Eötvös József Collegium

Eötvös József Collegium

Eötvös József Collegium – Történelmi Emlékhely
Szabadon szolgál a szellem

Bemutatkozás

Az Eötvös József Collegium az ELTE legrégebbi szakkollégiuma, amelynek hivatása, hogy a legtehetségesebb magyar egyetemi polgárokat támogassa, tudományos előmenetelüket segítse. Célja, hogy olyan kiválóan fölkészült szakembereket képezzen, akik tudományterületükön az átlagot meghaladó tudással rendelkeznek, önálló kutatómunkára képesek, és akiknek a tudomány művelése nem csupán szakma, hanem tanári hivatás is.

A Collegium saját felvételi eljárás keretében öt egyetemi karról vesz fel tagokat minden augusztusban. A felvételin az ELTE öt karának első- és másodéves alapképzéses, valamint elsőéves mesterszakos hallgatói vehetnek részt.

A collegisták kétharmad részben a Bölcsészettudományi Kar, egyharmad részben pedig a Természettudományi Kar, az Informatikai Kar, a Társadalomtudományi Kar, illetve a Gazdaságtudományi Kar hallgatói közül kerülnek ki. Ez a sokszínűség, a különféle tudományterületek mindennapos érintkezése a Collegium kimagasló eredményeinek a záloga.

A Collegium az Eötvös Loránd Tudományegyetem szakkollégiumaként belső autonómiát élvez, szabadon határozza meg tantervét és egyéb oktatási programjait, amelyek az egyetemi képzést egészítik ki. A színvonalas oktatói-kutatói munka hátterét a magyar szellemi elit Collegiumhoz kötődő képviselői biztosítják részint aktív tanárként, részint az Eötvös Collegium Baráti Körének tagjaként, valamint a collegisták mentoraként.

A Collegium oktatási célkitűzései között – a hagyományoknak megfelelően – egyszerre van jelen a széles körű, európai horizontú tudományos tájékozódás és a nemzeti hagyományok ápolásának igénye.

Elérhetőség

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Telefon: (36)-(1)-460-4481, (36)-(1)-411-65-00/4481
E-mail: titkarsag@eotvos.elte.hu 
Web: http://honlap.eotvos.elte.hu/