Pályázás előtt

CEEPUS - Pályázás előtt

Egyéni mobilitási pályázatok beadási határideje
Az őszi félévre: június 15.
A tavaszi félévre: október 31.
Freemover (nem hálózathoz kötődő mobilitás) pályázat beadási határideje: november 30.

Az aktuális pályázati felhívások itt találhatók.
A regisztráció és a pályázatok feltöltése az alábbi linken végezhető el.

I. Kitől kérdezhetek?

 • CEEPUS pályázat benyújtása (általános információ, technikai jellegű kérdések, pályázati dokumentumok): a Tempus Közalapítvány CEEPUS adminisztrátorai (ceepus@tpf.hu)
 • ELTE specifikus szabályok, pályázható helyek, Freemover mobilitás: Pósch Orsolya, intézményi CEEPUS koordinátor, ceepus@elte.hu
 • Szakmai kérdések, tanulmányi ügyek (pl. tárgyelismertetés): kari és hálózati koordinátorok (2023/24)

II. Általános pályázati feltételek

CEEPUS-ösztöndíjas csak az a hallgató lehet, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

 • két lezárt félév a kiutazásig (MA szakos hallgatók vonatkozásában ebbe beleszámít a BA képzés is),
 • a kiutazás szempontjából releváns félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 • adott hálózat egyetemi/főiskolai felelősének támogatása,
 • az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása),
 • CEEPUS országbeli állampolgársággal rendelkezik.

Amennyiben a pályázó nem CEEPUS ország állampolgára, de CEEPUS ország akkreditált felsőfokú intézményében tanul, azonos feltételekkel jogosult részt venni a programban. Ebben az esetben a pályázathoz egy ún. „Equal Status” dokumentumot kell feltölteni, amely azt hivatott igazolni, hogy a pályázó a küldő intézmény teljes jogú beiratkozott hallgatója (pl. hallgatói jogviszony-igazolás).

A pályázó saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással!


III. Pályázattípusok és követelmények

A) Pályázattípusok

Hallgatóként egyéni mobilitási pályázat benyújtása kétféleképpen lehetséges:

1. Hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások

Amennyiben a küldő intézményben működik olyan CEEPUS hálózat, amelynek témája a pályázó számára releváns, hálózati mobilitási pályázat nyújtható be. Az intézmény által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi. 

Hálózati együttműködés keretében a hallgatók tandíjmentesen vehetnek részt részképzésben, rövid tanulmányúton vagy hallgatói csoportos kiránduláson. Az egyes mobilitási típusokról bővebb információ a B) pontban található.

Az aktuális hálózati pályázati felhívást a pályázható helyekkel itt találja.

2. Hálózaton kívüli, freemover mobilitások

Ha a hallgató a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor Freemoverként van lehetősége bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket.

A Freemover pályázattípusban a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményében aktív státuszban lévő hallgatók nyújthatnak be pályázatot a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményéhez. Freemover pályázat beadására a tavaszi szemeszterre van lehetőség. Egyes országok az őszi félévben is fogadnak Freemover ösztöndíjasokat, erre külön felhívás esetén nyújtható be pályázat, melyet a Tempus Közalapítvány nyár elején tesz közzé a honlapján.

A freemover pályázókra a hálózati mobilitással megegyezően tandíjmentesség és azonos ösztöndíjösszegek vonatkoznak.

Freemoverként az alábbi dokumentumok szükségesek a pályázatok leadásához:

 • 1 db Letter of Acceptance: fogadólevél a fogadóintézménytől (aláírás és intézményi pecsét)
 • 2 db Letter of Recommendation: 2 db ajánlólevél a hazai intézmény két (nem külsős) oktatójától, aláírva és lepecsételve.

A formanyomtatványok letölthetők a www.ceepus.info oldalról. Más dokumentumokkal nem helyettesíthetők.

Az aktuális freemover pályázati felhívást itt találja.

B) A hallgatói mobilitás típusai

1. normál szakos részképzés (féléváthallgatás) – Student Mobility (S)

 • Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók
 • Időtartam: 1 szemeszter vagy trimeszter, minimum 3 -5 hónap
 • Minimum kint tartózkodási idő: teljes hónapok, az utolsó hónap legalább 16 nap
 • Tevékenység: a kinntartózkodás alatt kurzusok látogatása, teljesítése és kreditszerzés kötelező, kiegészítheti szakmai gyakorlat is. A tervezett tevékenységeket a pályázat Motivation részében kell kifejteni.
 • Hálózaton belül vagy Freemoverként nyújtható be pályázat.

2. Rövid távú hallgatói mobilitás – Short Term Student mobility (ST)

 • Pályázhatnak: alap- és mesterképzéses hallgatók és PhD hallgatók
 • Időtartam: 1-2 hónap. Minimum kint tartózkodási idő: 1 hónap esetében 21 nap, 2 hónap esetében 1 teljes hónap és 16 nap. Nyári egyetem vagy intenzív kurzus esetén a minimum kint tartózkodási idő 6 nap.
 • Tevékenység: diplomamunka- vagy disszertáció készítése, ahhoz kapcsolódó labormunka, illetve nyári egyetem, intenzív kurzus. A tervezett tevékenységeket a pályázat Motivation részében kell kifejteni.
 • Hálózaton belül vagy Freemoverként nyújtható be pályázat.

3. Csoportos hallgatói szakmai kirándulás - Short Term Excursion

 • Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók
 • Időtartam: minimum 3-5 nap
 • Tevékenység: a partner intézmény által szervezett hallgatói kiránduláson való részvétel
 • Kizárólag hálózaton belül nyújtható be pályázat.

Az ösztöndíjas periódus egésze hallgatók vonatkozásában nem haladhatja meg a 10 hónapot képzési ciklusonként.

FIGYELEM! Az ösztöndíjtípusra vonatkozó minimum tartózkodási időtartamnál rövidebb időtartam esetében a pályázó nem jogosult az ösztöndíjra.

Ceepus Hallgatói mobilitás lehetőségeiről bővebben a Tempus Közalapítvány oldalán találhat információt.


IV. Hogyan induljak el?

A) Hálózati mobilitás

Információ az ELTE-n működő hálózatokról és a pályázható helyekről a pályázati felhívásnál található.

További információért kérem, keresse a hálózati koordinátorokat (2023/24).

A külföldön elvégezni kívánt tárgyak összeállításával, valamint és a kreditelismertetési eljárásrenddel kapcsolatban a V. pontban talál információt.

B) Freemover mobilitás

Itt tud utánanézni a programban résztvevő intézményeknek. Lehetősége van egyetemek (by University) vagy hálózatok (tématerületenként - by Network) alapján keresni.

Több helyre is tud pályázni egyszerre, és az ösztöndíjas (awarded) pályázatai közül kell majd egyet kiválasztania, a többitől pedig visszalépni.

Azt, hogy az egyes országokban hány szabad hónap áll még rendelkezésre, csak az egyes ország nemzeti irodája tudja, így náluk lehet érdeklődni, hogy van-e lehetőség még pályázni. Az elérhetőségüket itt találja.

Mivel a Freemover helyek száma korlátozott, a pályázatok bírálata beérkezési sorrendben történik. Emiatt, amint kiválasztotta az Önt érdeklő egyetemeket, érdemes minél előbb felvenni velük a kapcsolatot, mellékelve a Letter of Acceptance dokumentumot is, melynek formanyomtatványa a ceepus.info felületen található.

1. By University / Academic Year (aktuális) / az Önt érdeklő ország kiválasztása

A legördülő menüben látni fogja a CEEPUS programban részt vevő összes egyetemet az adott országban, ezek közül bármelyikre tud jelentkezni Freemoverként. Ha kijelöli az Önt érdeklő egyetemet, látni fogja azt is, hogy mely hálózatokban vesz részt az adott egyetem.

A hálózatra rákattintva meg tudja találni a kontaktokat, de javasolt az egyetem honlapján is utánanézni, hogy kihez fordulhat fogadólevélért (nemzetközi iroda), valamint a felvehető (angol nyelvű, német nyelvű) kurzusokkal kapcsolatban. Gyakran az Erasmus+ koordinátorok felelnek a CEEPUS mobilitásokért is.

Freemoverként Ön állítja majd össze az órarendjét. A külföldön elvégezni kívánt tárgyak összeállításával, valamint és a kreditelismertetési eljárásrenddel kapcsolatban a V. pontban talál információt.

2. By Network / Academic Year (aktuális) / az Önt érdeklő tudományterület kiválasztása

Amennyiben nem tudja biztosan, melyik egyetemre menjen, itt kereshet olyat, amelyik az Ön szakterületéhez illő hálózatban vesz részt.

A hálózatra rákattintva meg tudja találni a kontaktokat, de javasolt az egyetem honlapján is utánanézni, hogy kihez fordulhat fogadólevélért (nemzetközi iroda), valamint a felvehető (angol nyelvű, német nyelvű) kurzusokkal kapcsolatban. Gyakran az Erasmus+ koordinátorok felelnek a CEEPUS mobilitásokért is.

Freemoverként Ön állítja majd össze az órarendjét. A külföldön elvégezni kívánt tárgyak összeállításával, valamint és a kreditelismertetési eljárásrenddel kapcsolatban a V. pontban talál információt.


V. Tanulmányok tervezése

A CEEPUS program kölcsönösen kötelezi az intézményeket a külföldi tanulmányok elismerésére. A résztvevő intézmények kötelező jelleggel az ECTS vagy azzal kompatibilis kreditrendszert használják, amely megkönnyíti a tanulmányok elismerését.

A CEEPUS programban nincs kötelezően előírt, kint teljesítendő ECTS szám. Ennek ellenére tanulmányi (teljes féléves) mobilitás esetén javasoljuk olyan tárgyak felvételét minimum 20 kredit értékben, melyek szakjához kapcsolódnak, és amelyeket a küldő tanszék el fog ismerni, hogy elkerülje a kettős terhelést.

A kreditek elismertetésére a CEEPUS programban sablon nincsen, a kiutazó hallgatók az Erasmus+ program Learning Agreementjének formanyomtatványát tudják használni:

 • kiutazás előtt: Learning Agreement (LA) before mobility
 • mobilitás alatt: Learrning Agreement (LA) during the mobility. A dokumentum leadása mindenki számára kötelező, akinél az LA before mobility részben megadott tárgyakhoz képest változás történt. A dokumentumban csak a törölt, illetve a hozzáadott tárgyakat kell jelezni.
 • mobilitás zárása: Transcript of Records – nincs sablonja, a fogadóegyetem állítja ki, tartalmazza a hallgatónak a fogadó intézményben elvégzett minden kurzusát és azok kreditértékét. Tovább információ a zárásról elérhető a nyerteseknek felületen.
A CEEPUS programban is érvényes, a külföldi tanulmányok elismertetésére vonatkozó általános szabályokat, a minden kiutazó hallgatóra kötelezően vonatkozó általános kreditelismertetési eljárásrendet, valamint a külföldi tanulmányokkal kapcsolatban gyakran felmerülő kérdéseket itt találja, a I.1., II. és III. pontokban, kérjük, a külföldön elvégezni kívánt tárgyak összeállítása előtt olvassa el őket figyelmesen! Hálózati mobilitás esetén tanulmányainak tervezésekor az ELTE hálózati koordinátorával (2023/24), Freemoverként pedig a kari koordinátorával tud konzultálni. Figyelem! A felvett tárgyak véglegesítésének és az általános kreditelismertetési eljárásrendben részletezett dokumentumok beküldésének határideje az őszi félévben november 30., a tavaszi félévben április 30.

VI. További információ

EN