Szakkollégiumok

Az ELTE Szakkollégiumai

Az ELTE Szakkollégiumai EN
Az egyetem kiemelkedő hallgatóinak tehetséggondozását az ELTE évszázados hagyományokkal rendelkező szakkollégiumi hálózata segíti. Az ELTE hét szakkollégiuma kiemelkedő képességű hallgatók önkormányzati elven működő oktatási és kutatási műhelye.

Ezek az öntevékeny csoportok egyrészt a tehetséges diákok megtalálását, tehetségük kibontakoztatását, fejlesztését, másrészt a hátrányokkal küzdő hallgatók segítését tűzik ki célul. Kulcsszavaik az önképzés, a társadalom iránt elkötelezettség és az autonómia, melyeken hozzájárulnak egy szorosan együttműködő közösség és kritikai értelmiség kialakulásához. A szakkollégiumokban részt vevő diákok szerepe kiemelkedő a tudományos diákköri tevékenységben is – azaz a tehetséggondozás e két formája között jelentős a kapcsolat. Az egyetem a szakkollégiumok tevékenységét pénzügyi forrásokkal és oktatói munkával támogatja.

Az ELTE hét szakkollégiuma az Egyetem által gondozott összes tudományterületet lefedi, ennek megfelelően a szakkollégista hallgatóknak lehetőségük nyílik az általuk választott szakterületen ismereteik elmélyítésére, kutatómunka folytatására.

A leghosszabb múltra a négy egyetemi kar (BTK, TTK, IK, TáTK) hallgatóit fogadó, Eötvös Loránd által 1895-ben alapított Eötvös József Collegium tekinthet vissza, amely 2014 óta történelmi emlékhely. A Bibó István Szakkollégiumot 1983-ban hozták létre joghallgatók az angol college-rendszer mintájára. Az 1992-ben alapított Bolyai Kollégium az ELTE természettudományos és informatikai tehetséggondozó szakkollégiuma. A 2004-ben alapított Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium segítségével a tagok felkészült, művelt, tájékozott, széles látókörű társadalomtudományi szakemberekké válhatnak, a pszichológia, a nevelés- és egészségtudományok iránt érdeklődő hallgatókat pedig az Illyés Sándor Szakkollégium várja 2007 óta. A külhoni magyar fiatalok magyarországi felsőoktatási tanulmányainak támogatásában nagy hagyományokra visszatekintő Márton Áron Szakkollégium 2016 óta működik az ELTE részeként. 2021-ben megalakult Egyetemünkön a Gazdaságtudományi Kar, egyben létrejött a gazdasági élet kérdései iránt érdeklődő hallgatókat befogadó Navratil Ákos Szakkollégium.

Rektori szakkollégiumi beszámoló 2021

Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium (ARTSZ)

Cím: 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.
Bővebben
Facebook

A Szakkollégium szakmaiságának legfőbb pillére az egyetemi tantervtől független kurzusok szervezése. A szakkollégiumi órákon általában öt-tíz szakkollégista vesz részt, így a kurzusokat oldott, interaktív légkör jellemzi. Megkülönböztetnek alapozó, illetve műhelykurzusokat. Az alapozók témái kötöttebbek, mert azt a célt szolgálják, hogy a sokféle szakról érkező tagok közös szakmai nyelvet alakítsanak ki. Nagy hangsúlyt fektetnek a kutatásmódszertani, a készségfejlesztő, valamint a megismerés tudományos módjait vizsgáló elméleti alapozókra. A műhelykurzusok - témájukat tekintve - kötetlenek; ezeket a tagok saját érdeklődésük szerint szervezik. A kutatóműhelyek a szakkollégiumon belüli alulról szerveződő kutatásokat, illetve a külső kutatásokban való részvétel előkészítését szolgálják. A Szakkollégium nemcsak szakmai, hanem baráti közösséget is jelent tagjainak. A tagok képzelőerejüktől és idejüktől függően különféle programokat szerveznek maguknak. Ilyenek a közös filmnézések, sportnapok, kirándulások és különböző kultúrákat idéző gasztroestek. A közösséget összekovácsoló programok között kiemelkedő jelentőséggel bír a téli és nyári tábor, melyen minden szakkollégista részt vesz. A közösség építésének kiemelt színtere az egyetem Nándorfejérvári úti kollégiuma. Az épület negyedik emeletén huszonhét férőhelyet és egy kis könyvtárat tudhat magáénak a szakkollégium. Az ARTSZ legfőbb alapelveit képezi az autonómia, a demokratizmus, a gyakorlatiasság és az interdiszciplinaritás.

Az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium minden tavaszi félévben felvételt hirdet. Az ezzel kapcsolatos legfőbb információk itt érhetőek el. A felvettek a közösség életébe már nyáron bekapcsolódhatnak, s így ősszel már könnyebben megy a közös munka is.


Bibó István Szakkollégium (BISZK)

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 12.
Bővebben
Facebook
Bemutatkozó brosúra

Az ELTE Jogász Társadalomtudományi Szakkollégiumot, későbbi nevén az ELTE Bibó István Szakkollégiumot 1983-ban hozták létre joghallgatók Budapesten az angol college-rendszer mintájára. A Szakkollégium hazánkban mindmáig egyedüliként foglalkozik jogász és politológus hallgatók kollégiumi keretek között történő szakmai képzésével, és a kezdetektől fogva jelentős szerepet játszik az ún. szakkollégiumi mozgalomban is. A Szakkollégium a Szakkollégiumi Charta tagja. A Szakkollégium célja, hogy a tömegessé vált jogászképzésben az egyetemi követelményekhez és képzéshez képest többletlehetőségeket és -tudást nyújtson hallgatóiknak, és a szakkollégistákból felkészült, a szakma és a munkaerőpiac elvárásainak és kihívásainak megfelelni képes ifjú jogászokat és politológusokat képezzen az egyetemi és a szakkollégiumi éveik alatt.

A fenti alapelvek által vezérelve a közösség minden rendelkezésére álló eszközzel elősegíti tagjai tudásának bővítését, továbbá arra törekszik, hogy a diákjai művelt, tájékozott, idegen nyelveket beszélő, széles látókörű, szociálisan érzékeny emberré váljanak. A Szakkollégiumban eltöltött évek a vezetés és az oktatók reményei szerint egyben gazdagítják a tagok egyéniségét, fejlesztik az önálló gondolkodás, a kezdeményezőkészség és a felelősségvállalás szellemét.

A Bibó István Szakkollégium 2010-ben elnyerte a civil szervezetek által alapított nemzeti Tehetségsegítő Tanács Tehetségpont címét. A Szakkollégium, mint Kiváló Tehetségpont akkreditációját 2014-ben meghosszabbították. A Bibó Szakkollégium 2016-ban csatlakozott az európai szakkollégiumokat tömörítő European University College Assosiation (EucA) nemzetközi hálózatához.


Bolyai Szakkollégium (BSZK)

Cím: 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.
Bővebben
Facebook

Az 1992-ben alapított Bolyai Kollégium az ELTE Természettudományi, valamint Informatikai Karainak szakkollégiuma. A Kollégium alapításakor az a cél vezérelte az alapítókat, hogy létrehozzák a magyar természettudományos felsőoktatás magas szintű, interdiszciplinaritásra törekvő központját, ahol az ELTE TTK és IK legkiválóbb hallgatóit felkészítik a nemzetközi tudományos életben való helytállásra és a színvonalas kutatómunkára.

A szakkollégiumi tevékenység középpontjában a magas színvonalú szakmai munka áll, ám a kollégium képzési programjában ezen túl a társadalmi problémákra érzékeny értelmiségi képzés is szerepel. Hetente egy alkalommal a közélet, művészi és tudományos élet egy-egy jeles képviselője tart előadást általános érdeklődésre számot tartó kérdésekről. A szakmai munkát a szakterületek saját szemináriumai segítik. A biológia, fizika, földtudomány, informatika, kémia és matematika szakszemináriumokat az adott terület kiemelkedő szaktekintélyei irányítják. A kollégisták előmenetelét és szakmai fejlődését diákköri, szakdolgozati és doktori témák, témavezetők ajánlásával és felkutatásával segítik. Emellett a kollégium speciális előadássorozatoknak, nyelvtanfolyamoknak, intenzív kurzusoknak és konferenciáknak és nyári egyetemeknek is helyt ad.

A kollégium nagy előnye, hogy az ELTE lágymányosi campusától mindössze 20-25 perc sétára található, az 1-es villamossal közlekedve pedig 15 perc alatt elérhető a campus. Az épület nyugodt, csendes környezetben fekszik, rendezett kert és sportpályák veszik körül. A hűs szemináriumi szobában nemcsak a szakfoglalkozásokra, hanem gazdag könyvtárunk anyagának olvasgatására és közösségi eseményeken való részvételre is lehetőség nyílik, két társalgóban pedig további tartalmas kikapcsolódási formáknak hódolhatnak a lakók. A kollégium jelenleg 65 bentlakónak biztosít helyet, de a szakmai és egyéb rendezvényeken a kb. 30 külsős tag is részt vesz. A tagok alacsony száma elősegíti egy igazán kellemes mikroközösség és szoros baráti szálak kialakulását. 

Jelentkezés a 2023/2024-es tanévre: 2023. augusztus 9-ig


Eötvös József Collegium (EJC)

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.

Bővebben
Facebook

A Gellért-hegy déli oldalán, az egyetemi campusoktól 20-30 percnyi távolságban az Eötvös József Collegium immár 129 éve az egyetemi képzést kiegészítve a személyes kapcsolatokon alapuló kiscsoportos szemináriumi és tutoriális képzés lehetőségét nyújtja: ez a munkamódszer azon a meggyőződésen és tapasztalaton alapul, hogy a termékeny szellemi környezet elengedhetetlen összetevője a személyes kapcsolattartás. A Collegiumban öt kar (Bölcsészettudományi, Természettudományi, Informatikai, Társadalomtudományi és Gazdaságtudományi Kar) diákjai, valamint az osztatlan tanárképzésben részt vevő diákok az oktatókkal műhelyeket hoznak létre (jelenleg tizennyolc ilyen egység működik a Collegiumban), e műhelyek szervezik és koordinálják a szemináriumokat, tutori órákat, szakmai előadásokat, segítik és irányítják a hallgatók tudományos munkáját, kezelik a szakos könyvtárat. A tudományos ismeretek elsajátítása mellett a collegiumi képzés integráns részét képezi a pedagógiai jártasság megszerzése, hogy a Collegium hallgatói a megszerzett tudást magas szinten tudják továbbadni. A Collegiumba 2024. augusztus 9-ig lehet jelentkezni, részletek itt.


Illyés Sándor Szakkollégium (Illyés)

1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.
Bővebben
Facebook

Az Illyés Sándor Szakkollégium az Eötvös Loránd Tudományegyetem ötödik, egyben legújabb szakkollégiuma, amely a 2007-2008-as tanév őszi félévében  kezdte meg működését a pszichológia, a nevelés- és az egészségtudományok iránt érdeklődő hallgatóink tudományos-szakmai közösségének kollektív tehetséggondozó helyszíneként. A Szakkollégium egy független felmérés alapján az ország három legjobb szakkollégiuma között található. Az ELTE Illyés Sándor Szakkollégium három fakultás – a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar illetve a Tanító- és Óvóképző Kar – szakmai munkájához kapcsolódik, így is elősegítve a három kar tudományterületeinek érintkezését, termékeny együttműködését. Hallgatóinkat azonban várjuk más karokról is, különösen a neveléstudomány illetve pszichológia iránt érdeklődő tanárszakos diákokat, akik szeretnének elmélyülni a tanári szakma tantárgyi területen túli, szélesebb, nevelői-oktatói dimenziójában.

A szakkollégiumi munka színterei a hallgatók igényei szerint elindított kis létszámú kurzusok, illetve a műhelyek. Szakmai célunk, hogy egymással együttműködve, egymást segítve sajátítsák el a kutatáshoz és/vagy a gyakorlati munkához szükséges kompetenciákat, egy általuk választott téma, vagy szakterület mélyebb megismerése közben. A szakos egyetemi tanulmányok kiegészítésére az elméleti kurzusokon túl készségfejlesztő órákat is indítunk, melynek során nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlatorientáltságra. A szakmaiság mellett a szakkollégiumi mozgalomnak megfelelően a közösségre is alappillérként tekintünk. A szakmai munka csak akkor lehet igazán eredményes, ha nemcsak szakmailag, de barátilag is együttműködünk. Erről tanúskodnak a közös kirándulások, főzőestek, mozi- és színházlátogatások és más színes programok: táborok, kerekasztal-beszélgetések, szakmai napok és publikációk.

A szakkollégiumba várjuk a gólyákat is. Akiket érdekelnek a szakkollégium által lefedett széles, emberrel foglalkozó tudományterületek (különösen a három megjelölt karról és tanárszakosként), azok figyeljék augusztus folyamán a honlapunkat és a Facebook oldalunkat, ahol meghirdetjük majd felvételinket.


Márton Áron Szakkollégium (MÁSZ)

A Márton Áron Szakkollégium erősíti a külhoni magyar fiatalok kötődését az anyaországhoz, segíti őket magyar nyelvű tanulmányaikban akár szülőföldjükön, akár Magyarországon. A budapesti, debreceni, szegedi és pécsi szakkollégium feladata a Magyarországon tanuló határon túli hallgatók támogatása, tehetséggondozása, kollégiumi elhelyezésük és szakkollégiumi képzésük biztosítása.

Kollégiumok
A Szakkollégium honlapja


Navratil Ákos Szakkollégium (NÁSZ)

Cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 7.
Elérhetőség: info@nasz.elte.hu
Facebook
Instagram

A Navratil Ákos Szakkollégium (NÁSZ) az ELTE Gazdaságtudományi Karának 2021. májusában alakult szakkollégiuma. A magát autonóm mini demokráciaként meghatározó szervezet az aktív egyéni szerepvállalás, a saját ötletek megvalósításának színtere, amely átfogó fejlődésre ad lehetőséget az élet különböző területein. Célja, hogy tagjai minél több kompetenciához jussanak hozzá az évek során, megtanuljanak csapatban dolgozni, mélyebb önismeretet szerezzenek, erősítsék soft skilljeiket, megismerjék gyakorlatban is mindazt, amiről elméleti ismereteket már az órákon szereztek, és minél több pozícióban, feladatkörben kipróbálják magukat. A szakkollégisták számos – a tantermi órákon és törzsanyagon túlmutató – képzési lehetőség közül választhatnak a félévek során. A mikroközösség szakmai programjának gerincét a heti rendszerességgel megtartott interaktív, valamint gyakorlatcentrikus műhelykurzusok adják, ahol az ELTE GTK oktatói és külső szakértők mutatják be és elemzik a gazdaságtan- és politika, a stratégia és menedzsment, a pénzügy és számvitel, valamint a marketing legújabb jelenségeit.

A NÁSZ közösségében meghatározó szerepet játszik a bentlakás, és lényegi elemét képezik a közösségi programok. A tagokat az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium külön részlegén szállásolják el, ahol közösségi tér is rendelkezésükre áll.

A szakkollégium az ELTE valamennyi, a gazdaságtudomány iránt érdeklődő hallgatója előtt nyitott. A jelentkezőket minden őszi, illetve tavaszi félév elején várják, a felvételi eljárásról bővebb információ itt található.


Partnerintézményünk – Joghallgatók Önképző Szervezete (JÖSz)

Bővebben
Facebook

A Joghallgatók Önképző Szervezete (JÖSz) az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának legifjabb jogszakmai szervezete, 2012 februárjában alakult meg egyesületként. A szervezet három fő elv alapján végzi tevékenységét, ezek a szakmaiság, a társadalom iránti elkötelezettség és az autonómia. Az öntevékeny csoport mára kiterjedt kurzusrendszerrtel rendelkezik, melynek kínálata a legkülönfélébb jogterületekre, sőt a jogászi képességek elsajátításához szükséges segédtudományokra is kiterjed. Elindítottak hat kutatási projektet, speciális mentorálási rendszerrel kiépítve hozzájuk, rendszeresen szerveznek vitaesteket és teltházas nagyelőadásokat közgazdászok, jogászok, politikusok részvételével aktuális támákban. A tavaly nyáron elsőízben megrendezett szabadegyetemet idén már többnapos a társadalmi kérdések iránt nyitott hallgatók összegyetemi rendezvényének szánják.

A JÖSz fontosnak tartja tagjai műveltségének növelését is közösségi formában: rendszeresen hirdetnek meg közös kulturális programokat, a komolyzenei koncertektől a kiállításlátogatáson át a táncházakig. A jószolgálati tevékenység keretében ruhagyűjtéseket szerveznek, kórházak gyerekosztályain tartanak felolvasásokat, ételosztásoknál és véradásokon vesznek részt.

Az elmúlt években a szervezet egyre aktívabb szerepet játszott az egyetem életében, jelenleg mintegy 100 tagja van, alapítói és végzett tagjai már alumni tagozatból támogatják tapasztalataikkal az újonnan érkezetteket. A JÖSz egyre bővülő kínálatával értékes programot kínál a tagságon kívül a kari, sőt az összegyetemi diákság számára is.


Partnerintézményünk – Mathias Corvinus Collegium

1016 Budapest, Somlói út 51.
Bővebben
Facebook

A Mathias Corvinus Collegium hagyományaihoz híven felvételt hirdet olyan, középiskolai tanulmányaikat idén befejező diákok részére, akik Egyetemünk alábbi karain - ELTE ÁJK, ELTE BTK, ELTE TTK, ELTE PPK, ELTE TÁTK – kezdik meg egyetemi tanulmányaikat. A hallgatók jelentkezését 2019. augusztus 1-ig várják az alábbi e-mail címen, a felvételiről bővebb információ itt található.

Lehetőségek a collegisták számára:

  • Ingyenes idegen nyelvi képzés.
  • Gyakorlatcentrikus kurzusok, az önálló projektek kidolgozásának támogatása.
  • Karriercentrum segíti a gyakorlati helyek felkutatását.
  • Interdiszciplináris kollégiumi képzés.
  • Évről évre sokszínű, támogató közösség.
  • A kurzusok révén megismerhetőek Magyarország legnagyobb vállalatai, bankjai és az államigazgatási szféra is.
  • Közvetlen, baráti kapcsolat a tanárokkal.
  • A Collegium védnökei többek között: néhai Lámfalussy Sándor, az euró atyja, Sólyom László volt köztársasági elnök, néhai John Lukács történész, Maróth Miklós, az MTA volt alelnöke, Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság korábbi elnöke.
  • Szállás zöldövezetben, a Gellért-hegyen egy- vagy kétágyas szobákban.


Partnerintézményünk – II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium, Szombathely

Szombathely, 9700 Hollán Ernő utca 10-12., Postafiók.:41.
Telefon: 06- 94-318-112
Honlap: http://www.szakkollegium.martinus.hu/
Email: szakkollegium@martinus.hu 
Bővebben

A Szombathelyi Egyházmegye által fenntartott II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium 2017 áprilisa óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem együttműködő partnere. A szakkollégium sajátossága abban áll, hogy különböző szakokon tanulók több tudományágat képviselve tartoznak egy közösségbe, ahol egy közös gondolkodási alapot, szaktudást, idegen nyelveket sajátíthatnak el a szakkollégisták és megismerhetik önmagukat, egymást és a  keresztény értékeket! 


Partnerintézményünk – Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

Cím: 1085 Horánszky u. 18. 
Bővebben
Facebook

A Szent Ignác Szakkollégiumot 1990-ben a rendszerváltáskor alapították, majd 2000-ben átvette fenntartását a jezsuita rend. Szakkollégiumunk egyik legegyedibb sajátossága az interdiszciplinaritás, azaz a különböző fővárosi egyetemek legkülönfélébb szakjairól érkeznek hallgatóink, hogy az egyetemen megszerzett tudásukon felül egészen más nézőpontokkal, képességekkel is gazdagodjanak a szakkollégiumi közös munkálkodás során. Éppen ezért fontos számunkra a csapatmunka, a SZIK önszerveződő működése többek között a szakkollégisták által alkotott Teamek munkáján alapszik, amelyek felett a közösség által megválasztott Diákbizottság áll. A szakkollégistákból álló Diákbizottság szorosan együttműködve a Vezetőséggel segíti a szakkollégium minél széleskörűbb fejlődését. Az előrehaladásunkat a jezsuita szellemiséghez kapcsolódva, keresztény értékrend szerint szemléljük, éppen ezért a SZIK nemcsak a szakmai fejlődésnek ad teret, hanem egy inspiráló, megtartó keresztény közösséget is jelent. Néha hangosan ünneplünk, néha csendesen elmélyedünk. Van, mikor motiváltak vagyunk, máskor épp a többiek támogatására szorulunk. De mindig együtt. A SZIK egy biztos pont Budapest forgatagában.

 


Szakkollégiumi beszámolók