Erasmus+ pályázati felhívás hosszú távú hallgatói mobilitásban való részvételre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2024/2025-ös tanévben Erasmus+ hosszú távú hallgatói mobilitási programban való részvételre.
Az Erasmus+ pályázati lehetőségekkel kapcsolatosan kari tájékoztatókon, illetve minden ELTE-s hallgató számára elérhető Last Minute tájékoztatón ismerkedhet meg, melyeknek időpontjáról ide kattintva tájékozódhat. A Last Minute tájékoztató felvételét és a PPT anyagát az előadást követően szintén közzétesszük honlapunkon.

A pályázati felhívások archívuma a korábbi felhívásokkal itt található.

I. A pályázat célja

A pályázat keretében 2025. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT DIPLOMASZERZÉS/ABSZOLVÁLÁS UTÁNI SZAKMAI GYAKORLAT 
2024. január 29-től február 26-ig pályázható a Neptunban.


Figyelem! A BGGYK és a TÓK hallgatói a Mobility-Online felületen keresztül tudnak pályázatot benyújtani, február 5-től. További információk hamarosan: a kari pályázati felhívásban (BGGYK, TÓK), a kari tájékoztatókon, illetve a
kari nemzetközi koordinátornál.
Folyamatosan pályázható:
A pályázati felhívás ideje alatt
(2024. január 29. és február 26. 20 óra között) a Neptunban, azon kívül közvetlenül az intézeti/tanszéki vagy kari nemzetközi koordinátoroknál.
Döntés
a leadástól számított két hónapon belül történik. 

Ahhoz, hogy a pályázati döntésről időben értesüljön és az ösztöndíját még a mobilitás kezdete előtt megkapja, legkésőbb a kiutazás tervezett időpontja előtti harmadik hónap elsejéig kell leadnia a pályázatot. Amennyiben a hallgató ennél későbbi időpontban nyújtja be a pályázatát, a késéből fakadó következményekért saját maga felel. Már megkezdett szakmai gyakorlatra pályázat visszamenőlegesen nem nyújtható be.

tanulmányok külföldön
Minimum 60 nap, maximum 1 szemeszter, a kinti félév időtartamához igazodva.*

külföldi szakmai gyakorlat
 minimum 60, maximum 150 nap (2-5 hónap)*

A jelenlegi felhívásban 2025. szeptember 30-ig tartó szakmai gyakorlatra lehet pályázni.

A hallgató a tanulmányok ideje alatt jelentkezik.
A megvalósítás szintén a tanulmányok ideje alatt zajlik.
A mobilitás időtartama alatt a hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
(A hallgatói jogviszony az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig tart. Doktori képzés esetén a félév minden év szeptember 1. napjától január 31. napjáig és február 1. napjától augusztus 31-ig tart. A mobilitás tehát addig tarthat, de a mobilitás beszámításnak már az abszolválás előtt meg kell történnie. A mobilitás beszámítási folyamatának kezdeményezése a hallgató feladata.)

A hallgató az utolsó aktív félévének végéig (vizsgaidőszak utolsó napja) jelentkezhet. Doktori képzés esetén a félév minden év szeptember 1. napjától január 31. napjáig és február 1. napjától augusztus 31-ig tart.

A szakmai gyakorlat megvalósításának a diplomaszerzés/abszolválás után kell kezdődnie, és legkésőbb a diploma megszerzésétől/abszolválás időpontjától számított 1 éven (360 nap) belül be kell fejeződnie.

Kifejezetten ajánljuk azoknak, akiknek a tantervében nincs kötelező külföldi szakmai gyakorlat, illetve a tanulmányok során nehezen megvalósítható lenne.

A hallgató a számára elérhető felsőoktatási intézmények (ún. partneregyetemek) közül választhat.

A hallgató önállóan keres szakmai gyakorlati helyet (nem szükséges egyetemi partnerkapcsolat). Az Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével bármely Erasmus+ programországban (az országok listája a részletes felhívásban) található  szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni.

 

A szakmai gyakorlat alatt a fogadó ország munkaügyi szabályainak megfelelő főállású heti óraszámban kell dolgozni, ami általában heti 35-40 óra, de minimum 30 órában.

Figyelem! Az Egyesült Királyságba az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás felhívása keretében lehetséges pályázni. Az Egyesült Királyságba már nincsen lehetőség szakmai gyakorlatra jelentkezni.
Figyelem! Svájci mobilitási lehetőségekkel kapcsolatos információkért kérjük, hogy tekintse át a felhívás X. pontját: „Mobilitási lehetőségek Svájcban"

 
A pályázható partneregyetemek listája itt érhető el. A listát folyamatosan frissítjük!

 

A táblázat kék színnel jelöltük a svájci partneregyetemeket. Kérjük, hogy tekintse át a felhívás X. pontját: „Mobilitási lehetőségek Svájcban”.

 

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a 2023/24-es tanévtől kezdődően hallgatói mobilitás csak olyan partneregyetemen valósítható meg, melynek vonatkozásában az adott szakon elérhető valamilyen, a kreditelismertetést segítő mobilitási segédeszköz (mobilitási ablak/ekvivalencia táblázat) – ezek kidolgozása folyamatban van.

Amennyiben a fenti listában szereplő, az Önt érdeklő partneregyetem pályázhatóságával kapcsolatban kérdése van, kérjük, hogy keresse Milovszky Krisztinát az erasmus.iia@dep.elte.hu címen.

 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos egyéb szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésre (pl. pályázás módja, a partneregyetemeken elérhető kurzusok, a listában nem szereplő, egyéb lehetőségek, stb.).

 

Az osztatlan tanárképzésben pályázó hallgatók választhatnak, hogy melyik szakon pályáznak, attól függően, hogy a partnerintézmény nyújt-e a képzéshez megfelelő kurzusokat.

Segítség szakmai gyakorlati hely megtalálásához:

1. Válogatott és folyamatosan bővített lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató, és/vagy a fogadó fél szívesen várja további ELTE-s hallgatók jelentkezését. 

(A táblázat “gyakorlat kezdete” nevű oszlopa azt jelzi, hogy mikor végzett ELTE hallgató szakmai gyakorlatot a fogadóhelyen. Minél régebbi ez az időpont, annál valószínűbb, hogy a kapcsolattartó személy és a kapcsolattartó elérhetősége megváltozott, ezért kérjük, hogy amennyiben valamelyik fogadószervezet felkeltette az érdeklődését, nézzen utána a friss elérhetőségüknek.)

 

2. Hasznos oldalak szakmai gyakorlat kereséséhez:


További információ az Erasmus+ szakmai gyakorlatról itt érhető el.

* Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy várhatóan mobilitásonként részképzés esetén mobilitásonként csak 1 szemeszter, szakmai gyakorlat esetén pedig mobilitásonként csak max. 5 hónap támogatható, így Erasmus+ mobilitás hosszabbítására nincs lehetőség. Amennyiben saját költségére a Támogatási szerződésében szereplő időtartamnál tovább maradna a fogadó félnél, meghosszabbíthatja az Erasmus státuszát, de ösztöndíjat a hosszabbítás idejére nem kap (zero grant státusz).

A hosszabbításhoz szükséges dokumentációt ugyanúgy be kell nyújtani, a zero grant státusz az ezután kiállított szerződésmódosításban fog megjelenni.


II. A pályázók köre

Erasmus részképzésre vagy szakmai gyakorlatra az a hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;*
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést/abszolválást követő szakmai gyakorlat esetében);
 • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.
* abszolválás/diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlatra pályázók figyelmébe: a hallgatói jogviszony az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napján megszűnik, így kérjük, hogy még azelőtt előtt adják le pályázatukat.

III. Elnyerhető ösztöndíj összegek

A 2024/25-ös tanévben elnyerhető ösztöndíj összegek:

Fogadó ország Havi ösztöndíj

Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország 

havi 600 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 750 euró a szakmai gyakorlat esetén

Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

havi 540 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 690 euró a szakmai gyakorlat esetén
Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból - olykor előfinanszírozás mellett - szükséges kiegészíteni! 
A kiutazás tervezés kulcsfontosságú eleme a különböző elérhető kiegészítő támogatási lehetőségek ismerete. Az elérhető támogatásokról, valamint a vonatkozó aktuális felhívásokról kövesse a honlapunkat itt.

IV. A pályázás módja

A pályázás módja

A pályázati időszak alatt (2024.01.29. - 02.26. 20 óráig)

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT
A pályázatokat a NEPTUN-felületen kell benyújtani.
Amennyiben a Neptunban való jelentkezésre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), a letölthető pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – az intézeti/tanszéki koordinátornál leadni a megadott határidőig.

A pályázati időszak után (2024.02.26. 20 órától)

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT
A pályázás nem lehetséges.

Szakmai gyakorlatra továbbra is lehet jelentkezni. A pályázati időszakon kívül intézeti/tanszéki vagy kari nemzetközi koordinátoránál adhatja le pályázatát a letölthető pályázati űrlappal.

A pályázati időszakon kívül beérkezett szakmai gyakorlatos pályázatok elbírálása a leadástól számított két hónapon belül történik.


V. A pályázathoz csatolandó dokumentumok

(A lista tájékoztató jellegű. A pontos dokumentumokról érdeklődjön intézeti/tanszéki és kari koordinátoránál.)

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT
motivációs levél és tanulmányi terv
(magyarul és a mobilitás nyelvén)
motivációs levél és munkaterv
(magyarul és a mobilitás nyelvén)
önéletrajz
(magyarul és a mobilitás nyelvén)
korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva
(mesterképzéses hallgatók az alapszakos eredményeket is csatolják)
diploma másolata
(amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt)
nem magyar állampolgárnak: érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya
Opcionális melléklet: bármilyen közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenység igazolása (HÖK, ESN, OTDK stb.)
Észak-Macedóniába, Szerbiába,Törökországba vagy Svájcba (ld. X. pont: „Mobilitási lehetőségek Svájcban) pályázóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén
----- fogadólevél / meghívólevél 
(a fogadó cég/szervezet állítja ki a hallgatónak): nem felsőoktatási intézmény esetén tartalmazza a fogadó intézmény 1. székhelyének pontos postai címét, 2. e-mail címét és 3. telefonszámát is
-----

Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás megpályázása esetén a pályázati kiírásnak megfelelő dokumentumok. Figyelem! A kiegészítő támogatási pályázatot kérjük a mobilitási pályázattal egyidőben benyújtani.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésre.

A kari felhívások itt érhetők el (frissítés alatt): ÁJKBDPKBGGYK, BTK, GTK, IKPPK, TÁTK, TÓK, TTK  
Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni! 

Kérjük pályázáskor ügyeljen arra, hogy a Neptun/Saját adatok/Elérhetőségek menüpont alatt olyan e-mail cím szerepeljen, amit gyakran használ, mert az Erasmus+ ösztöndíjával kapcsolatos hivatalos értesítések és tájékoztatások a Neptunban megadott e-mail címre fognak érkezni.


VI. Letölthető pályázási segédletek

Letölthető segédletek


VII. Praktikus információk

A pályázat előkészítése során ellenőrizzék a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjanak arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap- vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat! A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt az intézeti/tanszéki és/vagy a kari koordinátorok adnak, és hozzájuk lehet fordulni a pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekkel is.

A skandináv egyetemek jellemzően korai nominálási határidővel dolgoznak, így amennyiben ezekbe az országba kíván pályázni, mihamarabb adja le pályázatát. Az egyes egyetemeket érintő pontos nominációs határidőkről érdeklődjön intézeti/tanszéki és kari koordinátoránál.
A nominációról a lap alján található Nominálás menüpontban olvashat részletesebben.

tanulmányok/szakmai gyakorlat elismertetésével kapcsolatban a tanulmányok tervezése menüpontban olvashat:
- a külföldi tanulmányok és szakmai gyakorlat elismertetésére vonatkozó általános szabályokról, valamint azokról a segédeszközökről (mobilitási ablak és ekvivalencia táblázat), amelyekkel az ELTE a 2021/22-es tanévtől kezdve támogatja a hallgatókat abban, hogy lehetőleg minél több külföldön elvégzett tárgy kötelező tárgyként kerüljön elismerésre és a hallgató ne csússzon az itthoni tanulmányaival (I. pont),
- a minden kiutazó hallgatóra kötelezően érvényes kreditbeszámítás folyamatáról (II. pont), a vonatkozó adminisztratív teendőkről és határidőkről, valamint
- egyéb, a tanulmányok tervezéséhez kapcsolódó, gyakran felmerülő kérdésekről (III. pont).

X. Mobilitási lehetőségek Svájcban

Svájci felsőoktatási intézményekhez kétféle módon lehetséges pályázni:
 

1. „Swiss-European Mobility Programme” (SEMP)

Svájc 2014 óta nem vesz részt az Erasmus+ programban, azt a svájci állam ösztöndíjprogramja, a „Swiss-European Mobility Programme” (SEMP) váltotta fel, mely lehetőséget biztosít arra, hogy az ELTE hallgatói svájci partneregyetemeken részképzésben vegyenek részt. Az ELTE jelen felhívásban pályázható SEMP partneregyetemei az I. pont összesített partnerlistájában találhatók.

Pályázni ezekhez a partnerekhez a Neptunban kell a IV-V. pontban részletezett módon, de a nominálást (IX. pont) követően a nyertes hallgató ösztöndíját nem az ELTE-től, hanem a svájci fogadó intézménytől fogja kapni, melynek összege átlagosan szemeszterenként 2300 CHF (kb. 2443 EUR). A SEMP mobilitás időtartama min. 91 nap, max. 12 hónap lehet, illetve minden hallgatói képzési szintenként - hasonlóan az Erasmus+ program szabályaihoz - összesen max. 12 hónapra nyerhet el SEMP mobilitást (pl. 2 x 6 hónapos mobilitásra). Figyelem! SEMP ösztöndíj mellé nem pályázható Erasmus+ kiegészítő támogatás!

SEMP ösztöndíjat nyert hallgatók a fogadóegyetem előírásai alapján készítik el a kiutazásukhoz, illetve az ösztöndíjukhoz szükséges dokumentációt.

A nyertes hallgatók kari Erasmus+ koordinátoruknak a következő dokumentumokat nyújtják a mobilitás rögzítéséhez, illetve tanulmányaik elismertetéséhez:

 • kiutazás előtt: Learning Agreement (LA) before mobility, melyben a hallgató megegyezik küldő szakmai koordinátorával és a külföldi partnerintézménnyel a külföldön végzendő tanulmányokról.
 • mobilitás alatt:
  • A kinti koordinátorral aláíratott Certificate of Arrival/Registration dokumentum, a mobilitás megkezdését követő 30 napon belül.
  • Learning Agreement (LA) during the mobility. A dokumentum leadása mindenki számára kötelező az általános kreditelismertetési eljárásrendben megjelölt határidőig, akinél az LA before mobility részben megadott tárgyakhoz képest változás történt. A dokumentumban csak a törölt, illetve a hozzáadott tárgyakat kell jelezni.
 • mobilitás zárása:
  • időtartam igazolás (Certificate of Attendance)
  • Transcript of Records – nincs sablonja, a fogadóegyetem állítja ki, tartalmazza a hallgatónak a fogadó intézményben elvégzett minden kurzusát és azok kreditértékét.

2. Svájci partneregyetemek Erasmus+ ösztöndíjjal

Bizonyos svájci partnerek esetében 2022-től Erasmus+ ösztöndíj is elérhető az alábbi mobilitási típusokra:

 • Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás (részképzés)
 • Rövid távú doktori mobilitás

Pályázni ezekhez a partnerekhez az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási Program pályázati felhívásában részletezett módon lehetséges, melynek benyújtásával a hallgató egyszerre pályázik SEMP és Erasmus+ ösztöndíjra. Külön SEMP pályázat benyújtása (a Neptunon keresztül) ezen partnerek esetében így nem szükséges!

A nyertes pályázó hallgatók SEMP és Erasmus+ ösztöndíjban egyszerre részesülhetnek. Erasmus+ ösztöndíjat nyert hallgatók emellett Erasmus+ kiegészítő támogatásra is pályázhatnak.

Az ösztöndíjtípussal kapcsolatos további információért kérjük, hogy tekintse át az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás menüpontot.

VIII. A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. zero grant hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kinntartózkodásuk költségeit.

Figyelem! Amennyiben jelenlegi pályázatával párhuzamosan Erasmus+ minden tématerületre érvényes keretmegállapodás vagy Európán kívüli felhívás keretében megvalósuló részképzésre is jelentkezett, és az a pályázata pozitív elbírálásban részesül, ugyanazon kiutazási időszakra szóló részképzés pályázatát lemondottnak tekintjük.

A hallgatók mind Erasmus státusszal, mind Erasmus zero grant státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratóriumhasználati díj vagy könyvtárlátogatási díj fizetése alól.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, várhatóan 2024. április első felében.
Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül és az ott megadott e-mail címükön kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 1 héten belül. (Az elnyert mobilitás pontos helyének és időtartamának megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN/Ügyintézés/Erasmus felületre.)
A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést a leadástól számított 2 hónapon belül (a nyári, illetve téli szünet idején a bírálati idő megnövekedhet), tehát szakmai gyakorlatra a február 26-i határidőt követően is lehet pályázni. A nyertes pályázatról a hallgatók megadott e-mail címükön kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 1 héten belül.

IX. Nominálás

A tanulmányi mobilitásra jelentkezett hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják (jelölik) a külföldi partnerintézménybe. A nominálási határidők minden intézményben eltérőek, ezért előfordulhat, hogy már a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt feltételesen nominálja Önt az intézeti/kari koordinátora. A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem, ezért megtörténhet, hogy a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt felveszi Önnel a kapcsolatot a fogadóintézmény. Újra felhívjuk figyelmét, hogy a leadott Erasmus+ ösztöndíj pályázatáról szóló hivatalos döntés és értesítés előtt megküldött nomináció (jelölés) minden esetben feltételes, ami csak az Erasmus+ státusza elnyerésével válik biztossá.

XI. Interkulturális felkészítés

Az Erasmus+ mobilitásra készülő hallgatók kreditet érő interkulturális felkészítő kurzuson vehetnek részt. A kurzus a mobilitás során fellépő kulturális, interkulturális kihívásokra készíti fel a hallgatókat az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet oktatóinak közreműködésével. A kurzusról itt olvashat bővebben. A 2024. tavaszi félév kurzusának kiírása folyamatban van.


XII. Vis maior helyzet

Amennyiben a koronavírus járványügyi helyzetben bekövetkezett változások vagy súlyos betegség miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás/biztosítás/repülőjegy), annak elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be.

Amennyiben a koronavírus járványügyi helyzetben bekövetkezett változások vagy súlyos betegség miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, időarányos ösztöndíjának igénylésére (ösztöndíj csak a fizikailag kint töltött időszakra jár!), valamint a ténylegesen kint töltött időszakon túli, a mobilitással összefüggő többletköltségek (pl. vissza nem téríthető szállásköltség a meghiúsult időszakra) megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be.

Az egyéni méltányossági kérelemről, illetve koronavírus információkról az alábbi menüpontban olvashat. Kérjük, kísérje figyelemmel!


XIII. További információk az Erasmus+ programról

EN 2021.09.03.