Pedagógusképzés Egyeztető Testülete

A Testület elnöke

Dr. Zentai László,  egyetemi tanár, oktatási és tanulmányi ügyek rektorhelyettese

A Testület tagjai

Dr. Csapodi Csaba egyetemi adjunktus, főigazgató (TKK)
Dr. Papp Gabriella habil. főiskolai tanár, dékán (BGGyK)
Dr. Bartus Dávid habil. egyetemi docens, dékán (BTK)
Dr. Kozsik Tamás habil. egyetemi docens, dékán (IK) 
Dr. Zsolnai Anikó egyetemi tanár, dékán (PPK)
Dr. Márkus Éva habil. egyetemi docens, dékán (TÓK) 
Dr. Kacskovics Imre egyetemi tanár, dékán (TTK) 
Dr. Lenner Tibor egyetemi docens, igazgató (BDPK)
Mesterházy Ferenc igazgató (ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola), a Köznevelési Bizottság elnöke

Az EHÖK által a testületbe delegált tagok

Lentulai Martin Péter hallgatói képviselő (BTK)
Kovács Máté hallgatói képviselő (IK)
Harangozó Pálma hallgatói képviselő (PPK)
Kurucz Tamás Márk hallgatói képviselő (TTK)

Állandó meghívottak

Dr. Cseszregi Tamás oktatási igazgató (Oktatási Igazgatóság) 
Klemmné dr. Gonda Zsuzsa főigazgató-helyettes (Tanárképző Központ)
Rozgonyi Miklós gazdasági főigazgató (Gazdasági Főigazgatóság)
Dr. Kóczián Lilla központvezető (Rektori Koordinációs Központ)
Diczkó Dalma elnök (EHÖK) 

Meghívottak

Petró Tímea hivatalvezető (Tanárképző Központ)
Dr. Rikker Emília főigazgató (Jogi, Humánszolgáltatási és Közbeszerzési Főigazgatóság)
Gyüge Péter főosztályvezető (Kontrolling Osztály) 

A Testület hatásköre

Rangsorolja a Tanárképző Központ főigazgatói, főigazgatóhelyettesi pályázatait, valamint a gyakorlóintézmények igazgatói pályázatait; véleményezi a Tanárképző Központ szervezeti és működési szabályzatának módosítására irányuló főigazgatói előterjesztést, illetve maga kezdeményezheti azt; összehangolja a pedagógusképzés fejlesztésére irányuló, több karon megvalósuló pályázatok kidolgozását; javaslatot tesz a Tanárképző Központot, illetve a pedagógusképzésben részt vevő karokat közösen érintő fejlesztésekre; javaslatot tehet az Egyetem pedagógusképzési fejlesztési stratégiáira, ezeket véleményezi; véleményezi a költségvetési irányelveket, a Tanárképző Központ feladatainak ellátásához szükséges költségeket; a Hallgatói Követelményrendszerben meghatározottak szerint megállapítja az Nftv. hatálya alá tartozó közismereti tanárszakok önköltségének a mértékét, valamint a kreditkeret kimerítésével kapcsolatos hallgatói térítési díjak összegét (ELTE SzMR 100. § (3) bek).

Dokumentmok

A Testület Ügyrendje

Jegyzőkönyvek
Jegyzőkönyv a Testület 2022. november 21-ei üléséről
Jegyzőkönyv a Testület 2022. június 2-ai üléséről
Jegyzőkönyv a Testület 2022. március 28-ai üléséről
Jegyzőkönyv a Testület 2022. február 2-ai üléséről
Jegyzőkönyv a Testület 2021. június 29-én befejezett online szavazásáról
Jegyzőkönyv a Testület 2021. március 1-jei üléséről
Jegyzőkönyv a Testület 2020. december 3-ai üléséről
Jegyzőkönyv a Testület 2020. május 14-én befejezett levélszavazásáról
Jegyzőkönyv a Testület 2020. január 27-i üléséről
Jegyzőkönyv a Testület 2019. december 4-i üléséről

A korábbi testület (Tanárképző Központ Egyeztető Testülete) üléseinek emlékeztetői
Emlékeztető a Testület 2018. június 28-i üléséről
Emlékeztető a Testület 2018. március 19-i üléséről
Emlékeztető a Testület 2017. július 18–26. közötti levélszavazásáról
Emlékeztető a Testület 2016. november 9–11. közötti levélszavazásáról
Emlékeztető a Testület 2016. február 8-i üléséről
Emlékeztető a Testület 2016. február 2-i üléséről
Emlékeztető a Testület 2015. november 6-i üléséről
Emlékeztető a Testület 2015. október 20–22. közötti levélszavazásáról
Emlékeztető a Testület 2015. július 29-i üléséről
Emlékeztető a Testület 2014. szeptember 26-i üléséről