Az ELTE Ígéretes Kutatói 2023-ban

2023.11.24.
Az ELTE Ígéretes Kutatói 2023-ban
Idén ismét nyolc tudományterületen támogat munkájában egy-egy kiemelkedő fiatalt az Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2023-ban is pályázatot hirdetett „Az ELTE ígéretes kutatója” elismerés elnyerésére a fiatal kutatók támogatása és a kiemelkedő tudományos teljesítmény díjazása érdekében. Újdonság volt idén, hogy a felhívásban már nem szerepelt az elmúlt 3 évben különdíjként adott nyílt tudományos elismerés: az önállósult "ELTE – Kinyitjuk a tudományt" díjra ezentúl életkori megkötés nélkül minden ELTE-s kutató pályázhat.

"Az ELTE ígéretes kutatója” díjjal az Egyetem olyan kutatási eredményeket ismer el, amelyek a pályázó személyhez köthetők és túlnyomórészt az ELTE-n születtek. Előnyt élveznek a nemzetközi és/vagy nyílt hozzáféréssel megjelenő publikációk. Nem csupán lezárt kutatásokat díjaznak, keresik a jövő szempontjából is ígéretes témákat és irányokat is. A beérkezett anyagokat a Tudományos Tanács, illetve a tudományos rektorhelyettes által felkért további egyetemi szakértő kollégák bírálják el.

2023-ban a Tudományos Tanácshoz összesen 26 pályázat érkezett, ezek közül választották ki a 8 nyertest. A legtöbb pályázatot idén pszichológia és neveléstudomány, nyelv- és irodalom, valamint élettelen természettudomány kategóriában nyújtották be, de a beérkezett anyagok alapján elmondható: egyetemünk fiatal kutatói intenzív és sikeres munkát végeznek minden karon.

„Az ELTE ígéretes kutatója” címet 2023-ban a következő fiatal kutatók nyerték el:

  • Élettelen természettudomány: Jenei Péter (TTK Anyagfizikai Tanszék): Ígéretes diszciplináris és szakmódszertani kutatások a fizika területén
  • Élő természettudomány: Ecsédi Péter (TTK Biokémiai Tanszék): Az S100 fehérjecsalád kölcsönhatási hálózatának feltérképezése és teranosztikai felhasználhatóságuk segítése
  • Filozófia és történettudomány: Kökényesi Zsolt (BTK Kora Újkori Történeti Tanszék): Főnemesi diákok a Magyar Királyság és Erdély 17–18. századi jezsuita iskolahálózatában
  • Informatikai tudományok: Andó Mátyás (IK Informatikatudományi Intézet): Automatikus döntéshozatallal támogatott iparihatékonyság-növelés
  • Jogtudomány: Antal Attila (ÁJK Politikatudományi Intézet) A rendkívüli jogrend a globális ökológiai és járványügyi válságok tükrében
  • Nyelv- és irodalomtudomány: Indig Balázs (BTK Digitális Bölcsészet Tanszék): A nyelvi minták adatorientált felismerése és hálózataik karakterizálása
  • Pszichológia és neveléstudomány: Ágoston-Kostyál Csilla (PPK Ember–Környezet Tranzakció Intézet): A klímaváltozás és ökológiai krízis pszichológiai vonatkozásai – avagy az ökoérzelmek, megküzdés és a viselkedésváltozás vizsgálata kvalitatív, kvantitatív és kísérleti módszerekkel
  • Társadalomtudomány és gazdaságtudomány: Lendák-Kabók Karolina (TáTK Kisebbségszociológia Tanszék): Vegyes házasságok és az etnikai identitás

Az elismeréseket A tudományos kutatás napja az ELTE-n rendezvényen Borhy László rektor és Sziklai Péter tudományos rektorhelyettes, a Tudományos Tanács elnöke adta át az Egyetemi Könyvtár Dísztermében.

A korábbi díjazottak listája itt található, a díjazottakkal készített videók pedig alább megtekinthetők:

Az ELTE-n 2022-ben indult el "Az ígérettől az eredményig" beszélgetéssorozat, amelynek alkalmain az egyetem korábbi Ígéretes Kutatói beszélnek pályájukról, eredményeikről, terveikről. A rendezvényekről készült tudósítások itt olvashatók: pszichológia, biológia, bölcsészet.

A borítófotón balról jobbra: Antal Attila, Ecsédi Péter, Borhy László, Indig Balázs, Sziklai Péter, Andó Mátyás, Lendák-Kabók Karolina