Ellenőrzőlista online kvízes vizsgákhoz oktatók számára

Dr. Tóth-Mózer Szilvia | 2021.12.17.
Ellenőrzőlista online kvízes vizsgákhoz oktatók számára
Ebben az összeállításban a vizsgáztatáshoz használt online kvízek technikai önellenőrzéséhez szeretnénk segítséget nyújtani.

Mi mindent kell áttekinteni, ha online tanulásmenedzsment rendszerben szeretnénk kvízzel vizsgáztatni?

 • A korábban készített kvíz/kérdésbank csak akkor jelenik meg, ha már importálta a jelenlegi kurzusba.
 • A vizsgakvíz nem érhető el a hallgatók számára a vizsga időpontjáig. 
 • A vizsgakvíz a vizsga időpontjában meg fog jelenni a hallgatók számára. 
 • A kurzus publikus, ha a vizsgakvíz modul/blokk részét képezi, az is publikus (nem rejtett). 
 • A vizsgakvíz elérhetőségét az időn kívül más feltétel nem zárolja (előfeltételek, a kurzusfelület egyes részeinek megtekintése, bizonyos feladatok elvégzése).
 • A vizsgakvíz instrukciója minden fontos információt tartalmaz. (Mint például a megengedett segédeszközök, az eredmény és az érdemjegy kapcsolata, esetleges javítási lehetőség.)
 • A vizsgakvízhez megfelelő időkorlát tartozik. 
 • A vizsgakvízt csak egyszer lehet kitölteni, több próbálkozás nem lehetséges. 
 • A kérdésekhez tartozó válaszlehetőségek össze vannak keverve. (Különösen fontos, ha például úgy szerkesztettük a feleletválasztós kérdéseinket, hogy mindig az első a helyes válasz.)
 • A vizsgakvíz kérdései nem tekinthetők meg a vizsgaalkalom lezárulta után. Az egyes kérdések kiértékelése, a szöveges visszajelzések, magyarázatok, a helyes válaszok mutatása csak azután elérhető, hogy minden hallgató levizsgázott.
 • Csak azok a hallgatók tudják megnyitni, és csak azoknak számít bele az értékelésébe, akik a vizsgára feljelentkeztek. (A Canvas vizsgaszekciókról ebben a cikkünkben számoltunk be.)
 • A kvízkérdésekhez be vannak állítva a jó válaszok, és minden jó válasz be van állítva.
 • Kérdésbankok esetén a kérdéscsoportok a legújabban írt kérdésekből is választhatnak, frissítettek.
 • A kérdésbankok legalább annyi kérdést tartalmaznak, ahányra hivatkoznánk belőlük.
 • A speciális igényű hallgatók számára, amennyiben van ilyen hallgatóink, a több időt külön beállítással biztosítottuk. 

Tippek a technikai feltételek ellenőrzésére 

 • Éljünk a kvíz előnézete funkcióval! Tekintsük át a kérdéssort! Így képzeltük a megjelenítést?
 • Használjuk a lehetőséget, hogy hallgatói nézetben tekintünk a tesztre! Meggyőződhetünk róla például, hogy a hallgatók idő előtt még nem érhetik el a tesztet. 
 • Készítsünk olyan kvízt, amin gyakorolhatjuk a beállításokat! A hallgatók számára adjuk ki gyakorlási lehetőségnek, mi pedig gyűjtsünk tapasztalatot arról, hogy a kvízbeállítások jól működnének-e éles vizsgán is. 

1. ábra: Balra: Váltás tanulói nézetre a Moodle-ban. Jobbra: Hallgatói nézet gomb a Canvas-ban.

Módszertani tippek online kvízek vizsgáztatáshoz való felhasználásához

 1. Alkalmazzunk a kvízek összeállításánál kérdésbankokat, így az egyszerre vizsgázó hallgatók előtt más-más kérdéssor jelenik meg, így csökkenthető az egymásról másolás veszélye. 
 2. Fontoljuk meg a nyitott könyves vizsgáztatást! Legyünk tudatában, hogy kérdéseink milyen jellegű tudást mérnek.
 3. Gondoljuk át, mennyi javítómunkát igényel a kvíz nyílt végű kérdéseire adott válaszok áttekintése, és hogy van-e olyan kérdés, aminek a pontozását esetleg utólag felül kell bírálni (pl. rövid szabad szöveges válaszok, ahol a hallgató gépelési hibát vétett, de válasza elfogadható). 
 4. Vizsgáljuk meg kritikusan a kérdéseinket! Ugye nem csak azt tanítjuk a teszttel, hogy hogyan kell tesztet kitölteni? Tekintse meg Feleletválasztós kérdések ellenőrzőlistája c. cikkünket is!

Kimaradt valami jótanács? Írja meg az elearning@oktig.elte.hu címre!

Technikai kérdése van? Tegye fel az Ügyfélszolgálatnak! Módszertani kérdése van? Kérdezze e-learning konzultánsainkat!