2009-es rektori utasítások

Cím Hatályos Hatályon kívül
Cím Hatályos Hatályon kívül
1/2009. (I. 27.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Munkahelyi Állatjóléti Bizottságáról 2009.02.01.
2/2009. (II. 3.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektori Hivataláról 2015.04.15.
3/2009. (II. 3.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorhelyettesei megnevezéséről, hatásköréről, munkamegosztási rendjéről és feladatairól 2010.08.01.
4/2009. (II. 16.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem kötelező zárva tartásáról és szabadságolási rendjéről, valamint a jelenlét és távollét nyilvántartásáról szóló 8/2008. (II. 29.) számú rektori utasítás egyes határidőkre vonatkozó rendelkezéseinek 2009. évben történő eltérő megállapításáról 2016.02.03.
5/2009. (II. 17.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem számviteli szakmai szabályainak ideiglenes megállapításáról szóló 7/2006. (VII. 11.) számú rektori utasítás módosításáról 2017.11.17.
6/2009. (III. 10.) számú rektori utasítás a színlelt szerződések elkerülése érdekében szükséges szabályokról az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2009.03.15.
7/2009. (III. 17.) számú rektori utasítás a közös doktori képzés és fokozatszerzési eljárás létrejötte érdekében kötendő együttműködési megállapodás mintájáról az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2022.09.01.
7/2009. (III. 17.) számú rektori utasítás melléklete: megállapodás minta 2009.03.20.
7/2009. (III. 17.) számú rektori utasítás melléklete: double-degree framework agreement 2009.03.20.
8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás a külföldre történő kiutazás és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről 2009.03.25.
8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás 1. sz. melléklet: Kiutazási engedély 2009.03.25.
8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás 2. sz. melléklet: Kiutazási határozat 2012.07.10.
8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás 3. sz. melléklet: Kiutazási megállapodás ösztöndíjas tanulmányút esetére 2009.03.25.
8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás 4. sz. melléklet: Külföldi kiküldetés idejére napidíj megállapítása 2012.07.10.
8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás 5. sz. melléklet: Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás 2009.03.25.
8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás 5/a. sz. melléklet: Külföldi kiküldetés személygépkocsi elszámolása 2009.03.25.
8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás 6. sz. melléklet: Külföldi munkavállalás engedélyezése 2009.03.25.
8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás 7. sz. melléklet: Adatlap külföldi vendég fogadásához 2012.07.10.
8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás 8. sz. melléklet: Megállapodás kirendeléssel foglalkoztatott közalkalamzott külföldi kiküldetése (kiutazása) esetére 2014.04.07.
8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás 9/a. sz. melléklet: Hallgatói munkaszerződés/doktorandusz-szerződés külföldi kiküldetéssel összefüggésben 2012.03.01.
8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás 9/b. sz. melléklet: Hallgatói munkaszerződés/doktorandusz szerződés módosítása külföldi kiküldetésre tekintettel 2012.03.01.
8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás 10. sz. melléklet: Közérdekű önkéntes szerződés székhelyen kívül végzett oktatási, kutatási, oktatást-kutatást segítő tevékenység ellátására 2014.04.15.
9/2009. (III. 30.) számú rektori utasítás a Magyar Állam tulajdonában és az Eötvös Loránd Tudományegyetem vagyonkezelésében lévő ingó vagyon feleslegesnek minősítése, hasznosítása és selejtezése szabályairól 2019.02.25.
10/2009. (III. 30.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Közbeszerzési Szabályzatáról 2010.11.22.
11/2009. (V. 11.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem kezelésében levő ingatlanok hasznosításának részletes szabályairól szóló 21/2008. (VII. 18.) számú rektori utasítás kiegészítéséről 2019.02.01.
12/2009. (V. 22.) számú rektori utasítás a külföldre történő kiutazás és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről szóló 8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás módosításáról 2019.02.01.
13/2009. (V. 22.) számú rektori utasítás a saját gépkocsi kiküldetés során történő igénybevételének engedélyezéséről 2018.11.06.
14/2009. (VI. 22.) számú rektori utasítás a külföldre történő kiutazás és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről szóló 8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás módosításáról 2019.02.01.
15/2009. (VII. 24.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem egységes irattári tervének kiadásáról 2014.01.01.
16/2009 (IX. 15.) számú rektori utasítás a Hallgatói Karrier- és Szolgáltató Központ ügyrendjéről 2016.02.03.
17/2009. (X. 2.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem arculati tervéről szóló 9/2006. (VII. 14.) számú rektori utasítás módosításáról 2009.10.05.
18/2009. (XI. 2.) számú rektori utasítás a szerződésekkel összefüggő titoktartási kérdések biztosításáról és egyéb egyes, a szerződésekkel összefüggő kérdésekről 2009.11.10.
19/2009. (XI. 10.) számú rektori utasítás a versenyeztetési eljárás szabályairól 2009.11.16.
19/2009. (XI. 10.) számú rektori utasítás melléklete: mintanyilatkozatok 2009.11.16.
19/2009. (XI. 10.) számú rektori utasítás függeléke: kivonat az Egyetem Vagyonkezelési Szabályzatából
20/2009. (XI. 25.) számú rektori utasítás a Magyar Állam tulajdonában és az Eötvös Loránd Tudományegyetem vagyonkezelésében lévő ingó vagyon feleslegesnek minősítése, hasznosítása és selejtezése szabályairól szóló 9/2009. (III. 30.) számú rektori utasítás módosításáról 2019.02.01.
21/2009. (XI. 30.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem belső és külső ellenőrzési jelentéseinek nyilvántartásáról és az éves beszámolási kötelezettségről szóló 12/2008. (V. 5.) számú rektori utasítás módosításáról 2016.01.01.
22/2009. (XII. 7.) számú rektori utasítás az egyetemi fogyatékos-ügyi koordinátorról 2010.01.01.

2009.01.27.