Egyetemi Kiválósági Alap

Egyetemi Kiválósági Alap
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem elkötelezett a nemzetközi mércével is mérhető kiválóság és a sokszínű tudományegyetemi működés mellett, amelyben kiemelt szerepet játszik a kutatóegyetemi célok megvalósítása és a nemzetközi egyetemi versenyben való szereplés erősítése. Az ELTE vezetése és szenátusa ennek érdekében amellett döntött, hogy létrehozza az Egyetemi Kiválósági Alapot (EKA), amelyről ez az utasítás rendelkezett részletesen:

1/2022. (01.31.) rektori utasítás az Egyetemi Kiválósági Alap 2021-2022. évi felhasználásának szabályairól

Az Egyetemi Kiválósági Alap felhasználásának követendő céljai

 1. Globális és tematikus rangsorokban történő jelentős előrelépés
 2. Az Egyetem nemzetközi tudományos beágyazottságának jelentős növelése
 3. Az Egyetem tudományos és innovációs reputációjának jelentős növelése
 4. Az EU-s közvetlen fejlesztési forrásokhoz való közvetlen hozzáférés megerősítése

Pályázható kategóriák

 1. Kiemelkedő presztízsű tudományos publikáció díjazása
 2. Európai uniós (Horizon Europe) pályázatok beadásának honorálása
 3. ELTE kutatócsoport pályázat (fiatal/junior)
 4. Külföldi oktató/kutató alkalmazása
 5. Nemzetközi mesterszak képzési tervének elkészítése és a szak elindítása
 6. Nemzetközi konferenciaszervezési pályázat
 7. Innovációs célú felhasználás
FIGYELEM! Az EKA-ról szóló rektori utasítás a 2022. év tapasztalatai alapján felülvizsgálatra kerül 2023-ban, ezért a szeptember 30-i határidő után legközelebb a felülvizsgált rektori utasítás megjelenése után, az abban foglaltak szerint lehet majd pályázni.

A pályázatokat az Egyetemi Kiválósági Alap Operatív Bizottság (EKA OB) bírálja el.

Az EKA OB tagjai

 • Dr. Darázs Lénárd általános rektorhelyettes (elnök)
 • Dr. Sziklai Péter tudományos rektorhelyettes
 • Dr. Gintli Tibor habilitált egyetemi docens, a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet igazgatója (rektori delegált)
 • Magyar Dániel, az Innovációs Központ igazgatója
 • Gácser József, a Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság vezetője (kancellári delegált)

Az EKA titkársági feladatait a Tudománypolitikai Iroda látja el.

A pályázat benyújtásának helye: eka@elte.hu.

A pályázatokat 2022. március 1-től folyamatosan lehetett elektronikusan benyújtani szeptember 30-ig. A 2022. március 29. és szeptember 30. között benyújtott szabályszerű pályázatok legkésőbb 2022. október 31-ig elbírálásra kerülnek.

Kérjük, hogy beadáskor ne változtassa meg a lent található letölthető dokumentumok fájlnevét!

Amennyiben nem rendelkezik elektronikus aláírással, az EPER adatlapot ügyfélkapus (ún. AVDH-s) hitelesítéssel szükséges aláírnia. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókról itt tájékozódhat.

Az egyes pályázati kiírásokat és a hozzájuk szükséges dokumentumokat megtalálja az alábbi címekre kattintva. 2022. szeptember 30. után nem nyújtható be pályázat.

1. Kiemelkedő presztízsű tudományos publikáció díjazása

2. Európai uniós (Horizon Europe) pályázatok beadásának honorálása

3. ELTE kutatócsoport pályázat (fiatal/junior)

4. Külföldi oktató/kutató alkalmazása

5. Nemzetközi mesterszak képzési tervének elkészítése és a szak elindítása

6. Nemzetközi konferenciaszervezési pályázat

7. Innovációs célú felhasználás

Az Egyetemi Kiválósági Alap Operatív Bizottság (EKA OB) dokumentumai