„Erasmus+ 20%” partnerségi pályázati felhívás kiutazó mobilitások megvalósítására

A felhívás célja

A 2021-27-es új Erasmus+ költségvetési ciklusban a felsőoktatási intézmények az Európán belüli mobilitásokra szóló költségvetési keretük legfeljebb 20%-át szabadon felhasználhatják Európán kívüli kiutazói mobilitások megvalósítására. Ez a jelentős mértékben hiánypótló, rugalmasan felhasználható és kiszámítható pályázati forrás páratlan lehetőséget kínál az Egyetem számára, hogy Európán kívüli partnerkapcsolatait fejlessze, az elérhető hallgatói és munkatársi kiutazási lehetőségeket szélesítse.

Jelen pályázati felhívás célja azon, az egyetem igényeihez illeszkedő partnerségek kiválasztása, melyek egyéb, Európán kívüli ösztöndíjak (pl. Erasmus+ ICM, Campus Mundi utódprogram) keretében nem, vagy kiszámíthatatlan módon kerülnek támogatásra. Ezen támogatási típus továbbá alkalmas új partnerségek kialakítására is.

Pályázható országok köre

Bármely, az Erasmus partnerországokban található felsőoktatási intézménnyel megvalósított együttműködés pályázható. A partnerországok listája elérhető itt.

Megvalósítási időszak

2023. június 1. – 2024. június 30.

Költségvetési keret

Jelen felhívás keretében pályázható intézményi keret összege 752 147 EUR.

Pályázás menete

Jelen felhívás keretében az Egyetem tanszékei/intézetei nyújthatnak be pályázatot partnerségek támogatására, amelyekkel meghatározott típusú, számú és időtartamú mobilitásokat terveznek megvalósítani. A tanszéki/intézeti pályázatok első körben kari szinten kerülnek rangsorolásra a megadott bírálati szempontok alapján. A beérkezett kari rangsorok alapján a támogatott partnerségekről a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság dönt.

Az intézményi szinten támogatott partnerségek keretében elnyert mobilitások megvalósítására a hallgatók, munkatársak külön, egyéni pályázati felhívás keretében pályáznak majd. Ezen felhívások keretében a partnerségért felelős szakmai koordinátor pályázata előnyt élvez más oktatók benyújtott pályázataival szemben.

Vonatkozó határidők:

 • partnerségi pályázatok leadási határideje: 2022. október 28.

 • HOMB döntés: 2022. november 30.

 • egyéni hallgatói és oktatói pályázati felhívás várhatóan: 2023. február

  • pótpályázat tavaszi féléves kiutazásokra várhatóan: 2023. szeptember

Pályázni az alábbi dokumentumok benyújtásával lehet, melyet a kari nemzetközi koordinátor részére e-mailben szükséges elküldeni
a 2022. október 28-i leadási határidőig.

PÁLYÁZATI ŰRLAP
PARTNER NYILARKOZATA


Melléklet a partneri nyilatkozathoz:
Erasmus+ intézményközi szerződés sablonja
(A partnernek tájékoztatásul kiküldendő, kitölteni még nem kell!)

 

EGYSZERŰSÍTETT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK

 1. Olyan partnerrel való együttműködést szeretne folytatni, amellyel már rendelkezik az Egyetem érvényes Erasmus+ 20% intézményközi szerződéssel a vonatkozó tématerületre.

 2. Olyan partnerrel való együttműködést szeretne folytatni, amellyel már rendelkezik az Egyetem érvényes Erasmus+ ICM intézményközi szerződéssel a vonatkozó tématerületre.

Meglévő partnerrel történő új tématerület bevonására teljeskörű pályázatot kell leadni.

Ha a 2023-as Erasmus+ ICM felhívás keretében pályázik egy partnerrel való együttműködésre, és annak kimenő mobilitásait szeretné megvalósítani Erasmus+ 20% finanszírozásból (pl. a szűkös elérhető régiós költségvetés miatt), ezt az ICM partnerségi pályázati űrlapon tudja jelezni. Külön Erasmus+ 20% partnerségi pályázat leadása ez esetben nem szükséges.

Az egyszerűsített eljárás keretében, mivel a partnerrel szerződésben állunk, nem szükséges Partner Declaraton Form-ot benyújtani!

Egyszerűsített pályázati űrlap

 

Pályázható ösztöndíjtípusok

A partnerségek keretében csak kiutazói mobilitások tervezhetők az alábbiak szerint:

Hallgatói mobilitás – távoli partnerországok

 • időtartam: 2-12 hónap (jellemzően 1 szemeszter hosszúságú mobiltással érdemes kalkulálni)

 • ösztöndíj összege: 700 EUR/hó (tanulmányi és szakmai gyakorlat esetén is)

 • utazási támogatás (egyszeri támogatás, a küldő és a fogadó városa közti távolság légvonalban, a Bizottság kalkulátorával számolva)

Távolság

Összeg

Zöld utazás

0–99 km között

23 EUR/fő

-

100–499 km között

180 EUR/fő

210 EUR/fő

500–1999 km között

275 EUR/fő

320 EUR/fő

2000–2999 km között

360 EUR/fő

410 EUR/fő

3000–3999 km között

530 EUR/fő

610 EUR/fő

4000–7999 km között

820 EUR/fő

-

8000 km <=

1500 EUR/fő

-

Hallgatói mobilitás – közeli partnerországok

Közeli partnerországok: Feröer-szigetek, Svájc, Egyesült Királyság, Andorra, Monaco, San Marino, Vatikánvárosi Állam

 • időtartam: 2-12 hónap (jellemzően 1 szemeszter hosszúságú mobilitással érdemes kalkulálni)

 • elérhető tevékenységek: tanulmányi mobilitás vagy szakmai gyakorlat

 • ösztöndíj összege:

  • tanulmányi mobilitás 600 EUR/hó

  • szakmai gyakorlat 750 EUR/hó

 • utazási támogatás nem elérhető!

Oktatási vagy képzési célú munkatársi mobilitás

 • időtartam: 5-60 nap (jellemzően 5-14 nap mobilitással érdemes kalkulálni)

 • ösztöndíj összege: 180 EUR/nap

 • elérhető tevékenységek:

  • oktatói mobilitás (oktatási tevékenység, heti min. 8 tanóra megtartása)

  • oktatók vagy adminisztratív munkatársak egyéb tevékenységre szóló mobilitása pl. szakmai és nyelvi kompetenciafejlesztő képzés, árnyékprogram (job shadowing), tanulmányút, szakmai együttműködéseket előkészítő vagy azok fenntartását és fejlesztését segítő találkozó, terepmunka (field work)

 • ösztöndíj összege közeli partnerországokba:

  • Feröer-szigetek, Svájc, Egyesült Királyság esetén 170 EUR/nap

  • Andorra, Monaco, San Marino, Vatikánvárosi Állam esetén 140 EUR/nap

 • utazási támogatás: a hallgatói mobilitás – távoli partnerországoknál feltüntetett összegek szerint

Rövidtávú doktori mobilitás

 • időtartam: 5-30 nap

 • ösztöndíj összege: 70 EUR/nap, 14. naptól 50 EUR/nap, plusz 1-1 utazási nap adható a mobilitás előtt és után

 • utazási támogatás: a hallgatói mobilitás – távoli partnerországoknál feltüntetett összegek szerint

Kiegészítő támogatások

A fenti mobilitásokhoz kapcsolódóan a résztvevők pályázhatnak az alábbi kiegészítő támogatásokra (a felhívások a későbbiekben kerülnek kiírásra):

 • fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók és oktatók kiegészítő támogatása

 • kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatók kiegészítő támogatása hosszú és rövid távú mobilitások esetén

 • zöld utazási formák vállalása esetén elérhető kiegészítő utazási támogatás és utazási napok

Bírálati szempontok

Bírálati szempont

Elérhető pontszám

1. Partnerség előzménye, korábbi sikeres együttműködések és mobilitások

Korábbi oktatási és/vagy kutatási együttműködések.

Maximális pontszám adható: többéves, több tématerületre kiterjedő, számos sikeres mobilitást lebonyolító partnerségek esetén.

Minimális pontszám adható: egyéni kapcsolat esetén, kevés előzménnyel.

30

2. Tervezett mobilitások típusa

Amennyiben a pályázatban tervezett oktatói mobilitás későbbi hallgatói mobilitások előkészítésére is szolgál (a kiutazó oktató vállalja, hogy ennek részleteit leegyeztetni a partnerrel), egyszeri többletpont adható.

10

3. Partnerség tartalmi jellemzése (célok, megvalósítás minősége, várható hatás és annak mértéke)

Maximális pontszám adható:

Világos, hosszabb távú célkitűzések, melyek megvalósításában a betervezett mobilitások kulcsszerepet játszanak. A tervezett mobilitások típusa, szintje és száma megfelelően indokolt. A partnerség egy nagyobb volumenű együttműködés előkészítéseként szolgál. Pl. közös képzések.

Minimális pontszám adható: rövid távú célok, a mobilitás(ok) nem megfelelően indokolt(ak), várhatóan alacsony hatásfokúak.

30

4. Partner nemzetközi rangsorokban elért helyezése

Kiemelkedő helyezésért adható többletpont. Javasolt rangsorok: QS, THE, ARWU

10

5. Meglévő partnerrel történő együttműködés

Ha igen, többletpont. A meglévő partneregyetemekről közzétett listákat lásd a pályázati felhívás Fontos tudnivalók részénél.

20

Bírálati szempontok egyszerűsített eljárás esetén

Bírálati szempont

Elérhető pontszám

A partnerségben történt korábbi, a vállalásokhoz viszonyított mobilitási létszámteljesítés alapján arányosan 0-100 pont adható. Új ICM 2022 partnerségek esetén (ahol még nem kezdődhettek meg a mobilitások) a kiegészítő igények megfelelő indoklása alapján adható pontszám.

 

Maximális pontszám adható:

2022-es ICM pályázatot elnyert partnerségre kiegészítő ésszerű és arányos mobilitási igény, megfelelő indoklással ellátva.

VAGY

A korábbi (Erasmus+ 20% vagy Erasmus ICM nyertes partnerségek keretében) tervezett mobilitások maradéktalanul megvalósultak, vagy az igényelt kontingens teljes felhasználása folyamatban van a beérkezett egyéni mobilitási pályázatokat figyelembe véve.

 

Minimális pontszám adható:

A korábbi tervezett mobilitások nem, vagy csak kis mértékben valósultak meg, nem stabil együttműködés.

0-100

Fontos tudnivalók

Ahogy az a bírálati szempontok alapján kiderül, előnyt élveznek azon pályázatok, melyek már meglévő együttműködésre építenek. Ezen együttműködések:

Kérjük, hogy bilaterális szerződések esetén Chmara Ildikóval (ildiko.chmara@rk.elte.hu) vegye fel a kapcsolatot a partnerrel történő egyeztetés érdekében!

Kérjük, hogy a partnerrel még a pályázat beadása előtt vegyék fel a kapcsolatot a tervezett mobilitások egyeztetése céljából. A mobilitások megvalósítása érdekében minden esetben Erasmus intézményközi megállapodást kell a partnerrel kötni (lásd partneri nyilatkozat).

Javasoljuk, hogy partnerségenként legfeljebb 2-3 hallgatói és 1-2 munkatársi mobilitási típust tervezzenek!

Tájékoztatók

A pályázati időszakban az ENPO munkatársai tudásmegosztókat szerveznek, ahová az újonc és tapasztalt Erasmus+ 20% pályázókat egyaránt szeretettel várják. E tájékoztatókon elsősorban az alábbi témakörökkel tervezünk foglalkozni: a pályázat sajátosságai, brit és svájci partnerségek, az Erasmus+ ICM és az Erasmus+ 20% támogatások összehangolása, valamint a különböző mobilitástípusok partnerségi együttműködésbe integrálhatósága. Ezek a találkozók viszonylag kötetlen lesznek, tehát bármely, a résztvevőket érdeklő kérdés vagy témakör megtárgyalható.

Személyes jelenléttel a Szerb utca 21-23. alatt található Tanári Klubban október 4-ére (kedd) tervezünk egy tudásmegosztót délután 3 órai kezdettel, melyet egy online esemény is követ majd október 5-én (szerda) délután 3-tól. Az online találkozóhoz ezen a linken tudnak csatlakozni az érdeklődők.

Az Erasmus+ ICM program iránt érdeklődők itt találnak információt az e témában tartandó tudásmegosztókról.

Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatos felmerülő kérdések esetén Szőke Julianna nemzetközi koordinátort keresse a erasmus.icm@dep.elte.hu címen.

Pályázati dokumentumok