Kommunikációs, Marketing és Rekrutációs Igazgatóság

Kommunikációs, Marketing és Rekrutációs Igazgatóság
Az ELTE Kommunikációs, Marketing és Rekrutációs Igazgatóság feladata az országos és nemzetközi intézményi és tudomány-kommunikáció megszervezése és koordinációja, az Egyetem oktatási, tudományos, valamint kulturális és sporttevékenységének bemutatása, eredményeinek, értékeinek közvetítése – mind intézményen belül, mind a szélesebb társadalmi nyilvánosság felé.

A Kommunikációs, Marketing és Rekrutációs Igazgatóság felelős az elte.hu oldalhoz kapcsolódó folyamatos tartalomszolgáltatásért, az Egyetem print és online hírtermékeinek szerkesztéséért, valamint közösségimédia-felületeinek kezeléséért. Az Igazgatóság feladata az ELTE imázsát támogató kreatív koncepció és stratégia kidolgozása, kampányok tervezése és lebonyolítása. Az egyetemi PR- és marketingtevékenység összehangolása során a Kommunikációs, Marketing és Rekrutációs Igazgatóság biztosítja az általános sajtókapcsolatokat, sajtóeseményeket szervez, információs kiadványokat, sajtó- és reklámanyagokat készít, piackutatást és elemzést végez, valamint gondoskodik az egységes arculatról. Az Igazgatóság tevékenységi körébe tartozik az egyetemi rekrutációs koncepció és stratégia kialakítása, a rekrutációs aktivitások megtervezése és a nemzetközi toborzás támogatása. Segíti a rektor, a kancellár és az egyetemvezetés belső és külső kommunikációját, előkészíti a vezetés döntéseit.

Elérhetőség

Cím: 1056 Budapest, Szerb u. 21–23. fszt. 1., 4., 5.
E-mail: kommunikacio@elte.hu 

Vezetés

Joó Gábor, igazgató

Telefon: +36-1-411-6500 / 2121
E-mail: joo.gabor@kancellaria.elte.hu  

Magyar-Tumpek Anita, marketing és rekrutációs osztályvezető

Telefon: +36-1-411-6500 / 4234
E-mail: tumpek.anita@kancellaria.elte.hu

Reiber Gabriella, belső kommunikációs vezető

Telefon: +36 1-411-6500 / 4232
E-mail: reiber.gabriella@kancellaria.elte.hu

Dr. Teslár Ákos, kommunikációs osztályvezető

Telefon: +36-1-411-6500 / 2106 
E-mail: akos.teslar@rk.elte.hu

Szervezeti felépítés

Kommunikációs Osztály
Marketing és Rekrutációs Osztály
Kreatív Stúdió

Kommunikációs Osztály

Bódai Zsuzsanna, kommunikációs munkatárs

Telefon: +36-1-411-6500 / 2857 
E-mail: zsuzsanna.bodai@rk.elte.hu 

Horváth Judit, kommunikációs munkatárs (sajtó, Tanári Klub)

Telefon: +36-1-411-6500 / 3153 
E-mail: judit.horvath@rk.elte.hu 

Dr. Koncz Virág, kommunikációs munkatárs (honlap, hírlevél)

Telefon: +36-1-411-6500 / 2207
E-mail: virag.koncz@rk.elte.hu

Nagy Róbert, honlapszerkesztő

E-mail: robert.nagy@rk.elte.hu

Rusznák Gábor, kommunikációs munkatárs (honlap, hírlevél, fotó)

Telefon: +36-1-411-6500 / 2862
E-mail: rusznak.gabor@kancellaria.elte.hu

Varró Annamária, kommunikációs munkatárs

Telefon: +36-1-411-6500 / 3045 
E-mail: annamaria.varro@rk.elte.hu 

Marketing és Rekrutációs Osztály

Balázs Dóra, marketingkommunikációs munkatárs

Telefon: +36-1-411-6500 / 4231
E-mail: balazs.dora@kancellaria.elte.hu

Báli Bernadett, marketingkommunikációs munkatárs

Telefon: +36 1 411 6500/ 4405
E-mail: bali.bernadett@kancellaria.elte.hu

Kreatív Stúdió

Balás Emese, filmes munkatárs

Telefon: +36-1-411-6500 / 2857
E-mail: emese.balas@rk.elte.hu

Tóth Teodóra,  grafikus

E-mail: teodora.toth@rk.elte.hu