Munkatársak, oktatók

Munkatársak, oktatók


Chogyelkáné Babócsy Ildikó

osztályvezető, e-learning szakértő

 

2023 szeptemberében csatlakoztam az Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztály csapatához e-learning szakértőként, megtiszteltetés és izgalmas kihívás számomra ez a lehetőség. Az ELTE-n eltöltött egyetemi éveim óta fontos számomra a pedagógia, a tanítás-tanulás közötti kapcsolat, főként abból a szemszögből, hogyan segíthetnek ebben a gyorsan fejlődő digitális eszközök.

Az elmúlt években számos hazai és nemzetközi pedagógusképzésben és -továbbképzésben vettem részt tananyagfejlesztőként, mentorként, kurzuskészítőként vagy kurzustartóként, sok hasznos tapasztalatot szerezve szakképzéstől felsőoktatásig, technikai támogatástól szakértői feladatokig. Nagyon szeretem látni, ahogy a képzéseken, konzultációkon, beszélgetéseken a pedagógusok megtalálják a saját útjukat, amelyen mindenki számára megfelelően segíthetik tanítványaikat, hallgatóikat a tanulási folyamat során. Jelenleg a mesterséges intelligencia oktatási lehetőségei, valamint a tanulási eredmény alapú kurzustervezés és -értékelés iránt érdeklődöm kiemelten, kíváncsian figyelem, hogyan alakul át az oktatás a technika fejlődésére reagálva.

 

kapcsolat: babocsy.ildiko@oktig.elte.hu


 

Darula Kamilla

oktatásfejlesztési ügyvivő

 

Oktatásfejlesztési ügyvivő munkakörben dolgozom az Osztályon, Canvas és Moodle e-learning keretrendszerek technikai és módszertani támogatásával foglalkozom. Részt veszek az oktatásfejlesztési folyamatokban az oktatók és hallgatók visszajelzéseit képviselve. Adminisztrációs tevékenységként a MOOC kurzusfelület-igényléseket kezelem. 2018 óta dolgozom az Egyetemen, a közeljövőben pszichológia szakos hallgatóként zárom tanulmányaimat. 

 

kapcsolat: darula.kamilla@oktig.elte.hu, elearning@oktig.elte.hu


Gráf-Szabó Veronika

oktatásfejlesztési ügyvivő

 

2021 óta dolgozom az Osztályon oktatásfejlesztési ügyvivőként. Feladatom elsősorban az Egyetem kiegészítő e-learning keretrendszereinek (Canvas, MOOC, Moodle) és a hozzájuk kapcsolódó felületek, eszközök (Panopto, Wooclap) technikai és módszertani támogatása. Emellett az Osztály honlaprészének szerkesztésével, multimédiás tartalmak (drop-in session képzések, konferenciaelőadások) vágásával foglalkozom, több módszertani kurzus elkészítésében is közreműködtem. Az Osztályunk által előfizetett Powtoon videókészító animációs szoftverhez kapcsolódóan tartottam az elmúlt egy évben képzéseket, jelenleg pedig a felülethez tartozó támogatói és adminisztrációs munkát végzem. IKT-eszközhasználattal, digitális pedagógiával és digitális bölcsészettel foglalkoztam még tanulmányaim alatt az ELTE Tanárszakán, majd az Informatika Karon, a kiegészítő képzés keretében, különböző programnyelveket, honlapszerkesztést, modellezést tanultam.
 

kapcsolat: graf-szabo.veronika@oktig.elte.hu, elearning@oktig.elte.hu


Kosinsky-Kuhár Eszter

oktatásfejlesztési ügyvivő, szülési szabadságon

 

Oktatásfejlesztési ügyvivőként, Panopto-koordinátorként dolgozom az Osztályon. Feladataim közé tartozik az ELTE Panopto előadás-rögzítő szolgáltatásának módszertani támogatása, bemutatók tartása és módszertannal kapcsolatos e-mailes támogatás. Ezen kívül az oktatók számára igénybe vehető oktatásmódszertani szoftverek adminisztrációját végzem. Kommunikáció szakos bölcsészként és szociológusként végeztem. A korábbiakban és most is olyan területeken dolgoztam és dolgozom, melyeken nagyrészt a folyamatokat kísérő, együttműködést támogató, lényeglátási képességeimet, valamint analitikus gondolkodásmódomat használom.

 

kapcsolat: elearning@oktig.elte.hu; kosinsky-kuhar.eszter@oktig.elte.hu  


Léhi Krisztina

oktatásszervezési ügyintéző

 

Jelenleg a Tananyagfejlesztési projektben dolgozom, melynek keretében a tervek szerint 50 kurzus (39 magyar és 11 angol nyelvű) teljes digitalizációja valósul meg három részprojektre bontva. Ennek keretében látok el adminisztratív teendőket, mint megbízási szerződések, felhasználási szerződések és munkatársakkal kötött egyedi szerződések elkészítése. További feladatom az elkészült tananyagokkal kapcsolatos kifizetések előkészítése, értékelő űrlapok elkészítése és elküldése az érintett résztvevőknek. Folyamatos kapcsolattartás a projektben résztvevő kollégákkal, érintett társosztályokkal. Tehetséggondozási és oktatásmódszertani projektekben való részvétel. Konferenciaszervezés. A Tehetséggondozási Tanács munkájának adminisztratív támogatása.

 

kapcsolat: lehi.krisztina@oktig.elte.hu


Siposné Hegedüs Ágnes

oktatásfejlesztési ügyvivő

 

Az egyetemi tanulmányaimat az ELTE-n végeztem, szociológia alapszak után az oktatással kapcsolatos érdeklődésem miatt neveléstudományi mesterképzést választottam. Tanulmányaim közben dolgoztam alternatív oktatással foglalkozó intézményben, diákszervezetben, valamint felsőoktatásban is, ahol nemzetközi hallgatók tanulmányi ügyeivel foglalkoztam. Az osztály munkájába bekapcsolódva feladataim közé tartozik az e-learninghez kapcsolódó tevékenységek ügyintézése, az osztályhoz tartozó projektek megvalósításában való részvétel, az oktatásfejlesztéshez szükséges értékelések, adatszolgáltatások elkészítése. Ezen kívül a digitális technológiák alkalmazásával és a távoktatással kapcsolatos fejlesztések elősegítése, képzésfejlesztés, hírlevélszerkesztésben és honlapszerkesztésben való részvétel, valamint az osztályvezető és helyettesének adminisztratív támogatása is az osztályon végzett munkám részét képezik.

 

kapcsolat: hegedus.agnes@oktig.elte.hu


Szabó Annamária

tehetséggondozási referens

 

Ókoros régészként végeztem az ELTE-n, de a szakmámban sajnos nem sikerült elhelyezkednem. Ezt követően kerültem a BGGYK-ra, ahol 2018-2022 tavasza között órarendkészítőként dolgoztam, 2022 őszétől pedig az OTO munkatársa vagyok, tehetséggondozási referens pozícióban.

A munkám legfontosabb része, hogy olyan képzéseket, programokat szervezzek a hallgatóknak, amik segítenek nekik nem csak az egyetemi tanulmányaik sikeres elvégzésében, hanem abban is, hogy folyamatosan fejlődhessenek és kiaknázhassák a tehetségüket. Bár még csak fél éve kezdtem bele, de már most is rengeteg lehetőséget látok ebben a munkakörben.

 

kapcsolat: szabo.annamaria@oktig.elte.hu


Szakály Réka Anna

grafikus

 

A Moholy-Nagy Művészeti egyetemen végeztem mesterszakon, majd három évvel később, 2023-tól visszatértem mint óraadó tanár. A kreativitás mellett az összetettség, és projektmenedzsment is fontos számomra, így line producerként is bontogatom szárnyaim.

Az ELTE grafikák készítése már egy ideje szerves része életemnek, amit mindigis egy izgalmas, kihívásokkal teli munkának tekintettem. Az oktatók és munkatársak által megfogalmazott vizuális kérések segítenek frissen tartani az agyam, és új feladatok elé állítanak. A legnagyobb öröm számomra, ha segíthetem az anyagok könnyebb megértését, és a kommunikációját a grafikáimmal.


Dr. Tóth-Mózer Szilvia

e-learning szakértő

 

Pszichológusként, pedagógusként és digitális módszertani szakemberként fontosnak tartom, hogy az egyetem oktatói kellő módszertani tudással felvértezve taníthassanak online tanulási környezetekben is. 2016 óta dolgozom az Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztályon, azóta segítem a vezetőket az egyetem e-learning stratégiájának fejlesztésében, kurzusfejlesztési projektekben veszek részt, mentorálok, koordinálok, írok, képzéseket és előadásokat tartok a tanulásmenedzsment rendszerekkel kapcsolatban és digitális módszertani témákban. Korábban tanársegédként és óraadóként főleg pedagógia- és tanárszakos hallgatókat tanítottam.

Kedvelem az egyéni és csoportos konzultációkat, ahol az oktatókkal közösen gondolkodunk a kurzusuk eszköztárának szélesítésén és a számukra és hallgatóik számára is legmegfelelőbb megoldások megtalálásán.

Újabban digitáliskompetencia-fejlesztő online, önálló ütemben elvégezhető (self-paced) kurzusokat készítek egyetemi oktatók és hallgatók számára. Kurzusdesignerként olyan kreatív munkát végezhetek, ami flow-ban tart.

 

kapcsolat: toth-mozer.szilvia@oktig.elte.hu


Varga Judit

oktatásfejlesztési ügyvivő

 

Oktatásfejlesztési ügyvivőként az oktatásmódszertani és LMS rendszerekkel kapcsolatos képzések szervezésével és az ehhez kapcsolódó adminisztráció kezelésével foglalkozom. Részvétel a képzéstervezési folyamatban. A honlap e-learning-képzés oldal szerkesztése, aktualizálása, a képzési naptár feltöltése. A kurzusok hirdetése, jelentkezők nyilvántartása, tájékoztatása. A képzéseken résztvevők számára tanúsítványok generálása. Kurzusstatisztika készítése. A kurzusok oktatóival kapcsolattartás, szerződések elkészítése.

Önjáró kurzusok jelentkezőinek nyilvántartása, kurzusokhoz való hozzáadása.

Részt veszek a Kurzusfejlesztési pályázat munkáinak különböző szakaszaiban, adminisztrációs feladatok, szerződések készítése, pályázókkal kapcsolattartás.

 

kapcsolat: varga.judit@oktig.elte.hu


Dr. Visnovitz Ferenc

kiemelt szakértő

 

2022 szeptemberében kerültem az ELTE Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztályára (OTO) azzal a motivációval, hogy segítsem az egyetemi oktatói munka szerepének minél magasabb szintű elismertségét, és támogassam az oktató-kutató munkatársak szakmai fejlődését az oktatásmódszertan és a digitális kompetenciák elsajátítása terén. Célom az ELTE-n folyó képzések, képzési struktúrák korszerűsítése és hallgatóközpontúbbá tétele. Az egyetemi képzésekben szükségesnek látom a résztvevők közötti kommunikáció javítását és a tantárgyi tematikák jobb összehangolását annak érdekében, hogy növelhessük oktatásunk hatékonyságát és eredményességét. Az ezekkel kapcsolatos hiányosságokon szeretnék munkám során javítani.

2010-ben végeztem az ELTE TTK-n okleveles környezetkutatóként, majd az ELTE Környezettudományi Doktori Iskolájában szereztem doktori fokozatot környezeti földtudomány szakterületen. 2022-ig az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézetében dolgoztam oktató-kutató munkatársként, ahol a földtan-geofizikai kutatásokban és földtudományi alap-, és mester képzésben szereztem oktatói-kutatói gyakorlatot. Szakoktatóként 2018-tól kezdtem mélyebben foglalkozni oktatásmódszertani kérdésekkel, illetve a digitális technikák és e-learning rendszerek felsőoktatásban való alkalmazásával. 2018 és 2022 között több egyetemi kurzushoz végeztem tananyagfejlesztést az ELTE-n elérhető Canvas LMS rendszerben. A képzésfejlesztés kapcsán a hallgatók tanulási útjának (learning path/pathway) követésében és a mikro-tanúsítványok (micro-credentials) alkalmazásában látom a felsőoktatás jövőjét. Mindezt egy olyan rendszerben, ahol az oktatás-kutatás rugalmasabb keretek között és az élethosszig tartó tanulás (lifelong learning) szellemében valósulhat meg.

 

kapcsolat: visnovitz.ferenc@oktig.elte.hu


Dr. Abonyi-Tóth Andor

Dr. Misley Helga

Oroszné Urbán Orsolya

Tartsayné Dr. Németh Nóra

Dr. Virányi Anita