Tehetséggondozási Alap

Az ELTE, hagyományaiból is következően és a XXI. századi közép-kelet európai felsőoktatás egyik meghatározó intézményeként kiemelten érzi felelősségét a magyar tehetségek gondozásában. E felelősség jegyében fogalmazza meg az egyetem intézményfejlesztési terve az oktatás körében az egyik fő célkitűzésként, hogy „növekedjen a tehetséggondozás hatékonysága, érje el a hallgatóság minden szegmensét, e munkát korszerű infrastruktúra és menedzsment segítse”.

A tehetséggondozás alapvetően a karokon, a szakkollégiumokban és más szervezeti egységekben, különböző képzési területeken/tudományterületeken folyik. A tehetségek korai és szisztematikus kiválasztása a tehetséggondozás egymásra épülő folyamata miatt szükséges (középiskola – BA/BSc – MA/MSc – PhD), ahol a tehetséggondozás formái a képzési szintek szerint is változnak. 

Az alap- és mesterképzésben a tehetséggondozás kialakult, tradicionális közösségi alapintézményeinek – TDK, szakkollégiumok – van meghatározó szerepe, ezek mellett az egyetem külön figyelmet fordít a majdani „tehetséggondozók” képzésére, azaz a tanárképzésben a tehetséggondozás ismereteinek oktatására.

  

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tehetséggondozási Alapja különböző pályázatokkal segíti az Egyetem hallgatóinak hazai és nemzetközi tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvételét, valamint kutatásait. A Tehetséggondozó Alapról itt olvashatsz bővebben.