Hallgatói (ösztöndíj) kifizetések

Hallgatói (ösztöndíj) kifizetések

KIFIZETÉSI HÓNAPOK 

Az őszi juttatási félév a szeptember, október, november, december és január, a tavaszi juttatási félév a február, március, április, május és június hónapokat foglalja magába. 

Az ösztöndíjakat az adott hónap 10. napjáig utalja az Egyetem, kivéve a félév első hónapját. Szeptember-október és a február-március havi juttatásokat egy összegben, októberben, illetve márciusban kapják meg a hallgatók. A Neptun rendszerbe belépve a Pénzügyek/Ösztöndíjak, kifizetések menüben a hallgatók tájékozódhatnak a részükre havonta kifizetett ösztöndíj(ak) összegéről és a kifizetés határidejéről. 

HALLGATÓ BANKSZÁMLASZÁMÁNAK RÖGZÍTÉSE A NEPTUNBAN 

A hallgatói juttatások kifizetésének feltétele a Neptunban rögzített bankszámlaszám (Pénzügyek/Beállítások/Számlaszámok menüpont), adóazonosító jel valamint állandó lakcím. A jogosult ösztöndíj kifizetése előtt a hallgató köteles gondoskodni a kifizetéshez szükséges adatok rögzítéséről, valamint azok helyességéről. Amennyiben a hallgató a kifizetéshez szükséges adatokat a harmadik kifizetési kísérletig sem rögzíti vagy javítja az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben (Neptun), a számára megítélt ösztöndíjra való jogosultságát elveszti. 

ÖSZTÖNDÍJJAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 

Amennyiben ösztöndíjakkal kapcsolatos kérdése van, a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda weboldalán írhat bejelentést az „Ösztöndíj”, vagy az „Egyéb pénzügyi kérdés” menüpontokba.