Diplomás Pályakövetési Rendszer

Diplomás Pályakövetési Rendszer

Az ELTE a TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR-2009-0002 számú pályázati projekt (Diplomás pályakövetési program, komplex hallgatói szolgáltatásfejlesztés az ELTE-n) keretében 2009 decembere és 2011 novembere között dolgozta ki és kezdte működtetni Diplomás Pályakövetési Rendszerét (DPR). A DPR működtetését a Rektori Kabinet Minőségügyi Iroda koordinálja.

Az ELTE DPR a pályázati kiírásban megadott intézményi követelményekhez igazodva az alábbi felméréseket foglalja magában:

 1. Hallgatói motivációs vizsgálat: on-line standard kérdőíves adatfelvétel minden év tavaszi szemeszterében, első alkalommal 2010 tavaszán.

  1. Az adatfelvétel a felmérés időpontjában az ELTE-re beiratkozott, az adott félévre valamely a Felsőoktatási törvény 11. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott képzési ciklusra (alapképzés, mesterképzés, ezek osztott és osztatlan formái, doktori képzés), vagy régi típusú egyetemi vagy főiskolai képzésre regisztrált hallgatók, az adott félévre regisztrált hallgatók körében történik.

  2. A vizsgálat célja: hallgatók munkaerő-piaci, továbbtanulási motivációinak, képzéssel szembeni elvárásainak, munkaerő-piaci várakozásainak, képzési és elhelyezkedési stratégiájának feltérképezése.

 2. Végzett hallgatók pályakövetése: on-line standard kérdőíves adatfelvétel minden év tavaszi szemeszterében, első alkalommal 2010 tavaszán (2007-ben és 2009-ben végzettek).

  1. A felmérésben résztvevők köre: az adatfelvételt megelőző első, harmadik és ötödik naptári évben a Felsőoktatási törvény 11. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott képzési ciklusain (alapképzés, mesterképzés, ezek osztott és osztatlan formái, doktori képzés) és régi típusú egyetemi vagy főiskolai képzésben diplomát szerzettek.

  2. A vizsgálatba elsőként bevont végzettek diplomaszerzésének időpontja: 2007.

 3. Végzett hallgatók pályakövetése telefonos standard kérdőíves vizsgálattal: háromévente végzett felmérés, amit mindig az elmúlt 3 naptári év végzettjeinek reprezentatív 1500 fős mintáján végzünk. Adatfelvétel időpontja: háromévente ősszel; első alkalommal 2010 őszén.

  1. A felmérésben résztvevők köre: az elmúlt három naptári évben a Felsőoktatási törvény 11. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott képzési ciklusain (alapképzés, mesterképzés, ezek osztott és osztatlan formái, doktori képzés) és régi típusú egyetemi vagy főiskolai képzésben diplomát szerzettek mintája.

  2. A felmérést minden alkalommal kiegészíti egy eltérő fókuszú kérdésblokk, 2010-ben ez a karriertervezés, illetve a munkavállalást elősegítő tényezők felmérése lesz.

Kidolgozás 

A rendszer kidolgozása két egymással összekapcsolódó irányból történik:

 1. Módszertan kidolgozása: A hallgatói motivációs vizsgálat, illetve végzett hallgatók munkaerő-piaci helyzetére, továbbá az intézménnyel kapcsolatos utólagos véleményére vonatkozó adatok gyűjtésére, elemzésére alkalmas intézményi módszertan kidolgozása, figyelembe véve a TÁMOP 4.1.3 keretében központilag kidolgozott országos módszertani ajánlásokat. A módszertani kidolgozását a TÁTK és a PPK által delegált módszertani csoport végzi.

 2. Informatikai fejlesztések: Az adatfelvételhez, tároláshoz, értékeléshez szükséges informatikai fejlesztések elvégzése. Olyan informatikai háttér biztosítása, ami lehetővé teszi többek között:

  1. online kérdőívek szerkesztését

  2. ETR-ben tárolt különféle hallgatói adatok alapján megadott szempontok szerinti minta elkészítését

  3. a felmérésekben bevont hallgatói/végzett hallgatói körrel való kommunikációt

  4. az on-line adatfelvételt

  5. a telefonos felmérés informatikai támogatását

  6. az ETR adataival való kapcsolódást

  7. az adatok integrációját a TÁMOP 4.1.3. kiemelt program során kidolgozott központi rendszerekhez, illetve a későbbiekben való kapcsolódást az intézményi vezetői információs rendszerhez

  8. az eredmények visszajelzését