Az ELTE szervezeti felépítése

Az ELTE szervezeti felépítése

Oktatási-kutatási szervezet

Állam- és Jogtudományi Kar

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Bölcsészettudományi Kar

Informatikai Kar

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Tanító- és Óvóképző Kar

Társadalomtudományi Kar

Természettudományi Kar

Gazdálkodástudományi Intézet

Kari szervezetbe nem tartozó oktatási-kutatási szervezeti egységek

Szolgáltató szervezeti egységek

Kari szervezetbe tartozó szolgáltató egységek

Kari szervezetbe nem tartozó központi szolgáltató egységek

Köznevelési intézmények

  • ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
  • ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
  • ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
  • ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
  • ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola
  • ELTE Gyakorló Óvoda
  • ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
  • ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat
  • ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
  • ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

Rektori hatáskör gyakorlását segítő szervezeti egységek

Rektori Kabinet

Rektori Koordinációs Központ

A közös rektori-kancellári irányítású egységek

  • Kommunikációs, Marketing és Rekrutációs Igazgatóság
  • Minőségügyi Iroda
  • Oktatási Igazgatóság

A Kancellári szervezet

Kancellária

Kari szintű működést támogató egységek

Az Egyetemen működő érdekképviseleti szervek

  • Közalkalmazotti Tanács
  • Reprezentatív Szakszervezet
  • Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
  • Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat

Letölthető organogram PDF formátumban