Learning Agreement

Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás: Learning Agreement

Az alább olvasható útmutató az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás ösztöndíjat közeli (pl. Egyesült Királyság, Svájc) és távoli (pl. Dél-Korea, Kanada, Grúzia) partnerországba elnyert,

 • hosszútávú tanulmányi célú mobilitásban,
 • szakmai gyakorlaton,
 • rövid távú doktori mobilitásban

résztvevő hallgatóknak szól. További információ: Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás: Nyerteseknek

A szakmai koordinátorával, kari koordinátorával, valamint a külföldi partnerrel leegyeztetett, kitöltött és mindhárom fél által aláírt tanulmányi szerződést a kari koordinátorához kell eljuttatnia, aki ellenőrzés után e-mailben továbbítja azt az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának (ENPO). Kérjük, figyeljen arra, hogy az elnyert mobilitásának megfelelő szerződéssablont töltse ki!

Hosszú távú tanulmányi mobilitás BA és MA hallgatóknak (min. 2 hónap – max. 1 szemeszter)

Kitöltési útmutató

General Information
 • A mobilitás minden kért adatát adja meg, mind a saját magára, mind a küldő és a fogadó intézményre vonatkozókat. A Responsible Person és az Administrative Contact Person megegyezése esetén is ki kell tölteni mindkét részt.
 • Az "ESI - European Student Identifier" pontot nem szükséges kitölteni.
 • Az ELTE Erasmus-kódja: HU BUDAPES01.
 • A táblázat alján ne felejtse el pontosan kitölteni a fogadóintézményben szükséges nyelvtudásra vonatkozó adatokat!
Mobility Type and Duration
 • Ha még nem ismeri a mobilitása pontos kezdő- és záródátumát, elég megadnia a kint elvégzendő szemeszter(ek) első és utolsó hónapját és az évszámot.
Study Programme at the Receiving Institution
 • A mobilitásban való részvételhez minimum 20 ECTS kredit értékben kell tantárgyakat vállalniuk, illetve a félév során teljesíteniük. Ha Ön olyan intézményben tanul majd, ahol az ECTS-től eltérő rendszerben számolják a krediteket (pl. Dél-Koreában, az USA-ban vagy Argentínában), már most tisztázza a partner koordinátor segítségével az átváltási értéket. A későbbi félreértések elkerülése érdekében a kreditoszlopban egyértelműen tüntesse fel mind a helyi, mind az annak megfelelő ECTS kreditszámot (pl. 1:2-höz átváltási ráta esetén a következő formátumban: 5 credits = 10 ECTS).
 • Az ELTE a kint elvégzett, de kötelező tárgyként nem elismerhető kurzusokat is beszámítja szabadon választható kreditekként, azonban törekedjen rá, hogy elsősorban a tanulmányi előmenetelébe illeszkedő tárgyakat vegyen fel a fogadóegyetemén!
 • Az Erasmus+ mobilitás célja, hogy a szakjához kapcsolódó részképzésen vegyen részt, ezért ügyeljen rá, hogy a tanulmányainak megfelelő szakterülethez kapcsoló tárgyakat vegyen fel. Amennyiben ezzel kapcsolatban nehézségekbe ütközik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szakmai koordinátorral!
Recognition at the Sending Institution
 • Itt tüntesse fel azokat a tárgyakat, amelyekként a kint elvégzendők itthon elfogadhatóak lesznek – a tárgyak kiválasztásához kérje a szakmai koordinátor és/vagy a kari koordinátor segítségét. Amennyiben van olyan tárgy, amelyet az ELTE alacsonyabb kreditértékben számít be, mint amennyiért Ön kint elvégezte, a különbözetet is beszámíttathatja, ilyen esetben külön sorban, "Elective course"-ként jelezze a fennmaradó kreditek értékét az érintett tárgynál.

 • Azon tárgyak esetén, amelyeket csak szabadon választott tárgyként tud elismertetni, a kurzusnévnél az "Elective course"-t tüntesse fel.

 • Ne felejtse el kitölteni az „Automatic Recognition” oszlopot sem (kérjük válassza a "Yes" opciót).

Learning Agreement sablon részképzéshez (BA/MA)


Hosszú távú tanulmányi mobilitás PhD hallgatóknak (min. 2 hónap – max. 1 szemeszter)

Kitöltési útmutató

General Information
 • A mobilitás minden kért adatát adja meg, mind a saját magára, mind a küldő és a fogadó intézményre vonatkozókat. A Responsible Person és az Administrative Contact Person megegyezése esetén is ki kell tölteni mindkét részt.
 • Az "ESI - European Student Identifier" pontot nem szükséges kitölteni.
 • Az ELTE Erasmus-kódja: HU BUDAPES01.
 • A táblázat alján ne felejtse el pontosan kitölteni a fogadóintézményben szükséges nyelvtudásra vonatkozó adatokat!
Mobility Type and Duration
 • Ha még nem ismeri a mobilitása pontos kezdő- és záródátumát, elég megadnia a kint elvégzendő szemeszter(ek) első és utolsó hónapját és az évszámot.
Study Programme at the Receiving Institution
 • PhD-hallgatók kutatási tevékenységet is folytathatnak a mobilitásuk alatt. Ebben az esetben a „Doctoral Research / Thesis Research” megnevezést javasoljuk feltüntetni a táblázatban, a kreditoszlopban pedig az N/A („Not Applicable”) értéket. Ha mobilitása alatt kutatást végez, a Details of Research Activity Before the Mobility táblázatot is kötelező kitöltenie.
Recognition at the Sending Institution
 • Kérjük, előzetesen tisztázza a kari nemzetközi irodával, hogy a mobilitás alatti tevékenységét (kutatás, tárgyfelvétel, vagy mindkettő) el tudja-e itthon fogadtatni, és be tudja-e számítani a tanulmányaiba. A táblázatot ennek megfelelően töltse ki!

Learning Agreement sablon részképzéshez (PHD)


Rövid távú doktori mobilitás (min. 5 nap – max. 30 nap)

Kérjük, ne felejtse el, hogy az Erasmus+ programban konferenciarészvétel nem finanszírozható! 

Kitöltési útmutató

Első táblázat
 • A mobilitás minden kért adatát adja meg, mind a saját magára, mind a küldő és a fogadó intézményre, mind a kapcsolattartó/felelős munkatársakra vonatkozókat.
 • Az ELTE Erasmus-kódja: HU BUDAPES01.
Before the Mobility – Table A
 • A mobilitás kezdő- és záródátumát napra pontosan adja meg, az elnyert mobilitási időtartamnak megfelelően.
 • Detailed programme of the doctoral mobility: Adja meg a mobilitási tevékenységek pontos szakmai fókuszát, illetve derüljön ki egyértelműen, hogy a kint töltött időszak alatt milyen kutatást/terepmunkát szeretne elvégezni. Javasolt napokra/hetekre lebontott munkatervet is készíteni, amely egyértelműen alátámasztja a mobilitási időszak indokoltságát.
 • Knowledge, skills and competences to be acquired by the end of the traineeship (expected Learning Outcomes): Ebben a részben térjen ki arra, hogy a kint elvégzett mobilitási tevékenység hogyan kapcsolódik a doktori tanulmányaihoz, illetve disszertációjához, milyen hozzáadott tudásra vagy eredményre számít a mobilitás lezárultával.
 • A táblázat alján ne felejtse el kitölteni a fogadóintézményben szükséges nyelvtudásra vonatkozó adatokat!
Before the Mobility – Table B
 • A kari nemzetközi koordinátor tölti ki
Before the Mobility – Table C
 • A fogadó egyetem/intézmény tölti ki

Learning Agreement sablon rövidtávú doktori mobilitáshoz


Szakmai gyakorlat (min. 2 hónap – max. 5 hónap)

Kitöltési útmutató

Első táblázat
 • A mobilitás minden kért adatát adja meg, mind a saját magára, mind a küldő és a fogadó intézményre vonatkozókat. A Responsible Person és az Administrative Contact Person megegyezése esetén is ki kell tölteni mindkét részt.
 • Az ELTE Erasmus-kódja: HU BUDAPES01.
Before the Mobility – Table A
 • A mobilitás kezdő- és záródátumát napra pontosan adja meg, az elnyert mobilitási időtartamnak megfelelően.
 • Detailed programme of the traineeship (including the virtual component, if applicable): Adja meg a mobilitási tevékenységek pontos szakmai fókuszát, illetve derüljön ki egyértelműen, hogy a kint töltött időszak alatt milyen kutatást/terepmunkát szeretne elvégezni. Javasolt napokra/hetekre lebontott munkatervet is készíteni, amely egyértelműen alátámasztja a mobilitási időszak indokoltságát.
 • Knowledge, skills and competences to be acquired by the end of the traineeship (expected learning outcomes): Ebben a részben térjen ki arra, hogy a kint elvégzett mobilitási tevékenység hogyan kapcsolódik a tanulmányaihoz, illetve, ha releváns, a szakdolgozatához/disszertációjához, milyen hozzáadott tudásra vagy eredményre számít a mobilitás lezárultával.
 • A táblázat alján ne felejtse el kitölteni a fogadóintézményben szükséges nyelvtudásra vonatkozó adatokat!
Before the Mobility – Table B
 • A kari nemzetközi koordinátor tölti ki
Before the Mobility – Table C
 • A fogadó egyetem/szervezet/cég tölti ki

Learning Agreement sablon szakmai gyakorlathoz
Kitöltési útmutató


EN