Tehetséggondozás

Tehetséggondozás

ELTE Tehetséggondozás

Utazási pályázat – 2017/18 őszi félév

Az ELTE Tehetséggondozási Tanácsának pályázata hazai és nemzetközi tanulmányi versenyeken, konferenciákon, workshopokon való aktív részvétel, vagy rövid kutatóút támogatására, valamint hallgatók szakmai útját szervező, lebonyolító és az úton részt vevő oktatók költségeinek támogatására.
A pályázatok benyújtásának határideje 2017. október 5. (éjfél)
Pályázati kiírás

Call for applications for the funding of ELTE students’ participation in national and international student competitions, conferences, workshops, and short research trips – 2017 Autumn Semester.
The application deadline is 5 October 2017 (midnight).
Call for applications


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem hosszú ideje kiemelt figyelmet fordít a tehetségek felkarolására. Ebben a menüpontban tájékozódhat a tehetséggondozás egyes egyetemi formáiról: az Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról, az ELTE szakkollégiumairól, valamint a tehetségondozáshoz kapcsolódó aktuális pályázatokról.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2015-ben nívódíjat és elismerő oklevelet alapított a kiemelkedő tehetséggondozási tevékenység méltánylására. A Pro Ingenio díj azoknak az ELTE-s oktatóknak, kutatóknak a megbecsülését szolgálja, akik a középiskolások és az egyetemi hallgatók tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek a tehetséggondozás bármely területén (témavezetői, tutori, mentori vagy szervezői feladatok ellátásával). A Pro Ingenio díjjal kitüntetett oktatóink névsorát itt olvashatja

Az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa 2015 tavaszán pályázatot hirdetett az Egyetemen folyó – szakokon átívelő vagy multidiszciplináris – kutatások támogatására. A pályázat célja a karok és szakok közötti tudományos együttműködések erősítése, valamint a graduális hallgatók kutatómunkába történő bevonása volt. A 2017-ig megvalósuló kilenc projektben összesen 62 hallgató végez kutatásokat. A Bölcsészettudományi Kar három, a Társadalomtudományi Kar kettő, az Állam- és Jogtudományi, az Informatikai, a Pedagógiai és Pszichológiai, valamint a Természettudományi Kar egy-egy programot fogad be.

Az ELTE Tehetséggondozási koncepciója itt elérhető.

Egyetemünk tehetséggondozó tevékenységét az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa felügyeli.

Euroscience Open Forum – Science Plane 2016

web | facebook | plakát


A tehetséggondozásért felelős szervezeti egység:
Rektori Kabinet, Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Iroda