Könyvtárak

ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár

ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár EN

ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtári hálózata, a 2018-ban Minősített Könyvtár címet és 2020-ban EFQM „Elkötelezettség a Kiválóságért” tanúsítványt elnyert Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) mintegy 4,3 millió dokumentummal rendelkezik. Az egyes könyvtárak számos területen együttműködnek, de nyitvatartási idejük, szolgáltatásaik különbözhetnek, melyről az egyes könyvtárak honlapján talál információkat.

ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár

Könyvtár

A 2018-ban Magyar Örökség Díjjal kitüntetett ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktató, nevelő és kutató munkáját segítő tudományos intézmény, nyilvános szakkönyvtár, s egyben az Egyetem keretei között működő valamennyi könyvtár hálózati központja és könyvtári informatikai rendszerének irányítója. Az EKSZ tagkönyvtárak számára koordinálja a közös katalógus- és adatbázis-építést, az online szolgáltatásfejlesztést, illetve szaktanácsadással, belső képzésekkel segíti az együttműködést.

Az Egyetemi Könyvtár jogelődjét, a nagyszombati jezsuita kollégium könyvtárát 1561-ben Oláh Miklós esztergomi érsek alapította. Egyetemi gyűjteménnyé 1635-ben, a Pázmány Péter esztergomi érsek nevéhez köthető nagyszombati egyetem alapítási évében vált. A könyvtár történetéről további információkat itt talál.

A gyűjtemény

Mára csaknem 2 millió dokumentumával az Egyetemi Könyvtár a főváros harmadik legnagyobb könyvtára. Gyűjtőköre 1949-ig az egyetemen oktatott valamennyi tudományághoz kapcsolódó műveket tartalmazta, ez a későbbiekben

 • filozófiai,
 • közép- és újkori egyetemes történelmi,
 • vallástörténeti, vallástudományi művekre korlátozódott, melyeknek gyűjtésében ma is országos feladatkört lát el.

A könyvtár gyűjti és őrzi továbbá

 • az ELTE-n védett disszertációkat,
 • az ELTE történetére vonatkozó dokumentumokat,
 • a magyar és világirodalom kiemelkedő alkotásait,
 • a kutatómunkához szükséges kézikönyveket, szótárakat, tudományos műveket, a magyar mellett számos idegen nyelven is.

Európai viszonylatban is jelentős a könyvtárban őrzött, a nemzeti kulturális örökség részét képező muzeális állomány, melynek legértékesebb gyűjteményei:

 • 185 kódex, köztük 14 corvina,
 • mintegy 1200 ősnyomtatvány,
 • 11 000 XVI. századi antikva,
 • 15 000 barokk és 75 000 XVIII. századi mű.

A muzeális anyagban számos régi magyar nyelvemlék, középkori oklevelek, céhlevelek, autográf kéziratok, metszetek és térképek is fellelhetők.

Bővebben gyűjteményünkről itt olvashat, gyűjtőkörünkről további részletet itt talál. Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár az ELTE Gazdaságtudományi Karának könyvtári feladatait is ellátja, fokozott figyelmet fordítva a kar speciális szakirodalmi igényeire.

A katalógusok

Szolgáltatások

Elérhetőség

Főigazgató: Dr. Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária
Cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6.
Telefon: +36 1 411 6500/3415
E-mail: foigazgato@lib.elte.hu
Titkárság: titkarsag@lib.elte.hu; +36 1 411-6500/3415

Honlap: konyvtar.elte.hu
Közösségi média:
facebook.com/ELTEkonyvtar
instagram.com/eltekonyvtar
twitter.com/ELTEEK
TikTok
Nyitvatartás: hétfő–péntek 9–20 óráig, szombatonként 10–18 óráig 

Kölcsönzés: kolcsonzo@lib.elte.hu; +36 1 411-6500/3411, 3417
Könyvtárközi kölcsönzés: kk@lib.elte.hu; +36 1 411-6500/3411, 3417
Tájékoztató szolgálat: info@lib.elte.hu; +36 1 411-6500/3411, 3417

Levéltár

Fondjegyzék – univa.mflsz.hu 
A levéltár részletes és folyamatosan frissülő fond- és állagjegyzéke a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség UnivA elnevezésű közös adatbázisában érhető el.

A gyűjtemény

A Levéltár hármas feladatkört tölt be:

 • Gyűjti és megőrzi az ELTE történeti értékű iratanyagát és tárgyi emlékeit, valamint az egyetemen működő professzorok hagyatékát. A Levéltárban jelenleg mintegy kétezer folyóméter iratanyagot őriznek, köztük harminc professzori hagyatékot.
 • Az általa őrzött iratanyagot a történeti kutatás rendelkezésére bocsátja, és az iratanyagból igazolásokat ad ki magánszemélyek és hivatalos szervek részére (tanulmányi jogviszony igazolás).
 • Tudományos kutatómunkát végez az egyetem, a felsőoktatás, a tudomány történetére vonatkozóan, eredményeit tanulmányokban, monográfiákban, forráskiadványokban, valamint adatbázisokban teszi közzé. A Levéltár kiadásában eddig négy sorozatban mintegy hatvan kötet látott napvilágot.

Az 1958 óta működő Levéltár gyűjteményében sok értékes irat található, mint például Pázmány Péter 1635-ben kiadott alapítólevele, vagy Mária Terézia 1780-ban kibocsátott új alapítólevele, amely hosszú időre meghatározta az egyetem szervezeti és működési kereteit; vagy az egyetemi történészképzésben használt, több mint száz darab Mohács előtti oklevél és kódextöredék. A Levéltár gyűjti ezenkívül az egyetem történetéhez kapcsolódó tárgyi és képi emlékeket is.

Levéltári kutatás

A levéltári iratanyag kutatására kutatóteremben van lehetőség. Kutatást, az erre vonatkozó kérelemben feltüntetett témakörben, bármely természetes személy végezhet, aki kötelezi magát a kutatási szabályzat betartására, illetve olyan anyagot kíván tanulmányozni, amely nem esik valamely korlátozás alá. A kutatás módjáról a kutatótermekben elhelyezett Kutatótermi Szabályzat, illetve a kutatószolgálatot ellátó munkatársak adnak részletes felvilágosítást. További információ itt érhető el.

Szolgáltatások

Adatbázisok

Elérhetőség

Főigazgató: Dr. Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária

Levéltárvezető: Dr. Tóth Krisztina 
Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. 
Telefon: +36 1 483 8061; +36 1 411 6500/3333, 3334
E-mail: info@leveltar.elte.hu
Honlap: leveltar.elte.hu

Nyitvatartás: kedd–szerda–csütörtök 9:00–16:00

Savaria Könyvtár és Levéltár

Az 1959-ben alapított és 2017-től az ELTE könyvtári hálózatába tartozó könyvtár 2007-ben elnyerte az Év könyvtára, 2014-ben pedig a Minősített Könyvtár címet. A Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központhoz kapcsolódva a régió pedagógustársadalmának, nyilvános könyvtári funkciójából adódóan a város, a megye érdeklődő polgárainak is rendelkezésére áll az élethosszig tartó tanulás folyamatában.

A gyűjtemény

Katalógus - sekkonyvtar.elte.hu

Az állomány kiemelt részét képezik a regionális szerepkörű gyűjtemények, mint

 • az Osztrák Könyvtár, melynek állománya a német nyelvi képzés egyik legfontosabb pillére;
 • a British Council által alapított Angoltanári Regionális Központ és Könyvtár.

Jelentősek a tudományos kutatást szolgáló különgyűjtemények, mint

 • a Devecseri Gábor Könyvtár, melyben az író, műfordító hagyatéka kutatható;
 • illetve a Hadrovics László Könyvtár, melyben a nyelvész akadémikus szláv-filológiai szakkönyvtára áll a kutatók rendelkezésére.

Oktatás- és Tanulástámogatás

Elérhetőség

Főigazgató: Dr. Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária

Könyvtárvezető: Csuk Csaba
Cím: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
Telefon: +36 94 504-393
Email: kolcsonzo@sek.elte.hu 
Honlap: sekkonyvtar.elte.hu
Közösségi média:
facebook.com/eltesekkonyvtar/
instagram.com/eltesekkonyvtar/
Nyitvatartás: hétfő 10:00–16:00, kedd–csütörtök 8:00–16:00, péntek: 8:00–13:00

Az EKSZ egyéb tagkönyvtárairól a kari honlapokon tájékozódhat.