Erasmus+ kiegészítő támogatás munkatársaknak

Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg munkatársak kiegészítő pályázata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Tempus Közalapítvány kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdet azon felsőoktatásban dolgozó fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg munkatársak számára, akik a 2022/2023-as tanév tavaszi félévére vagy a 2023/2024-es tanévre Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek el. A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális ellátást igénylő kiutazók számára az Erasmus+ programban.

KIK NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT?

Azok az Erasmus+ oktatási vagy képzési célú mobilitásban részt vevő munkatársak nyújthatnak be pályázatot, akik

 • pl: látás-, hallás- vagy mozgássérültek, illetve egyéb fogyatékossággal élnek, cukorbetegek, tej- vagy lisztérzékenyek,
 • illetőleg tartós betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szorulnak és betegségük jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során.

Pályázati felhívás szövege

Pályázati dokumentumok

 • Pályázati űrlap (xlsx)
 • Kórtörténeti összefoglaló vagy háziorvosi/szakorvosi igazolás, ami alátámasztja és hitelesíti a kórtörténeti összefoglalót, igazolja a betegség, fogyatékosság meglétét.

A pályázati dokumentumokkal kapcsolatos további információkért olvassa el a részletes pályázati felhívást.

A kiegészítő támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány kuratóriuma határoz, egy általa felkért, független orvosszakértői bizottság javaslata alapján.

Felsőoktatási munkatársak mobilitásának esetén minden esetben az igényelt tételek tételes felsorolására van szükség a pályázat benyújtásakor, és a kiutazónak számlákkal szükséges igazolnia a teljes megítélt támogatás felhasználását a mobilitás lezárultakor.

A pályázat leadásának határideje a 22/23-as tavaszi félévben és a 23/24-es tanév őszi félévben kiutazóknak: 2023. április 28. (12:00)
A pályázat leadásának határideje a tavaszi félévben kiutazóknak: 2023. október 20. (12:00) vagy 2024. január 19. (12:00)

A pályázat benyújtása

A pályázati anyagot kizárólag elektronikusan kitöltve, magyar nyelven, a megadott pályázati űrlapon az alábbiak szerint lehet benyújtani:

 • A pályázati űrlap elektronikusan kitöltött (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli) változatát, valamint a kinyomtatott és aláírt űrlap szkennelt változatát, illetve a kötelező melléklet szkennelt verzióját  küldje át elektronikus formában az erasmus.staff@dep.elte.hu e-mail címre. Az e-mailben küldött igénybejelentő lapot kérjük az alábbi séma alapján átnevezni: vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2223 (Példa: Minta_Márta_19990909_ELTE_2223). A tárgyhoz a következőt írja: JELENTKEZÉS: ERASMUS+ FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ VAGY TARTÓSAN BETEG KIEG. TÁM.
 • A határidő után, hiányosan vagy hibásan benyújtott pályázatokat nem tudunk elfogadni.

Segítség a pályázat leadásához:

 • Az űrlapot mentse le, és engedélyezze a dokumentum szerkesztését.
 • Az űrlapot számítógéppel töltse ki. Amikor minden, számítógéppel kitölthető részt kitöltött, akkor nyomtassa ki a dokumentumot. 
 • Fontos: Az Űrlap alján alá kell írnia a dokumentumot KÉK TINTÁVAL! (a dátumot és a helyszínt is ki kell tölteni!)
 • A személyes adatok kitöltésekor: hallgatókra vonatkozó adatokat nem kell kitölteni
 • A személyes adatok kitöltése után: a pályázó státuszánál legördülő listából választható ki a megfelelő opció! 
 • A képzési szint szintén legördülő listából kiválasztandó.
 • Az ERASMUS+ mobilitás típusa kettő féle lehet: oktatási vagy képzési (kutatási) célú - itt is ki kell választani a megfelelőt. 
 • A betegség vagy fogyatékosság ismertetése: Részletesen fejtse ki, hogy milyen fogyatékossággal vagy tartós betegséggel rendelkezik és az milyen hatással van a mobilitására illetve ez milyen többletköltséggel jár. 
 • Kiegészítő támogatás tételes igénylése: Sorolja fel tételesen, hogy milyen költségtípusokra mekkora összegű támogatást igényel. (Tartsa szem előtt, hogy ezekről majd szintén így kell elszámolnia, tehát, ha péládul azt írja be, hogy gluténmentes élelmiszerek, akkor az elszámoláskor a "blokkon" szerepelnie kell, hogy gluténmentes volt az adott élelmiszer, gyümölcs például e tekintetben nem számolható majd el!) Tartsa tehát szem előtt, hogy a felhasználás igazolása is tételesen történik majd!
 • Figyeljen rá, hogy az összeget tartalmazó rubrikában CSAK SZÁMOK szerepeljenek, egyéb esetben a táblázat képletei nem működnek!
 • A kötelező mellékletként csatolandó orvosi igazolást korábbi szakorvosi zárójelentésre alapozva a háziorvos is kiállíthatja, de ez csak abban az esetben opció, ha a szakorvos nem elérhető a pályázat beadása előtt.
 • Minden szükségesnek vélt igazolást csatoljon az űrlap mellé!
 • Amennyiben kérdése van, kérem a leadási határidő előtt 1-2 héttel jelezze! Ne hagyja az utolsó pillanatra a pályázat leadását!

A támogatás felhasználása, elszámolás

A kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel. A támogatást tételesen kell igényelni, a támogatás felhasználása pedig a megítélt tételek szerint lehetséges, számlákkal igazolt tételes költségelszámolással. A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény egy összegben fizeti ki a támogatott résztvevőknek, a támogatás megítélése után. Az egyszeri összeget tehát az ösztöndíjával együtt kapja meg.

További információ

Kovács Adél, erasmus.staff@dep.elte.hu (tárgy mezőben: Erasmus+ kiegészítő támogatás fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg munkatársak számára)
Tempus Közalapítvány (1/237-1300, ka131@tpf.hu)

Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg munkatársak kiegészítő pályázata - 2021/22 (ÚJ, 2022. márciusi felhívás)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Tempus Közalapítvány kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdet azon felsőoktatásban dolgozó fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg munkatársak számára, akik a 2021/2022-es tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek el. A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális ellátást igénylő kiutazók számára az Erasmus+ programban.

KIK NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT?

Azok az Erasmus+ oktatási vagy képzési célú mobilitásban részt vevő munkatársak nyújthatnak be pályázatot, akik

 • pl: látás-, hallás- vagy mozgássérültek, illetve egyéb fogyatékossággal élnek, cukorbetegek, tej- vagy lisztérzékenyek,
 • illetőleg tartós betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szorulnak és betegségük jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során.

Pályázati felhívás szövege

Pályázati dokumentumok

 • Pályázati űrlap (xlsx)
 • 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglaló, illetve 3 hónapnál régebbi kórtörténeti összefoglaló esetén ehhez a háziorvos vagy szakorvos által kiállított, 3 hónapnál nem régebbi igazolást is csatolni kell.

A pályázati dokumentumokkal kapcsolatos további információkért olvassa el a részletes pályázati felhívást.

A kiegészítő támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány kuratóriuma határoz, egy általa felkért, független orvosszakértői bizottság javaslata alapján.

Felsőoktatási munkatársak mobilitásának esetén minden esetben az igényelt tételek tételes felsorolására van szükség a pályázat benyújtásakor, és a kiutazónak számlákkal szükséges igazolnia a teljes megítélt támogatás felhasználását a mobilitás lezárultakor.

A pályázat beadása folyamatosan lehetséges.
Javasolt a kiegészítő pályázatot a mobilitás tervezett kezdete előtt 3 hónappal benyújtani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a bírálati folyamatra, a szerződéskötésre és a támogatási összeg kiutalására még a kiutazás előtt.

A pályázat benyújtása

A pályázati anyagot kizárólag elektronikusan kitöltve, magyar nyelven, a megadott pályázati űrlapon az alábbiak szerint lehet benyújtani:

 • A pályázati űrlap elektronikusan kitöltött (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli) változatát, valamint a kinyomtatott és aláírt űrlap szkennelt változatát, illetve a kötelező melléklet szkennelt verzióját  küldje át elektronikus formában az erasmus.staff@dep.elte.hu e-mail címre. Az e-mailben küldött igénybejelentő lapot kérjük az alábbi séma alapján átnevezni: vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2122 (Példa: Minta_Márta_19990909_ELTE_2122). A tárgyhoz a következőt írja: JELENTKEZÉS: ERASMUS+ FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ VAGY TARTÓSAN BETEG KIEG. TÁM.
 • Az aláírt eredeti kinyomtatott űrlapot és a kötelező melléklet eredeti példányát adja le ide: Kovács Adél, ELTE OI Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya 1056 Budapest, Szerb utca 21–23. I. emelet 37-es szoba. Akadályoztatása esetén küldje be postán. (Figyeljen arra, hogy a dokumentumnak be kell érnie a megadott határidőig, tehát ha aznap adja fel a dokumentumot, az nem fog beérkezni időben.)
 • A határidő után, hiányosan vagy hibásan benyújtott pályázatokat nem tudunk elfogadni.

Segítség a pályázat leadásához:

 • Az űrlapot mentse le, és engedélyezze a dokumentum szerkesztését.
 • Az űrlapot számítógéppel töltse ki. Amikor minden, számítógéppel kitölthető részt kitöltött, akkor nyomtassa ki a dokumentumot. 
 • Fontos: Az Űrlap alján alá kell írnia a dokumentumot KÉK TINTÁVAL! (a dátumot és a helyszínt is ki kell tölteni!)
 • A személyes adatok kitöltésekor: hallgatókra vonatkozó adatokat nem kell kitölteni
 • A személyes adatok kitöltése után: a pályázó státuszánál legördülő listából választható ki a megfelelő opció! 
 • A képzési szint szintén legördülő listából kiválasztandó.
 • Az ERASMUS+ mobilitás típusa kettő féle lehet: oktatási vagy képzési (kutatási) célú - itt is ki kell választani a megfelelőt. 
 • A betegség vagy fogyatékosság ismertetése: Részletesen fejtse ki, hogy milyen fogyatékossággal vagy tartós betegséggel rendelkezik és az milyen hatással van a mobilitására illetve ez milyen többletköltséggel jár. 
 • Kiegészítő támogatás tételes igénylése: Sorolja fel tételesen, hogy milyen költségtípusokra mekkora összegű támogatást igényel. (Tartsa szem előtt, hogy ezekről majd szintén így kell elszámolnia, tehát, ha péládul azt írja be, hogy gluténmentes élelmiszerek, akkor az elszámoláskor a "blokkon" szerepelnie kell, hogy gluténmentes volt az adott élelmiszer, gyümölcs például e tekintetben nem számolható majd el!) Tartsa tehát szem előtt, hogy a felhasználás igazolása is tételesen történik majd!
 • Figyeljen rá, hogy az összeget tartalmazó rubrikában CSAK SZÁMOK szerepeljenek, egyéb esetben a táblázat képletei nem működnek!
 • A kötelező mellékletként csatolandó orvosi igazolást korábbi szakorvosi zárójelentésre alapozva a háziorvos is kiállíthatja, de ez csak abban az esetben opció, ha a szakorvos nem elérhető a pályázat beadása előtt.
 • Minden szükségesnek vélt igazolást csatoljon az űrlap mellé!
 • Amennyiben kérdése van, kérem a leadási határidő előtt 1-2 héttel jelezze! Ne hagyja az utolsó pillanatra a pályázat leadását!

A támogatás felhasználása, elszámolás

A kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel. A támogatást tételesen kell igényelni, a támogatás felhasználása pedig a megítélt tételek szerint lehetséges, számlákkal igazolt tételes költségelszámolással. A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény fizeti ki a támogatott résztvevőknek

További információ

Kovács Adél, erasmus.staff@dep.elte.hu (tárgy mezőben: Erasmus+ kiegészítő támogatás fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg munkatársak számára)
Tempus Közalapítvány (1/237-1300, ka131@tpf.hu)


Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg munkatársak kiegészítő pályázata - 2021/22 (LEJÁRT)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Tempus Közalapítvány (továbbiakban: TKA) közösen kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdetnek azon fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg munkatársak számára, akik a 2021/22-es tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek.

KIK NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT?

Azok az Erasmus+ oktatási vagy képzési célú mobilitásban részt vevő munkatársak nyújthatnak be pályázatot, akik

 • pl: látás-, hallás- vagy mozgássérültek, illetve egyéb fogyatékossággal élnek, cukorbetegek, tej- vagy lisztérzékenyek,
 • illetőleg tartós betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szorulnak és betegségük jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során.

A pályázathoz csatolni kell:

1. 3 hónapnál nem régebbi (vagy régebbi, de háziorvos által hitelesített) kórtörténeti összefoglalót, illetőleg a mobilitás időtartamát tartalmazó igazolást az elnyert Erasmus+ támogatásról.
2. a pályázati űrlapot, amely letölthető itt.

(Az igazolást a 2021/22-es tanévre elnyert Erasmus+ ösztöndíjról az ELTE Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya fogja csatolni a pályázatokhoz, a pályázónak ezt az igazolást nem szükséges csatolnia a pályázathoz.)

A kiegészítő támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány kuratóriuma határoz egy általa felkért független orvos-szakértői bizottság javaslata alapján.

A támogatást tételesen kell igényelni, felhasználása pedig a megítélt tételek szerint lehetséges, számlákkal igazolt költségelszámolással.

Pályázat leadásának határideje a 2021. őszi félévben kiutazóknak: 2021. május 28. (12:00) vagy 2021. október 8. (12:00). A 2022. tavaszi kiutazók esetében:  2022. január 28. (12:00).

Tippek, trükkök a pályázat leadásához:

Az űrlapot mentse le, és engedélyezze a dokumentum szerkesztését.
Az űrlapot számítógéppel töltse ki. Amikor minden, számítógéppel kitölthető részt kitöltött, akkor nyomtassa ki a dokumentumot. 
Fontos: Az Űrlap alján alá kell írnia a dokumentumot KÉK TINTÁVAL! (a dátumot és a helyszínt is ki kell tölteni!)
A személyes adatok kitöltésekor: hallgatókra vonatkozó adatokat nem kell kitölteni
A személyes adatok kitöltése után: a pályázó státuszánál legördülő listából választható ki a megfelelő opció! 
A képzési szint szintén legördülő listából kiválasztandó.
Az ERASMUS+ mobilitás típusa kettő féle lehet: oktatási vagy képzési (kutatási) célú - itt is ki kell választani a megfelelőt. 
A betegség vagy fogyatékosság ismertetése: Részletesen fejtse ki, hogy milyen fogyatékossággal vagy tartós betegséggel rendelkezik és az milyen hatással van a mobilitására illetve ez milyen többletköltséggel jár. 
Kiegészítő támogatás tételes igénylése: Sorolja fel tételesen, hogy milyen költségtípusokra mekkora összegű támogatást igényel. (Tartsa szem előtt, hogy ezekről majd szintén így kell elszámolnia, tehát, ha péládul azt írja be, hogy gluténmentes élelmiszerek, akkor az elszámoláskor a "blokkon" szerepelnie kell, hogy gluténmentes volt az adott élelmiszer, gyümölcs például e tekintetben nem számolható majd el!)
Tartsa tehát szem előtt, hogy a felhasználás igazolása is tételesen történik majd!
Tekintse át a pályázati kiírásban szereplő maximális támogatási összegeket tartalmazó táblázatot, mielőtt kitölti  az igényelendő támogatási összeg részt:

 • ​​Enyhe betegség /fogyatékosság: maximum 20 €/nap
 • Közepesen súlyos betegség /fogyatékosság: maximum 60 €/nap
 • Súlyos betegség/fogyatékosság: maximum 100 €/nap

Figyeljen rá, hogy az összeget tartalmazó rubrikában CSAK SZÁMOK szerepeljenek, egyéb esetben a táblázat képletei nem működnek!
A kötelező mellékletként csatolandó orvosi igazolást korábbi szakorvosi zárójelentésre alapozva a háziorvos is kiállíthatja, de ez csak abban az esetben opció, ha a szakorvos nem elérhető a pályázat beadása előtt.
Minden szükségesnek vélt igazolást csatoljon az űrlap mellé!
Amennyiben kérdése van, kérem a leadási határidő előtt 1-2 héttel jelezze! Ne hagyja az utolsó pillanatra a pályázat leadását!

Az űrlap hiánytalan kitöltése után 2 dolga van:

1. Küldje át elektronikus formában az erasmus.staff@dep.elte.hu e-mail címre.
A tárgyhoz a következőt írja: JELENTKEZÉS: ERASMUS+ FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ VAGY TARTÓSAN BETEG KIEG. TÁM. Kérjük, figyeljen rá, hogy az űrlapot xlsx fájl formátumban és szkennelt változatban IS csatolja, illetve a kötelező melléklet szkennelt verziójáról se feledkezzen meg.
2. Az aláírt eredeti kinyomtatott űrlapot és a kötelező melléklet eredeti példányát adja le ide: Kovács Adél, ELTE OI Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya 1056 Budapest, Szerb utca 21–23. I. emelet 37-es szoba. Akadályoztatása esetén küldje be postán. (Figyeljen arra, hogy a dokumentumnak be kell érnie a megadott határidőig, tehát ha aznap adja fel a dokumentumot, az nem fog beérkezni időben.) 
 A határidő után, hiányosan vagy hibásan benyújtott pályázatokat nem tudunk elfogadni.

A támogatás felhasználása, elszámolás

A kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel. A támogatást tételesen kell igényelni, a támogatás felhasználása pedig a megítélt tételek szerint lehetséges, számlákkal igazolt tételes költségelszámolással. A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény fizeti ki a támogatott résztvevőknek

További információ

Kovács Adél, erasmus.staff@dep.elte.hu (tárgy mezőben: Erasmus+ kiegészítő támogatás fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg munkatársak számára)
Tempus Közalapítvány (1/237-1300, info@tpf.hu) 
A pályázati felhívás teljes szövege itt elérhető.


Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg munkatársak kiegészítő pályázata - 2022/23 (LEJÁRT)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Tempus Közalapítvány kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdet azon felsőoktatásban dolgozó fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg munkatársak számára, akik a 2022/2023-as tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek el. A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális ellátást igénylő kiutazók számára az Erasmus+ programban.

KIK NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT?

Azok az Erasmus+ oktatási vagy képzési célú mobilitásban részt vevő munkatársak nyújthatnak be pályázatot, akik

 • pl: látás-, hallás- vagy mozgássérültek, illetve egyéb fogyatékossággal élnek, cukorbetegek, tej- vagy lisztérzékenyek,
 • illetőleg tartós betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szorulnak és betegségük jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során.

Pályázati felhívás szövege

Pályázati dokumentumok

 • Pályázati űrlap (xlsx)
 • Kórtörténeti összefoglaló vagy háziorvosi/szakorvosi igazolás, ami alátámasztja és hitelesíti a kórtörténeti összefoglalót, igazolja a betegség, fogyatékosság meglétét.

A pályázati dokumentumokkal kapcsolatos további információkért olvassa el a részletes pályázati felhívást.

A kiegészítő támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány kuratóriuma határoz, egy általa felkért, független orvosszakértői bizottság javaslata alapján.

Felsőoktatási munkatársak mobilitásának esetén minden esetben az igényelt tételek tételes felsorolására van szükség a pályázat benyújtásakor, és a kiutazónak számlákkal szükséges igazolnia a teljes megítélt támogatás felhasználását a mobilitás lezárultakor.

A pályázat leadásának határideje az őszi félévben kiutazóknak: 2022. augusztus 12. (12:00)
A pályázat leadásának határideje a tavaszi félévben kiutazóknak: 2022. október 28. (12:00) vagy 2023. január 20. (12:00)

A pályázat benyújtása

A pályázati anyagot kizárólag elektronikusan kitöltve, magyar nyelven, a megadott pályázati űrlapon az alábbiak szerint lehet benyújtani:

 • A pályázati űrlap elektronikusan kitöltött (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli) változatát, valamint a kinyomtatott és aláírt űrlap szkennelt változatát, illetve a kötelező melléklet szkennelt verzióját  küldje át elektronikus formában az erasmus.staff@dep.elte.hu e-mail címre. Az e-mailben küldött igénybejelentő lapot kérjük az alábbi séma alapján átnevezni: vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2223 (Példa: Minta_Márta_19990909_ELTE_2223). A tárgyhoz a következőt írja: JELENTKEZÉS: ERASMUS+ FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ VAGY TARTÓSAN BETEG KIEG. TÁM.
 • A határidő után, hiányosan vagy hibásan benyújtott pályázatokat nem tudunk elfogadni.

Segítség a pályázat leadásához:

 • Az űrlapot mentse le, és engedélyezze a dokumentum szerkesztését.
 • Az űrlapot számítógéppel töltse ki. Amikor minden, számítógéppel kitölthető részt kitöltött, akkor nyomtassa ki a dokumentumot. 
 • Fontos: Az Űrlap alján alá kell írnia a dokumentumot KÉK TINTÁVAL! (a dátumot és a helyszínt is ki kell tölteni!)
 • A személyes adatok kitöltésekor: hallgatókra vonatkozó adatokat nem kell kitölteni
 • A személyes adatok kitöltése után: a pályázó státuszánál legördülő listából választható ki a megfelelő opció! 
 • A képzési szint szintén legördülő listából kiválasztandó.
 • Az ERASMUS+ mobilitás típusa kettő féle lehet: oktatási vagy képzési (kutatási) célú - itt is ki kell választani a megfelelőt. 
 • A betegség vagy fogyatékosság ismertetése: Részletesen fejtse ki, hogy milyen fogyatékossággal vagy tartós betegséggel rendelkezik és az milyen hatással van a mobilitására illetve ez milyen többletköltséggel jár. 
 • Kiegészítő támogatás tételes igénylése: Sorolja fel tételesen, hogy milyen költségtípusokra mekkora összegű támogatást igényel. (Tartsa szem előtt, hogy ezekről majd szintén így kell elszámolnia, tehát, ha péládul azt írja be, hogy gluténmentes élelmiszerek, akkor az elszámoláskor a "blokkon" szerepelnie kell, hogy gluténmentes volt az adott élelmiszer, gyümölcs például e tekintetben nem számolható majd el!) Tartsa tehát szem előtt, hogy a felhasználás igazolása is tételesen történik majd!
 • Figyeljen rá, hogy az összeget tartalmazó rubrikában CSAK SZÁMOK szerepeljenek, egyéb esetben a táblázat képletei nem működnek!
 • A kötelező mellékletként csatolandó orvosi igazolást korábbi szakorvosi zárójelentésre alapozva a háziorvos is kiállíthatja, de ez csak abban az esetben opció, ha a szakorvos nem elérhető a pályázat beadása előtt.
 • Minden szükségesnek vélt igazolást csatoljon az űrlap mellé!
 • Amennyiben kérdése van, kérem a leadási határidő előtt 1-2 héttel jelezze! Ne hagyja az utolsó pillanatra a pályázat leadását!

A támogatás felhasználása, elszámolás

A kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel. A támogatást tételesen kell igényelni, a támogatás felhasználása pedig a megítélt tételek szerint lehetséges, számlákkal igazolt tételes költségelszámolással. A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény egy összegben fizeti ki a támogatott résztvevőknek, a támogatás megítélése után. Az egyszeri összeget tehát az ösztöndíjával együtt kapja meg.

További információ

Kovács Adél, erasmus.staff@dep.elte.hu (tárgy mezőben: Erasmus+ kiegészítő támogatás fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg munkatársak számára)
Tempus Közalapítvány (1/237-1300, ka131@tpf.hu)