. Ebben a cikkünkben van szó részletesebben az Ütemező funkcióról. Az ugrópontokkal lehet segíteni a hallgatókat a tájékozódásban. Az oktató saját maga is készíthet beágyazott magyarázó képernyővideót, amely a hallgatókat végigkalauzolja a felületen, bemutatja működését és a kurzus szempontjából releváns funkciókat. Ez célszerű olyan felhasználók esetén, akiknek új a rendszer, legyen szó elsőévesekről vagy olyan hallgatókról, akik még nem találkoztak a Canvas LMS megoldásaival.

A tematika táblázatos nézete

A tematika mutatja tehát az események és feladatok határidejeit, amennyiben az oktató a naptárban a kurzushoz eseményeket vesz fel, lényegében a kontaktórák időpontjait megadva, valamint határidős feladatokat tűz ki. A táblázatos nézet időrendben jeleníti meg az eseményeket és feladatokat, amelyek nevei a Részletek oszlopban aktív helyként, ugrópontként viselkednek és elkalauzolnak a naptárhoz/feladat leírásához. Az esemény/feladat jól megkülönböztethető a neve előtti ikonok alapján, valamint hogy a feladatok esetében a sor végén a határidő kifejezés is olvasható. A feladatokhoz tartozó ikon azonban nem igazít el azzal kapcsolatban, hogy milyen típusú feladatról (kvíz, fórum, beadandó...) van szó, ahogy a feladatok menüpont alatt viszont tájékozódhatunk. A változatos feladattípusokról ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.

A tematikában szokás megadni a kurzus főbb érintett témaköreit, sok oktató heti bontásban, megszámozva őket az első héttől az utolsóig, vagy már dátum szerint jeleníti meg a kontaktórák témáit. Ez utóbbi részletességű tervezés mellett már könnyen felvehetőek eseményként a kontaktórák, illetve azok témái a kurzus naptárában, amit a Naptár menüpontban kell keresnünk, a fő menüpontok között. Akárcsak a Google naptárban, itt is több réteg, több naptár látható és kezelhető egyszerre. Automatikusan tartozik egy-egy naptár a saját kurzusokhoz, magában foglalva minden határidős feladatot, elmentett eseményt. Az eseményeket a naptár megfelelő napjára való kattintással vihetjük fel. Alapértelmezetten eseményt vihetünk fel, de még nem létező feladat bejegyzésére is van lehetőség, ha váltunk az Esemény/Feladat fülek között. Események felvitelekor meg kell adni a nevét, a dátum már a nap választásával automatikusan ki van töltve, de még itt változtatható. Ügyeljünk arra, hogy a naptár előnézetében, a dátumválasztóban a hét vasárnappal kezdődik. A naptár maga hétfővel kezdődik, itt érdemes ellenőrizni, hogy jól állítottuk-e be a dátumot. Ha nem, egyszerű kattint és húz (drag and drop) módszerrel másik napra helyezhető át az esemény, megtartva többi tulajdonságát, úgy mint pontos időpontját, helyszínét stb. Időpontot nem kötelező beállítani, de a pontosság kedvéért beírható a kontaktóra kezdési időpontja és az intervallum vége is. A kívánt formátumot lebegő súgó és a szövegdoboz alatt megjelenő apró szürke számok is jelzik, előre kell írnunk az órát (két számjegy), ezután következik kettősponttal elválasztva a perc (szintén két számjegy). Ha figyelmetlenségből kettőspont (:) helyett pontot (.) írunk, hibaüzenettel fogunk szembesülni. A kezdőidőpontnak természetesen a befejezés időpontja előttinek kell lennie, ha ezt elrontjuk, a rendszer ugyanazt a két időpontot állítja be előzetes figyelmeztetés nélkül, ahhoz az időponthoz igazítva mindkét időpontot, amelyet később gépeltünk be (általában a vége időpontot). Megadható Helyszín is, de ez is opcionális. Legördülő menüből választhatjuk ki, hogy melyik naptárhoz (személyes vagy esetünkben valamelyik kurzusunk naptárához) tartozzon az esemény. Erre mindig ügyeljünk, különben nem fog megjelenni az esemény a kurzus naptárában és tematikájában. A Küldés gombbal mentjük a felvett eseményt. A További lehetőségekre kattintva részletesebb leírás vehető fel az eseményhez, változatos szövegszerkesztési lehetőségekkel, elérhető a HTML szerkesztő, így beágyazható kép, videó is. (A videók beágyazásáról itt lehet olvasni.) Az egyszerűbb munkaablakban, eseményszerkesztőben is megadható Helyszín mellett az esemény Címét is be lehet írni. Az Esemény frissítése gombra kattintva tudjuk menteni a változtatásokat.

A feladatok hozzáadása lehetséges a Feladatok menüpont alatt, a Modulok menüpont alatt valamely modul részeként, de a naptárból is. A feladatok részleteinek megadása (pl. leírás, csoportmunka, értékelőtábla, társértékelés, pontérték, feladatcsoport) nem szükséges a tervezés fázisában, amíg nem publikus a feladat, ezekről a későbbiekben is dönthetünk. Feladatok felvitelekor ugyancsak Tárgyat kell megadni, azaz a feladat címét, határidejét (a nap alapértelmezett, az órát a dátum mögötti naptárikonra kattintva gépelhetjük be), a kurzust, amihez a feladat tartozik. Alapértelmezetten a vélhetően ebben a fázisban félkész feladat nem publikált, de a csúszka segítségével az X-re kattintva publikussá, a hallgatók számára láthatóvá tehető. Visszavonáshoz a pipára kattintsunk, várjuk meg, amíg megjelenik az X, majd nyomjunk a Küldés gombra, ezzel mentve a beállításokat. A További lehetőségek gombra kattintva finomíthatjuk a feladat paramétereit, és az új feladatok létrehozásánál szokásos oldalon találjuk magunkat. (Az új feladatok létrehozásáról ebben a cikkünkben írtunk.) Eseményt és feladatot a naptárban szerkeszteni vagy törölni lehet, másolni, rendszeres időközönként ismétlődést beállítani (a Google naptár eseményszerkesztőjéhez hasonlóan) sajnos nem.

A tematika táblázatos nézete tehát a Naptár és a Feladatok menüpontokból tölthető fel, eseményekkel és határidős teendőkkel.

Az Ugrás a mai napra szöveg a Tematika tetején jobb oldalt valójában egy hivatkozás, azaz ugrópont, ami a táblázatban a dátum szerint legközelebbi feladatra vagy eseményre visz, így mindig követhető lesz, hogy hol tart a kurzus a tematika és ütemterv szerint.