Az ELTE Szakkollégiumai

Az ELTE Szakkollégiumai EN
Az egyetem kiemelkedő hallgatóinak tehetséggondozását az ELTE évszázados hagyományokkal rendelkező szakkollégiumi hálózata segíti. Az öt szakkollégium a kiemelkedő képességű hallgatók önkormányzati elven működő oktatási és kutatási műhelye.

Ezek az öntevékeny csoportok egyrészt a tehetséges diákok megtalálását, tehetségük kibontakoztatását, fejlesztését, másrészt a hátrányokkal küzdő hallgatók segítését tűzik ki célul. Kulcsszavaik az önképzés, a társadalom iránt elkötelezettség és az autonómia, melyeken hozzájárulnak egy szorosan együttműködő közösség és kritikai értelmiség kialakulásához. A szakkollégiumokban részt vevő diákok szerepe kiemelkedő a tudományos diákköri tevékenységben is – azaz a tehetséggondozás e két formája között jelentős a kapcsolat. Az egyetem a szakkollégiumok tevékenységét pénzügyi forrásokkal és oktatói munkával támogatja.

Az ELTE öt szakkollégiuma az egyetem által gondozott összes tudományterületet lefedi, ennek megfelelően a szakkollégista hallgatóknak lehetőségük nyílik az általuk választott szakterületen ismereteik elmélyítésére, kutatómunka folytatására. A leghosszabb múltra a négy egyetemi kar hallgatóit fogadó, Eötvös Loránd által 1895-ben alapított Eötvös József Collegium tekinthet vissza, amely 2014 óta történelmi emlékhely. A Bibó István Szakkollégiumot 1983-ban hozták létre joghallgatók az angol college-rendszer mintájára. Az 1992-ben alapított Bolyai Kollégium az ELTE természettudományos és informatikai tehetséggondozó szakkollégiuma. A 2004-ben alapított Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium segítségével a tagok felkészült, művelt, tájékozott, széles látókörű társadalomtudományi szakemberekké válhatnak, a pszichológia, a nevelés- és egészségtudományok iránt érdeklődő hallgatókat pedig az Illyés Sándor Szakkollégium várja 2007 óta.

2016-ban a Nemzeti Tehetség Program keretében egyetemünk öt szakkollégiuma – Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium, Bolyai Kollégium, Bibó István Szakkollégium, Eötvös Collegium, Illyés Sándor Szakkollégium – 12.400.000 Ft-nyi támogatásban részesült.

Egyetemünk partnerintézménye a Mathias Corvinus Collegium és a szombathelyi II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium.

Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium (ARTSZ)

Cím: 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.
Bővebben
Facebook

A Szakkollégium szakmaiságának legfőbb pillére az egyetemi tantervtől független kurzusok szervezése. A szakkollégiumi órákon általában öt-tíz szakkollégista vesz részt, így a kurzusokat oldott, interaktív légkör jellemzi. Megkülönböztetnek alapozó, illetve műhelykurzusokat. Az alapozók témái kötöttebbek, mert azt a célt szolgálják, hogy a sokféle szakról érkező tagok közös szakmai nyelvet alakítsanak ki. Nagy hangsúlyt fektetnek a kutatásmódszertani, a készségfejlesztő, valamint a megismerés tudományos módjait vizsgáló elméleti alapozókra. A műhelykurzusok - témájukat tekintve - kötetlenek; ezeket a tagok saját érdeklődésük szerint szervezik. A kutatóműhelyek a szakkollégiumon belüli alulról szerveződő kutatásokat, illetve a külső kutatásokban való részvétel előkészítését szolgálják. A Szakkollégium nemcsak szakmai, hanem baráti közösséget is jelent tagjainak. A tagok képzelőerejüktől és idejüktől függően különféle programokat szerveznek maguknak. Ilyenek a közös filmnézések, sportnapok, kirándulások és különböző kultúrákat idéző gasztroestek. A közösséget összekovácsoló programok között kiemelkedő jelentőséggel bír a téli és nyári tábor, melyen minden szakkollégista részt vesz. A közösség építésének kiemelt színtere az egyetem Nándorfejérvári úti kollégiuma. Az épület negyedik emeletén huszonhét férőhelyet és egy kis könyvtárat tudhat magáénak a szakkollégium. Az ARTSZ legfőbb alapelveit képezi az autonómia, a demokratizmus, a gyakorlatiasság és az interdiszciplinaritás.

Az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium minden tavaszi félévben felvételt hirdet. Az ezzel kapcsolatos legfőbb információk itt érhetőek el. A felvettek a közösség életébe már nyáron bekapcsolódhatnak, s így ősszel már könnyebben megy a közös munka is.


Bibó István Szakkollégium (BISZK)

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 12.
Bővebben
Facebook
Bemutatkozó brosúra

Az ELTE Jogász Társadalomtudományi Szakkollégiumot, későbbi nevén az ELTE Bibó István Szakkollégiumot 1983-ban hozták létre joghallgatók Budapesten az angol college-rendszer mintájára. A Szakkollégium hazánkban mindmáig egyedüliként foglalkozik jogász és politológus hallgatók kollégiumi keretek között történő szakmai képzésével, és a kezdetektől fogva jelentős szerepet játszik az ún. szakkollégiumi mozgalomban is. A Szakkollégium a Szakkollégiumi Charta tagja. A Szakkollégium célja, hogy a tömegessé vált jogászképzésben az egyetemi követelményekhez és képzéshez képest többletlehetőségeket és -tudást nyújtson hallgatóiknak, és a szakkollégistákból felkészült, a szakma és a munkaerőpiac elvárásainak és kihívásainak megfelelni képes ifjú jogászokat és politológusokat képezzen az egyetemi és a szakkollégiumi éveik alatt.

A fenti alapelvek által vezérelve a közösség minden rendelkezésére álló eszközzel elősegíti tagjai tudásának bővítését, továbbá arra törekszik, hogy a diákjai művelt, tájékozott, idegen nyelveket beszélő, széles látókörű, szociálisan érzékeny emberré váljanak. A Szakkollégiumban eltöltött évek a vezetés és az oktatók reményei szerint egyben gazdagítják a tagok egyéniségét, fejlesztik az önálló gondolkodás, a kezdeményezőkészség és a felelősségvállalás szellemét.

A Bibó István Szakkollégium 2010-ben elnyerte a civil szervezetek által alapított nemzeti Tehetségsegítő Tanács Tehetségpont címét. A Szakkollégium, mint Kiváló Tehetségpont akkreditációját 2014-ben meghosszabbították. A Bibó Szakkollégium 2016-ban csatlakozott az európai szakkollégiumokat tömörítő European University College Assosiation (EucA) nemzetközi hálózatához.


Bolyai Szakkollégium (BSZK)

Cím: 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.
Bővebben
Facebook

Az 1992-ben alapított Bolyai Kollégium az ELTE Természettudományi, valamint Informatikai Karainak szakkollégiuma. A Kollégium alapításakor az a cél vezérelte az alapítókat, hogy létrehozzák a magyar természettudományos felsőoktatás magas szintű, interdiszciplinaritásra törekvő központját, ahol az ELTE TTK és IK legkiválóbb hallgatóit felkészítik a nemzetközi tudományos életben való helytállásra és a színvonalas kutatómunkára.

A szakkollégiumi tevékenység középpontjában a magas színvonalú szakmai munka áll, ám a kollégium képzési programjában ezen túl a társadalmi problémákra érzékeny értelmiségi képzés is szerepel. Hetente egy alkalommal a közélet, művészi és tudományos élet egy-egy jeles képviselője tart előadást általános érdeklődésre számot tartó kérdésekről. A szakmai munkát a szakterületek saját szemináriumai segítik. A biológia, fizika, földtudomány, informatika, kémia és matematika szakszemináriumokat az adott terület kiemelkedő szaktekintélyei irányítják. A kollégisták előmenetelét és szakmai fejlődését diákköri, szakdolgozati és doktori témák, témavezetők ajánlásával és felkutatásával segítik. Emellett a kollégium speciális előadássorozatoknak, nyelvtanfolyamoknak, intenzív kurzusoknak és konferenciáknak és nyári egyetemeknek is helyt ad.

A kollégium nagy előnye, hogy az ELTE lágymányosi campusától mindössze 20-25 perc sétára található, az 1-es villamossal közlekedve pedig 15 perc alatt elérhető a campus. Az épület nyugodt, csendes környezetben fekszik, rendezett kert és sportpályák veszik körül. A hűs szemináriumi szobában nemcsak a szakfoglalkozásokra, hanem gazdag könyvtárunk anyagának olvasgatására és közösségi eseményeken való részvételre is lehetőség nyílik, két társalgóban pedig további tartalmas kikapcsolódási formáknak hódolhatnak a lakók. A kollégium jelenleg 65 bentlakónak biztosít helyet, de a szakmai és egyéb rendezvényeken a kb. 30 külsős tag is részt vesz. A tagok alacsony száma elősegíti egy igazán kellemes mikroközösség és szoros baráti szálak kialakulását.


Eötvös József Collegium (EJC)

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Bővebben
Facebook

A Gellért-hegy déli oldalán, az egyetemi campusoktól 20-30 percnyi távolságban az Eötvös József Collegium immár 120 éve az egyetemi képzést kiegészítve a személyes kapcsolatokon alapuló kiscsoportos szemináriumi és tutoriális képzés lehetőségét nyújtja: ez a munkamódszer azon a meggyőződésen és tapasztalaton alapul, hogy a termékeny szellemi környezet elengedhetetlen összetevője a személyes kapcsolattartás. A Collegiumban négy kar (Bölcsészettudományi, Természettudományi, Informatikai és Társadalomtudományi Kar) hallgatói és az osztatlan tanárképzésben résztvevő diákok az oktatókkal műhelyeket hoznak létre (jelenleg tizenhét ilyen egység működik a Collegiumban), e műhelyek szervezik és koordinálják a szemináriumokat, tutori órákat, szakmai előadásokat, segítik és irányítják a hallgatók tudományos munkáját, kezelik a szakos könyvtárat. A tudományos ismeretek elsajátítása mellett a collegiumi képzés integráns részét képezi a pedagógiai jártasság megszerzése, hogy a Collegium hallgatói a megszerzett tudást magas szinten tudják továbbadni. A Collegium 125 férőhelyes. A Collegiumba 2017. augusztus 11-ig lehet jelentkezni, részletek itt.


Illyés Sándor Szakkollégium (ISSZK)

1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.
Bővebben
Facebook

Az Illyés Sándor Szakkollégium az Eötvös Loránd Tudományegyetem ötödik, egyben legújabb szakkollégiuma, amely a 2007-2008-as tanév őszi félévében  kezdte meg működését a pszichológia, a nevelés- és az egészségtudományok iránt érdeklődő hallgatóink tudományos-szakmai közösségének kollektív tehetséggondozó helyszíneként. A Szakkollégium egy független felmérés alapján az ország három legjobb szakkollégiuma között található. Az ELTE Illyés Sándor Szakkollégium három fakultás – a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar illetve a Tanító- és Óvóképző Kar – szakmai munkájához kapcsolódik, így is elősegítve a három kar tudományterületeinek érintkezését, termékeny együttműködését. Hallgatóinkat azonban várjuk más karokról is, különösen a neveléstudomány illetve pszichológia iránt érdeklődő tanárszakos diákokat, akik szeretnének elmélyülni a tanári szakma tantárgyi területen túli, szélesebb, nevelői-oktatói dimenziójában.

A szakkollégiumi munka színterei a hallgatók igényei szerint elindított kis létszámú kurzusok, illetve a műhelyek. Szakmai célunk, hogy egymással együttműködve, egymást segítve sajátítsák el a kutatáshoz és/vagy a gyakorlati munkához szükséges kompetenciákat, egy általuk választott téma, vagy szakterület mélyebb megismerése közben. A szakos egyetemi tanulmányok kiegészítésére az elméleti kurzusokon túl készségfejlesztő órákat is indítunk, melynek során nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlatorientáltságra. A szakmaiság mellett a szakkollégiumi mozgalomnak megfelelően a közösségre is alappillérként tekintünk. A szakmai munka csak akkor lehet igazán eredményes, ha nemcsak szakmailag, de barátilag is együttműködünk. Erről tanúskodnak a közös kirándulások, főzőestek, mozi- és színházlátogatások és más színes programok: táborok, kerekasztal-beszélgetések, szakmai napok és publikációk.

A szakkollégiumba várjuk a gólyákat is. Akiket érdekelnek a szakkollégium által lefedett széles, emberrel foglalkozó tudományterületek (különösen a három megjelölt karról és tanárszakosként), azok figyeljék augusztus folyamán a honlapunkat és a Facebook oldalunkat, ahol meghirdetjük majd felvételinket.


Partnerintézményünk – Mathias Corvinus Collegium

1016 Budapest, Somlói út 51.
Bővebben
Facebook

A Mathias Corvinus Collegium hagyományaihoz híven felvételt hirdet olyan, középiskolai tanulmányaikat idén befejező diákok részére, akik Egyetemünk alábbi karain - ELTE ÁJK, ELTE BTK, ELTE TTK, ELTE PPK, ELTE TÁTK – kezdik meg egyetemi tanulmányaikat. A hallgatók jelentkezését 2018. augusztus 5-ig várják az alábbi e-mail címen, a felvételiről bővebb információ itt található.

Lehetőségek a collegisták számára:

  • Ingyenes idegen nyelvi képzés.
  • Gyakorlatcentrikus kurzusok, az önálló projektek kidolgozásának támogatása.
  • Karriercentrum segíti a gyakorlati helyek felkutatását.
  • Interdiszciplináris kollégiumi képzés.
  • Évről évre sokszínű, támogató közösség.
  • A kurzusok révén megismerhetőek Magyarország legnagyobb vállalatai, bankjai és az államigazgatási szféra is.
  • Közvetlen, baráti kapcsolat a tanárokkal.
  • A Collegium védnökei többek között: Sólyom László volt köztársasági elnök, John Lukács történész, Maróth Miklós, az MTA volt alelnöke, Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke.
  • Szállás zöldövezetben, a Gellért-hegyen egy- vagy kétágyas szobákban.


Partnerintézményünk – II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium, Szombathely

Szombathely, 9700 Hollán Ernő utca 10-12., Postafiók.:41.
Telefon: 06- 94-318-112
Honlap: http://www.szakkollegium.martinus.hu/
Email: szakkollegium@martinus.hu 
Bővebben

A Szombathelyi Egyházmegye által fenntartott II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium 2017 áprilisa óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem együttműködő partnere. A szakkollégium sajátossága abban áll, hogy különböző szakokon tanulók több tudományágat képviselve tartoznak egy közösségbe, ahol egy közös gondolkodási alapot, szaktudást, idegen nyelveket sajátíthatnak el a szakkollégisták és megismerhetik önmagukat, egymást és a  keresztény értékeket! 


Márton Áron Szakkollégium (MÁSZ)

A Márton Áron Szakkollégium erősíti a külhoni magyar fiatalok kötődését az anyaországhoz, segíti őket magyar nyelvű tanulmányaikban akár szülőföldjükön, akár Magyarországon. A budapesti, debreceni, szegedi és pécsi szakkollégium feladata a Magyarországon tanuló határon túli hallgatók támogatása, tehetséggondozása, kollégiumi elhelyezésük és szakkollégiumi képzésük biztosítása.

Bővebben
A Szakkollégium honlapja