Danubius Young Scientist Award

2019.04.01.
Danubius Young Scientist Award
Az Institute for the Danube Region and Central Europe (IDM) és az osztrák Federal Ministry of Education, Science and Research (BMBWF) által 2011-ben létrehozott "Danubius Young Scientist Award" díjat idén is meghirdeti a Duna-menti Rektori Konferencia (DRC) mind a 14 tagországában az ott dolgozó egy-egy fiatal kutató számára.

A díj a dunai térséghez kapcsolódó értékes és kiemelkedő tudományos teljesítményeket ismeri el, felhívva a figyelmet a helyi kutatói közösségre, a régió sokszínű kérdéseire tudományos válaszokat ösztönözve. Az ELTE összesen három fiatal kutatót jelölhet a  díjra, melynek összege 1.200 euró díjazottanként. A díjat a dunai régió minden országából egy-egy kutató nyeri el.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI ÉS SZEMPONTJAI

  • Kutatói kiválóság és a tudományos munka innovatív megközelítése
  • A tudományos tevékenység tematikus kapcsolódása a dunai régió ügyeihez/problémáihoz
  • A tudományos munka országhatárokon túlmutató relevanciája
  • A jelöltben rejlő potenciál és továbblépési lehetőségek (például projektekben való részvétel, bekapcsolódás esélye nemzetközi hálózatokba, publikációs lista, oktatói munkásság stb.)
  • Korhatár nincs, de követelmény, hogy a mester-/doktori fokozat ne legyen öt évnél (2014. január 1-jénél) régebben szerzett. Csak alapfokozattal rendelkező jelöltek pályázatát nem veszik figyelembe.
  • A fiatal kutatók bármely tudományterületről jelentkezhetnek

JELENTKEZÉS MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE

A jelentkezés kizárólag elektronikus formában nyújtható be Öhler Katalin részére a katalin.ohler@rk.elte.hu e-mail címen az alábbi dokumentumok elküldésével. A dokumentumokat angol nyelven szükséges benyújtani:

  • a tudományos tevékenység összegzése (pl. szakdolgozat, doktori disszertáció, tudományos publikáció stb.) és összefoglaló arról, hogy a tevékenység miért releváns a dunai térség szempontjából, illetve mi az országhatárokon túlmutató jelentősége? (max. 2 oldal)
  • Tudományos önéletrajz, publikációs listával (max. 3 oldal)
  • A díj szempontjából releváns legmagasabb akadémiai végzettség dokumentumának másolata 

A kért dokumentumokat kérjük egy fájlban, lehetőleg pdf formátumban küldjék. A kiválasztott három kutató pályázati anyagát az ELTE továbbítja az IDM felé. Azt, hogy egyes országokból ki kapja a díjat egy szakmai zsűri választja ki legkésőbb a 2019. novemberi díjátadóig.

Pályázati határidő: 2019. április 16. 24:00

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Öhler Katalin
Nemzetközi Stratégiai Iroda

E: katalin.ohler@rk.elte.hu
T: +36 1 411 6500/1385 m.

Az angol nyelvű pályázati felhívás ide kattintva elérhető.