Munkatársak, oktatók

Munkatársak, oktatók

Lénárt Krisztina

osztályvezető

 

A Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztály vezetőjeként magas szintű, eredményorientált, széleskörűen kooperatív szakmai munkavégzés a célom. Andragógusként lelkesen képviselem azokat a területeket, amelyekkel foglalkozunk. A tehetséggondozás szívügyem, aktívan keresem a hallgatók számára minél hatékonyabb támogatási lehetőségeket. Az oktatók módszertani fejlesztését nemes feladatnak tartom. Mind a hagyományos oktatásban, mind az e-learning területén tudunk számukra támogatást nyújtani. Fontosnak tartom az átfogó hallgatói adatelemzések koordinálását és összetett adatbázis létrehozását annak érdekében, hogy széleskörű támogatást tudjunk nyújtani az Egyetem döntéshozóinak. E területeken látok el tervező, koordináló, valamint döntéselőkészítő feladatokat, és támogatom az oktatási és tudományos rektorhelyettes munkáját.

Projektkoordinátorként az ELTE EFOP-3.4.3 projektjében, valamint a CHARM European University projektben veszek részt.

 

kapcsolat: lenart.krisztina@oktig.elte.hu Tel: 06-30-350-9973


Dr. Tóth-Mózer Szilvia

e-learning szakértő, osztályvezető-helyettes

 

Pszichológusként, pedagógusként és digitális módszertani szakemberként fontosnak tartom, hogy az egyetem oktatói kellő módszertani tudással felvértezve taníthassanak online tanulási környezetekben is. 2016 óta dolgozom az Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztályon, azóta segítem a vezetőket az egyetem e-learning stratégiájának fejlesztésében, kurzusfejlesztési projektekben veszek részt, mentorálok, koordinálok, írok, képzéseket és előadásokat tartok a tanulásmenedzsment rendszerekkel kapcsolatban és digitális módszertani témákban. Legjobban az egyéni és csoportos konzultációkat kedvelem, ahol az oktatókkal közösen gondolkodunk a kurzusuk eszköztárának szélesítésén és a számukra és hallgatóik számára is legmegfelelőbb megoldások megtalálásán. Óraadóként főleg pedagógia és tanárszakos hallgatókat tanítok.

 

kapcsolat: toth-mozer.szilvia@oktig.elte.hu


 

Darula Kamilla

oktatásfejlesztési ügyvivő

 

Oktatásfejlesztési ügyvivő munkakörben dolgozom az Osztályon, Canvas és Moodle e-learning keretrendszerek technikai és módszertani támogatásával foglalkozom. Részt veszek az oktatásfejlesztési folyamatokban az oktatók és hallgatók visszajelzéseit képviselve. Adminisztrációs tevékenységként a MOOC kurzusfelület-igényléseket kezelem. 2018 óta dolgozom az Egyetemen, a közeljövőben pszichológia szakos hallgatóként zárom tanulmányaimat. 

 

kapcsolat: darula.kamilla@oktig.elte.hu, elearning@oktig.elte.hu


Gráf-Szabó Veronika

oktatásfejlesztési ügyvivő

 

 

kapcsolat: graf-szabo.veronika@oktig.elte.hu, elearning@oktig.elte.hu


Illyés Dávid

adatelemző

 

Adatelemzőként adatfeldolgozással, adatvizualizációval és empirikus kutatómunkával kapcsolatos feladatok végrehajtásával támogatom az Osztály működését. Munkám során az oktatásszervezéssel és tehetséggondozással összefüggő adminisztratív teendők mellett az Egyetem életének további releváns és mérhető jelenségeit vizsgálom.

 

kapcsolat: illyes.david@oktig.elte.hu  

 


Kosinsky-Kuhár Eszter

oktatásfejlesztési ügyvivő

 

Oktatásfejlesztési ügyvivőként, Panopto-koordinátorként dolgozom az Osztályon. Feladataim közé tartozik az ELTE Panopto előadás-rögzítő szolgáltatásának módszertani támogatása, bemutatók tartása és módszertannal kapcsolatos e-mailes támogatás. Ezen kívül az oktatók számára igénybe vehető oktatásmódszertani szoftverek adminisztrációját végzem. Kommunikáció szakos bölcsészként és szociológusként végeztem. A korábbiakban és most is olyan területeken dolgoztam és dolgozom, melyeken nagyrészt a folyamatokat kísérő, együttműködést támogató, lényeglátási képességeimet, valamint analitikus gondolkodásmódomat használom.

 

kapcsolat: elearning@oktig.elte.hu; kosinsky-kuhar.eszter@oktig.elte.hu  


Léhi Krisztina

oktatásszervezési ügyintéző

 

Az oktatásmódszertani, e-learning és a tehetséggondozás keretein belül szervezett képzésekhez kapcsolódó adminisztráció ellátása, a képzések FAR rendszerben való rögzítése. A képzéseken részvevők számára tanúsítványok generálása, továbbítása. A képzésekre vonatkozó értékelő kérdőívek kiküldése. Az oktatásfejlesztéshez és a tehetséggondozáshoz szükséges értékelések, javaslatok és adatszolgáltatások elkészítése. Részvétel a képzéstervezés folyamatában, a képzési naptár összeállításában, a képzések hirdetésében, a jelentkezők nyilvántartásában és értesítésében. Az oktatókkal való egyeztetések, szerződések készítése. Tehetséggondozási és oktatásmódszertani projektekben való részvétel. Konferenciaszervezés. A Tehetséggondozási Tanács munkájának adminisztratív támogatása.

 

kapcsolat: lehi.krisztina@oktig.elte.hu


Dr. Lévai Dóra

e-learning szakértő

 

Magyar nyelv és irodalom szakos, illetve magyar mint idegen nyelv szakos bölcsészként és pedagógusként tanulmányaimat 2008-tól az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola ösztöndíjas hallgatójaként folytattam. PhD szakmai gyakorlat keretében, 2010-ben, fél éven keresztül bekapcsolódhattam a Bolognai Egyetem Neveléstudományi Tanszékének munkájába. Kutatási területem jelentős részét a pedagógusok digitális kompetenciáinak felmérése, fejlesztése fedte le. A sikeres doktori védésemet követően, 2015-ig az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetében dolgoztam egyetemi adjunktusként, oktatás-informatikai területen. A gyermekeimmel itthon töltött idő után az ELTE Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztályához csatlakoztam e-learning szakértőként, ahol elsősorban oktatókat támogatok e-learninges módszertani kérdésekben, képzési segédanyagokat készítünk, az egyetemi oktatást támogató rendszerekhez és alkalmazásokhoz kapcsolódó képzéseket tartunk. Bízom benne, hogy a hozzám forduló oktatóknak és munkatársaknak olyan pedagógiai, módszertani támogatást tudok nyújtani, amellyel a digitális technológia eszköztárából válogatva, a saját hallgatóikkal folytatott munkát, illetve szakmai, kutatói tevékenységüket is színesebbé, eredményesebbé tehetik.

 

kapcsolat: levai.dora@oktig.elte.hu


Megyesi Janka

tehetséggondozási referens

 

Tehetséggondozási referensként a tanulmányaikban elmélyedni kívánó, kutatni vágyó hallgatókat segítem a kari TDK elnökökkel és a szakterületi felelősökkel együttműködve. TDK és OTDK felkészítő képzéseket, egyéb kutatást és publikálást segítő képzéseket és kommunikációs tréningeket szervezek, valamint a Tehetséggondozási Tanács Utazási pályázatát menedzselem, tehetséggondozással kapcsolatos pályázatokat írok. Emellett az EFOP-3.4.3 pályázat, illetve a Tananyagfejlesztési projekt keretében online kurzusok, tananyagok készítését koordinálom. Magyar nyelv és irodalom és magyar mint idegen nyelv szakokon végeztem, lelkes tanár és képzésszervező vagyok.

 

kapcsolat: megyesi.janka@oktig.elte.hu, tehetseggondozasitanacs@elte.hu


Varga Judit

oktatásfejlesztési ügyvivő

 

 

Oktatásmódszertani és LMS rendszerekkel kapcsolatos képzések szervezésével foglalkozom. EFOP 3.4.3 pályázattal kapcsolatos szerződések koordinálásában, valamint a Kurzusfejlesztési pályázat munkáinak különböző szakaszaiban veszek részt. Korábban e-learning support tevékenységet folytattam.

 

kapcsolat: varga.judit@oktig.elte.hu


Dr. Zimányi Krisztina

e-learning szakértő

 

Pályafutásomat középiskolai tanárként kezdtem, amelyhez jó alapot adott az ELTE-n végzett matematika-fizika és számítástechnika tanárszak. 9 év gimnáziumi tanítás után kerültem a felsőoktatásba, ahol oktatói tevékenységem mellett izgalmas feladatokban vehettem részt. Ilyen volt például a távoktatás rendszerének kialakítása egy kanadai modellt követve. Feladatom egy olyan szervezet létrehozása volt, amely koordináló, támogató feladatot lát el a tantárgyakhoz kapcsolódó oktatásmódszertani fejlesztések, új módszertani eszközök bevezetése, kompetenciamérések módszertana területein.

Nagy örömömre szolgál, hogy „anya intézményemben”, az ELTE-n az Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztály e-learning szakértő munkatársaként segíthetem az oktató kollégákat a kurzus- és tananyagfejlesztési munkájukban a tervezéstől a megvalósításig. Véleményem szerint erre leghatékonyabb eszköz a személyes konzultáció, ahol rendkívül inspiráló beszélgetésekre nyílik alkalom.

Jelenlegi feladataim közül meghatározó az egyetemi szintű ELTE módszertani együttműködés (ELME) koordinációja és az 50 digitális tananyag fejlesztését célzó projekt vezetése az oktatási és tudományos rektorhelyettes munkáját támogatva.

 

kapcsolat: zimanyi.krisztina@oktig.elte.hu


Dr. Abonyi-Tóth Andor

Dr. Misley Helga

Oroszné Urbán Orsolya

Tartsayné Dr. Németh Nóra

Virányi Anita