Erasmus+ hosszú távú hallgatói mobilitás - pályázati archívum

Az alábbiakban az Erasmus+ hosszú távú hallgatói mobilitási programban való részvételre kiírt, már lejárt pályázati felhívások találhatók. Az aktuális felhívás itt található.

Erasmus+ pótpályázati felhívás 2023/24

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pótpályázatot ír ki a 2023/2024-es tanév tavaszi félévében Erasmus+ hosszú távú hallgatói mobilitási programban való részvételre.
Kari Erasmus+ tájékoztató időpontokról ide kattintva tájékozódhat
Last Minute Erasmus+ tájékoztató: 2023.09.19. 16:00 Ide kattintva tud csatlakozni.
A last minute tájékoztatóról készült felvétel ITT érhető el.
A prezentáció PDF verziója ITT érhető el.

I. A pályázat célja

A pályázat keretében 2024. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT DIPLOMASZERZÉS/ABSZOLVÁLÁS UTÁNI SZAKMAI GYAKORLAT 
2023. augusztus 28-tól szeptember 26-ig pályázható a Neptunban.

Folyamatosan pályázható:
A pályázati felhívás ideje alatt
(2023. augusztus 28. és szeptember 26. 20 óra között) a Neptunban, azon kívül közvetlenül az intézeti/tanszéki vagy kari nemzetközi koordinátoroknál.
Döntés
a leadástól számított két hónapon belül történik. 

Ahhoz, hogy a pályázati döntésről időben értesüljön és az ösztöndíját még a mobilitás kezdete előtt megkapja, legkésőbb a kiutazás tervezett időpontja előtti harmadik hónap elsejéig kell leadnia a pályázatot. Amennyiben a hallgató ennél későbbi időpontban nyújtja be a pályázatát, a késéből fakadó következményekért saját maga felel. Már megkezdett szakmai gyakorlatra pályázat visszamenőlegesen nem nyújtható be.

tanulmányok külföldön
Minimum 60 nap, maximum 1 szemeszter, a kinti félév időtartamához igazodva.*

külföldi szakmai gyakorlat
 minimum 60, maximum 150 nap (2-5 hónap)*

A jelenlegi felhívásban 2024. szeptember 30-ig tartó szakmai gyakorlatra lehet pályázni.

A hallgató a tanulmányok ideje alatt jelentkezik.
A megvalósítás szintén a tanulmányok ideje alatt zajlik.
A mobilitás időtartama alatt a hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
(A hallgatói jogviszony az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig tart. Doktori képzés esetén a félév minden év szeptember 1. napjától január 31. napjáig és február 1. napjától augusztus 31-ig tart. A mobilitás tehát addig tarthat, de a mobilitás beszámításnak már az abszolválás előtt meg kell történnie. A mobilitás beszámítási folyamatának kezdeményezése a hallgató feladata.)

A hallgató az utolsó aktív félévének végéig (vizsgaidőszak utolsó napja) jelentkezhet. Doktori képzés esetén a félév minden év szeptember 1. napjától január 31. napjáig és február 1. napjától augusztus 31-ig tart.

A szakmai gyakorlat megvalósításának a diplomaszerzés/abszolválás után kell kezdődnie, és legkésőbb a diploma megszerzésétől/abszolválás időpontjától számított 1 éven (360 nap) belül be kell fejeződnie.

Kifejezetten ajánljuk azoknak, akiknek a tantervében nincs kötelező külföldi szakmai gyakorlat, illetve a tanulmányok során nehezen megvalósítható lenne.

A hallgató a számára elérhető felsőoktatási intézmények (ún. partneregyetemek) közül választhat.

A hallgató önállóan keres szakmai gyakorlati helyet (nem szükséges egyetemi partnerkapcsolat). Az Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével bármely Erasmus+ programországban (az országok listája a részletes felhívásban) található  szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni.

 

A szakmai gyakorlat alatt a fogadó ország munkaügyi szabályainak megfelelő főállású heti óraszámban kell dolgozni, ami általában heti 35-40 óra, de minimum 30 órában.

Figyelem! Az Egyesült Királyságba az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás felhívása keretében lehetséges pályázni.
Figyelem! Svájci mobilitási lehetőségekkel kapcsolatos információkért kérjük, hogy tekintse át a felhívás X. pontját: „Mobilitási lehetőségek Svájcban"

 
A pályázható partneregyetemek listája itt érhető el. A listát folyamatosan frissítjük!

 

A táblázatban kék színnel jelöltük a svájci partneregyetemeket. Kérjük, hogy tekintse át a felhívás X. pontját: „Mobilitási lehetőségek Svájcban”.

 

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a 2023/24-es tanévtől kezdődően hallgatói mobilitás csak olyan partneregyetemen valósítható meg, melynek vonatkozásában az adott szakon elérhető valamilyen, a kreditelismertetést segítő mobilitási segédeszköz (mobilitási ablak/ekvivalencia táblázat) – ezek kidolgozása folyamatban van. Sárgával jelöltük azokat a helyeket, amelyeken a mobilitási segédeszköz kidolgozása folyamatban van, ezért csak feltételesen pályázhatók. Végleges döntés ezekre a partneregyetemekre benyújtott pályázat esetén akkor születik, ha a mobilitási segédeszköz elkészült.

 

Amennyiben a fenti listában szereplő, az Önt érdeklő partneregyetem pályázhatóságával kapcsolatban kérdése van, kérjük, hogy keresse Milovszky Krisztinát az erasmus.iia@dep.elte.hu címen.

 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos egyéb szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésre (pl. pályázás módja, a partneregyetemeken elérhető kurzusok, a listában nem szereplő, egyéb lehetőségek, stb.).

 

Az osztatlan tanárképzésben pályázó hallgatók választhatnak, hogy melyik szakon pályáznak, attól függően, hogy a partnerintézmény nyújt-e a képzéshez megfelelő kurzusokat.

Segítség szakmai gyakorlati hely megtalálásához:

1. Válogatott és folyamatosan bővített lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató, és/vagy a fogadó fél szívesen várja további ELTE-s hallgatók jelentkezését. 

(A táblázat “gyakorlat kezdete” nevű oszlopa azt jelzi, hogy mikor végzett ELTE hallgató szakmai gyakorlatot a fogadóhelyen. Minél régebbi ez az időpont, annál valószínűbb, hogy a kapcsolattartó személy és a kapcsolattartó elérhetősége megváltozott, ezért kérjük, hogy amennyiben valamelyik fogadószervezet felkeltette az érdeklődését, nézzen utána a friss elérhetőségüknek.)

 

2. Hasznos oldalak szakmai gyakorlat kereséséhez:


További információ az Erasmus+ szakmai gyakorlatról itt érhető el.

* Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy várhatóan mobilitásonként részképzés esetén mobilitásonként csak 1 szemeszter, szakmai gyakorlat esetén pedig mobilitásonként csak max. 5 hónap támogatható, így Erasmus+ mobilitás hosszabbítására nincs lehetőség. Amennyiben saját költségére a Támogatási szerződésében szereplő időtartamnál tovább maradna a fogadó félnél, meghosszabbíthatja az Erasmus státuszát, de ösztöndíjat a hosszabbítás idejére nem kap (zero grant státusz).

A hosszabbításhoz szükséges dokumentációt ugyanúgy be kell nyújtani, a zero grant státusz az ezután kiállított szerződésmódosításban fog megjelenni.

II. A pályázók köre

Erasmus részképzésre vagy szakmai gyakorlatra az a hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;*
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést/abszolválást követő szakmai gyakorlat esetében);
 • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.
* abszolválás/diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlatra pályázók figyelmébe: a hallgatói jogviszony az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napján megszűnik, így kérjük, hogy még azelőtt előtt adják le pályázatukat.

III. Elnyerhető ösztöndíj összegek

A 2023/24-es tanévben elnyerhető ösztöndíj összegek:

Fogadó ország Havi ösztöndíj

Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország 

havi 600 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 750 euró a szakmai gyakorlat esetén

Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

havi 540 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 690 euró a szakmai gyakorlat esetén
Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból - olykor előfinanszírozás mellett - szükséges kiegészíteni! 
A kiutazás tervezés kulcsfontosságú eleme a különböző elérhető kiegészítő támogatási lehetőségek ismerete. Az elérhető támogatásokról, valamint a vonatkozó aktuális felhívásokról kövesse a honlapunkat itt.

IV. A pályázás módja

A pótpályázati időszak alatt (2023.08.28. - 09.26. 20 óráig)

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT
A pályázatokat a NEPTUN-felületen kell benyújtani.
Amennyiben a Neptunban való jelentkezésre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), a letölthető pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – az intézeti/tanszéki koordinátornál leadni a megadott határidőig.

A pótpályázati időszak után (2023.09.26. 20 órától)

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT
A pályázás nem lehetséges.

Szakmai gyakorlatra továbbra is lehet jelentkezni. A pályázati időszakon kívül intézeti/tanszéki vagy kari nemzetközi koordinátoránál adhatja le pályázatát.

A pályázati időszakon kívül beérkezett szakmai gyakorlatos pályázatok elbírálása a leadástól számított két hónapon belül történik.

 

V. A pályázathoz csatolandó dokumentumok

(A lista tájékoztató jellegű. A pontos dokumentumokról érdeklődjön intézeti/tanszéki és kari koordinátoránál.)

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT
motivációs levél és tanulmányi terv
(magyarul és a mobilitás nyelvén)
motivációs levél és munkaterv
(magyarul és a mobilitás nyelvén)
önéletrajz
(magyarul és a mobilitás nyelvén)
korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva
(mesterképzéses hallgatók az alapszakos eredményeket is csatolják)
diploma másolata
(amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt)
nem magyar állampolgárnak: érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya
Opcionális melléklet: bármilyen közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenység igazolása (HÖK, ESN, OTDK stb.)
Észak-Macedóniába, Szerbiába,Törökországba vagy Svájcba (ld. X. pont: „Mobilitási lehetőségek Svájcban) pályázóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén
----- fogadólevél / meghívólevél 
(a fogadó cég/szervezet állítja ki a hallgatónak): nem felsőoktatási intézmény esetén tartalmazza a fogadó intézmény 1. székhelyének pontos postai címét, 2. e-mail címét és 3. telefonszámát is
-----

Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás megpályázása esetén a pályázati kiírásnak megfelelő dokumentumok

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésre.

A kari felhívások itt érhetők el (frissítés alatt): ÁJKBDPKBGGYK, BTK, GTK, IKPPK, TÁTK, TÓK, TTK  
Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni! 

Kérjük pályázáskor ügyeljen arra, hogy a Neptun/Saját adatok/Elérhetőségek menüpont alatt olyan e-mail cím szerepeljen, amit gyakran használ, mert az Erasmus+ ösztöndíjával kapcsolatos hivatalos értesítések és tájékoztatások a Neptunban megadott e-mail címre fognak érkezni.

VI. Letölthető pályázási segédletek

Letölthető segédletek

VII. Praktikus információk

A pályázat előkészítése során ellenőrizzék a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjanak arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap- vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat! A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt az intézeti/tanszéki és/vagy a kari koordinátorok adnak, és hozzájuk lehet fordulni a pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekkel is.

A skandináv egyetemek jellemzően korai nominálási határidővel dolgoznak, így amennyiben ezekbe az országba kíván pályázni, mihamarabb adja le pályázatát. Az egyes egyetemeket érintő pontos nominációs határidőkről érdeklődjön intézeti/tanszéki és kari koordinátoránál.
A nominációról a lap alján található Nominálás menüpontban olvashat részletesebben.

tanulmányok/szakmai gyakorlat elismertetésével kapcsolatban a tanulmányok tervezése menüpontban olvashat:
- a külföldi tanulmányok és szakmai gyakorlat elismertetésére vonatkozó általános szabályokról, valamint azokról a segédeszközökről (mobilitási ablak és ekvivalencia táblázat), amelyekkel az ELTE a 2021/22-es tanévtől kezdve támogatja a hallgatókat abban, hogy lehetőleg minél több külföldön elvégzett tárgy kötelező tárgyként kerüljön elismerésre és a hallgató ne csússzon az itthoni tanulmányaival (I. pont),
- a minden kiutazó hallgatóra kötelezően érvényes kreditbeszámítás folyamatáról (II. pont), a vonatkozó adminisztratív teendőkről és határidőkről, valamint
- egyéb, a tanulmányok tervezéséhez kapcsolódó, gyakran felmerülő kérdésekről (III. pont).

X. Mobilitási lehetőségek Svájcban

Svájci felsőoktatási intézményekhez kétféle módon lehetséges pályázni:
 

1. „Swiss-European Mobility Programme” (SEMP)

Svájc 2014 óta nem vesz részt az Erasmus+ programban, azt a svájci állam ösztöndíjprogramja, a „Swiss-European Mobility Programme” (SEMP) váltotta fel, mely lehetőséget biztosít arra, hogy az ELTE hallgatói svájci partneregyetemeken részképzésben vegyenek részt. Az ELTE jelen felhívásban pályázható SEMP partneregyetemei az I. pont összesített partnerlistájában találhatók.

Pályázni ezekhez a partnerekhez a Neptunban kell a IV-V. pontban részletezett módon, de a nominálást (IX. pont) követően a nyertes hallgató ösztöndíját nem az ELTE-től, hanem a svájci fogadó intézménytől fogja kapni, melynek összege átlagosan szemeszterenként 2300 CHF (kb. 2337 EUR). A SEMP mobilitás időtartama min. 91 nap, max. 12 hónap lehet, illetve minden hallgatói képzési szintenként - hasonlóan az Erasmus+ program szabályaihoz - összesen max. 12 hónapra nyerhet el SEMP mobilitást (pl. 2 x 6 hónapos mobilitásra). Figyelem! SEMP ösztöndíj mellé nem pályázható Erasmus+ kiegészítő támogatás!

SEMP ösztöndíjat nyert hallgatók a fogadóegyetem előírásai alapján készítik el a kiutazásukhoz, illetve az ösztöndíjukhoz szükséges dokumentációt.

A nyertes hallgatók kari Erasmus+ koordinátoruknak a következő dokumentumokat nyújtják a mobilitás rögzítéséhez, illetve tanulmányaik elismertetéséhez:

 • kiutazás előtt: Learning Agreement (LA) before mobility, melyben a hallgató megegyezik küldő szakmai koordinátorával és a külföldi partnerintézménnyel a külföldön végzendő tanulmányokról.
 • mobilitás alatt:
  • A kinti koordinátorral aláíratott Certificate of Arrival/Registration dokumentum, a mobilitás megkezdését követő 30 napon belül.
  • Learning Agreement (LA) during the mobility. A dokumentum leadása mindenki számára kötelező az általános kreditelismertetési eljárásrendben megjelölt határidőig, akinél az LA before mobility részben megadott tárgyakhoz képest változás történt. A dokumentumban csak a törölt, illetve a hozzáadott tárgyakat kell jelezni.
 • mobilitás zárása:
  • időtartam igazolás (Certificate of Attendance)
  • Transcript of Records – nincs sablonja, a fogadóegyetem állítja ki, tartalmazza a hallgatónak a fogadó intézményben elvégzett minden kurzusát és azok kreditértékét.

2. Svájci partneregyetemek Erasmus+ ösztöndíjjal

Bizonyos svájci partnerek esetében 2022-től Erasmus+ ösztöndíj is elérhető az alábbi mobilitási típusokra:

 • Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás (részképzés)
 • Rövid távú doktori mobilitás

Pályázni ezekhez a partnerekhez az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási Program pályázati felhívásában részletezett módon lehetséges, melynek benyújtásával a hallgató egyszerre pályázik SEMP és Erasmus+ ösztöndíjra. Külön SEMP pályázat benyújtása (a Neptunon keresztül) ezen partnerek esetében így nem szükséges!

A nyertes pályázó hallgatók SEMP és Erasmus+ ösztöndíjban egyszerre részesülhetnek. Erasmus+ ösztöndíjat nyert hallgatók emellett Erasmus+ kiegészítő támogatásra is pályázhatnak.

Az ösztöndíjtípussal kapcsolatos további információért kérjük, hogy tekintse át az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás menüpontot.

VIII. A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. zero grant hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kinntartózkodásuk költségeit.

Figyelem! Amennyiben jelenlegi pályázatával párhuzamosan Erasmus+ minden tématerületre érvényes keretmegállapodás vagy Európán kívüli felhívás keretében megvalósuló részképzésre is jelentkezett, és az a pályázata pozitív elbírálásban részesül, ugyanazon kiutazási időszakra szóló részképzés pályázatát lemondottnak tekintjük.

A hallgatók mind Erasmus státusszal, mind Erasmus zero grant státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratóriumhasználati díj vagy könyvtárlátogatási díj fizetése alól.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, várhatóan 2023. október végén.
Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül és az ott megadott e-mail címükön kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 1 héten belül. (Az elnyert mobilitás pontos helyének és időtartamának megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN/Ügyintézés/Erasmus felületre.)
A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést a leadástól számított 2 hónapon belül (a nyári, illetve téli szünet idején a bírálati idő megnövekedhet), tehát szakmai gyakorlatra a szeptember 26-i határidőt követően is lehet pályázni. A nyertes pályázatról a hallgatók megadott e-mail címükön kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 1 héten belül.

IX. Nominálás

A tanulmányi mobilitásra jelentkezett hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják (jelölik) a külföldi partnerintézménybe. A nominálási határidők minden intézményben eltérőek, ezért előfordulhat, hogy már a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt feltételesen nominálja Önt az intézeti/kari koordinátora. A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem, ezért megtörténhet, hogy a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt felveszi Önnel a kapcsolatot a fogadóintézmény. Újra felhívjuk figyelmét, hogy a leadott Erasmus+ ösztöndíj pályázatáról szóló hivatalos döntés és értesítés előtt megküldött nomináció (jelölés) minden esetben feltételes, ami csak az Erasmus+ státusza elnyerésével válik biztossá.

XI. Interkulturális felkészítés

Az Erasmus+ mobilitásra készülő hallgatók kreditet érő interkulturális felkészítő kurzuson vehetnek részt. A kurzus a mobilitás során fellépő kulturális, interkulturális kihívásokra készíti fel a hallgatókat az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet oktatóinak közreműködésével. A kurzusról itt olvashat bővebben. A 2023. őszi félév kurzusának kiírása folyamatban van.

XII. Vis maior helyzet

Amennyiben a koronavírus járványügyi helyzetben bekövetkezett változások vagy súlyos betegség miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás/biztosítás/repülőjegy), annak elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be.

Amennyiben a koronavírus járványügyi helyzetben bekövetkezett változások vagy súlyos betegség miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, időarányos ösztöndíjának igénylésére (ösztöndíj csak a fizikailag kint töltött időszakra jár!), valamint a ténylegesen kint töltött időszakon túli, a mobilitással összefüggő többletköltségek (pl. vissza nem téríthető szállásköltség a meghiúsult időszakra) megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be.

Az egyéni méltányossági kérelemről, illetve koronavírus információkról az alábbi menüpontban olvashat. Kérjük, kísérje figyelemmel!

XIII. További információk az Erasmus+ programról

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Erasmus+ pályázati felhívás 2023/24

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2023/2024-es tanévben Erasmus+ hosszú távú hallgatói mobilitási programban való részvételre.
Kari Erasmus+ tájékoztató időpontokról ide kattintva tájékozódhat
Last Minute Erasmus+ tájékoztató 2023.02.27. Ide kattintva tud csatlakozni.
A last minute tájékoztatóról készült felvétel ITT érhető el.
A prezentáció PDF verziója ITT érhető el.

I. A pályázat célja

A pályázat keretében 2023. június 1-től 2024. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT DIPLOMASZERZÉS/ABSZOLVÁLÁS UTÁNI SZAKMAI GYAKORLAT 
2023. február 6-tól március 6-ig pályázható a Neptunban. Folyamatosan pályázható:
A pályázati felhívás ideje alatt
(2023. február 6. és március 6. 20 óra között) a Neptunban, azon kívül közvetlenül az intézeti/tanszéki vagy kari nemzetközi koordinátoroknál.
Döntés
a leadástól számított két hónapon belül történik. 

Ahhoz, hogy a pályázati döntésről időben értesüljön és az ösztöndíját még a mobilitás kezdete előtt megkapja, legkésőbb a kiutazás tervezett időpontja előtti harmadik hónap elsejéig kell leadnia a pályázatot. Amennyiben a hallgató ennél későbbi időpontban nyújtja be a pályázatát, a késéből fakadó következményekért saját maga felel. Már megkezdett szakmai gyakorlatra pályázat visszamenőlegesen nem nyújtható be.

tanulmányok külföldön
Minimum 60 nap, maximum 1 szemeszter, a kinti félév időtartamához igazodva.*

külföldi szakmai gyakorlat
 minimum 60, maximum 150 nap (2-5 hónap)*

A jelenlegi felhívásban 2024. szeptember 30-ig tartó szakmai gyakorlatra lehet pályázni.

A hallgató a tanulmányok ideje alatt jelentkezik.
A megvalósítás szintén a tanulmányok ideje alatt zajlik.
A mobilitás időtartama alatt a hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
(A hallgatói jogviszony az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig tart. A mobilitás tehát addig tarthat, de a mobilitás beszámításnak már az abszolválás előtt meg kell történnie. A mobilitás beszámítási folyamatának kezdeményezése a hallgató feladata.)

A hallgató az utolsó aktív félévének végéig (vizsgaidőszak utolsó napja) jelentkezhet.

A szakmai gyakorlat megvalósításának a diplomaszerzés/abszolválás után kell kezdődnie, és legkésőbb a diploma megszerzésétől/abszolválás időpontjától számított 1 éven (360 nap) belül be kell fejeződnie.

Kifejezetten ajánljuk azoknak, akiknek a tantervében nincs kötelező külföldi szakmai gyakorlat, illetve a tanulmányok során nehezen megvalósítható lenne.

A hallgató a számára elérhető felsőoktatási intézmények (ún. partneregyetemek) közül választhat.

A hallgató önállóan keres szakmai gyakorlati helyet (nem szükséges egyetemi partnerkapcsolat). Az Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével bármely Erasmus+ programországban (az országok listája a részletes felhívásban) található  szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni.

 

A szakmai gyakorlat alatt a fogadó ország munkaügyi szabályainak megfelelő főállású heti óraszámban kell dolgozni, ami általában heti 35-40 óra, de minimum 30 órában.

Figyelem! Az Egyesült Királyságba az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás felhívása keretében lehetséges pályázni.
Figyelem! Svájci mobilitási lehetőségekkel kapcsolatos információkért kérjük, hogy tekintse át a felhívás X. pontját: „Mobilitási lehetőségek Svájcban"

 
A pályázható partneregyetemek listája itt érhető el. A listát folyamatosan frissítjük!

 

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a 2023/24-es tanévtől kezdődően hallgatói mobilitás csak olyan partneregyetemen valósítható meg, melynek vonatkozásában az adott szakon elérhető valamilyen, a kreditelismertetést segítő mobilitási segédeszköz (mobilitási ablak/ekvivalencia táblázat) - ezek kidolgozása folyamatban van. A listában szereplő zölddel jelölt helyeken már rendelkezésre áll mobilitási segédeszköz, azok feltétel nélkül pályázhatók. Sárgával jelöltük azokat a helyeket, amelyeken a mobilitási segédeszköz kidolgozása folyamatban van, ezért csak feltételesen pályázhatók. Végleges döntés ezekre a partneregyetemekre benyújtott pályázat esetén akkor születik, ha a mobilitási segédeszköz elkészült (legkésőbb várhatóan április végén).

A táblázatban kék színnel jelöltük a svájci partneregyetemeket. Kérjük, hogy tekintse át a felhívás X. pontját: „Mobilitási lehetőségek Svájcban”.

 

Amennyiben a fenti listában szereplő, az Önt érdeklő partneregyetem pályázhatóságával kapcsolatban kérdése van, kérjük, hogy keresse Milovszky Krisztinát az erasmus.iia@dep.elte.hu címen.

 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos egyéb szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésre (pl. pályázás módja, a partneregyetemeken elérhető kurzusok, a listában nem szereplő, egyéb lehetőségek, stb.).

 

Az osztatlan tanárképzésben pályázó hallgatók választhatnak, hogy melyik szakon pályáznak, attól függően, hogy a partnerintézmény nyújt-e a képzéshez megfelelő kurzusokat.

Segítség szakmai gyakorlati hely megtalálásához:

1. Válogatott és folyamatosan bővített lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató, és/vagy a fogadó fél szívesen várja további ELTE-s hallgatók jelentkezését. 

(A táblázat “gyakorlat kezdete” nevű oszlopa azt jelzi, hogy mikor végzett ELTE hallgató szakmai gyakorlatot a fogadóhelyen. Minél régebbi ez az időpont, annál valószínűbb, hogy a kapcsolattartó személy és a kapcsolattartó elérhetősége megváltozott, ezért kérjük, hogy amennyiben valamelyik fogadószervezet felkeltette az érdeklődését, nézzen utána a friss elérhetőségüknek.)

 

2. Hasznos oldalak szakmai gyakorlat kereséséhez:


További információ az Erasmus+ szakmai gyakorlatról itt érhető el.

* Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy várhatóan mobilitásonként részképzés esetén mobilitásonként csak 1 szemeszter, szakmai gyakorlat esetén pedig mobilitásonként csak max. 5 hónap támogatható, így Erasmus+ mobilitás hosszabbítására a rendelkezésre álló költségvetési keret függvényében lesz csak lehetőség. Szeptember hónapban várható ezzel kapcsolatos további tájékoztatás. Amennyiben saját költségére a Támogatási szerződésében szereplő időtartamnál tovább maradna a fogadó félnél, meghosszabbíthatja az Erasmus státuszát, de ösztöndíjat a hosszabbítás idejére nem kap (zero grant státusz).

A hosszabbításhoz szükséges dokumentációt ugyanúgy be kell nyújtani, a zero grant státusz az ezután kiállított szerződésmódosításban fog megjelenni.


II. A pályázók köre

Erasmus részképzésre vagy szakmai gyakorlatra az a hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;*
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést/abszolválást követő szakmai gyakorlat esetében);
 • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.
* abszolválás/diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlatra pályázók figyelmébe: a hallgatói jogviszony az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napján megszűnik, így kérjük, hogy még azelőtt előtt adják le pályázatukat.

III. Elnyerhető ösztöndíj összegek

A 2023/24-es tanévben elnyerhető ösztöndíj összegek:

Fogadó ország Havi ösztöndíj

Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország 

havi 600 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 750 euró a szakmai gyakorlat esetén

Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

havi 540 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 690 euró a szakmai gyakorlat esetén
Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból - olykor előfinanszírozás mellett - szükséges kiegészíteni! 
A kiutazás tervezés kulcsfontosságú eleme a különböző elérhető kiegészítő támogatási lehetőségek ismerete. Az elérhető támogatásokról, valamint a vonatkozó aktuális felhívásokról kövesse a honlapunkat itt.

IV. A pályázás módja

A pályázás módja

A pályázati időszak alatt (2023.02.06. - 03.06. 20 óráig)

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT
A pályázatokat a NEPTUN-felületen kell benyújtani.
Amennyiben a Neptunban való jelentkezésre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), a letölthető pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – az intézeti/tanszéki koordinátornál leadni a megadott határidőig.

A pályázati időszak után (2023.03.06. 20 órától)

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT
A pályázás nem lehetséges.

Szakmai gyakorlatra továbbra is lehet jelentkezni. A pályázati időszakon kívül intézeti/tanszéki vagy kari nemzetközi koordinátoránál adhatja le pályázatát.

A pályázati időszakon kívül beérkezett szakmai gyakorlatos pályázatok elbírálása a leadástól számított két hónapon belül történik.


V. A pályázathoz csatolandó dokumentumok

(A lista tájékoztató jellegű. A pontos dokumentumokról érdeklődjön intézeti/tanszéki és kari koordinátoránál.)

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT
motivációs levél és tanulmányi terv
(magyarul és a mobilitás nyelvén)
motivációs levél és munkaterv
(magyarul és a mobilitás nyelvén)
önéletrajz
(magyarul és a mobilitás nyelvén)
korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva
(mesterképzéses hallgatók az alapszakos eredményeket is csatolják)
diploma másolata
(amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt)
nem magyar állampolgárnak: érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya
Opcionális melléklet: bármilyen közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenység igazolása (HÖK, ESN, OTDK stb.)
Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén
----- fogadólevél / meghívólevél 
(a fogadó cég/szervezet állítja ki a hallgatónak): nem felsőoktatási intézmény esetén tartalmazza a fogadó intézmény 1. székhelyének pontos postai címét, 2. e-mail címét és 3. telefonszámát is

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésre.

A kari felhívások itt érhetők el (frissítés alatt): ÁJKBDPKBGGYK, BTK, GTK, IKPPK, TÁTK, TÓK, TTK  
Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni! 

Kérjük pályázáskor ügyeljen arra, hogy a Neptun/Saját adatok/Elérhetőségek menüpont alatt olyan e-mail cím szerepeljen, amit gyakran használ, mert az Erasmus+ ösztöndíjával kapcsolatos hivatalos értesítések és tájékoztatások a Neptunban megadott e-mail címre fognak érkezni.


VI. Letölthető pályázási segédletek

Letölthető segédletek


VII. Praktikus információk

A pályázat előkészítése során ellenőrizzék a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjanak arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap- vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat! A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt az intézeti/tanszéki és/vagy a kari koordinátorok adnak, és hozzájuk lehet fordulni a pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekkel is.

A skandináv egyetemek jellemzően korai nominálási határidővel dolgoznak, így amennyiben ezekbe az országba kíván pályázni, mihamarabb adja le pályázatát. Az egyes egyetemeket érintő pontos nominációs határidőkről érdeklődjön intézeti/tanszéki és kari koordinátoránál.
A nominációról a lap alján található Nominálás menüpontban olvashat részletesebben.

tanulmányok/szakmai gyakorlat elismertetésével kapcsolatban a tanulmányok tervezése menüpontban olvashat:
- a külföldi tanulmányok és szakmai gyakorlat elismertetésére vonatkozó általános szabályokról, valamint azokról a segédeszközökről (mobilitási ablak és ekvivalencia táblázat), amelyekkel az ELTE a 2021/22-es tanévtől kezdve támogatja a hallgatókat abban, hogy lehetőleg minél több külföldön elvégzett tárgy kötelező tárgyként kerüljön elismerésre és a hallgató ne csússzon az itthoni tanulmányaival (I. pont),
- a minden kiutazó hallgatóra kötelezően érvényes kreditbeszámítás folyamatáról (II. pont), a vonatkozó adminisztratív teendőkről és határidőkről, valamint
- egyéb, a tanulmányok tervezéséhez kapcsolódó, gyakran felmerülő kérdésekről (III. pont).

X. Mobilitási lehetőségek Svájcban

Svájci felsőoktatási intézményekhez kétféle módon lehetséges pályázni:
 

1. „Swiss-European Mobility Programme” (SEMP)

Svájc 2014 óta nem vesz részt az Erasmus+ programban, azt a svájci állam ösztöndíjprogramja, a „Swiss-European Mobility Programme” (SEMP) váltotta fel, mely lehetőséget biztosít arra, hogy az ELTE hallgatói svájci partneregyetemeken részképzésben vegyenek részt. Az ELTE jelen felhívásban pályázható SEMP partneregyetemei az I. pont összesített partnerlistájában találhatók.

Pályázni ezekhez a partnerekhez a Neptunban kell a IV-V. pontban részletezett módon, de a nominálást (IX. pont) követően a nyertes hallgató ösztöndíját nem az ELTE-től, hanem a svájci fogadó intézménytől fogja kapni, melynek összege átlagosan szemeszterenként 2300 CHF (kb. 2337 EUR). A SEMP mobilitás időtartama min. 91 nap, max. 12 hónap lehet, illetve minden hallgatói képzési szintenként - hasonlóan az Erasmus+ program szabályaihoz - összesen max. 12 hónapra nyerhet el SEMP mobilitást (pl. 2 x 6 hónapos mobilitásra). Figyelem! SEMP ösztöndíj mellé nem pályázható Erasmus+ kiegészítő támogatás!

SEMP ösztöndíjat nyert hallgatók a fogadóegyetem előírásai alapján készítik el a kiutazásukhoz, illetve az ösztöndíjukhoz szükséges dokumentációt.

A nyertes hallgatók kari Erasmus+ koordinátoruknak a következő dokumentumokat nyújtják a mobilitás rögzítéséhez, illetve tanulmányaik elismertetéséhez:

 • kiutazás előtt: Learning Agreement (LA) before mobility, melyben a hallgató megegyezik küldő szakmai koordinátorával és a külföldi partnerintézménnyel a külföldön végzendő tanulmányokról.
 • mobilitás alatt:
  • A kinti koordinátorral aláíratott Certificate of Arrival/Registration dokumentum, a mobilitás megkezdését követő 30 napon belül.
  • Learning Agreement (LA) during the mobility. A dokumentum leadása mindenki számára kötelező az általános kreditelismertetési eljárásrendben megjelölt határidőig, akinél az LA before mobility részben megadott tárgyakhoz képest változás történt. A dokumentumban csak a törölt, illetve a hozzáadott tárgyakat kell jelezni.
 • mobilitás zárása:
  • időtartam igazolás (Certificate of Attendance)
  • Transcript of Records – nincs sablonja, a fogadóegyetem állítja ki, tartalmazza a hallgatónak a fogadó intézményben elvégzett minden kurzusát és azok kreditértékét.

2. Svájci partneregyetemek Erasmus+ ösztöndíjjal

Bizonyos svájci partnerek esetében 2022-től Erasmus+ ösztöndíj is elérhető az alábbi mobilitási típusokra:

 • Hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás (részképzés)
 • Rövid távú doktori mobilitás

Pályázni ezekhez a partnerekhez az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási Program pályázati felhívásában részletezett módon lehetséges, melynek benyújtásával a hallgató egyszerre pályázik SEMP és Erasmus+ ösztöndíjra. Külön SEMP pályázat benyújtása (a Neptunon keresztül) ezen partnerek esetében így nem szükséges!

A nyertes pályázó hallgatók SEMP és Erasmus+ ösztöndíjban egyszerre részesülhetnek. Erasmus+ ösztöndíjat nyert hallgatók emellett Erasmus+ kiegészítő támogatásra is pályázhatnak.

Az ösztöndíjtípussal kapcsolatos további információért kérjük, hogy tekintse át az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás menüpontot.

VIII. A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. zero grant hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kinntartózkodásuk költségeit.

A hallgatók mind Erasmus státusszal, mind Erasmus zero grant státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratóriumhasználati díj vagy könyvtárlátogatási díj fizetése alól.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, várhatóan 2023. április második felében.
Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül és az ott megadott e-mail címükön kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 1 héten belül. (Az elnyert mobilitás pontos helyének és időtartamának megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN/Ügyintézés/Erasmus felületre.)
A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést a leadástól számított 2 hónapon belül (a nyári, illetve téli szünet idején a bírálati idő megnövekedhet), tehát szakmai gyakorlatra a március 6-i határidőt követően is lehet pályázni. A nyertes pályázatról a hallgatók megadott e-mail címükön kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 1 héten belül.

IX. Nominálás

A tanulmányi mobilitásra jelentkezett hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják (jelölik) a külföldi partnerintézménybe. A nominálási határidők minden intézményben eltérőek, ezért előfordulhat, hogy már a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt feltételesen nominálja Önt az intézeti/kari koordinátora. A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem, ezért megtörténhet, hogy a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt felveszi Önnel a kapcsolatot a fogadóintézmény. Újra felhívjuk figyelmét, hogy a leadott Erasmus+ ösztöndíj pályázatáról szóló hivatalos döntés és értesítés előtt megküldött nomináció (jelölés) minden esetben feltételes, ami csak az Erasmus+ státusza elnyerésével válik biztossá.

XI. Interkulturális felkészítés

Az Erasmus+ mobilitásra készülő hallgatók kreditet érő interkulturális felkészítő kurzuson vehetnek részt. A kurzus a mobilitás során fellépő kulturális, interkulturális kihívásokra készíti fel a hallgatókat az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet oktatóinak közreműködésével. A kurzusról itt olvashat bővebben. A 2023. tavaszi félév kurzusának kiírása folyamatban van.


XII. Vis maior helyzet

Amennyiben a koronavírus járványügyi helyzetben bekövetkezett változások vagy súlyos betegség miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás/biztosítás/repülőjegy), annak elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be.

Amennyiben a koronavírus járványügyi helyzetben bekövetkezett változások vagy súlyos betegség miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, időarányos ösztöndíjának igénylésére (ösztöndíj csak a fizikailag kint töltött időszakra jár!), valamint a ténylegesen kint töltött időszakon túli, a mobilitással összefüggő többletköltségek (pl. vissza nem téríthető szállásköltség a meghiúsult időszakra) megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be.

Az egyéni méltányossági kérelemről, illetve koronavírus információkról az alábbi menüpontban olvashat. Kérjük, kísérje figyelemmel!


XIII. További információk az Erasmus+ programról

 

Erasmus+ pótpályázati felhívás - 2022/23

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pótpályázatot ír ki a 2022/2023-as tanév tavaszi félévében Erasmus+ hosszú távú hallgatói mobilitási programban való részvételre.
Kari Erasmus+ tájékoztató időpontokról ide kattintva tájékozódhat
Last Minute Erasmus+ tájékoztató 2022.09.26. Ide kattintva tud csatlakozni.
A tájékoztatóról készült felvételt megtekintheti itt.

A pályázat keretében 2023. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT DIPLOMASZERZÉS/ABSZOLVÁLÁS UTÁNI SZAKMAI GYAKORLAT 
2022. szeptember 5-től szeptember 30-ig pályázható a Neptunban. Folyamatosan pályázható:
A pályázati felhívás ideje alatt
(2022. szeptember 5. és szeptember 30. 20 óra között) a Neptunban, azon kívül közvetlenül az intézeti/tanszéki vagy kari nemzetközi koordinátoroknál.
Döntés
a szakmai gyakorlatokról havonta történik. 

Ahhoz, hogy a pályázati döntésről időben értesüljön és az ösztöndíját még a mobilitás kezdete előtt megkapja, legkésőbb a kiutazás tervezett időpontja előtti harmadik hónap elsejéig kell leadnia a pályázatot. Amennyiben a hallgató ennél későbbi időpontban nyújtja be a pályázatát, a késéből fakadó következményekért saját maga felel. Már megkezdett szakmai gyakorlatra pályázat visszamenőlegesen nem nyújtható be.

tanulmányok külföldön
Minimum 60, maximum 1 szemeszter, 150 nap (2-5 (6) hónap) a kinti félév időtartamához igazodva.*

külföldi szakmai gyakorlat
 minimum 60, maximum 150 nap (2-5 hónap)*

A jelenlegi felhívásban 2023. szeptember 30-ig tartó szakmai gyakorlatra lehet pályázni.

A hallgató a tanulmányok ideje alatt jelentkezik.
A megvalósítás szintén a tanulmányok ideje alatt zajlik.
A mobilitás időtartama alatt a hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
(A hallgatói jogviszony az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig tart. A mobilitás tehát addig tarthat, de a mobilitás beszámításnak már az abszolválás előtt meg kell történnie. A mobilitás beszámítási folyamatának kezdeményezése a hallgató feladata.)

A hallgató az utolsó aktív félévének végéig (vizsgaidőszak utolsó napja) jelentkezhet.

A szakmai gyakorlat megvalósításának a diplomaszerzés/abszolválás után kell kezdődnie, és legkésőbb a diploma megszerzésétől/abszolválás időpontjától számított 1 éven (360 nap) belül be kell fejeződnie.

Kifejezetten ajánljuk azoknak, akiknek a tantervében nincs kötelező külföldi szakmai gyakorlat, illetve a tanulmányok során nehezen megvalósítható lenne.

A hallgató a számára elérhető felsőoktatási intézmények (ún. partneregyetemek) közül választhat.

A hallgató önállóan keres szakmai gyakorlati helyet (nem szükséges egyetemi partnerkapcsolat). Az Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével bármely Erasmus+ programországban (az országok listája a részletes felhívásban) található  szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni.

 

A szakmai gyakorlat alatt a fogadó ország munkaügyi szabályainak megfelelő főállású heti óraszámban kell dolgozni, ami általában heti 35-40 óra, de minimum 30 órában.

Figyelem! Jelen pályázati fordulóban az Egyesült Királyságba nem pályázható Erasmus+ mobilitás! Az elérhető mobilitási lehetőségekről külön pályázati felhívás itt található.

 
A pályázható partneregyetemek listája itt érhető el. A listát folyamatosan frissítjük!

 

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy jelenleg zajlik az intézményközi szerződések meghosszabbítása az új 7 éves Erasmus+ ciklusra. A listában zölddel jelölt helyek feltétel nélkül pályázhatók. Sárgával jelöltük azokat a helyeket, amelyek hosszabbítás alatt vannak, ezért csak feltételesen pályázhatók. Végleges döntés ezekre a partneregyetemekre benyújtott pályázat esetén akkor születik, ha a szerződés hosszabbításra került (legkésőbb várhatóan október-november folyamán). Tavaszra tervezett kiutazás esetén javasoljuk, hogy olyan partnerintézményt is válasszanak, mely feltétel nélkül pályázható.

 

Amennyiben a fenti listában szereplő, az Önt érdeklő partneregyetem pályázhatóságával kapcsolatban kérdése van (feltételesen vagy feltétel nélkül pályázható), kérjük, hogy keresse Milovszky Krisztinát az erasmus.iia@dep.elte.hu címen.

 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos egyéb szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésre (pl. pályázás módja, a partneregyetemeken elérhető kurzusok, a listában nem szereplő, egyéb lehetőségek, stb.).

 

Az osztatlan tanárképzésben pályázó hallgatók választhatnak, hogy melyik szakon pályáznak, attól függően, hogy a partnerintézmény nyújt-e a képzéshez megfelelő kurzusokat.

Segítség szakmai gyakorlati hely megtalálásához:

1. Válogatott és folyamatosan bővített lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató, és/vagy a fogadó fél szívesen várja további ELTE-s hallgatók jelentkezését. 

(A táblázat “gyakorlat kezdete” nevű oszlopa azt jelzi, hogy mikor végzett ELTE hallgató szakmai gyakorlatot a fogadóhelyen. Minél régebbi ez az időpont, annál valószínűbb, hogy a kapcsolattartó személy és a kapcsolattartó elérhetősége megváltozott, ezért kérjük, hogy amennyiben valamelyik fogadószervezet felkeltette az érdeklődését, nézzen utána a friss elérhetőségüknek.)

 

2. Hasznos oldalak szakmai gyakorlat kereséséhez:


További információ az Erasmus+ szakmai gyakorlatról itt érhető el.

* Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy jelenleg mobilitásonként részképzés esetén csak 1 szemeszter, szakmai gyakorlat esetén pedig csak max. 5 hónap támogatható, így nincs lehetőség az elnyert Erasmus+ mobilitás hosszabbítására. Amennyiben saját költségére a Támogatási szerződésében szereplő időtartamnál tovább maradna a fogadó félnél, meghosszabbíthatja az Erasmus státuszát, de ösztöndíjat a hosszabbítás idejére nem kap (zero grant státusz).

A hosszabbításhoz szükséges dokumentációt ugyanúgy be kell nyújtani, a zero grant státusz az ezután kiállított szerződésmódosításban fog megjelenni.

Pályázók köre

Erasmus részképzésre vagy szakmai gyakorlatra az a hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;*
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést/abszolválást követő szakmai gyakorlat esetében);
 • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.
* abszolválás/diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlatra pályázók figyelmébe: a hallgatói jogviszony az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napján megszűnik, így kérjük, hogy még azelőtt előtt adják le pályázatukat.

A pályázás módja

A pótpályázati időszak alatt (2022.09.05. - 09.30. 20 óráig)

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT
A pályázatokat a NEPTUN-felületen kell benyújtani.
Amennyiben a Neptunban való jelentkezésre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), a letölthető pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – az intézeti/tanszéki koordinátornál leadni a megadott határidőig.

A pótpályázati időszak után (2022.09.30. 20 órától)

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT
A pályázás nem lehetséges.

Szakmai gyakorlatra továbbra is lehet jelentkezni. A pályázati időszakon kívül intézeti/tanszéki vagy kari nemzetközi koordinátoránál adhatja le pályázatát.

A pályázati időszakon kívül beérkezett szakmai gyakorlatos pályázatok elbírálása havonta történik.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok

(A lista tájékoztató jellegű. A pontos dokumentumokról érdeklődjön intézeti/tanszéki és kari koordinátoránál.)

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT
motivációs levél és tanulmányi terv
(magyarul és a mobilitás nyelvén)
motivációs levél és munkaterv
(magyarul és a mobilitás nyelvén)
önéletrajz
(magyarul és a mobilitás nyelvén)
korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva
(mesterképzéses hallgatók az alapszakos eredményeket is csatolják)
diploma másolata
(amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt)
nem magyar állampolgárnak: érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya
Opcionális melléklet: bármilyen közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenység igazolása (HÖK, ESN, OTDK stb.)
Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén
----- fogadólevél / meghívólevél 
(a fogadó cég/szervezet állítja ki a hallgatónak)*
*Fogadólevél nélküli pályázás: A Covid veszélyhelyzetre való tekintettel, amennyiben a hallgató nem kap fogadólevelet a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság gyűléséig, az esetben a fogadólevél nélküli pályázatok feltételesen támogatott státuszba kerülnek. Amennyiben a hallgató benyújtja a fogadólevelét a gyűlés után, az esetben válik a pályázat valóban támogatottá. 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésre.

A kari felhívások itt érhetők el (frissítés alatt): ÁJKBDPKBGGYK, BTK, GTK, IKPPK, TÁTK, TÓK, TTK  
Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni! 

Kérjük pályázáskor ügyeljen arra, hogy a Neptun/Saját adatok/Elérhetőségek menüpont alatt olyan e-mail cím szerepeljen, amit gyakran használ, mert az Erasmus+ ösztöndíjával kapcsolatos hivatalos értesítések és tájékoztatások a Neptunban megadott e-mail címre fognak érkezni.

Letölthető segédletek

Praktikus információk

A pályázat előkészítése során ellenőrizzék a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjanak arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap- vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat! A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt az intézeti/tanszéki és/vagy a kari koordinátorok adnak, és hozzájuk lehet fordulni a pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekkel is.

A skandináv egyetemek jellemzően korai nominálási határidővel dolgoznak, így amennyiben ezekbe az országba kíván pályázni, mihamarabb adja le pályázatát. Az egyes egyetemeket érintő pontos nominációs határidőkről érdeklődjön intézeti/tanszéki és kari koordinátoránál.
A nominációról a lap alján található Nominálás menüpontban olvashat részletesebben.

tanulmányok/szakmai gyakorlat elismertetésével kapcsolatban a tanulmányok tervezése menüpontban olvashat:
- a külföldi tanulmányok és szakmai gyakorlat elismertetésére vonatkozó általános szabályokról, valamint azokról a segédeszközökről (mobilitási ablak és ekvivalencia táblázat), amelyekkel az ELTE a 2021/22-es tanévtől kezdve támogatja a hallgatókat abban, hogy lehetőleg minél több külföldön elvégzett tárgy kötelező tárgyként kerüljön elismerésre és a hallgató ne csússzon az itthoni tanulmányaival (I. pont),
- a minden kiutazó hallgatóra kötelezően érvényes kreditbeszámítás folyamatáról (II. pont), a vonatkozó adminisztratív teendőkről és határidőkről, valamint
- egyéb, a tanulmányok tervezéséhez kapcsolódó, gyakran felmerülő kérdésekről (III. pont).

A 2022/2023-as tanévi ösztöndíjak összege 

Fogadó ország Havi ösztöndíj

Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország 

havi 600 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 750 euró a szakmai gyakorlat esetén

Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

havi 540 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 690 euró a szakmai gyakorlat esetén
Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból - olykor előfinanszírozás mellett - szükséges kiegészíteni! 
A kiutazás tervezés kulcsfontosságú eleme a különböző elérhető kiegészítő támogatási lehetőségek ismerete. Az elérhető támogatásokról, valamint a vonatkozó aktuális felhívásokról kövesse a honlapunkat itt.

A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kinntartózkodásuk költségeit.

A hallgatók mind Erasmus státusszal, mind Erasmus label/zero grant státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratóriumhasználati díj vagy könyvtárlátogatási díj fizetése alól.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, várhatóan 2022. október végén.
Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül és az ott megadott e-mail címükön kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül. (Az elnyert mobilitás pontos helyének és időtartamának megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN/Ügyintézés/Erasmus felületre.)
A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság  havonta dönt, tehát szakmai gyakorlatra a szeptember 30-i határidőt követően is lehet pályázni. A nyertes pályázatról a hallgatók megadott e-mail címükön kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül.

Nominálás

A tanulmányi mobilitásra jelentkezett hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják (jelölik) a külföldi partnerintézménybe. A nominálási határidők minden intézményben eltérőek, ezért előfordulhat, hogy már a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt feltételesen nominálja Önt az intézeti/kari koordinátora. A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem, ezért megtörténhet, hogy a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt felveszi Önnel a kapcsolatot a fogadóintézmény. Újra felhívjuk figyelmét, hogy a leadott Erasmus+ ösztöndíj pályázatáról szóló hivatalos döntés és értesítés előtt megküldött nomináció (jelölés) minden esetben feltételes, ami csak az Erasmus+ státusza elnyerésével válik biztossá.

Koronavírus 

A koronavírus-járvány az életünk minden területén érezteti a hatását. Nincs ez másképp a nemzetközi mobilitásokkal sem. Az Erasmus+ programmal foglalkozó összes nemzetközi, nemzeti és egyetemi szervezet azért dolgozik, hogy továbbra is biztosítsa a mobilitásokat, miközben rugalmasan reagál a járványügyi helyzet okozta változásokra, a hallgatók érdekeit szem előtt tartva. 
2020 őszétől lehetőség van teljesen fizikai vagy kevert (részben fizikai, részben távolléti) mobilitások megvalósítására is.
Teljesen fizikai mobilitásnak minősül, amikor a hallgató a mobilitása teljes idejét a fogadó országban tölti és onnan teljesíti (akár jelenléti oktatással/munkával, akár online oktatással/munkával) a mobilitási kötelezettségeit.
Kevert mobilitásnak minősül, amikor a hallgató a mobilitása idejét részben kint tölti (fizikai rész - minimum 2 hónap a szakmai gyakorlat és minimum 2 hónap a tanulmányi mobilitás esetén, a kinti félév időtartamához igazodva), részben itthonról (távolléti rész) teljesíti a mobilitási kötelezettségeit. Ösztöndíj azonban csak a fizikailag kint töltött időszakra jár!
Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás/biztosítás/repülőjegy) elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, az ösztöndíjarányos költségein felül keletkezett, a mobilitással összefüggő többletköltségek megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Az egyéni méltányossági kérelemről és a friss koronavírus információkról az alábbi menüpontban olvashat. Kérjük, kísérje figyelemmel a pályázási folyamat egésze alatt!

Interkulturális felkészítés

Az Erasmus+ mobilitásra készülő hallgatók kreditet érő interkulturális felkészítő kurzuson vehetnek részt. A kurzus a mobilitás során fellépő kulturális, interkulturális kihívásokra készíti fel a hallgatókat az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet oktatóinak közreműködésével. A kurzusról itt olvashat bővebben.

További információk az Erasmus+ programról

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Erasmus+ főpályázati felhívás 2022/23

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2022/2023-as tanévre Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.
Kari Erasmus+ tájékoztató időpontokról ide kattintva tájékozódhat
Last Minute Erasmus+ tájékoztató 2022.03.02. 
A tájékoztatóról készült felvétel ide kattintva elérhető.

A pályázat keretében 2022. június 1-től 2023. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT DIPLOMASZERZÉS/ABSZOLVÁLÁS UTÁNI SZAKMAI GYAKORLAT 
2022. február 7-től március 7-ig pályázható a Neptunban. Folyamatosan pályázható:
A pályázati felhívás ideje alatt
(2022. február 7. és március 7. 20 óra között) a Neptunban, azon kívül közvetlenül az intézeti/tanszéki vagy kari nemzetközi koordinátoroknál.
Döntés
a szakmai gyakorlatokról havonta történik. 

Ahhoz, hogy a pályázati döntésről időben értesüljön és az ösztöndíját még a mobilitás kezdete előtt megkapja, legkésőbb a kiutazás tervezett időpontja előtti harmadik hónap elsejéig kell leadnia a pályázatot. Amennyiben a hallgató ennél későbbi időpontban nyújtja be a pályázatát, a késéből fakadó következményekért saját maga felel. Már megkezdett szakmai gyakorlatra pályázat visszamenőlegesen nem nyújtható be.

tanulmányok külföldön
Minimum 60, maximum 360 nap (2-12 hónap) a kinti félév időtartamához igazodva.

Hosszabbítás a tavaszi félévről őszi félévre nem lehetséges.

külföldi szakmai gyakorlat
 minimum 60, maximum 360 nap (2-12 hónap)

A jelenlegi felhívásban 2023. szeptember 30-ig tartó szakmai gyakorlatra lehet pályázni.


A mobilitás alatt ez az időtartam hosszabbítható, a maximális 12 hónap figyelembevételével.

A hallgató a tanulmányok ideje alatt jelentkezik.
A megvalósítás szintén a tanulmányok ideje alatt zajlik.
A mobilitás időtartama alatt a hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
(A hallgatói jogviszony az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig tart. A mobilitás tehát addig tarthat, de a mobilitás beszámításnak már az abszolválás előtt meg kell történnie. A mobilitás beszámítási folyamatának kezdeményezése a hallgató feladata.)

A hallgató az utolsó aktív félévének végéig (vizsgaidőszak utolsó napja) jelentkezhet.

A szakmai gyakorlat megvalósításának a diplomaszerzés/abszolválás után kell kezdődnie, és legkésőbb a diploma megszerzésétől/abszolválás időpontjától számított 1 éven (360 nap) belül be kell fejeződnie.

Kifejezetten ajánljuk azoknak, akiknek a tantervében nincs kötelező külföldi szakmai gyakorlat, illetve a tanulmányok során nehezen megvalósítható lenne.

A hallgató a számára elérhető felsőoktatási intézmények (ún. partneregyetemek) közül választhat. A hallgató önállóan keres szakmai gyakorlati helyet (nem szükséges egyetemi partnerkapcsolat). Az Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével bármely Erasmus+ programországban (az országok listája a részletes felhívásban) található  szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni.
Figyelem! Jelen pályázati fordulóban az Egyesült Királyságba nem pályázható Erasmus+ mobilitás! Az elérhető mobilitási lehetőségekről külön pályázati felhívás itt található.

 
A pályázható partneregyetemek listája itt érhető el. A listát folyamatosan frissítjük!

 

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy jelenleg zajlik az intézményközi szerződések meghosszabbítása az új 7 éves Erasmus+ ciklusra. A listában zölddel jelölt helyek feltétel nélkül pályázhatók. Sárgával jelöltük azokat a helyeket, amelyek hosszabbítás alatt vannak, ezért csak feltételesen pályázhatók. Végleges döntés ezekre a partneregyetemekre benyújtott pályázat esetén akkor születik, ha a szerződés hosszabbításra került (legkésőbb várhatóan március-április folyamán). Őszre tervezett kiutazás esetén javasoljuk, hogy olyan partnerintézményt is válasszanak, mely feltétel nélkül pályázható.

 

Amennyiben a fenti listában szereplő, az Önt érdeklő partneregyetem pályázhatóságával kapcsolatban kérdése van (feltételesen vagy feltétel nélkül pályázható), kérjük, hogy keresse Milovszky Krisztinát az erasmus.iia@dep.elte.hu címen.

 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos egyéb szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésre (pl. pályázás módja, a partneregyetemeken elérhető kurzusok, a listában nem szereplő, egyéb lehetőségek, stb.).

 

Az osztatlan tanárképzésben pályázó hallgatók választhatnak, hogy melyik szakon pályáznak, attól függően, hogy a partnerintézmény nyújt-e a képzéshez megfelelő kurzusokat.

Segítség szakmai gyakorlati hely megtalálásához:

1. Válogatott és folyamatosan bővített lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató, és/vagy a fogadó fél szívesen várja további ELTE-s hallgatók jelentkezését. 

(A táblázat “gyakorlat kezdete” nevű oszlopa azt jelzi, hogy mikor végzett ELTE hallgató szakmai gyakorlatot a fogadóhelyen. Minél régebbi ez az időpont, annál valószínűbb, hogy a kapcsolattartó személy és a kapcsolattartó elérhetősége megváltozott, ezért kérjük, hogy amennyiben valamelyik fogadószervezet felkeltette az érdeklődését, nézzen utána a friss elérhetőségüknek.)

 

2. Hasznos oldalak szakmai gyakorlat kereséséhez:


További információ az Erasmus+ szakmai gyakorlatról itt érhető el.
 

Amennyiben Campus Mundi ösztöndíj után érdeklődik (ösztöndíjas időszak legkésőbb 2022. szeptember 30-ig tarthat), kérjük látogasson el az ELTE Campus Mundi oldalára. Az ELTE hallgatói számára a Campus Mundi szakmai gyakorlati ösztöndíj elnyerésének feltétele az Erasmus+ ösztöndíjra való sikeres jelentkezés (Erasmus-státusz elnyerése).

Pályázók köre

Erasmus részképzésre vagy szakmai gyakorlatra az a hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;*
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést/abszolválást követő szakmai gyakorlat esetében);
 • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.
* abszolválás/diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlatra pályázók figyelmébe: a hallgatói jogviszony az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napján megszűnik, így kérjük, hogy még azelőtt előtt adják le pályázatukat.

A pályázás módja

A pályázati időszak alatt (2022.02.07. - 03.07. 20 óráig)

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT
A pályázatokat a NEPTUN-felületen kell benyújtani.
Amennyiben a Neptunban való jelentkezésre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), a letölthető pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – az intézeti/tanszéki koordinátornál leadni a megadott határidőig.

A pályázati időszak után (2022.03.07. 20 órától)

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT
A pályázás nem lehetséges.

Szakmai gyakorlatra továbbra is lehet jelentkezni. A pályázati időszakon kívül intézeti/tanszéki vagy kari nemzetközi koordinátoránál adhatja le pályázatát.

A pályázati időszakon kívül beérkezett szakmai gyakorlatos pályázatok elbírálása havonta történik.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok

(A lista tájékoztató jellegű. A pontos dokumentumokról érdeklődjön intézeti/tanszéki és kari koordinátoránál.)

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT
motivációs levél és tanulmányi terv
(magyarul és a mobilitás nyelvén)
motivációs levél és munkaterv
(magyarul és a mobilitás nyelvén)
önéletrajz
(magyarul és a mobilitás nyelvén)
korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva
(mesterképzéses hallgatók az alapszakos eredményeket is csatolják)
diploma másolata
(amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt)
nem magyar állampolgárnak: érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya
Opcionális melléklet: bármilyen közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenység igazolása (HÖK, ESN, OTDK stb.)
Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén
----- fogadólevél / meghívólevél 
(a fogadó cég/szervezet állítja ki a hallgatónak)*
*Fogadólevél nélküli pályázás: A Covid veszélyhelyzetre való tekintettel, amennyiben a hallgató nem kap fogadólevelet a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság gyűléséig, az esetben a fogadólevél nélküli pályázatok feltételesen támogatott státuszba kerülnek. Amennyiben a hallgató benyújtja a fogadólevelét a gyűlés után, az esetben válik a pályázat valóban támogatottá. 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésre.

A kari felhívások itt érhetők el (frissítés alatt): ÁJKBDPKBGGYK, BTK, GTK, IKPPK, TÁTK, TÓK, TTK  
Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni! 

Kérjük pályázáskor ügyeljen arra, hogy a Neptun/Saját adatok/Elérhetőségek menüpont alatt olyan e-mail cím szerepeljen, amit gyakran használ, mert az Erasmus+ ösztöndíjával kapcsolatos hivatalos értesítések és tájékoztatások a Neptunban megadott e-mail címre fognak érkezni.

Letölthető segédletek

Praktikus információk

A pályázat előkészítése során ellenőrizzék a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjanak arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap- vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat! A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt az intézeti/tanszéki és/vagy a kari koordinátorok adnak, és hozzájuk lehet fordulni a pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekkel is.

A skandináv egyetemek jellemzően korai nominálási határidővel dolgoznak, így amennyiben ebbe az országba kíván pályázni, mihamarabb adja le pályázatát. Az egyes egyetemeket érintő pontos nominációs határidőkről érdeklődjön intézeti/tanszéki és kari koordinátoránál.
A nominációról a lap alján található Nominálás menüpontban olvashat részletesebben.

A 2022/2023-as tanévi ösztöndíjak összege 

Fogadó ország Havi ösztöndíj

Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország 

havi 520 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 670 euró a szakmai gyakorlat esetén

Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

havi 470 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 620 euró a szakmai gyakorlat esetén
Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból - olykor előfinanszírozás mellett - szükséges kiegészíteni! 
A kiutazás tervezés kulcsfontosságú eleme a különböző elérhető kiegészítő támogatási lehetőségek ismerete. Az elérhető támogatásokról, valamint a vonatkozó aktuális felhívásokról kövesse a honlapunkat itt.

A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kinntartózkodásuk költségeit (pl. Campus Mundi ösztöndíj).

A hallgatók mind Erasmus státusszal, mind Erasmus label/zero grant státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratóriumhasználati díj vagy könyvtárlátogatási díj fizetése alól.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, várhatóan 2022. április második felében.
Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül és az ott megadott e-mail címükön kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül. (Az elnyert mobilitás pontos helyének és időtartamának megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN/Ügyintézés/Erasmus felületre.)
A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság  havonta dönt, tehát szakmai gyakorlatra az március 7-i határidőt követően is lehet pályázni. A nyertes pályázatról intézeti/tanszéki vagy kari koordinátora értesíti a hallgatót.

Nominálás

A tanulmányi mobilitásra jelentkezett hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják (jelölik) a külföldi partnerintézménybe. A nominálási határidők minden intézményben eltérőek, ezért előfordulhat, hogy már a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt feltételesen nominálja Önt az intézeti/kari koordinátora. A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem, ezért megtörténhet, hogy a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt felveszi Önnel a kapcsolatot a fogadóintézmény. Újra felhívjuk figyelmét, hogy a leadott Erasmus+ ösztöndíj pályázatáról szóló hivatalos döntés és értesítés előtt megküldött nomináció (jelölés) minden esetben feltételes, ami csak az Erasmus+ státusza elnyerésével válik biztossá.

Koronavírus 

A koronavírus-járvány az életünk minden területén érezteti a hatását. Nincs ez másképp a nemzetközi mobilitásokkal sem. Az Erasmus+ programmal foglalkozó összes nemzetközi, nemzeti és egyetemi szervezet azért dolgozik, hogy továbbra is biztosítsa a mobilitásokat, miközben rugalmasan reagál a járványügyi helyzet okozta változásokra, a hallgatók érdekeit szem előtt tartva. 
2020 őszétől lehetőség van teljesen fizikai vagy kevert (részben fizikai, részben távolléti) mobilitások megvalósítására is.
Teljesen fizikai mobilitásnak minősül, amikor a hallgató a mobilitása teljes idejét a fogadó országban tölti és onnan teljesíti (akár jelenléti oktatással/munkával, akár online oktatással/munkával) a mobilitási kötelezettségeit.
Kevert mobilitásnak minősül, amikor a hallgató a mobilitása idejét részben kint tölti (fizikai rész - minimum 2 hónap a szakmai gyakorlat és minimum 2 hónap a tanulmányi mobilitás esetén, a kinti félév időtartamához igazodva), részben itthonról (távolléti rész) teljesíti a mobilitási kötelezettségeit. Ösztöndíj azonban csak a fizikailag kint töltött időszakra jár!
Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás/biztosítás/repülőjegy) elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, az ösztöndíjarányos költségein felül keletkezett, a mobilitással összefüggő többletköltségek megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Az egyéni méltányossági kérelemről és a friss koronavírus információkról az alábbi menüpontban olvashat. Kérjük, kísérje figyelemmel a pályázási folyamat egésze alatt!

ERASMUS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN

A brit kormány döntése alapján az Egyesült Királyság nem vesz részt az új Erasmus+ programban (2021-27). Jelen pályázati fordulóban nem pályázható Erasmus+ mobilitás az Egyesült Királyságba.
További információt ezen a honlapfelületen talál.

Interkulturális felkészítés

Az Erasmus+ mobilitásra készülő hallgatók kreditet érő interkulturális felkészítő kurzuson vehetnek részt. A kurzus a mobilitás során fellépő kulturális, interkulturális kihívásokra készíti fel a hallgatókat az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet oktatóinak közreműködésével. A kurzusról itt olvashat bővebben.

További információk az Erasmus+ programról

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Erasmus+ pótpályázati felhívás 2021/22

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pótpályázatot ír ki a 2021/2022-es tanév tavaszi félévében Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.
Kari Erasmus+ tájékoztató időpontokról ide kattintva tájékozódhat
+
Last Minute Erasmus+ tájékoztató 2021.09.28. 17 óra Teams 
A tájékoztatóról készült felvétel ide kattintva elérhető.

A pótpályázat keretében 2022. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT DIPLOMASZERZÉS/ABSZOLVÁLÁS UTÁNI SZAKMAI GYAKORLAT 
2021. szeptember 6-tól október 1-ig pályázható a Neptunban. Folyamatosan pályázható:
A pótpályázati felhívás ideje alatt
(2021. szeptember 6. és október 1. 20 óra között) a Neptunban, azon kívül közvetlenül az intézeti/tanszéki vagy kari nemzetközi koordinátoroknál.
Döntés
a szakmai gyakorlatokról havonta történik. 

Ahhoz, hogy a pályázati döntésről időben értesüljön és az ösztöndíját még a mobilitás kezdete előtt megkapja, legkésőbb a kiutazás tervezett időpontja előtti harmadik hónap elsejéig kell leadnia a pályázatot. Amennyiben a hallgató ennél későbbi időpontban nyújtja be a pályázatát, a késéből fakadó következményekért saját maga felel. Már megkezdett szakmai gyakorlatra pályázat visszamenőlegesen nem nyújtható be.

tanulmányok külföldön
Minimum 90, maximum 360 nap (3-12 hónap) a kinti félév időtartamához igazodva.

Hosszabbítás a tavaszi félévről őszi félévre nem lehetséges.

külföldi szakmai gyakorlat
 minimum 60, maximum 360 nap (2-12 hónap)

A jelenlegi felhívásban 2022. szeptember 30-ig tartó szakmai gyakorlatra lehet pályázni.
(Egyesült Királyság esetén 2022. július 31.)


A mobilitás alatt ez az időtartam hosszabbítható, a maximális 12 hónap figyelembevételével.

A hallgató a tanulmányok ideje alatt jelentkezik.
A megvalósítás szintén a tanulmányok ideje alatt zajlik.
A mobilitás időtartama alatt a hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
(A hallgatói jogviszony az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig tart. A mobilitás tehát addig tarthat, de a mobilitás beszámításnak már az abszolválás előtt meg kell történnie. A mobilitás beszámítási folyamatának kezdeményezése a hallgató feladata.)

A hallgató az utolsó aktív félévének végéig (vizsgaidőszak utolsó napja) jelentkezhet.

A szakmai gyakorlat megvalósításának a diplomaszerzés/abszolválás után kell kezdődnie, és legkésőbb a diploma megszerzésétől/abszolválás időpontjától számított 1 éven (360 nap) belül be kell fejeződnie.

Kifejezetten ajánljuk azoknak, akiknek a tantervében nincs kötelező külföldi szakmai gyakorlat, illetve a tanulmányok során nehezen megvalósítható lenne.

A hallgató a számára elérhető felsőoktatási intézmények (ún. partneregyetemek) közül, a főpályázaton megmaradt helyek közül választhat. A hallgató önállóan keres szakmai gyakorlati helyet (nem szükséges egyetemi partnerkapcsolat). Az Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével bármely Erasmus+ programországban (+ 2022. július 31-ig az Egyesült Királyságban) található  szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni.

 
Pályázható partneregyetemek listája karonként:
ÁJK, BDPK-SEK, BGGYK, BTK, GTK, IK, PPK, TÁTK, TÓK, TTK 

 

A listák tájékoztató jellegűek, az elérhető helyekkel kapcsolatban kérjük, hogy minden esetben kari/intézeti koordinátorával konzultáljon
 

Az osztatlan tanárképzésben pályázó hallgatók választhatnak, hogy melyik szakon pályáznak, attól függően, hogy a partnerintézmény nyújt-e a képzéshez megfelelő kurzusokat.

Segítség szakmai gyakorlati hely megtalálásához:

1. Válogatott és folyamatosan bővített lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató, és/vagy a fogadó fél szívesen várja további ELTE-s hallgatók jelentkezését. 

(A táblázat “gyakorlat kezdete” nevű oszlopa azt jelzi, hogy mikor végzett ELTE hallgató szakmai gyakorlatot a fogadóhelyen. Minél régebbi ez az időpont, annál valószínűbb, hogy a kapcsolattartó személy és a kapcsolattartó elérhetősége megváltozott, ezért kérjük, hogy amennyiben valamelyik fogadószervezet felkeltette az érdeklődését, nézzen utána a friss elérhetőségüknek.)

 

2. Hasznos oldalak szakmai gyakorlat kereséséhez:


További információ az Erasmus+ szakmai gyakorlatról itt érhető el.
 

Amennyiben Campus Mundi ösztöndíj után érdeklődik, kérjük látogasson el az ELTE Campus Mundi oldalára. Az ELTE hallgatói számára a Campus Mundi szakmai gyakorlati ösztöndíj elnyerésének feltétele az Erasmus+ ösztöndíjra való sikeres jelentkezés (Erasmus-státusz elnyerése).

Pályázók köre

Erasmus részképzésre vagy szakmai gyakorlatra az a hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;*
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést/abszolválást követő szakmai gyakorlat esetében);
 • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.
* abszolválás/diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlatra pályázók figyelmébe: a hallgatói jogviszony az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napján megszűnik, így kérjük, hogy még az abszolválás előtt adják le pályázatukat.

A pályázás módja

A pótpályázati időszak alatt (2021.09.06. - 10.01. 20 óráig)

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT
A pályázatokat a NEPTUN-felületen kell benyújtani.
Amennyiben a Neptunban való jelentkezésre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), a letölthető pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – az intézeti/tanszéki koordinátornál leadni a megadott határidőig.

A pótpályázati időszak után (2021.10.01. 20 órától)

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT
A pályázás nem lehetséges.

Szakmai gyakorlatra továbbra is lehet jelentkezni. A pályázati időszakon kívül intézeti/tanszéki vagy kari nemzetközi koordinátoránál adhatja le pályázatát.

A pályázati időszakon kívül beérkezett szakmai gyakorlatos pályázatok elbírálása havonta történik.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok

(A lista tájékoztató jellegű. A pontos dokumentumokról érdeklődjön intézeti/tanszéki és kari koordinátoránál.)

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT
motivációs levél és tanulmányi terv
(magyarul és a mobilitás nyelvén)
motivációs levél és munkaterv
(magyarul és a mobilitás nyelvén)
önéletrajz
(magyarul és a mobilitás nyelvén)
korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva
(mesterképzéses hallgatók az alapszakos eredményeket is csatolják)
diploma másolata
(amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt)
nem magyar állampolgárnak: érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya
Opcionális melléklet: bármilyen közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenység igazolása (HÖK, ESN, OTDK stb.)
Egyesült Királyságba, Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén
----- fogadólevél / meghívólevél 
(a fogadó cég/szervezet állítja ki a hallgatónak)
A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésre.

A kari felhívások itt érhetők el (frissítés alatt): ÁJKBDPKBGGYK, BTK, GTK, IKPPK, TÁTK, TÓK, TTK  
Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni! 

Kérjük pályázáskor ügyeljen arra, hogy a Neptun/Saját adatok/Elérhetőségek menüpont alatt olyan e-mail cím szerepeljen, amit gyakran használ, mert az Erasmus+ ösztöndíjával kapcsolatos hivatalos értesítések és tájékoztatások a Neptunban megadott e-mail címre fognak érkezni.

Letölthető segédletek

Praktikus információk

A pályázat előkészítése során ellenőrizzék a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjanak arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap- vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat! A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt az intézeti/tanszéki és/vagy a kari koordinátorok adnak, és hozzájuk lehet fordulni a pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekkel is.

A brit és skandináv egyetemek jellemzően korai nominálási határidővel dolgoznak, így amennyiben ezekbe az országokba kíván pályázni, mihamarabb adja le pályázatát. Az egyes egyetemeket érintő pontos nominációs határidőkről érdeklődjön intézeti/tanszéki és kari koordinátoránál.
A nominációról a lap alján található Nominálás menüpontban olvashat részletesebben.

A 2021/2022-es tanévi ösztöndíjak összege 

Fogadó ország Havi ösztöndíj

Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország 

havi 520 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 620 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 720 euró/hó. 

Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

havi 470 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 570 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 670 euró/hó.
Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból - olykor előfinanszírozás mellett - szükséges kiegészíteni! 

A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kinntartózkodásuk költségeit (pl. Campus Mundi ösztöndíj).

A hallgatók mind Erasmus státusszal, mind Erasmus label/zero grant státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratóriumhasználati díj vagy könyvtárlátogatási díj fizetése alól.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, várhatóan 2021. november elején.
Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül és az ott megadott e-mail címűkön kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül. (Az elnyert mobilitás pontos helyének és időtartamának megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN/Ügyintézés/Erasmus felületre.)
A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság  havonta dönt, tehát szakmai gyakorlatra az október 1-jei határidőt követően is lehet pályázni. A nyertes pályázatról intézeti/tanszéki vagy kari koordinátora értesíti a hallgatót.

Nominálás

A tanulmányi mobilitásra jelentkezett hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják (jelölik) a külföldi partnerintézménybe. A nominálási határidők minden intézményben eltérőek, ezért előfordulhat, hogy már a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt feltételesen nominálja Önt az intézeti/kari koordinátora. A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem, ezért megtörténhet, hogy a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt felveszi Önnel a kapcsolatot a fogadóintézmény. Újra felhívjuk figyelmét, hogy a leadott Erasmus+ ösztöndíj pályázatáról szóló hivatalos döntés és értesítés előtt megküldött nomináció (jelölés) minden esetben feltételes, ami csak az Erasmus+ státusza elnyerésével válik biztossá.

Koronavírus 

A koronavírus-járvány az életünk minden területén érezteti a hatását. Nincs ez másképp a nemzetközi mobilitásokkal sem. Az Erasmus+ programmal foglalkozó összes nemzetközi, nemzeti és egyetemi szervezet azért dolgozik, hogy továbbra is biztosítsa a mobilitásokat, miközben rugalmasan reagál a járványügyi helyzet okozta változásokra, a hallgatók érdekeit szem előtt tartva. 
2020 őszétől lehetőség van teljesen fizikai vagy blended (részben fizikai, részben távolléti) mobilitások megvalósítására is.
Teljesen fizikai mobilitásnak minősül, amikor a hallgató a mobilitása teljes idejét a fogadó országban tölti és onnan teljesíti (akár jelenléti oktatással/munkával, akár online oktatással/munkával) a mobilitási kötelezettségeit.
Blended mobilitásnak minősül, amikor a hallgató a mobilitása idejét részben kint tölti (fizikai rész - minimum 2 hónap a szakmai gyakorlat és minimum 3 hónap a tanulmányi mobilitás esetén), részben itthonról (távolléti rész) teljesíti a mobilitási kötelezettségeit. Ösztöndíj azonban csak a fizikailag kint töltött időszakra jár!
Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás/biztosítás/repülőjegy) elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, az ösztöndíjarányos költségein felül keletkezett, a mobilitással összefüggő többletköltségek megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Az egyéni méltányossági kérelemről és a friss koronavírus információkról az alábbi menüpontban olvashat. Kérjük, kísérje figyelemmel a pályázási folyamat egésze alatt!

ERASMUS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN

A brit kormány döntése alapján az Egyesült Királyság nem vesz részt az új Erasmus+ programban (2021-27), ezért utoljára a 2021/22-es tanévre pályázható Erasmus+ mobilitás az Egyesült KirályságbaA mobilitás végső záródátuma 2022. július 31. lehet.
További információt ezen a honlapfelületen talál. Lehetőség szerint már a jelentkezéskor informálódjon.

Interkulturális felkészítés

Az Erasmus+ mobilitásra készülő hallgatók kreditet érő interkulturális felkészítő kurzuson vehetnek részt. A kurzus a mobilitás során fellépő kulturális, interkulturális kihívásokra készíti fel a hallgatókat az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet oktatóinak közreműködésével. A kurzusról itt olvashat bővebben.

További információk az Erasmus+ programról

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Erasmus+ főpályázati felhívás 2021/22

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2021/2022-es tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

Kari Erasmus+ tájékoztató időpontokról ide kattintva tájékozódhat!

A pályázat keretében 2021. június 1-től 2022. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT DIPLOMASZERZÉS/ABSZOLVÁLÁS UTÁNI SZAKMAI GYAKORLAT 
2021. január 29-től március 1-ig pályázható a Neptunban. Folyamatosan pályázható:
Pályázati felhívás ideje alatt
(2021. január 29. és március 1. között) a Neptunban, azon kívül közvetlenül az intézeti/tanszéki vagy kari nemzetközi koordinátoroknál.
Döntés
a szakmai gyakorlatokról kéthavonta történik. 
tanulmányok külföldön
Minimum 90, maximum 360 nap (3-12 hónap) a kinti félév időtartamához igazodva.

Hosszabbítás őszi félévről tavaszi félévre lehetséges, tavaszi félévről őszi félévre nem. 

külföldi szakmai gyakorlat
 minimum 60, maximum 360 nap (2-12 hónap)

A jelenlegi felhívásban 2022. szeptember 30-ig tartó szakmai gyakorlatra lehet pályázni.
(Egyesült Királyság esetén 2022. július 31.)


A mobilitás alatt ez az időtartam hosszabbítható, a maximális 12 hónap figyelembevételével.

A hallgató a tanulmányok ideje alatt jelentkezik.
A megvalósítás szintén a tanulmányok ideje alatt zajlik.
A mobilitás időtartama alatt a hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
A hallgató az utolsó aktív félévében, az abszolutórium megszerzése előtt jelentkezhet. Pályázat legkésőbb a mobilitás kezdete előtt 1 hónappal nyújtható be. 

A szakmai gyakorlat megvalósításának a diplomaszerzés/abszolválás után kell kezdődnie, és legkésőbb a diploma megszerzésétől/abszolválás időpontjától számított 1 éven (360 nap) belül be kell fejeződnie.

Kifejezetten ajánljuk azoknak, akiknek a tantervében nincs kötelező külföldi szakmai gyakorlat, illetve a tanulmányok során nehezen megvalósítható lenne, pl. tanár szakos hallgatóknak!
A hallgató a számára elérhető felsőoktatási intézmények (ún. partneregyetemek) közül választhat. A hallgató önállóan keres szakmai gyakorlati helyet (nem szükséges egyetemi partnerkapcsolat). Az Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével bármely Erasmus+ programországban (+ 2022. július 31-ig az Egyesült Királyságban) található  szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni.

 
Pályázható partneregyetemek listája karonként:
ÁJK, BDPK-SEK, BGGYK, BTK, GTI, IK, PPK, TÁTK, TÓK, TTK 

 

A listák tájékoztató jellegűek, az elérhető helyekkel kapcsolatban kérjük, hogy minden esetben kari/intézeti koordinátorával konzultáljon
 

Az osztatlan tanárképzésben pályázó hallgatók választhatnak, hogy melyik szakon pályáznak, attól függően, hogy a partnerintézmény nyújt-e a képzéshez megfelelő kurzusokat.

Segítség szakmai gyakorlati hely megtalálásához:

1. Válogatott és folyamatosan bővített lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató, és/vagy a fogadó fél szívesen várja további ELTE-s hallgatók jelentkezését. 

(A táblázat “gyakorlat kezdete” nevű oszlopa azt jelzi, hogy mikor végzett ELTE hallgató szakmai gyakorlatot a fogadóhelyen. Minél régebbi ez az időpont, annál valószínűbb, hogy a kapcsolattartó személy és a kapcsolattartó elérhetősége megváltozott, ezért kérjük, hogy amennyiben valamelyik fogadószervezet felkeltette az érdeklődését, nézzen utána a friss elérhetőségüknek.)

 

2. Hasznos oldalak szakmai gyakorlat kereséséhez:


További információ az Erasmus+ szakmai gyakorlatról itt érhető el.
 

AZ ELTE hallgatói számára a Campus Mundi szakmai gyakorlati ösztöndíj elnyerésének feltétele az Erasmus+ ösztöndíjra való sikeres jelentkezés (Erasmus-státusz elnyerése).

Pályázók köre

Erasmus részképzésre vagy szakmai gyakorlatra az a hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést/abszolválást követő szakmai gyakorlat esetében);
 • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.

A pályázás menete

A pályázatokat online a NEPTUN-felületen kell benyújtani, részképzésre 2021. március 1. 20.00 óráig.
Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni: a megadott pályázási időszakban (2021. január 29. - március 1. 20 óra) a Neptunban, a pályázati időszakon kívül intézeti/tanszéki vagy kari nemzetközi koordinátoránál. A pályázati időszakon kívül beérkezett szakmai gyakorlatos pályázatok elbírálása kéthavonta történik.
Amennyiben a Neptunban való jelentkezésre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), a letölthető pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – az intézeti/tanszéki koordinátornál leadni a megadott határidőig.

A pályázathoz mellékelendő dokumentumok:
(A lista tájékoztató jellegű. A pontos dokumentumokról érdeklődjön intézeti/tanszéki és kari koordinátoránál.)

 • motivációs levél és tanulmányi terv/munkaterv (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • önéletrajz (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva (mesterképzéses hallgatók az alapszakos eredményeket is csatolják);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; 
 • Opcionális melléklet: bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).
 • az Egyesült Királyságba, Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázó hallgatóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén
 • szakmai gyakorlatra jelentkező hallgatóknak: fogadólevél / meghívólevél (a fogadó cég/szervezet állítja ki a hallgatónak)

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésre.

A kari felhívások itt érhetők el: ÁJKBDPKBGGYK, BTK, GTI, IKPPK, TÁTK, TÓK, TTK  
Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni! 

Kérjük pályázáskor ügyeljen arra, hogy a Neptun/Saját adatok/Elérhetőségek menüpont alatt olyan e-mail cím szerepeljen, amit gyakran használ, mert az Erasmus+ ösztöndíjával kapcsolatos hivatalos értesítések és tájékoztatások a Neptunban megadott e-mail címre fognak érkezni.

Letölthető segédletek

Praktikus információk

A pályázat előkészítése során ellenőrizzék a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjanak arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap- vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat! A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt az intézeti/tanszéki és/vagy a kari koordinátorok adnak, és hozzájuk lehet fordulni a pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekkel is.

A brit és skandináv egyetemek jellemzően korai nominálási határidővel dolgoznak, így amennyiben ezekbe az országokba kíván pályázni, mihamarabb adja le pályázatát. Az egyes egyetemeket érintő pontos nominációs határidőkről érdeklődjön intézeti/tanszéki és kari koordinátoránál.
A nominációról a lap alján található Nominálás menüpontban olvashat részletesebben.

A 2021/2022-es tanévi ösztöndíjak összege 

Fogadó ország Havi ösztöndíj

Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország 

havi 520 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 620 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 720 euró/hó. 

Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

havi 470 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 570 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 670 euró/hó.
Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni!

Kiegészítő támogatási lehetőségek

 1. EHÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj (kiegészítő támogatás)
  A jelenlegi felhívás a 2020/21-es tanév tavaszi félévében kiutazó hallgatókra vonatkozik. A 2021/22-es tanév őszi félévre kiutazó hallgatókra vonatkozó felhívás 2021 szeptemberében, míg a 2021/22-es tanév tavaszi félévre kiutazó hallgatóké 2022 februárjában várható. 
 2. Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás 
  A jelenlegi felhívás a 2020/21-es tanév tanévben kiutazó hallgatókra vonatkozik. A 2021/22-es tanévben kiutazó hallgatókra vonatkozó pályázat 2021. március-áprilisban várható.
 3. Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása 
  A jelenlegi felhívás a 2020/21-es tanévben kiutazó hallgatókra vonatkozik. A 2021/22-es tanévben kiutazó hallgatókra vonatkozó pályázat 2021. március-áprilisban várható.
 4. ELTE Alumni alapítványi pályázat szociálisan rászoruló Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók részére.
  Pályázati határidő: 2021. május 15.

A kiegészítő támogatásokról részletesen az Erasmus+ kiegészítő támogatások fülön olvashat.

A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kinntartózkodásuk költségeit (pl. Campus Mundi ösztöndíj).

A hallgatók mind Erasmus státusszal, mind Erasmus label/zero grant státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratóriumhasználati díj vagy könyvtárlátogatási díj fizetése alól.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, várhatóan 2021 április második felében.
Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül és e-mailben kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül. (Az elnyert mobilitás pontos helyének és időtartamának megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN/Ügyintézés/Erasmus felületre.)
A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság dönt, várhatóan júniusban, szeptemberben és novemberben, tehát szakmai gyakorlatra a március 1-jei határidőt követően is lehet pályázni. A nyertes pályázatról intézeti/tanszéki vagy kari koordinátora értesíti a hallgatót.

Nominálás

A tanulmányi mobilitásra jelentkezett hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják (jelölik) a külföldi partnerintézménybe. A nominálási határidők minden intézményben eltérőek, ezért előfordulhat, hogy már a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt feltételesen nominálja Önt az intézeti/kari koordinátora. A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem, ezért megtörténhet, hogy a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt felveszi Önnel a kapcsolatot a fogadóintézmény. Újra felhívjuk figyelmét, hogy a leadott Erasmus+ ösztöndíj pályázatáról szóló hivatalos döntés és értesítés előtt megküldött nomináció (jelölés) minden esetben feltételes, ami csak az Erasmus+ státusza elnyerésével válik biztossá.

Koronavírus 

A koronavírus-járvány az életünk minden területén érezteti a hatását. Nincs ez másképp a nemzetközi mobilitásokkal sem. Az Erasmus+ programmal foglalkozó összes nemzetközi, nemzeti és egyetemi szervezet azért dolgozik, hogy továbbra is biztosítsa a mobilitásokat, miközben rugalmasan reagál a járványügyi helyzet okozta változásokra, a hallgatók érdekeit szem előtt tartva. 
2020 őszétől lehetőség van teljesen fizikai vagy blended (részben fizikai, részben távolléti) mobilitások megvalósítására is.
Teljesen fizikai mobilitásnak minősül, amikor a hallgató a mobilitása teljes idejét a fogadó országban tölti és onnan teljesíti (akár jelenléti oktatással/munkával, akár online oktatással/munkával) a mobilitási kötelezettségeit.
Blended mobilitásnak minősül, amikor a hallgató a mobilitása idejét részben kint tölti (fizikai rész - minimum 2 hónap a szakmai gyakorlat és minimum 3 hónap a tanulmányi mobilitás esetén), részben itthonról (távolléti rész) teljesíti a mobilitási kötelezettségeit. Ösztöndíj azonban csak a fizikailag kint töltött időszakra jár!
Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás/biztosítás/repülőjegy) elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, az ösztöndíjarányos költségein felül keletkezett, a mobilitással összefüggő többletköltségek megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Az egyéni méltányossági kérelemről és a friss koronavírus információkról az alábbi menüpontban olvashat. Kérjük, kísérje figyelemmel a pályázási folyamat egésze alatt!

ERASMUS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN

A brit kormány döntése alapján az Egyesült Királyság nem vesz részt az új Erasmus+ programban (2021-27). A jelenlegi információk szerint utoljára a 2021/22-es tanévre pályázható Erasmus+ mobilitás az Egyesült KirályságbaA mobilitás végső záródátuma 2022. július 31. lehet.
További információt ezen a honlapfelületen talál. Lehetőség szerint már a jelentkezéskor informálódjon.

Interkulturális felkészítés

Az Erasmus+ mobilitásra készülő hallgatók kreditet érő interkulturális felkészítő kurzuson vehetnek részt. A kurzus a mobilitás során fellépő kulturális, interkulturális kihívásokra készíti fel a hallgatókat az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet oktatóinak közreműködésével.

A kurzus angol nyelvű és e-learning formában valósul meg, ami külföldi Erasmus+ mobilitásra készülő ELTE, illetve az ELTE-n Erasmus+ mobilitást folytató külföldi hallgatókat célozza. 

A kurzus közismereti tárgyként minden ELTE hallgató számára elérhető és bárki felveheti a Neptunban, aki külföldi mobilitási programban tervez részt venni.

A kurzus 2 darab 25 fős csoportban indul:
PPK-IPPI:5/1  Intercultural preparation for international mobility - online course
PPK-IPPI:5/2  Intercultural preparation for international mobility - online course

További információk az Erasmus+ programról

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Erasmus+ pótpályázati felhívás 2020/21

Erasmus+ pótpályázati felhívás 2020/21

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére, Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

A kari Erasmus+ tájékoztató időpontokról itt tájékozódhat.

A pályázat keretében 2021. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT DIPLOMASZERZÉST KÖVETŐ SZAKMAI GYAKORLAT (Stipendium Hungaricum hallgatóknak is) 
2020. szeptember 14-től október 5-ig pályázható folyamatosan pályázható (döntés kéthavonta)
tanulmányok külföldön, átlagosan 5-10 hónap időtartamban,
de minimum 90, maximum 360 nap

külföldi szakmai gyakorlat
 minimum 60, maximum 360 nap

külföldi szakmai gyakorlat
 minimum 60, maximum 360 nap

Pályázható partneregyetemek listája karonként:
ÁJK, BDPK, BGGYK, BTK, GTI, IK, PPK, TÁTK, TÓK, TTK
 

A listák tájékoztató jellegűek, az elérhető helyekkel kapcsolatban kérjük, hogy minden esetben kari/intézeti koordinátorával konzultáljon! Amennyiben szükséges, jelentkezését papíron is leadhatja!
 

Az osztatlan tanárképzésben pályázó hallgatók választhatnak, hogy melyik szakon pályáznak, attól függően, hogy a partnerintézmény nyújt-e a képzéshez megfelelő kurzusokat.

Az Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével bármely európai céghez, szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni.

 

Válogatott és folyamatosan bővített lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató, és a fogadó fél szívesen várja további ELTE-s hallgatók jelentkezését. 

(Kérjük vegye figyelembe a táblázat “gyakorlat kezdete” nevű oszlopát, ami azt jelzi, hogy mikor végzett ELTE hallgató szakmai gyakorlatot a fogadóhelyen. Minél régebbi ez az időpont, annál valószínűbb, hogy a kapcsolattartó személy és a kapcsolattartó elérhetősége megváltozott, ezért kérjük, hogy amennyiben valamelyik fogadószervezet felkeltette az érdeklődést, nézzen utána a friss elérhetőségüknek.)
 

Hasznos oldalak szakmai gyakorlat kereséséhez:

 

További információ az Erasmus+ szakmai gyakorlatról itt érhető el.

 

AZ ELTE hallgatói számára a Campus Mundi szakmai gyakorlati ösztöndíj elnyerésének feltétele az Erasmus+ ösztöndíjra való sikeres jelentkezés (Erasmus-státusz elnyerése)

Erre a pályázatra a hallgató az utolsó aktív félévében jelentkezhet. A szakmai gyakorlat megvalósításának a diplomaszerzés után kell kezdődnie, és legkésőbb 1 évvel (360 nap) a diploma megszerzése után be kell fejeződnie. Amennyiben a hallgató nem szerez diplomát az abszolválás félévében, úgy a diplomaszerzés időpontja helyett az abszolválás időpontját kell figyelembe venni.
 

Kifejezetten ajánljuk azoknak, akiknek a tantervében nincs kötelező külföldi szakmai gyakorlat, illetve a tanulmányok során nehezen megvalósítható lenne, pl. tanár szakos hallgatóknak!

 

 

További információ az Erasmus+ szakmai gyakorlatról itt érhető el.

Pályázók köre

Erasmus részképzésre vagy szakmai gyakorlatra az a hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetében);
 • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.

A pályázás menete

A pályázatokat online a NEPTUN-felületen kell benyújtani, részképzésre 2020. október 5-én 20.00 óráig.
Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni, a pályázatot a megadott pályázási időszakban a Neptunban, a pályázási időszakon kívül papíron kell benyújtani (az elbírálás kéthavonta történik).
Amennyiben a Neptunban való jelentkezésre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), a letölthető pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – az intézeti/tanszéki koordinátornál leadni a megadott határidőig.

A pályázathoz a következő dokumentumokat kell mellékelni:

 • motivációs levél és tanulmányi terv (magyarul és a külföldi tanulmányok nyelvén);
 • önéletrajz (magyarul és idegen nyelven);
 • korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva (MSc-sek a BSc-s eredményeket is csatolják);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; illetve
 • bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).

Kérjük pályázáskor ügyeljen arra, hogy a Neptun/Saját adatok/Elérhetőségek menüpont alatt olyan e-mail cím szerepeljen, amit gyakran használ, mert az Erasmus+ ösztöndíjával kapcsolatos hivatalos értesítések és tájékoztatások a Neptunban megadott e-mail címre fognak érkezni.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésre.

A kari felhívások itt érhetők el: ÁJKBDPKBGGYK, BTK, GTI, IKPPK, TÁTK, TÓK, TTK  
Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni! 

Letölthető segédletek

Praktikus információk

A pályázat előkészítése során ellenőrizzék a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjanak arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap- vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat! A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak, és hozzájuk lehet fordulni a pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekkel is.

A brit és skandináv egyetemek jellemzően korai nominálási határidővel dolgoznak, így amennyiben ezekbe az országokba kíván pályázni, mihamarabb adja le pályázatát. Az egyes egyetemeket érintő pontos nominációs határidőkről érdeklődjön intézeti/tanszéki vagy kari koordinátoránál.
A nominációról a lap alján található Nominálás menüpontban olvashat részletesebben.

A 2020/2021-es tanévi ösztöndíjak összege 

Fogadó ország 2020/21-es finanszírozású mobilitások

Dánia, Finnország, Egyesült Királyság, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország egyetemeire utazók számára

havi 520 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 620 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 720 euró/hó. 

Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország egyetemeire utazók számára

havi 520 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 620 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 720 euró/hó. 

Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország egyetemeire utazók számára 

havi 470 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 570 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 670 euró/hó.
Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni!

Kiegészítő támogatási lehetőségek

 1. EHÖK Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás (Erasmus+ Start): A tavasszal kiutazóknak 2021 februárjában várható a pályázati kiírás. 
 2. Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás A pályázat leadásának határideje tavaszi kiutazóknak és pótpályázóknak: 2020. október 26. 12.00 óra
 3. Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása A pályázat leadásának határideje a tavaszi félévben kiutazóknak 2020. szeptember 28. 12:00 óra vagy 2021. január 18. 12:00 óra.
 4. ELTE Alumni alapítványi pályázat szociálisan rászoruló Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók részére. Pályázati határidő: november 15. 

A kiegészítő támogatásokról részletesen az Erasmus+ kiegészítő támogatások fülön olvashat.

A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kinntartózkodásuk költségeit (pl. Campus Mundi ösztöndíj).

A hallgatók mind Erasmus státusszal, mind Erasmus label/zero grant státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratóriumhasználati díj vagy könyvtárlátogatási díj fizetése alól.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, várhatóan 2020 októberében.
Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül. (Az eredmény megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN felületére.)
A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság kéthavonta dönt, tehát szakmai gyakorlatra az október 5-i határidőt követően is lehet pályázni.

Nominálás

A tanulmányi mobilitásra jelentkezett hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják (jelölik) a külföldi partnerintézménybe. A nominálási határidők minden intézményben eltérőek, ezért előfordulhat, hogy már a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt feltételesen nominálja Önt az intézeti/kari koordinátora. A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem, ezért megtörténhet, hogy a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt felveszi Önnel a kapcsolatot a fogadóintézmény. Újra felhívjuk figyelmét, hogy a leadott Erasmus+ ösztöndíj pályázatáról szóló hivatalos döntés és értesítés előtt megküldött nomináció (jelölés) minden esetben feltételes, ami csak az Erasmus+ státusza elnyerésével válik biztossá.

Koronavírus

A koronavírus-járvány az életünk minden területén érezteti a hatását. Nincs ez másképp a nemzetközi mobilitásokkal sem. Az Erasmus+ programmal foglalkozó összes nemzetközi, nemzeti és egyetemi szervezet azért dolgozik, hogy továbbra is biztosítsa a mobilitásokat, miközben rugalmasan reagál a járványügyi helyzet okozta változásokra, a hallgatók érdekeit szem előtt tartva. 
2020 tavaszán több hallgató döntött úgy, hogy külföldön marad és onnan fejezi be a küföldi tanulmányait. Voltak akik úgy döntöttek, hogy hazajönnek és online abszolválják a kinti egyetemen felvett tárgyaikat vagy az ELTE-s tárgyaikat folytatták itthonról. Mások megszakították és elhalasztották a mobilitásukat egy következő szemeszterre.  
A tavaszi/nyári mobilitási tilalom után augusztus 24-től újra lehetséges a hallgatói kiutazás, így többen már megkezdték őszi féléves külföldi tanulmányaikat. Nem tudhatjuk, hogy tavasszal hogyan alakulnak az események, azonban a www.elte.hu/erasmus/koronavirusinformacio menüpontban mindig az Erasmus+ mobilitásra vonatkozó legfrissebb információk olvashatók. Kérjük kísérjék figyelemmel a pályázási folyamat egésze alatt!

További információk az Erasmus+ programról

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Erasmus+ főpályázati felhívás 2020/21

Erasmus+ főpályázati felhívás 2020/21

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2020/2021-es tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

Kari Erasmus+ tájékoztatók időpontjai és helyszínei:

KAR IDŐPONT HELYSZÍN
ÁJK 2020.02.13. 14.00 óra

1-es tanterem (Somló Auditórium)

  2020.02.25. 15.00 óra 1-es tanterem (Somló Auditórium)
BGGYK 2020.02.11.  11.00 óra A/67
  2020.02.24.  15.00 óra B/407
BTK 2020.02.11.  14.00 óra BTK A047
  2020.02.20. 12.00 óra BTK A047
GTI 2020.02.11. 10.00 óra R/30
  2020.02.17. 18.00 óra R/30

PPK

2020.02.19. 10.00 óra
(angol nyelvű)
Kazy 214. terem
  2020.02.20.  16.00 óra Kazy fszt. 4.
TÓK 2020.02.11. 13.00 óra Fszt. 31.
  2020.02.20. 13.00 óra Fszt. 18.
TÁTK-IK-TTK 2020.02.17. 16.00 óra Lágymányos, Déli épület
0.822 Mogyoródi József terem
TÁTK 2020.02.18.  15.00 óra Kari Tanácsterem
SEK Keresse Modor Rékát! modor.reka@sek.elte.hu

A pályázati időszakra az ELTE HÖK által létrehozott, hasznos információkat, tippeket és izgalmas beszámolókat tartalmazó Facebook esemény linkjét itt érheti el.  

 

A pályázat keretében 2020. június 1-től 2021. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT DIPLOMASZERZÉST KÖVETŐ SZAKMAI GYAKORLAT (Stipendium Hungaricum hallgatóknak is) 
2020. január 31-től március 2-ig pályázható folyamatosan pályázható (döntés kéthavonta)
tanulmányok külföldön, átlagosan 5-10 hónap időtartamban,
de minimum 90, maximum 360 nap

külföldi szakmai gyakorlat
 minimum 60, maximum 360 nap

külföldi szakmai gyakorlat
 minimum 60, maximum 360 nap

A pályázható helyekkel kapcsolatban kérjük, hogy kari/intézeti koordinátorával konzultáljon, illetve a NEPTUN-felületen tájékozódjon!
 

Amennyiben a karon ez a követelmény, jelentkezését papíron is le kell adnia!
 

Az osztatlan képzésben pályázó hallgatók választhatnak, hogy melyik szakon pályáznak, attól függően, hogy a partnerintézmény nyújt-e a képzéshez megfelelő kurzusokat.

Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével bármely európai céghez, szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni.

 

Válogatott és folyamatosan bővített lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató, és a fogadó fél szívesen várja további ELTE-s hallgatók jelentkezését. 

 

Hasznos oldalak szakmai gyakorlat kereséséhez:

 

További információ az Erasmus+ szakmai gyakorlatról itt érhető el.

 

AZ ELTE hallgatói számára a Campus Mundi szakmai gyakorlati ösztöndíj elnyerésének feltétele az Erasmus+ ösztöndíjra való sikeres jelentkezés (Erasmus-státusz elnyerése)!

 

Erre a pályázatra a hallgató az utolsó aktív félévében jelentkezhet. A szakmai gyakorlat megvalósításának a diplomaszerzés után kell kezdődnie, és legkésőbb 1 évvel (360 nap) a diploma megszerzése után be kell fejeződnie. Amennyiben a hallgató nem szerez diplomát az abszolválás félévében, úgy a diplomaszerzés időpontja helyett az abszolválás időpontját kell figyelembe venni.
 

Kifejezetten ajánljuk azoknak, akiknek a tantervében nincs kötelező külföldi szakmai gyakorlat, illetve a tanulmányok során nehezen megvalósítható lenne, pl. tanár szakos hallgatóknak!

 

 

További információ az Erasmus+ szakmai gyakorlatról itt érhető el.

Pályázók köre

Erasmus részképzésre vagy szakmai gyakorlatra az a hallgató pályázhat,

 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetében);
 • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.

A pályázás menete

A pályázatokat online a NEPTUN-felületen kell benyújtani, részképzésre 2020. március 2-án 20.00 óráig.
Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni, a pályázatot a megadott pályázási időszakban a Neptunban, a pályázási időszakon kívül papíron kell benyújtani (az elbírálás kéthavonta történik).
Amennyiben a Neptunban való jelentkezésre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), a letölthető pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – az intézeti/tanszéki koordinátornál leadni a megadott határidőig.

A pályázathoz a következő dokumentumokat kell mellékelni:

 • motivációs levél és tanulmányi terv (magyarul és a külföldi tanulmányok nyelvén);
 • önéletrajz (magyarul és idegen nyelven);
 • korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva (MSc-sek a BSc-s eredményeket is csatolják);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; illetve
 • bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).

Letölthető segédletek

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésre.

A kari felhívások itt érhetők el: ÁJKBDPKBGGYK, BTK, GTIPPK, TÁTK, TÓK, TTK. Az ELTE IK hallgatói a központi felhívás keretében pályáznak.

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni! 

Praktikus információk

A pályázat előkészítése során ellenőrizzék a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjanak arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap- vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat! A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak, és hozzájuk lehet fordulni a pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekkel is.

Az Erasmus+ ösztöndíjról különféle tájékoztató rendezvényeinken is tájékozódhatnak, melyek időpontjairól a lap tetején található táblázatból informálódhat.

A 2020/2021-es tanévi ösztöndíjak összege (frissítve: 2020.07.15.)

Fogadó ország 2019/20-as finanszírozású mobilitások 2020/21-es finanszírozású mobilitások

Dánia, Finnország, Egyesült Királyság, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország egyetemeire utazók számára

havi 520 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 620 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 720 euró/hó. 

havi 520 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 620 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 720 euró/hó. 

Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország egyetemeire utazók számára

havi 470 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 570 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 670 euró/hó.

havi 520 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 620 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 720 euró/hó. 

Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország egyetemeire utazók számára 

havi 420 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 520 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 620 euró/hó.

havi 470 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 570 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 670 euró/hó.
Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni!

Kiegészítő támogatási lehetőségek

 1. EHÖK Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás (Erasmus+ Start): A jelenlegi felhívás a 2020/21-es tanév őszi félévében kiutazó hallgatókra vonatkozik. A tavasszal kiutazóknak 2021 februárjában várható a pályázati kiírás. 
 2. Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás 
 3. Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása 
 4. ELTE Alumni alapítványi pályázat szociálisan rászoruló Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók részére.

A kiegészítő támogatásokról részletesen az Erasmus+ kiegészítő támogatások fülön olvashat.

A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kinntartózkodásuk költségeit (pl. Campus Mundi ösztöndíj).

A hallgatók mind Erasmus státusszal, mind Erasmus label/zero grant státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratóriumhasználati díj vagy könyvtárlátogatási díj fizetése alól.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, várhatóan 2020 április közepén.
Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül és e-mailben kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül. (Az elnyert mobilitás pontos helyének és időtartamának megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN/Ügyintézés/Erasmus felületre.)
A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság dönt, várhatóan júniusban, szeptemberben és novemberben, tehát szakmai gyakorlatra a március 1-jei határidőt követően is lehet pályázni.

Nominálás

A tanulmányi mobilitásra jelentkezett hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják (jelölik) a külföldi partnerintézménybe. A nominálási határidők minden intézményben eltérőek, ezért előfordulhat, hogy már a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt feltételesen nominálja Önt az intézeti/kari koordinátora. A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem, ezért megtörténhet, hogy a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt felveszi Önnel a kapcsolatot a fogadóintézmény. Újra felhívjuk figyelmét, hogy a leadott Erasmus+ ösztöndíj pályázatáról szóló hivatalos döntés és értesítés előtt megküldött nomináció (jelölés) minden esetben feltételes, ami csak az Erasmus+ státusza elnyerésével válik biztossá.

További információk az Erasmus+ programról

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Erasmus+ pótpályázati felhívás 2019/20

Erasmus+ pótpályázati felhívás 2019/20

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pótpályázatot ír ki a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére, Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

Felhívjuk figyelmét, hogy kiírásra került az EHÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj (kiegészítő támogatás) pályázati felhívása a  2019/2020- as tanév tavaszi félévében külföldön Erasmus+ ösztöndíjjal tartózkodó hallgatók számára. A kiíírást ide kattintva tekintheti meg.Amennyiben kérdése merül fel keresse az ELTE HÖK Külügyi Megbízottjait.

Kari Erasmus+ tájékoztatók időpontjai és helyszínei:

KAR

IDŐPONT

HELYSZÍN

TÁTK-IK-TTK 2019.09.16.  16.00 óra Lágymányosi Kampusz 0.823
TÓK 2019.09.11.   15.45 óra TÓK fsz. 18
 

2019.09.26.   11.00 óra

TÓK fsz. 3

BTK

2019.09.12. 12.00 óra BTK A047
 

2019.09.23.   10.00 óra

BTK A329

BGGYK

2019.09.11.   13.00-16.00 óra C/107
  2019.09.23.   15.15-17:00 óra

C/107

ÁJK

2019.09.17.   12.00 -14.00 óra 1-es tanterem (Somló Auditórium)
 

  2019.09.25.  12.00 -13.00 óra

2-es tanterem (Dósa Auditórium)
GTI 2019.09.19.    18.00 óra            Pázmány terem
PPK 2019.09.17.  16.30 óra (ANGOL NYELVŰ)  IZU P3
  2019.09.19.   14.00 óra Szombathely, A125
  2019.09.23.   15:30 óra Kazy fszt.4.
BDPK+ IK ÉS TÁTK SZOMBATHELYI KÉPZÉSEI Keresse Modor Rékát! modor.reka@sek.elte.hu

A pótpályázati időszakra az ELTE HÖK által létrehozott, hasznos információkat, tippeket és izgalmas beszámolókat tartalmazó Facebook esemény linkjét itt érheti el.  

 

A pályázat keretében 2020. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT DIPLOMASZERZÉST KÖVETŐ SZAKMAI GYAKORLAT 
2019. szeptember 9-től szeptember 30-ig pályázható folyamatosan pályázható (döntés kéthavonta)
tanulmányok külföldön, átlagosan 5-10 hónap időtartamban,
de minimum 90, maximum 360 nap
külföldi szakmai gyakorlat 2-12 hónap időtartamban,
de minimum 60, maximum 360 nap
külföldi szakmai gyakorlat 2-12 hónap időtartamban,
de minimum 60, maximum 360 nap

Pályázható partneregyetemek listája karonként:

 

AJK, BDPK (SEK), BGGYK, BTK, GTI, IK, PPK, TATK, TOK, TTK

A listák tájékoztató jellegűek, az elérhető helyekkel kapcsolatban kérjük, hogy minden esetben kari/intézeti koordinátorával konzultáljon!

Amennyiben a karon ez a követelmény, jelentkezését papíron is le kell adnia!
 

Az osztatlan képzésben pályázó hallgatók választhatnak, hogy melyik szakon pályáznak, attól függően, hogy a partnerintézmény nyújt-e a képzéshez megfelelő kurzusokat.
 

Részképzésre már nem európai országokba is pályázhat ösztöndíjra, részletek itt.

Bármely európai céghez, szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni.
 

Folyamatosan bővített lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató és/vagy szívesen fogadnak ELTE-s hallgatókat.
 

Hasznos oldalak szakmai gyakorlat kereséséhez:

 

AZ ELTE hallgatói számára a Campus Mundi ösztöndíj elnyerésének feltétele az Erasmus+ ösztöndíjra való sikeres jelentkezés (Erasmus-státusz elnyerése) a külföldi szakmai gyakorlat esetében is!

 

Erre a pályázatra a hallgató az utolsó aktív félévében jelentkezhet. A szakmai gyakorlat megvalósításának a diplomaszerzés után kell kezdődnie, és legkésőbb 1 évvel (360 nappal) a diploma megszerzése után be kell fejeződnie. Amennyiben a hallgató nem szerez diplomát az abszolválás félévében, úgy a diplomaszerzés időpontja helyett az abszolválás időpontját kell figyelembe venni.
 

Kifejezetten ajánljuk azoknak, akiknek a tantervében nincs kötelező külföldi szakmai gyakorlat, illetve a tanulmányok során nehezen megvalósítható lenne, pl. tanár szakos hallgatóknak!

Az Erasmus+ programra épülő Campus Mundi ösztöndíjakról itt tájékozódhat.

A pályázás menete

A pályázatokat online a NEPTUN-felületen kell benyújtani, részképzésre 2019. szeptember 30-án 20.00 óráig.
Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni, a pályázatot a megadott pályázási időszakban a Neptunban, a pályázási időszakon kívül papíron kell benyújtani (az elbírálás kéthavonta történik).
Amennyiben a Neptunban való jelentkezésre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), a letölthető pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – az intézeti/tanszéki koordinátornál leadni a megadott határidőig.

A pályázathoz a következő dokumentumokat kell mellékelni:

 • motivációs levél és tanulmányi terv (magyarul és a külföldi tanulmányok nyelvén);
 • önéletrajz (magyarul és idegen nyelven);
 • fogadólevél / meghívólevél (szakmai gyakorlat esetén);
 • korábbi félévek vizsgaeredményei a Neptunból kinyomtatva (MSc-sek a BSc-s eredményeket is csatolják);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; illetve
 • bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).

Letölthető segédletek és tájékoztatók

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésre.

A kari felhívások itt érhetők el: ÁJKBDPKBGGYK, BTK, GTIPPK, TÁTK, TÓK, TTK. Az ELTE IK hallgatói a központi felhívás keretében pályáznak

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni! 

Praktikus információk

A pályázat előkészítése során ellenőrizzék a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjanak arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap- vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat! A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak, és hozzájuk lehet fordulni a pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekkel is.

Az Erasmus+ ösztöndíjról különféle tájékoztató rendezvényeinken is tájékozódhatnak, kérjük, látogassanak el valamelyikre! Részletek hamarosan. 

A 2019/2020-as tanévi ösztöndíjak összege (nincs változás az előző tanévhez képest)

Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK)) egyetemeire utazók számára

havi 520 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 620 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 720 euró/hó. 

Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT) egyetemeire utazók számára

havi 470 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 570 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással 670 euró/hó.

Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), Törökország (TR) egyetemeire utazók számára 

havi 420 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 520 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 620 euró/hó.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni!

Kiegészítő támogatási lehetőségek

 1. EHÖK Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás (Erasmus+ Start): A pályázatok benyújtásának időszaka 2019/2020 tavaszi félévben kinttartózkodók számára: 2020. február 27 - március 4. FELHÍVJUK A HALLGATÓINK FIGYELMÉT, HOGY AZ EHÖK ÁLTAL NYÚJTOTT  ERASMUS+ START ÖSZTÖNDÍJ CSAK ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HALLGATÓK SZÁMÁRA PÁLYÁZHATÓ. 
 2. Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
 3. Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása: határidő: 2019. október 25.;
 4. ELTE Alumni alapítványi pályázat szociálisan rászoruló Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók részére (pályázati határidő: november 15.)

A kiegészítő támogatásokról részletesen az Erasmus+ kiegészítő támogatások fülön olvashat.

A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kinntartózkodásuk költségeit (pl. Campus Mundi ösztöndíj).

A hallgatók mind Erasmus státusszal, mind Erasmus label/zero grant státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratóriumhasználati díj vagy könyvtárlátogatási díj fizetése alól.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, várhatóan 2019 októberében.
Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül kapnak hivatalos értesítést, a döntést követően legkésőbb 4 héten belül.
(Az eredmény megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN felületére.)
A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság dönt november után, tehát a szakmai gyakorlatokra a szeptember 30-i határidőt követően is lehet pályázni.

Nominálás

A tanulmányi mobilitásra jelentkezett hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják (jelölik) a külföldi partnerintézménybe. A nominálási határidők minden intézményben eltérőek, ezért előfordulhat, hogy már a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt feltételesen nominálja Önt az intézeti/kari koordinátora. A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem, ezért megtörténhet, hogy a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt felveszi Önnel a kapcsolatot a fogadóintézmény. Újra felhívjuk figyelmét, hogy a leadott Erasmus+ ösztöndíj pályázatáról szóló hivatalos döntés és értesítés előtt megküldött nomináció (jelölés) minden esetben feltételes, ami csak az Erasmus+ státusza elnyerésével válik biztossá.

További információk az Erasmus+ programról

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Erasmus+ főpályázati felhívás 2019/20

Erasmus+ főpályázati felhívás 2019/20

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2019/2020-as tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

Felhívjuk figyelmét, hogy kiírásra került az EHÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj (kiegészítő támogatás) pályázati felhívása a  2019/2020- as tanév tavaszi félévében külföldön Erasmus+ ösztöndíjjal tartózkodó hallgatók számára. A kiíírást ide kattintva tekintheti meg.Amennyiben kérdése merül fel keresse az ELTE HÖK Külügyi Megbízottjait.

Facebook esemény: rengeteg információval, tájékoztatók részleteivel, beszámolókkal hasznos információkkal stb.

A pályázat keretében 2019. június 1-től 2020. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT DIPLOMASZERZÉST KÖVETŐ SZAKMAI GYAKORLAT 
2019. január 28-tól március 4-ig pályázható folyamatosan pályázható (döntés kéthavonta)
tanulmányok külföldön, átlagosan 5-10 hónap időtartamban,
de minimum 90, maximum 360 nap
külföldi szakmai gyakorlat 2-12 hónap időtartamban,
de minimum 60, maximum 360 nap
külföldi szakmai gyakorlat 2-12 hónap időtartamban,
de minimum 60, maximum 360 nap

A pályázható helyekkel kapcsolatban kérjük, hogy kari/intézeti koordinátorával konzultáljon, illetve a NEPTUN-felületen tájékozódjon!
 

Amennyiben a karon ez a követelmény, jelentkezését papíron is le kell adnia!
 

Az osztatlan képzésben pályázó hallgatók választhatnak, hogy melyik szakon pályáznak, attól függően, hogy a partnerintézmény nyújt-e a képzéshez megfelelő kurzusokat.
 

Részképzésre már nem európai országokba is pályázhat ösztöndíjra, részletek itt.

Bármely európai céghez, szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni.
 

Válogatott és folyamatosan bővített lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató, és a fogadó fél szívesen várja további ELTE-s hallgatók jelentkezését: 
 

 

Hasznos oldalak szakmai gyakorlat kereséséhez:
http://erasmusintern.org/
https://europe-internship.com/
http://www.placement-uk.com/
http://www.tpf.hu/celcsoport/3538/hogyan-talalhatsz-szakmai-gyakorlati-helyet
http://www.internship.muni.cz/
http://placement-uk.com/students-home/
https://www.espauk.com/students/
http://www.europlacement.com/
http://placementinportugal.com/

http://www.placementslovakia.com/current-vacancies/long-term-internships

 

 

AZ ELTE hallgatói számára a Campus Mundi ösztöndíj elnyerésének feltétele az Erasmus+ ösztöndíjra való sikeres jelentkezés (Erasmus-státusz elnyerése) a külföldi szakmai gyakorlat esetében is!

 

Erre a pályázatra a hallgató az utolsó aktív félévében jelentkezhet. A szakmai gyakorlat megvalósításának a diplomaszerzés után kell kezdődnie, és legkésőbb 1 évvel (360 nappal) a diploma megszerzése után be kell fejeződnie. Amennyiben a hallgató nem szerez diplomát az abszolválás félévében, úgy a diplomaszerzés időpontja helyett az abszolválás időpontját kell figyelembe venni.
 

Kifejezetten ajánljuk azoknak, akiknek a tantervében nincs kötelező külföldi szakmai gyakorlat, illetve a tanulmányok során nehezen megvalósítható lenne, pl. tanár szakos hallgatóknak!

Az Erasmus+ programra épülő Campus Mundi ösztöndíjakról itt tájékozódhat.

A pályázás menete

A pályázatokat online a NEPTUN-felületen kell benyújtani, részképzésre 2019. március 4-én 20.00 óráig.
Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni, a pályázatot a megadott pályázási időszakban a Neptunban, a pályázási időszakon kívül papíron kell benyújtani (az elbírálás kéthavonta történik).
Amennyiben a Neptunban való jelentkezésre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), a letölthető pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – az intézeti/tanszéki koordinátornál leadni a megadott határidőig.

A pályázathoz a következő dokumentumokat kell mellékelni:

 • motivációs levél és tanulmányi terv (magyarul és a külföldi tanulmányok nyelvén);
 • önéletrajz (magyarul és idegen nyelven);
 • korábbi félévek vizsgaeredményei a Neptunból kinyomtatva (MSc-sek a BSc-s eredményeket is csatolják);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; illetve
 • bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).

Letölthető segédletek

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésre.

A kari felhívások itt érhetők el: ÁJKBDPKBGGYK, BTK, GTIPPK, TÁTK, TÓK, TTK. Az ELTE IK hallgatói a központi felhívás keretében pályáznak

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni! 

Praktikus információk

A pályázat előkészítése során ellenőrizzék a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjanak arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap- vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat! A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak, és hozzájuk lehet fordulni a pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekkel is.

Az Erasmus+ ösztöndíjról különféle tájékoztató rendezvényeinken is tájékozódhatnak, kérjük, látogassanak el valamelyikre! Részletek hamarosan. 

A 2019/2020-as tanévi ösztöndíjak összege (nincs változás az előző tanévhez képest)

Dánia, Finnország, Egyesült Királyság, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország egyetemeire utazók számára

havi 520 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 620 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 720 euró/hó. 

Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország egyetemeire utazók számára

havi 470 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 570 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással 670 euró/hó.

Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország egyetemeire utazók számára 

havi 420 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 520 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 620 euró/hó.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni!

Kiegészítő támogatási lehetőségek

 1. EHÖK Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás (Erasmus+ Start) A pályázatok benyújtásának időszaka 2019/2020 tavaszi félévben kinttartózkodók számára: 2020. február 27 - március 4.  FELHÍVJUK A HALLGATÓINK FIGYELMÉT, HOGY AZ EHÖK ÁLTAL NYÚJTOTT  ERASMUS+ START ÖSZTÖNDÍJ CSAK ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HALLGATÓK SZÁMÁRA PÁLYÁZHATÓ. 
 2. Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás: az új felhívás várhatóan 2019 márciusában kerül kiírásra, az Erasmus+ pályázatot ettől függetlenül le kell adni;
 3. Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása: az új felhívás várhatóan 2019 márciusában kerül kiírásra, az Erasmus+ pályázatot ettől függetlenül le kell adni;
 4. ELTE Alumni alapítványi pályázat szociálisan rászoruló Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók részére: az új felhívás várhatóan májusban kerül kiírásra.

A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kinntartózkodásuk költségeit (pl. Campus Mundi ösztöndíj).

A hallgatók mind Erasmus státusszal, mind Erasmus label/zero grant státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratóriumhasználati díj vagy könyvtárlátogatási díj fizetése alól.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, várhatóan 2019  áprilisának harmadik hetében.
Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül.
(Az eredmény megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN felületére.)
A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság dönt, várhatóan júniusban, szeptemberben és novemberben, tehát szakmai gyakorlatra a március 4-i határidőt követően is lehet pályázni

További információk az Erasmus+ programról

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Erasmus+ pótpályázati felhívás 2018/19

Erasmus+ pótpályázati felhívás 2018/19. tavasz

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pótpályázatot ír ki a 2018/2019-es tanév tavaszi félévére, Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat keretében a 2018/19-es tanévre, 2019. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT DIPLOMASZERZÉST KÖVETŐ SZAKMAI GYAKORLAT 
 (2018/19-es tanév tavaszi félévére, 2018. szeptember 10-től szeptember 30-ig pályázható!) folyamatosan pályázható (döntés kéthavonta)
tanulmányok külföldön, átlagosan 5-10 hónap időtartamban, de minimum 90, maximum 360 nap külföldi szakmai gyakorlat 2-12 hónap időtartamban, de minimum 60 nap külföldi szakmai gyakorlat 2-12 hónap időtartamban, de minimum 60 nap

Pályázható partneregyetemek listája karonként:

AJK, BGGYK, BTK, IK, PPK, TATK, TOK, TTK, SEK
 

 • A listák tájékoztató jellegűek, az elérhető helyekkel kapcsolatban kérjük, hogy minden esetben kari/intézeti koordinátorával konzultáljon! Amennyiben szükséges, jelentkezését papíron is leadhatja!
 • Az osztatlan tanárképzésben pályázó hallgatók választhatnak, hogy melyik szakon pályáznak, attól függően, hogy a partnerintézmény nyújt-e a képzéshez megfelelő kurzusokat.

Részképzésre már nem európai országokba is pályázhat ösztöndíjra, részletek https://www.elte.hu/erasmus-kreditmobilitas 

Bármely európai céghez, szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni. 
Válogatott és folyamatosan bővített lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató, és a fogadó fél szívesen várja további ELTE-s hallgatók jelentkezését: 

XLS

Hasznos oldalak szakmai gyakorlat kereséséhez:

http://erasmusintern.org/
http://www.placement-uk.com/
http://studentplacement.tpf.hu/
http://www.tpf.hu/celcsoport/3538/hogyan-talalhatsz-szakmai-gyakorlati-helyet

Az ELTE hallgatók csak abban az esetben nyerhetnek el Campus Mundi ösztöndíjat külföldi szakmai gyakorlatra, ha Erasmus+ ösztöndíjat is elnyertek. (Kivéve nem Európában megvalósítandó szakmai gyakorlat esetén).

 

Erre a pályázatra a hallgató az utolsó aktív félévében jelentkezik, és a szakmai gyakorlat megvalósítását a diplomaszerzést követően kezdi meg (de akár már az abszolutórium megszerzését követően is).


Kifejezetten ajánljuk azoknak, akiknek tantervében nincs kötelező külföldi szakmai gyakorlat vagy annak megvalósítása a tanulmányok során nehezen megvalósítható, pl. tanár szakos hallgatók!

Az Erasmus+ programra épülő Campus Mundi ösztöndíjakról az alábbi oldalon tájékozódhat: https://www.elte.hu/campus-mundi

A pályázás menete

A pályázatokat online a NEPTUN-felületen kell benyújtani,
tanulmányokra 2018. szeptember 10. 0:00-tól 2018. szeptember 30. 24.00 óráig, (2018/19-re kell jelentkezni!)
szakmai gyakorlatra folyamatosan (az elbírálás kéthavonta történik 2018-ban).
Amennyiben erre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), az itt letölthető Pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – az intézeti/tanszéki koordinátornál leadni a megadott határidőig.

A pályázathoz a következő dokumentumokat kell mellékelni:

 • motivációs levél és tanulmányi terv (magyarul és a külföldi tanulmányok nyelvén);
 • önéletrajz (magyarul és idegen nyelven);
 • korábbi félévek vizsgaeredményei a Neptunból kinyomtatva (MSc-sek a BSc-s eredményeket is csatolják);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; illetve
 • bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).

Letölthető segédletek

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésre. 
A kari felhívások itt érhetők el: ÁJK, BGGYK, BTK, IK, PPK, TÁTK, TÓK, TTK 
Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni! 

Praktikus információk

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap- vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat! A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak.
A Savaria Egyetemi Központ (SEK) csatlakozó egységein tanuló hallgatók az adott tématerület gazdájának számító ELTE-s intézet/tanszék listájáról is választhatnak partneregyetemet, azzal a megkötéssel, hogy ezekre a helyekre a jelentkezéseknél az adott intézet/tanszék hallgatói elsőbbséget élveznek.
Ugyanígy: a SEK által meghirdetett helyekre az adott budapesti intézetekből/tanszékekről is pályázhatnak a hallgatók, de a SEK hallgatói az elbírálásnál elsőbbséget élveznek. Ez a következő karok hallgatóit érint(het)i: BTK, IK, PPK, TÓK, TTK. 

A 2018/2019-es tanévi ösztöndíjak összege 

Dánia, Finnország, Egyesült Királyság, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország egyetemeire utazók számára

havi 520 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 620 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 720 euró/hó. 

Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország egyetemeire utazók számára

havi 470 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 570 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással 670 euró/hó.

Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország egyetemeire utazók számára 

havi 420 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 520 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 620 euró/hó.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni!

Kiegészítő támogatási lehetőségek

 1. EHÖK Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás (részletes felhívás itt, illetve az EHÖK honlapján);
 2. Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás, (az új felhívás várhatóan 2018. szeptemberben kerül kiírásra, ettől még az Erasmus+ pályázatot le kell adni.)
 3. A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók (részképzésre és szakmai gyakorlatra is) részesülhetnek kiegészítő támogatásban, (az új felhívás várhatóan 2018. szeptemberben kerül kiírásra, ettől még az Erasmus+ pályázatot le kell adni.)
 4. ELTE Alumni alapítványi pályázat szociálisan rászoruló Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók részére.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

Az Erasmus+ ösztöndíjról különféle tájékoztató rendezvényeinken is tájékozódhatnak, kérjük látogassanak el valamelyikre részletek: FACEBOOK

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Eramsus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kinntartózkodásuk költségeit (pl. Campus Mundi ösztöndíj). E státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratóriumhasználati díj vagy könyvtárlátogatási díj fizetése alól.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, várhatóan 2018 novemberben.
Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül.
(Az eredmény megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN felületére.)
A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság dönt november után, tehát a szakmai gyakorlatokra a szeptember 30-i határidőt követően is lehet pályázni

További információk az Erasmus+ programról

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Erasmus+ főpályázati felhívás 2018/19

 Erasmus+ főpályázati felhívás 2018/19

Facebook esemény: rengeteg információval, tájékoztatók részleteivel, beszámolókkal hasznos információkkal stb.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2018/2019-es tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat keretében 2018. június 1-től 2019. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT DIPLOMASZERZÉST KÖVETŐ SZAKMAI GYAKORLAT 
 (2018/19-es tanévre, 2018. március 12-ig pályázható!) folyamatosan pályázható (döntés kéthavonta)
tanulmányok külföldön, átlagosan 5-10 hónap időtartamban, de minimum 90, maximum 360 nap külföldi szakmai gyakorlat 2-12 hónap időtartamban, de minimum 60 nap külföldi szakmai gyakorlat 2-12 hónap időtartamban, de minimum 60 nap

Pályázható partneregyetemek listája karonként:

AJK, BGGYK, BTK, IK, PPK, TATK, TOK, TTK, SEK
 

 • A listák tájékoztató jellegűek, a pontos pályázható helyekkel kapcsolatban kérjük, hogy kari/intézeti koordinátorával konzultáljon, illetve ellenőrizze azt a NEPTUN-felületen is! Amennyiben szükséges, jelentkezését papíron is leadhatja!
 • Az osztatlan tanárképzésben pályázó hallgatók választhatnak, hogy melyik szakon pályáznak, attól függően, hogy a partnerintézmény nyújt-e a képzéshez megfelelő kurzusokat.

Részképzésre már nem európai országokba is pályázhat ösztöndíjra, részletek https://www.elte.hu/erasmus-kreditmobilitas 

Bármely európai céghez, szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni. 
Válogatott és folyamatosan bővített lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató, és a fogadó fél szívesen várja további ELTE-s hallgatók jelentkezését: 

XLS

Hasznos oldalak szakmai gyakorlat kereséséhez:

http://erasmusintern.org/
http://www.placement-uk.com/
http://studentplacement.tpf.hu/
http://www.tpf.hu/celcsoport/3538/hogyan-talalhatsz-szakmai-gyakorlati-helyet

Az ELTE hallgatók csak abban az esetben nyerhetnek el Campus Mundi ösztöndíjat külföldi szakmai gyakorlatra, ha Erasmus+ ösztöndíjat is elnyertek. (Kivéve nem Európában megvalósítandó szakmai gyakorlat esetén).

 

Erre a pályázatra a hallgató az utolsó aktív félévében jelentkezik, és a szakmai gyakorlat megvalósítását a diplomaszerzést követően kezdi meg (de akár már az abszolutórium megszerzését követően is).


Kifejezetten ajánljuk azoknak, akiknek tantervében nincs kötelező külföldi szakmai gyakorlat vagy annak megvalósítása a tanulmányok során nehezen megvalósítható, pl. tanár szakos hallgatók!

Az Erasmus+ programra épülő Campus Mundi ösztöndíjakról az alábbi oldalon tájékozódhat: https://www.elte.hu/campus-mundi

A pályázás menete

A pályázatokat online a NEPTUN-felületen kell benyújtani,
tanulmányokra 2018. március 12. 24.00 óráig, (2018/19-re kell jelentkezni!)
szakmai gyakorlatra folyamatosan (az elbírálás kéthavonta történik 2018-ban).
Amennyiben erre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), az itt letölthető Pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – az intézeti/tanszéki koordinátornál leadni a megadott határidőig.

A pályázathoz a következő dokumentumokat kell mellékelni:

 • motivációs levél és tanulmányi terv (magyarul és a külföldi tanulmányok nyelvén);
 • önéletrajz (magyarul és idegen nyelven);
 • korábbi félévek vizsgaeredményei a Neptunból kinyomtatva (MSc-sek a BSc-s eredményeket is csatolják);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; illetve
 • bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).

Letölthető segédletek

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésre. 
A kari felhívások itt érhetők el: ÁJK, BGGYK, BTK, IK, PPK, TÁTK, TÓK, TTK 
Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni! 

Praktikus információk

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap- vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat! A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak.
A Savaria Egyetemi Központ (SEK) csatlakozó egységein tanuló hallgatók az adott tématerület gazdájának számító ELTE-s intézet/tanszék listájáról is választhatnak partneregyetemet, azzal a megkötéssel, hogy ezekre a helyekre a jelentkezéseknél az adott intézet/tanszék hallgatói elsőbbséget élveznek.
Ugyanígy: a SEK által meghirdetett helyekre az adott budapesti intézetekből/tanszékekről is pályázhatnak a hallgatók, de a SEK hallgatói az elbírálásnál elsőbbséget élveznek. Ez a következő karok hallgatóit érint(het)i: BTK, IK, PPK, TÓK, TTK. 

A 2018/2019-es tanévi ösztöndíjak összege 

Dánia, Finnország, Egyesült Királyság, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország egyetemeire utazók számára

havi 520 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 620 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 720 euró/hó. 

Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország egyetemeire utazók számára

havi 470 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 570 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással 670 euró/hó.

Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország egyetemeire utazók számára 

havi 420 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 520 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 620 euró/hó.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni!

Kiegészítő támogatási lehetőségek

 1. EHÖK Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás (részletek  szeptemberben az EHÖK honlapján);
 2. Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás, (az új felhívás várhatóan 2018. márciusban kerül kiírásra, ettől még az Erasmus+ pályázatot le kell adni.)
 3. A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók (részképzésre és szakmai gyakorlatra is) részesülhetnek kiegészítő támogatásban, (az új felhívás várhatóan 2018. márciusban kerül kiírásra, ettől még az Erasmus+ pályázatot le kell adni.)
 4. ELTE Alumni alapítványi pályázat szociálisan rászoruló Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók részére.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

Az Erasmus+ ösztöndíjról különféle tájékoztató rendezvényeinken is tájékozódhatnak, kérjük látogassanak el valamelyikre részletek: FACEBOOK

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Eramsus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kinntartózkodásuk költségeit (pl. Campus Mundi ösztöndíj). E státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratóriumhasználati díj vagy könyvtárlátogatási díj fizetése alól.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, várhatóan 2018. április harmadik hetében.
Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül.
(Az eredmény megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN felületére.)
A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról az április után összeülő Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság dönt, várhatóan júniusban, szeptemberben és novemberben, tehát a szakmai gyakorlatokra a március 12-i határidőt követően is lehet pályázni

További információk az Erasmus+ programról

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


Erasmus+ pályázati felhívás 2017/18

FŐPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Intézményi szintű pályázatot ír ki a 2017/2018-as tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat keretében 2017. június 1. – 2018. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:

RÉSZKÉPZÉS

(tanulmányok külföldön, átlagosan 5-10 hónap időtartamban,
de minimum 90 nap)
 

 

Pályázható partneregyetemek listája karonként

ÁJK 
BGGyK
BTK
IK
PPK
TáTK
TÓK
TTK 

A listák tájékoztató jellegűek, a pontos pályázható helyekkel kapcsolatban kérjük, hogy kari/intézeti kooridnátorával konzultáljon, illetve ellenőrizze azt a NEPTUN-felületen is! Amennyiben szükséges jelentkezését papír formában is leadhatja!

Az osztatlan képzésben pályázó hallgatók választhatnak, hogy melyik szakon pályáznak, attól függően, hogy a partnerintézmény nyújt-e a képzéséhez megfelelő kurzusokat!

 

SZAKMAI GYAKORLAT

(külföldi szakmai gyakorlat 2-12 hónap időtartamban,
de minimum 60 nap)

 

Pályázható szakmai gyakorlati helyek: (pdfxls)
Ez a lista olyan szakmai gyakorlati helyeket tartalmaz, ahol már dolgozott ELTE-hallgató és a fogadó fél szívesen várja további ELTE-hallgatók jelentkezését. Ezen kívül bármely európai céghez, szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni. A listát folyamatosan bővítjük.

Hasznos oldalak szakmai gyakorlat kereséséhez:

https://traineexpert.com/
http://erasmusintern.org/
https://eurasmus.com/
http://www.placement-uk.com/

Szakmai gyakorlatot a diplomaszerzést követő 12 hónapban is meg lehet valósitani! 

 

A részletes pályázati felhívás innen tölthető le.

A pályázatokat a NEPTUN-felületen lehet beadni 2017. március 4. 24.00-ig!

Technikai útmutató a pályázatok beadásához innen tölthető le.

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

A 2017/2018-AS TANÉVI ÖSZTÖNDÍJAK ÖSSZEGE 

Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság, Írország, Lichtenstein, Norvégia, Olaszország, Svédország egyetemeire utazók számára

havi 500 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 600 euró a szakmai gyakorlat esetén; Szociális kiegészítő támogatással egységesen 700 euró/hó. 

Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország egyetemeire utazók számára

havi 450 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 550 euró a szakmai gyakorlat esetén; Szociális kiegészítő támogatással 650 euró/hó.

Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Románia, Szlovákia egyetemeire utazók számára havi

400 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 500 euró a szakmai gyakorlat esetén.
Szociális kiegészítő támogatással 600 euró/hó.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni.

A KIUTAZÓ SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ HALLGATÓK TÖBBFÉLE KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁST KAPHATNAK:

 1. EHÖK Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás (részletek később az EHÖK honlapján);
 2. Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás: www.elte.hu: Oktatás> Nemzetközi lehetőségek> Erasmus+> Nyerteseknek (az új felhívás várhatóan 2017. márciusban kerül kiírásra, ettől még az Erasmus+ pályázatot le kell adni);
 3. A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók (részképzésre és szakmai gyakorlatra is) részesülhetnek kiegészítő támogatásban:  www.elte.hu: Oktatás> Nemzetközi lehetőségek> Erasmus+> Nyerteseknek (az új felhívás várhatóan 2017. márciusban kerül kiírásra, ettől még az Erasmus+ pályázatot le kell adni).

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

Az Erasmus+ ösztöndíjról különféle tájékoztató rendezvényeinken is tájékozódhatnak, kérjük látogassanak el valamelyikre!

TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMSOROZAT! GYERE EL A TÁJÉKOZTATÓKRA ÉS A TRÉNINGEKRE ÉS TEDD FEL KÉRDÉSEIDET!

2017. február 14. kedd  
14.00–16.00 Bölcsészettudományi Kar Angol Amerikai Intézet Erasmus+ tájékoztató – élménybeszámolók, tudnivalók, tippek tanácsok a pályázáshoz! (R5/Fsz 030)  
15.00–16.30  Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar kari Erasmus+ tájékoztató és Erasmus+ hallgatók élménybeszámolója (Bárczi Campus, C/107)
15.30–17.00 Pedagógiai és Pszichológiai Kar kari Erasmus+ tájékoztató (IZU301)
16.00–17.30 Természettudományi Kar kari Erasmus+ tájékoztató (Lágymányosi Campus: 0.87 Marx-terem)
16.00–17.30 Tanító- és Óvóképző Kar kari Erasmus+ tájékoztató (Kiss János altábornagy utca, fsz. 31.)
2017. február 15. szerda  
16.00–17.30 Társadalomtudományi Kar kari Erasmus+ tájékoztató (É.089 Jedlik Ányos-terem)  
17.00–18.00 Bölcsészettudományi Kar kari Erasmus+ tájékoztató („D” épület, doktori tanácsterem)  
2017. február 16. csütörtök  
16.00–17.30 Állam- és Jogtudományi Kar kari Erasmus+ tájékoztató (VI. terem)  
16.00–17.30 Informatikai Kar kari Erasmus+ tájékoztató és élménybeszámoló (Északi tömb 1.71)  
2017. február 20. hétfő  
Du. Tréning: Hogyan írjunk motivációs levelet/önéletrajzot Erasmus+ szakmai gyakorlatra? (pontos időpont és helyszín-AJK Campus- Betegség miatt elmarad)  
16.00-17.30 TTK Erasmus teadélután (Lágymányos Campus 1.819-es Reisz Frigyes terem)  
2017. február 21. kedd  
13.30–15.00 Pedagógiai és Pszichológiai Kar Erasmus+ hallgatók élménybeszámolója (IZUP3)  
2017. február 22. szerda  
15.00–16.30 Tanító-és Óvóképző Kar Erasmus+ hallgatók élménybeszámolója („Pipitér Bisztró”)  
2017. február 23. csütörtök  
14.00-15.30-ig ELTE Erasmus+ és Campus Mundi program tájékoztató MINDEN ÉRDEKLŐDŐ HALLGATÓ RÉSZÉRE (BTK Campus, D épület, Eötvös terem)  
2017. február 27. hétfő  
16.00-17.00 Tréning: Hogyan írjunk motivációs levelet/önéletrajzot Erasmus+ szakmai gyakorlatra? (Lágymányos Campus -1.63-as terem)  
2017. február 28. kedd  
10.00-14.00 30 éves az Erasmus program – Láss világot Erasmussal (Facebook esemény) tájékoztatók, workshopok a BTK Campuson D épület Eötvös teremben (részletes program hamarosan)
Standok a Lágymányosi Campus HÖK irodája előtt 
 
2017. március 1. szerda  
13.00-14.30  LAST MINUTE Erasmus+ tájékoztató MINDEN ÉRDEKLŐDŐNEK – praktikus tanácsok, kérdések és válaszok (BTK Campus B épület 172-es előadó)-betegség miatt elmarad  
2017. március 4. szombat PÁLYÁZATI LEADÁSI HATÁRIDŐ A NEPTUNBAN!  

További tudnivalók:

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el. A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza. Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret;
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban.

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+/külügyi szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat, vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kinntartózkodásuk költségeit (pl. Campus Mundi ösztöndíj). E státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratóriumhasználati díj vagy könyvtár látogatási díj fizetése alól.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést várhatóan 2017. április első hetében. Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül kapnak hivatalos értesítést a döntést követő legkésőbb 3 héten belül.

További információk az Erasmus+ programról

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány


EN