A kurzusfejlesztési munka egyetemi támogatása

Szulovszky Mária – Dr. Tóth-Mózer Szilvia | 2023.03.02.
A kurzusfejlesztési munka egyetemi támogatása
Az Intézményifejlesztési Tervben megfogalmazott prioritásokkal összhangban az Egyetem Oktatási és Képzési Tanácsa az utóbbi években többször hirdetett meg kurzusfejlesztési pályázatot az ELTE e learning rendszereiben fejlesztett és megvalósított kurzusok oktatói számára, hogy az innovatív oktatási módszerek és a digitális technológiák alkalmazásának elterjedését segítse. A magas színvonalú oktatásfejlesztési munkákat az Egyetem egyösszegű szerzői honoráriumokkal ismerte el, hogy ezzel ösztönözze az oktatók minél magasabb szintű kurzusfejlesztési munkáját. 2022 decembere és 2023 januárja során a 2021-22-es tanév kurzusfejlesztési pályázatának nyertesei közül 14 oktatóval készült interjú. Cikkünkben most ezen interjúk által górcső alá vett kérdések egy szűkebb szeletére, a kurzusfejlesztési munka egyetemi támogatására fókuszálunk.

Az egyetemi támogatás kiaknázása

A beszélgetések alapján elmondható, hogy az interjúban részt vevő 14 nyertes oktatóból 11 részt vett az ELTE Oktatási Igazgatóság Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztályának legalább egy, de jellemzően több képzésén. A megkérdezettek fele említette az LMS-rendszerekhez kapcsolódó kezdő és haladó szintű Canvas-, illetve Moodle-képzéseket, négyen emelték ki a self-paced oktatásmódszertani kurzusokat (pl. interaktív prezentációk, grafikai kurzusok), hárman pedig a Teams-képzést. Emellett három oktató jelezte, hogy az OTO e-learning szakértői által biztosított személyes módszertani konzultáció lehetőségével is élt.

Négy oktató találta hasznosnak az Osztály honlapján elérhető írásos segédanyagokat és videós tutorialokat, illetve kézikönyveket, és szintén négyen emelték ki, hogy a felmerülő technikai vagy módszertani kérdéseikkel az Osztály munkatársait felkeresve mindig gyorsan választ kaptak e-mailjükre. Négyen jelezték, hogy összességében nagyra értékelik az Osztály által nyújtott fejlődési lehetőségeket, képzéseket, módszertani tudásmegosztó alkalmakat. Három oktató is utalt arra, hogy az Egyetem által biztosított képzéseket elvégző vagy az e-learning területén jártasságot szerző oktatók egy részére jellemző, hogy aztán saját tanszékükön a kollégák aktív mentoraivá válnak.

Az Oktatási Igazgatóság által biztosított képzések mellett az oktatók egy része egyéb technikai módszertani segítséget is igénybe vett. Négyen jelezték, hogy részt vettek kari szinten szervezett módszertani előadásokon vagy workshopokon. Szintén négyen számoltak be az önálló felfedezés és próbálgatás fontosságáról, illetve az interneten nyilvánosan elérhető egyéb útmutatók és oktatóvideók alkalmazásáról. Két oktatónak egy korábban általuk elvégzett, teljesen online formában megvalósuló külföldi mesterképzés volt meghatározó élmény. Emellett többen jelezték, hogy szükség esetén az intézeti/tanszéki kollégáiktól is kérhettek segítséget.

A felmerülő oktatói igények: módszertani támogatás

A korábban igénybe vett és az egyetemen rendelkezésre álló képzéseken való részvétel mellett az interjúkérdések arra is kitértek, hogy az oktatók meglátásai szerint milyen további támogatásra vagy képzésre lenne szükségük ahhoz, hogy gördülékenyebben haladjanak az online kurzusfelületeik fejlesztésével.

Kérdeztük őket arról is, hogy szerintük milyen kompetenciákat igényel egy ilyen kurzusfejlesztési munka. A válaszokat az 1. ábrán látható szófelhő mutatja be.

1. ábra: Mire van szükség a sikeres kurzusfejlesztéshez? – Oktatói vélemények a 2021/2022 évi kurzusfejlesztési pályázat nyerteseinek interjúi alapján

A kurzusfejlesztési pályázat értékelési szempontjai a kihirdetéssel egyidőben, a pályázat mellékleteként a körlevelekben és a honlapon is helyet szokott kapni. A szempontok értelmezése és a megszerezhető pontokhoz tartozó színvonal megítélése azonban kihívást jelenthet azoknak az oktatóknak, akik a tanulásmenedzsment-rendszerek funkcióinak csak egy szűkebb körét vették eddig igénybe. Az interjúk során felmerült javaslatként egy olyan self-paced kurzus kifejlesztése és elérhetővé tétele az oktatók számára, amely kifejezetten a kurzusfejlesztési pályázat szempontjaira fókuszál. Az Oktatási Igazgatóság e-learning szakértői az online kurzusfelületek minőségbiztosításának jegyében ebbe a munkába már bele is kezdtek, és 2023 februárjától Mitől jó egy online kurzusfelület? címmel már elvégezhető egy ilyen tematikájú képzés az érdeklődő oktatók számára. A kurzusra jelentkezni az alábbi linken lehet: https://www.elte.hu/jelentkezes-selfpaced

Az oktatók további javaslatai között szerepelt egy, a videókészítéshez, -szerkesztéshez és videókezeléshez kapcsolódó képzés, valamint egy szerzői jogi kérdéseket tárgyaló önjáró kurzus is. Előbbi kérésre reagálva megkezdődött a Videószerkesztés az OpenShot nyílt forráskódú alkalmazással című self-paced kurzus kidolgozása. A szerzői jogokról szóló képzésre vonatkozó igény teljesítésének lehetőségeit az Oktatási Igazgatóság pedig jelenleg vizsgálja. Az érdeklődőknek javasoljuk, hogy figyeljék hírleveleinkben és a honlapunkon a self-paced kurzusok bővülő kínálatát!

Az interjúkban a 14-ből négy oktató is kiemelte, hogy nagyra értékelné, ha az egymástól való tanulás szellemében több oktatói jógyakorlatot, példásan kidolgozott kurzust ismerhetne meg. Szintén négy oktató említette, hogy nagyon fontos lenne számára a munkájára érkező konstruktív visszajelzés, amely alapján tovább optimalizálhatná kurzusait.

A kérés nyomán a kurzusfejlesztésben elkötelezett oktatók számára az Oktatási Igazgatóság Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztálya csoportos módszertani konzultációs alkalmakat szervez. Ezek abban különböznek az egyéni módszertani konzultációktól (ahol egy e-learning szakértő egy hozzá forduló oktatóval beszélget) hogy két e-learning szakértő több oktató jelenlétében tekinti át és értékeli egy-egy kurzusfelület módszertani megoldásait. A bemutatott kurzus oktatója vagy oktatói önkéntes alapon jelentkeznek, és a kurzusfelület elemző bemutatása mellett konkrét kérdésekkel, dilemmákkal készülnek, amelyek az alkalom fókuszát adják. A folyamat során a közönség soraiban ülő oktatók bepillantást nyerhetnek más kollégák kulisszatitkaiba, meghallgathatják útkereséseiket, reflexióval kísért módszertani kísérleteiket és megoszthatják saját gondolataikat, jógyakorlataikat is a konzultáció más részvevőivel. Jelentkezni a Mitől jó egy online kurzusfelület? című self-paced kurzus elvégzését követően lehet, a kurzusban elhelyezett jelentkezési űrlap segítségével.

A kurzusfejlesztési munka, majd a kurzusok félévközi facilitálása is időigényes vállalkozás, a megkérdezett oktatók közül négyen jelezték, hogy számukra olyan „időköltség-hatékony” módszerek, tippek és feladatformák megismerése lenne hasznos, amelyek módszertanilag megfelelőek, ugyanakkor megvalósításuk nem túlságosan időigényes. Ennek nyomán előkészületben van egy self-paced kurzus, amelyben változatos tananyagfeldolgozó technikákat mutatunk be. Hamarosan elérhető az előjelentkezés, amiről havonta megjelenő Oktatásmódszertani hírlevelünkben és a honlapunkról is tájékozódhat!

A felmerülő oktatói igények: szoftveres támogatás

Az Egyetem Oktatási Igazgatósága és az egyes Karok megbízott szervezeti egységei többféle szoftver és alkalmazás előfizetésével támogatják a tananyagfejlesztési és oktatói munkát, változatos konstrukciókban. Két oktató esetében felmerült, hogy hasznos lenne, ha az egyes szoftverek, felületek egyetemi licencének lejárata egyértelműbben fel lenne tüntetve, hogy ne ütközzenek váratlan nehézségekbe, amikor egyik-másik lehetőség már nem áll rendelkezésre, illetve, ha a támogatott szoftver változik, akkor erről időben kaphassanak tájékoztatást. Ez egy messzemenően jogos kérés, és amellett, hogy az Oktatási Igazgatóság igyekszik széles körben kommunikálni a beszerzett szoftvereket, szükségesnek tartja támogatni és tanítani is a használatukat. A már az Egyetem eszköztárába került lehetőségek fenntartását, az előfizetés évről évre, időről időre való megújítását ezért is tartjuk fontosnak. A transzparencia jegyében külön figyelmet fogunk szentelni annak, hogy az előfizetések lejárati dátumát is ismertté tegyük, hogy az esetleges szolgáltatáskimaradások ne okozzanak fennakadásokat az oktatók munkájában. A szoftverekkel és elérhetőséggel kapcsolatos információk ennek megfelelően hamarosan egy külön menüpontban válnak majd hozzáférhetővé az Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztály honlapján.

Az interjúk megszervezéséért, felvételéért, leiratozásáért és a vezetői összefoglaló elkészítéséért köszönet illeti Szulovszky Mária andragógia MA szakos hallgatót, aki a szakmai gyakorlatát az Oktatási Igazgatóság Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztályán töltötte.