Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium

Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium

Bemutatkozás

Az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium – becenevén ARTSZ – 2004 óta fogja össze a társadalomtudományok iránt érdeklődő, a társadalmi kérdések iránt érzékeny hallgatókat. Célja egy olyan inspiratív, tudományos párbeszédre és eszmecserére alkalmas állandó fórum megteremtése, melynek segítségével a tagok felkészült, művelt, tájékozott, idegen nyelveket beszélő, széles látókörű társadalomtudományi szakemberekké válhatnak.
Az ARTSZ legfőbb alapelveit képezi az autonómia, a demokratizmus, a gyakorlatiasság és az interdiszciplinaritás. Mit is jelent mindez? Azt, hogy az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium független, autonóm intézmény, melyet a Szakkollégium tagjai irányítanak az önkormányzatiság és a demokratizmus elvei alapján. A Szakkollégiumunk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a különböző társadalomtudományi diszciplínák rendszeres együttműködése megvalósuljon, s hogy a tagok olyan készségeket szerezhessenek, melyek segítségével a tudásukat hatékonyan kamatoztathatják a gyakorlatban. Ebből fakad, hogy tagjaink folyamatosan részt vesznek kutatásokban, és eredményeiket évente be is mutatják a szakmai konferenciánk keretében.

Rövid történetünk

Amikor az ELTE Társadalomtudományi Kar létrejött, néhányan úgy érezték, hogy többet várnak az egyetemtől, mint amit az nyújtani tudott. Lelkes hallgatók egy csoportja valami személyesebbet, intenzívebbet és gyakorlatiasabbat szeretett volna. Így fogant meg a szakkollégium ötlete, és kezdtek hozzá a szervezet felépítéséhez 2003 tavaszán. Az ELTE Egyetemi Tanácsa 2004-ben hagyta jóvá a szakkollégium szervezeti kereteit. Ez tehát egy fiatal, alulról szerveződő és teljességgel tagjainak munkájára épülő szakkollégium. Hallgatók építették fel és működtetik ma is.

Szakmai munka

Szakkollégiumunk szakmaiságának legfőbb pillére az egyetemi tantervtől független kurzusok szervezése. A szakkolis órákon általában öt-tíz szakkolis vesz részt, így kurzusainkat oldott, interaktív légkör jellemzi. Megkülönböztetünk alapozó illetve műhelykurzusokat. Az alapozók témái kötöttebbek, mert azt a célt szolgálják, hogy a sokféle szakról érkező tagjaink kialakítsanak egy közös szakmai nyelvet. Mivel szakkollégiumunkban fontosnak tartjuk a kutatásokban való részvételt, nagy hangsúlyt fektetünk a kutatásmódszertani, a készségfejlesztő, valamint a megismerés tudományos módjait vizsgáló elméleti alapozókra. A műhelykurzusok – témájukat tekintve – ötetlenek; ezeket a tagok saját érdeklődésük szerint szervezik. Kutatóműhelyeink a szakkollégiumon belüli alulról szerveződő kutatásokat, illetve a külső kutatásokban való részvétel előkészítését szolgálják.

Korábbi és jelenleg is futó kutatások a szakkollégiumban

Kutatás címe

Vezetője

Év

Balatoni vállalkozók a rendszerváltás folyamatában

Deme János és Zombory Máté

2012–13

Szociometria

Gerő Márton

2012

Oresztész-projekt

Csepeli György és Bíró Judit

2010–12

TáTK kutatás

Wessely Anna

2012–13

Kritikai pedagógia

Mészáros György és Darvas Ágnes

2012–13

Csillagos házak kutatás

Barna Ildikó

2012–15

Falukutatás

Horzsa Gergely

2012–

Sportszociológia

Dóczy Tamás

2014–

Mozgalomkutatás

Gerő Márton és Susánszky Pál

2015

Jogászképzés és demokrácia, partnerszervezet a Bibó István Szakkollégium és az ELTE ÁJK Jogszociológia TDK

Fleck Zoltán és Kiss Valéria

2015–

A Hős utcai szegregátum kutatása

Szeitl Blanka, Kiefer Péter, Schuller Csaba, Vigvári András

2015–

JELENLÉTÜNK AZ EGYETEMEN

Szakkollégiumunk életének egyik fontos eleme a folyamatos kapcsolattartás hallgatótársainkkal: a szakkollégiumban zajló munka és eredményeink bemutatása, továbbá közösségi események, beszélgetések szervezése, társadalomtudományi és különböző közéleti témákban.

SZAKKOLLÉGIUM ÉJSZAKÁJA

Az Angelusz Szakkollégium életében a legnagyobb rendezvény a minden novemberben megrendezésre kerülő Szakkollégium Éjszakája (SZÉ), amelynek során a tanárok és hallgatók egy éjszakára birtokba vehetik az ELTE Lágymányosi Campusának alagsorát és élvezhetik a Szakkollégium által szervezett szakmai és kulturális programokat.  A rendezvény során aktuális társadalmi, társadalompolitikai kérdéseket járunk körbe, minden évben egy meghatározott téma köré építve beszélgetéseinket. A meghívottak nem csupán a társadalomtudományi szakmák jeles képviselői közül kerülnek ki, de neves közéleti személyiségek, egyházak, civil szervezetek is elfogadják meghívásunkat.

SPÁJZ

A szakkollégium kéthetente jelentkező beszélgetős-filmnézős estet is indított a tavalyi évben.  A programsorozat egyik célja, hogy bemutassa a szakkollégiumban folyókutatásokat és e kérdéseket közelebb hozza az egyetemi hallgatósághoz, valamint az oktatókhoz. A programsorozat további célja, hogy a filmek és beszélgetések keretein belül a társadalmi cselekvések és dilemmák iránt érdeklődő hallgatók együtt vitathassák meg kérdéseiket és osszák meg egymással véleményeiket a különböző szempontokon keresztül.

TAPASZTALATSZERZŐ MŰHELY

A szakkollégium 2012 tavaszán elindította Tapasztalatszerző műhely című programját, amelynek célja az volt, hogy elsősorban a társadalomtudományi képzésben résztvevő hallgatókat olyan empirikus tapasztalatokban részesítse, amelyeket az egyetemi keretei között nincs lehetőségük megszerezni. A műhely során a hallgatótársainkkal olyan helyszínekre, intézményekbe látogattunk el, amelyekről az egyetemi éveink során bár tanulhatunk, sohasem láthatunk bele gyakorlati működésükbe. A félév során három marginalizált társadalmi csoportra fókuszáltunk, felkerestük a Vakok Állami Intézetét, három különböző hajléktalanokkal foglalkozó intézményt, illetve három különböző börtönt. Nagy hangsúlyt fektettünk a látogatások előtti és utáni közös beszélgetésekre, szakmai előadásokra, illetve a meglátogatott intézményekben élők személyes megismerésére.

Elérhetőségeink:

a Szakkollégium címe és levelezési címe: 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.
a Szakkollégium irodájának címe: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a, -1.49 terem
a Szakkollégium e-mail címe: szakkollegium@angelusz.elte.hu

Szervezeti és Működési Szabályzat
Honlap