KÉRDŐÍV / Segédlet konferenciák, kutatások és egyéb adatkezeléssel járó tevékenységek tervezéséhez

Az adatkezelési tájékoztatót az adatkezelő készíti elő, és véglegesíti az Adatvédelmi Iroda (adatvedelem@elte.hu) tanácsadása, támogatása mellett, különösen, mivel az adott ügy adatkezelési folyamatait legjobban ő ismeri.

Adatkezelési tájékoztató sablont a https://adatvedelem.elte.hu/tajekoztatok-sablonok oldalon találnak.

Adatkezelési tájékoztató elkészítésének időigénye: tapasztalataink szerint a tájékoztató tervezet több körös egyeztetése szükséges, ami miatt jóval a rendezvény előtt szükség van arra, hogy a tervezetet megküldjék Irodánk részére.
Nem jogszerű bekérni olyan adatokat, amelyekre nem lesz szükség. Pl. a díjak kifizetéséhez szükséges adatokat bekérni előre minden regisztrálótól, azért, hogy aztán egy részüknek ki tudjuk majd fizetni a díjazást.

Gondolja át az adatkezelés célját, céljait! Pl. külön cél a rendezvény szervezése, a rendezvény közvetítése/arról felvétel készítése, hírlevélküldés stb. Minden adatkezelési célhoz eltérő adatok kezelése lehet szükséges, és minden célhoz külön jogalap kell, pl. hírlevélhez külön hozzájárulás.

Az adatkezelési tájékoztató elkészítéséhez szükséges kérdések (MINDEN MEZŐ KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ):


MEGJEGYZÉS:
Az adatkezelési tájékoztatónak az adatkezelés megkezdése előtt el kell készülnie. Pl. a rendezvényre meghívással egyidejűleg megismerhetővé kell tenni, vagy ha regisztrációhoz kötött az esemény, de a regisztráció előtt meghívót nem küldenek, akkor a regisztráció időpontjáig.


2. A rendezvény támogatásból (pl. EU-s, költségvetési) valósul meg?

MEGJEGYZÉS:
Támogatásból megvalósuló rendezvénynél a támogató egyes dokumentumokat (pl. jelenléti ív, fényképek) csatolását követeli meg a támogatással való elszámoláshoz – az ezeken szereplő személyes adatokat, az adatkezelés célját (támogatással való elszámolás), a támogató által előírt őrzési időtartamot fel kell tüntetni az adatkezelési tájékoztatóban.


3. Regisztrációs felület, online rendezvény platformja

a) A regisztráció, illetve ha (legalább részben) online környezetben tervezett eseményről van szó, akkor maga a rendezvény milyen platformon keresztül történne?

 

3.a.1) Regisztráció:

MEGJEGYZÉS:
Lehetőleg kerüljék el a Google szolgáltatásait. Pl. a regisztrációkhoz ELTE-s felület is rendelkezésre áll.

MEGJEGYZÉS:
A platformot üzemeltető céget/szervezetet adatfeldolgozónak tekintjük, amellyel valószínűleg adatfeldolgozói szerződést kell kötnie az adatkezelőnek. Adatfeldolgozónak számít pl. az MS Teams és a Zoom is.

3.b) A regisztrációs felület úgy lett-e kialakítva, hogy nyilatkoztatja-e az érintetteket az adatkezelési tájékoztató megismeréséről?

MEGJEGYZÉS:
A regisztrációs felületen fontos az érintetteket nyilatkoztatni arról, hogy megismerték (nem elfogadták) az adatkezelési tájékoztatót, pl. check box formájában, amelynek bejelölése nélkül nem engedi a rendszer továbblépni/regisztrálni a jelentkezőt.
Már a regisztrációs felület kialakításához szükség lehet az adatvédelmi tisztviselő (dpo; adatvedelem@elte.hu) tanácsaira – pl. az adatkezelési tájékoztató hova kerüljön fel; hogyan igazolható az, hogy az adatkezelési tájékoztatót az érintettek részére elérhetővé tették a szervezők.


4. Kiviszik-e a kezelt adatokat az EU-ból (pl. amerikai szoftver- vagy tárhelyszolgáltató cégek)?

MEGJEGYZÉS:
Amennyiben igen, az adatvédelmi tisztviselő bevonásával vizsgálni kell, igénybe lehet-e venni a szolgáltatást.


5. Érintetti kör 

5.a) Kezelnék-e kiskorúak adatait?

MEGJEGYZÉS:
1. az EU adatvédelmi rendelete (GDPR) kiemelt védelmet kíván nyújtani a gyermekeknek = 18 év alattiak
2. ha a rendezvény iskolaidőben történik, szülői engedély kellhet, ill. igazolás az iskolának.

5.b) Milyen formában? (írja le egyértelműen! Pl. nem mindegy, hogy résztvevőről vagy előadóról van szó)

5.c) 14 éven aluliakat/14. évüket betöltött, de 18 év alattiakat érint az adatkezelés?

5.d) Jelölje be az érintettek típusait (akár több lehetőséget is)!


6. Kezelnének-e a GDPR által kiemelten védett, azaz különleges adatokat *

MEGJEGYZÉS:
Pl. allergia, fogyatékosság, koronavírus elleni védettség ténye.
* GDPR 9. cikk (1) bekezdése határozza meg a különleges adatok fajtáit: „(1) A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok...”


7. Valamennyi adat az érintettől származik?

MEGJEGYZÉS:
Amennyiben az adatkezelés kiterjed olyan adatokra is, amelyet nem az érintett szolgáltatott, az adatok forrásáról is tájékoztatni kell az érintettet.


8. A rendezvényen való részvétel formája

8.a) Az online eseményen a kamerát bekapcsolhatják a résztvevők?

8.b) Az online eseményen a mikrofont bekapcsolhatják a résztvevők?


9. Közvetítik élőben az eseményt (akár személyes, akár online)?


10. Készül fénykép, felvétel?

MEGJEGYZÉS:
A kezelendő adatok miatt fontos átgondolni, hogy az eseményt online/személyes részvétellel és online (hibrid) módon rendezik-e, élőben közvetítik-e, rögzítik-e/készülnek-e fénykép-, illetve videófelvételek. Ugyanis személyes adat többek közt a képmás, a hang, a felvételen látható környezet, online alkalmazások esetében a profil neve, ahhoz tartozó fénykép is. Ezért azokat a kezelt adatok körében szerepeltetni kell.


11. Az, aki a felvételeket készíti, ELTE-s alkalmazott?

MEGJEGYZÉS:
Ha nem ELTE alkalmazott, akkor őt adatfeldolgozóként kell feltüntetni az adatkezelési tájékoztatóban.


12. Hogyan és hol akarják felhasználni a felvételeket?

MEGJEGYZÉS:
Pl. mely kiadványban, mely weboldalakon (ezt is fel kell tüntetni az adatkezelési tájékoztatóban).


13. A felvételen

14. Lesz absztraktfüzet/programfüzet?

15. Röviden foglalja össze, hogy miről szól a rendezvény/képzés


Kérjük, adja meg e-mailt címét, amelyre a visszaigazolást küldjük!