Organogram

Az ELTE szervezeti felépítése

Az ELTE szervezeti felépítése

Oktatási-kutatási szervezet

Állam- és Jogtudományi Kar

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Bölcsészettudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar

Informatikai Kar

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Tanító- és Óvóképző Kar

Társadalomtudományi Kar

Természettudományi Kar

Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ

Kari szervezetbe nem tartozó oktatási-kutatási szervezeti egységek

Szolgáltató szervezeti egységek

Kari szervezetbe tartozó szolgáltató egységek

Kari szervezetbe nem tartozó központi szolgáltató egységek

Köznevelési intézmények

 • ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
 • ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
 • ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
 • ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
 • ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola
 • ELTE Gyakorló Óvoda
 • ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
 • ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat
 • ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
 • ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

Rektori hatáskör gyakorlását segítő szervezeti egységek

Rektori Kabinet

Rektori Koordinációs Központ

A közös rektori-kancellári irányítású egységek

 • Kommunikációs, Marketing és Rekrutációs Igazgatóság
 • Minőségügyi Iroda
 • Oktatási Igazgatóság

A Kancellári szervezet

Kancellária

Kari szintű működést támogató egységek

Az Egyetemen működő érdekképviseleti szervek

 • Közalkalmazotti Tanács
 • Reprezentatív Szakszervezet
 • Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
 • Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat

Letölthető organogram PDF formátumban