Hallgatói kiválóságaink

Kiváló hallgatóink

Kiváló hallgatóink

Pro Scientia Aranyérem

Pro Scientia és Junior Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesülhet az a fiatal, aki tanulmányai során és az általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és arról pályamunkák, előadások vagy irodalmi, művészeti és tudományos alkotások formájában számot adott. Az Aranyérem tehát nem egy-egy konferencián bemutatott előadást, pályamunkát ismer el, hanem a hallgatói összteljesítmény alapján a kiemelkedő egyéniséget. A kitüntetést megalapítása óta minden alkalommal az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke a Magyar Tudományos Akadémia elnökével közösen adja át a kitüntetett fiataloknak, és erre az ünnepélyes eseményre hagyományosan a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében kerül sor. A kitüntetésben részesülők az Aranyérmet díszdobozban elhelyezve veszik át, amelyhez egy kisméretű, az érem főmotívumát tartalmazó, aranyozott-tűzzománc kitűző is tartozik. Az érem odaítéléséről szóló, díszmappában elhelyezett oklevelet az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és az oktatásért felelős miniszter írja alá.

2019-ben kitüntetett hallgatóink:

 • Ballagó Júlia – Humán Tudományi Szekció
 • Bereczky-Zámbó Csilla Gyöngyvér – Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció
 • Dobos Barna – Humán Tudományi Szekció
 • Fábián Áron –  Állam- és Jogtudományi Szekció 
 • Havasi Zsuzsanna – Humán Tudományi Szekció 
 • Kenéz Lili Anna – Biológia Szekció
 • Kovács Márton – Peadgógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció
 • Kovács Tímea – Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
 • Kurgyis Bálint – Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
 • Madarasi Péter – Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
 • Maga Balázs – Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
 • Rácz Balázs – Humán Tudományi Szekció
 • Szabó Róbert – Humán Tudományi Szekció
 • Szeibert Janka – Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció
 • Zimonyi Szabolcs Ádám – Peadgógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció

2017-ben kitüntetett hallgatóink:

 • Csondor Katalin – Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
 • Csorvási Nikolett – Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
 • Dombrovszki Áron –  Társadalomtudományi Szekció
 • Hörömpöli Ádám – Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció
 • Kincses Dániel – Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
 • Lenkei Rita – Biológia Szekció
 • Miskolczi Christina – Biológia Szekció
 • Szabó Gergely – Humán Tudományi Szekció
 • Szabó Zsanett – Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció
 • Varga Yvett – Állam - és Jogtudományi Szekció
 • Zwillinger Márton – Kémiai és Vegyipari Szekció

2015-ben kitüntetett hallgatóink:

 • Berezvai Zombor – Közgazdaságtudományi Szekció
 • Bottyán Emese – Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
 • Gévay Gábor – Informatika Tudományi Szekció
 • Gyöngyösi Megyer – Társadalomtudományi Szekció
 • K. Kaposi Krisztina – Humán Tudományi Szekció
 • Kurbucz Marcell Tamás – Közgazdaságtudományi Szekció
 • Matits Kornél – Állam - és Jogtudományi Szekció
 • Milánkovich András – Állam - és Jogtudományi Szekció
 • Molnár Anna – Biológia Szekció
 • Muntag Vince – Humán Tudományi Szekció
 • Németh Kinga – Biológia Szekció
 • Sendula Eszter – Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

A 2013-ban kitüntett hallgatóink: 

 • Batki Júlia – Kémiai és Vegyipari Szekció
 • Farkas Alexandra – Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
 • Ilkó Krisztina – Humán Tudományi Szekció
 • Nemes Gergő – Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
 • Németh Luca Anna – Humán Tudományi Szekció
 • Németh Zsolt – Informatika Tudományi Szekció
 • Pósch Krisztián – Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció

A 2011-ben kitüntetett hallgatóink:

 • Sulyok Katalin - Állam- és Jogtudományi Szekció
 • Bugyik Edina - Biológia Szeció
 • Szakács Dávid - Biológia Szekció
 • Hagymási Imre - Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
 • Haszpra Tímea - Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
 • Soukup Dániel - Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
 • Szulágyi Judit - Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
 • Jurecska Laura - Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
 • Kántás Balázs - Humán Tudományi Szekció
 • Mihálykó Ágnes - Humán Tudományi Szekció
 • Tóth-Czifra Júlia - Humán Tudományi Szekció
 • Nagy Péter - Kémiai és Vegyipari Szekció
 • Deme Anna - Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció

Köztársasági Ösztöndíj

A kiemelkedő tanulmányi eredményű, tudományos diákköri munkában, illetve szakmai téren kimagasló munkát végző hallgatók a tanév tíz hónapján részesülhetnek ösztöndíjban elért eredményeik fenntartásának támogatására. A pályázatot a felsőoktatási intézmények írják ki, majd az intézményi bírálatot, rangsorolást követően terjesztik fel a miniszternek a köztársasági ösztöndíjra javasolt hallgatók névsorát. A támogatásra az államilag finanszírozott, illetve költségtérítéses, nappali tagozatos alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók jogosultak, akiknek legalább két lezárt félévük van és tanulmányi átlaguk 4,51 fölötti.

A 2016/2017-es tanév Köztársasági ösztöndíjas hallgatói

Az emberi erőforrások minisztere 2016. szeptember 1-jén 1115 egyetemi, illetve főiskolai hallgatónak adományozott köztársasági ösztöndíjat a 2016/2017-es tanévre, köztük az ELTE legjobban tanuló 134 diákjának is. Erről bővebben itt olvashat

A 2015/2016-os tanév Köztársasági ösztöndíjas hallgatói

Az emberi erőforrások minisztere 2015. szeptember 1-jén 1161 egyetemi, illetve főiskolai hallgatónak adományozott köztársasági ösztöndíjat, köztük legtöbben, 136-an  az ELTE-ről kapták meg az eredményesen tanuló hallgatóknak járó támogatást. 

A 2014/2015-ös tanév Köztársasági ösztöndíjas hallgatói

Az emberi erőforrások minisztere 2014. szeptember 1-jén 1219 egyetemi, illetve főiskolai hallgató részére adományozott köztársasági ösztöndíjat a 2014/2015. tanévre, köztük az ELTE 137 hallgatójának. 

A 2013/2014-es tanév Köztársasági ösztöndíjas hallgatói

Az emberi erőforrások minisztere 2013. szeptember 1-jén 1282 egyetemi, illetve főiskolai hallgató részére adományozott köztársasági ösztöndíjat a 2013/2014-es tanévre: köztük 140 ELTE-s hallgató részesült az elismerésben. Erről bővebben itt olvashat