Erasmus+ partnerintézmények

Erasmus+ partnerintézmények

Erasmus+ partnerintézmények EN

Erasmus+ Intézményközi megállapodások (Erasmus+ Inter-institutional Agreement)

Erasmus+ Intézményközi megállapodást két vagy több felsőoktatási intézmény köthet egymással annak érdekében, hogy megnyissák az utat az intézmények közötti hallgatói és munkatársi csere előtt.

Az Erasmus+ program 2014-es indulásának köszönhetően Egyetemünk a minőségi kapcsolati hálózatrendszer kialakításának érdekében újrakötötte korábbi Erasmus bilaterális megállapodásait. Az Egyetem Erasmus+ partnereinek köre azóta is folyamatosan, dinamikusan bővül. Az intézményközi megállapodások központi jóváhagyással, az egyes szakmai kapcsolatokra alapozva a tanszékek, intézetek, karok javaslatai alapján köttetnek, amelyekért a nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes felel.

Az ELTE-nek 480 európai felsőoktatási intézménnyel van érvényes Erasmus+ megállapodása, amelyek bizonyos esetekben több kart is érintenek.

A megállapodás rögzíti, hogy a dokumentumot aláíró intézmények együttműködnek egymással annak érdekében, hogy hallgatóik és/vagy szakembereik csereprogramokban vehessenek részt az Erasmus+ program keretében.

Az intézmények kötelezettséget vállalnak arra, hogy a mobilitási programok megszervezése és lebonyolítása során maradéktalanul tiszteletben tartják az Erasmus Felsőoktatási Chartában (2014-2020, 2021-2027) meghatározott minőségügyi követelményeket, és megállapodnak több olyan intézkedés meghozataláról, melyek mennyiségi és minőségi garanciát jelentenek arra, hogy a kérdéses mobilitási programok magas színvonalat képviselnek, és széles körben hatnak majd.

Forrás

ELTE alapadatok az Intézményközi Megállapodások tekintetében:

  • Erasmus kód: HU BUDAPES01
  • Név: Eötvös Loránd University
  • Intézményi Erasmus+ Koordinátor: Németh Katalin Anna, Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztály, H-1056 Budapest, Szerb utca 21-23. E-mail: erasmus@elte.hu

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Erasmus+ aktuális partneregyetemei itt tölthetőek le, kar és tanszék szerint rendezve. Figyelem! A partneregyetemek listája frissítés alatt van, a pályázható egyetemek folyamatosan frissített listáját a pályázati felhívásnál találja.

Erasmus+ Felsőoktatási Charta

Az Erasmus Felsőoktatási Charta (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) biztosítja az általános minőségbiztosítási keretrendszert azokhoz az európai és nemzetközi együttműködési tevékenységekhez, melyek a felsőoktatási intézmények részvételével valósulnak meg az Erasmus+ program keretében. Ahhoz, hogy a programországokban működő felsőoktatási intézmények részt vehessenek az Erasmus+ program keretében az egyéni tanulmányi mobilitást és/vagy az innovációt és a bevált módszerek átvételét előmozdítani hivatott projektekben, Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük.

Az ELTE jelenleg két érvényes Chartával rendelkezik: a 2014-2020-as ciklusra (2023. december 31-ig érvényes), valamint a 2021-2027-es ciklusra vonatkozóan.

Az Erasmus Felsőoktatási Charta magyarázó jegyzetekkel ellátott iránymutatásai (2014-2020, 2021-2027) tájékoztatással szolgálnak arról, milyen követelményeknek kell a felsőoktatási intézményeknek megfelelniük ahhoz, hogy betartsák a chartában lefektetett elveket.

A más országokban működő felsőoktatási intézmények esetében nem jelent előfeltételt az Erasmus Felsőoktatási Charta megléte – esetükben a minőségbiztosítási keretrendszert a felsőoktatási intézmények közötti megállapodások hozzák majd létre. A charta az Erasmus+ program teljes időtartamára szól.

Az ELTE-n jelenleg érvényes Erasmus+ Felsőoktatási Charta az alábbi linkekről tölthető le: 2014-2020 (45677-EPP-1-2014-1-HU-EPPKA3-ECHE), 2021-2027 (101014172-ELTE-ECHE LP-2020)

Erasmus+ Hallgatói Charta

Kiválasztásukat követőn az Erasmus+ programban részt vevő diákok Erasmus+ Hallgatói Chartát kapnak a küldő intézmény szerepét betöltő egyetemtől, illetve főiskolától. A charta rögzíti, milyen jogosultságai és kötelezettségei vannak az Erasmus+ programban részt vevő hallgatóknak a külföldi tanulmányi időszak, illetve szakmai gyakorlat során.

Ami a jogosultságokat illeti, az Erasmus+ Hallgatói Charta meghatározza egyebek mellett, milyen alapvető jogok illetik meg a diákokat. Példaként említhető a tandíjmentesség, valamint a külföldi tanulmányi/gyakornoki időszak teljes körű elismerése. A charta ezen túlmenően azt is ismerteti, milyen főbb kötelezettségeknek kell az Erasmus+ programban részt vevő diákoknak eleget tenniük a küldő és a fogadó intézmény/vállalkozás felé.

Az Erasmus+ Hallgatói Charta az alábbi linkeken érhető el: 2014-2020, 2021-2027.

Forrás