Az ELTE Professor emeritusai

Állam- és Jogtudományi Kar

 • Dr. Berényi Sándor †
 • Dr. Békés Imre †
 • Dr. Bihari Mihály
 • Dr. Dezső Márta
 • Dr. Domé Györgyné
 • Dr. Erdei Árpád
 • Dr. Ficzere Lajos
 • Dr. Földesi Tamás †
 • Dr. Gönczöl Katalin
 • Dr. Hamza Gábor
 • Dr. Harmathy Attila
 • Dr. Horváth Pál
 • Dr. Király Tibor
 • Dr. Kovacsics Józsefné †
 • Dr. Máthé Gábor
 • Dr. Molnár József †
 • Dr. Nagy Tibor †
 • Dr. Nagyné Dr. Szegvári Katalin †
 • Dr. Németh János
 • Dr. Pokol Béla
 • Dr. Samu Mihály †
 • Dr. Sári János †
 • Dr. Schlett István
 • Dr. Szilágyi Péter
 • Dr. Valki László
 • Dr. Vígh József †
 • Dr. Weiss Emilia †
 • Dr. Vékás Lajos

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

 • Dr. Csányi Yvonne
 • Gereben Ferencné Dr. Várbíró Katalin
 • Dr. Kullmann Lajos
 • Dr. Mesterházi Zsuzsa
 • Dr. Szabó Ákosné
 • Dr. Zsoldos Márta

Bölcsészettudományi Kar

 • Dr. Adamik Tamás
 • Dr. Adamik Tamásné
 • Dr. Almási Miklós
 • Dr. Bácskai Vera †
 • Dr. Balogh András
 • Dr. Baňczerowski Janusz
 • Dr. Benkő Loránd †
 • Dr. Bereczki Gábor †
 • Dr. Bertényi Iván
 • Dr. Bíró Ferenc
 • Dr. Borzsák István †
 • Dr. Dávid Géza
 • Dr. Dávidházi Péter
 • Dr. Diószegi István
 • Dr. Domokos Péter †
 • Dr. Dukkon Ágnes
 • Dr. Egri Péterné
 • Dr. Erdélyi Ágnes
 • Dr. Fábián Pál †
 • Dr. Fodor Sándor †
 • Dr. Földényi F. László
 • Dr. Frank Tibor
 • Dr. Gács Gáborné Dr. Péter Ágnes
 • Dr. Géher István †
 • Dr. Gerő András
 • Dr. Glatz Ferenc
 • Dr. Granasztói György †
 • Dr. Grétsy László
 • Dr. Györffy Miklós
 • Dr. Hajdú Mihály †
 • Dr. Havas Ferenc
 • Dr. Heller Ágnes †
 • Dr. Horváth Iván
 • Dr. Izsák Lajos
 • Dr. Jászay László
 • Dr. Jeremiás Éva
 • Dr. Káldy-Nagy Gyula †
 • Dr. Kara György
 • Dr. Kardos József
 • Dr. Kelemen János
 • Dr. Kelényi György
 • Dr. Kenyeres Zoltán
 • Dr. Keserü Katalin
 • Dr. Keszler Borbála
 • Dr. Kiefer Ferenc
 • Dr. Király Erzsébet †
 • Dr. Kiss Gyula
 • Dr. Kiss Jenő
 • Dr. Klaudy Kinga
 • Dr. Komoróczy Géza
 • Dr. Kósa László
 • Dr. Kövecses Zoltán
 • Dr. Kövér György
 • Dr. Krausz Tamás
 • Dr. Kubinyi András †
 • Dr. Kulcsár Szabó Ernő
 • Dr. Kulin Katalin
 • Dr. Ladányi Mária
 • Dr. Ludassy Mária
 • Dr. Majoros István
 • Dr. Manherz Károly
 • Dr. Marosi Ernő
 • Dr. Masát András
 • Dr. Medgyes Péter
 • Dr. Mojszejenko Viktor
 • Dr. Nádasdy Ádám
 • Dr. Németh Géza Béla †
 • Dr. Niederhauser Emil †
 • Dr. Nyomárkay István
 • Dr. Ormos István
 • Dr. Pál Ferenc
 • Dr. Paládi-Kovács Attila
 • Dr. Palotás Emil
 • Dr. Pálvölgyi Mihály
 • Dr. Passuth Krisztina
 • Dr. Péter Mihály
 • Dr. Poszler György †
 • Dr. Pölöskei Ferenc †
 • Dr. Prokopp Mária
 • Dr. Pusztay János
 • Dr. R. Várkonyi Ágnes †
 • Dr. Raczky Pál
 • Dr. Radnóti Sándor
 • Rhorerné Dr. Fábián Zsuzsanna
 • Dr. Ritoók Zsigmond
 • Dr. Rónay László †
 • Dr. Ruzsa György
 • Dr. Ruzsa Imre †
 • Dr. Sallay Géza †
 • Dr. Sarbu Aladár
 • Dr. Scholz László
 • Dr. Sebestyén György
 • Dr. Solymosi László
 • Dr. Steiger Kornél
 • Dr. Szabad György †
 • Dr. Szabics Imre †
 • Dr. Szabó Kálmánné †
 • Dr. Szabó Miklós
 • Dr. Szathmári István
 • Dr. Szávai János
 • Dr. Szegedy-Maszák Mihály †
 • Dr. Székely Gábor
 • Dr. Székely György †
 • Dr. Szkárosi Endre
 • Dr. Szvák Gyula
 • Dr. Tallár Ferenc
 • Dr. Tarnói László
 • Dr. Tverdota György
 • Dr. Urbán Aladár
 • Dr. Varga László
 • Dr. Vásáry István
 • Dr. Voigt Vilmos
 • Dr. Vörös Imre
 • Dr. Wéber Antal †
 • Dr. Zoltai Dénes †
 • Dr. Zoltán András

Informatikai Kar

 • Dr. Benczúr András
 • Dr. Demetrovics János
 • Dr. Horváth Béla
 • Dr. Járai Antal
 • Dr. Kátai Imre
 • Dr. Klinghammer István
 • Dr. Márton Mátyás
 • Dr. Schipp Ferenc
 • Dr. Simon Péter
 • Dr. Stoyan Gisbert †
 • Dr. Varga László

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

 • Dr. Bábosik István
 • Dr. Bányai Éva
 • Dr. Bárdos György
 • Dr. Barkóczi Ilona
 • Dr. Boreczky Elemérné
 • Dr. Czigler István
 • Dr. Csirikné Dr. Czachesz Erzsébet
 • Dr. Faragó Klára
 • Dr. Fehér Katalin
 • Dr. Gál László
 • Dr. Gáspár Mihály
 • Dr. Hunyady György
 • Dr. Kalmár Magdolna
 • Dr. Kulcsár Zsuzsanna †
 • Mayer Miklósné dr. Nádasi Mária
 • Dr. Mátrai Zsuzsa
 • Dr. Molnár Márk
 • Dr. Szarka József †
 • Dr. Vargha András

Tanító- és Óvóképző Kar

 • Dr. Bálványos Huba †
 • Dr. Benczik Vilmos
 • Dr. Demeter Katalin
 • Dr. Donáth Péter
 • Dr. Hangay Zoltán
 • Dr. Hunyady Györgyné †
 • Dr. Kelemen Elemér

Társadalomtudományi Kar

 • Dr. Angelusz Róbert †
 • Dr. Barcy Magdolna
 • Dr. Cseh-Szombathy László †
 • Dr. Csepeli György
 • Dr. Ferge Zsuzsa
 • Dr. Halmai Gábor
 • Dr. Hegyesi Gábor
 • Dr. Huszár Tibor †
 • Dr. Kolosi Tamás
 • Dr. Sik Endre
 • Dr. Somlai Péter
 • Dr. Székelyi Mária

Természettudományi Kar

 • Abaffyné dr. Dózsa-Farkas Klára
 • Dr. Ádám György †
 • Dr. Balázs Béla
 • Dr. Böddi Béla
 • Dr. Csákvári Béla Rikárd †
 • Dr. Csányi Vilmos
 • Dr. Császár Ákos †
 • Dr. Csikor Ferenc
 • Dr. Détári László
 • Dr. Erdei Anna
 • Dr. Érdi Bálint
 • Dr. Faragó István
 • Dr. Fogarasi Géza
 • Dr. Frank András
 • Dr. Fried Ervin †
 • Dr. Gábris Gyula
 • Dr. Gaizer Ferenc
 • Dr. Galácz András
 • Dr. Gergely János †
 • Dr. Géczy Barnabás
 • Dr. Geszti Tamás
 • Dr. Gilányi Tibor
 • Dr. Gráf László
 • Dr. Gyurján István †
 • Dr. Halász Gábor
 • Dr. Hámor Géza †
 • Dr. Hegyi György
 • Dr. Hollósi Miklós †
 • Dr. Horváth Ferenc †
 • Dr. Inzelt György
 • Dr. Keszei Ernő
 • Dr. Kiss Ádám
 • Dr. Kovács István †
 • Dr. Kovács János
 • Dr. Kubovics Imre
 • Dr. Kucsman Árpád †
 • Dr. Laczkovich Miklós
 • Dr. Láng Ferenc †
 • Dr. Lendvai János
 • Dr. Lovász László
 • Dr. Márton Péter
 • Dr. Matkó János
 • Dr. Medzihradszky Kálmán †
 • Dr. Mindszenty Andrea
 • Dr. Monostori Miklós
 • Dr. Nagy Károly †
 • Dr. Nemes-Nagy József
 • Dr. Németh Judit †
 • Dr. Orbán Miklós
 • Dr. Orosz László
 • Dr. Palla László
 • Dr. Patkós András
 • Perl Miklósné Dr. Molnár Ibolya
 • Dr. Pócsik György †
 • Dr. Prékopa András †
 • Dr. Probáld Ferenc
 • Dr. Rábai József
 • Dr. Sárközy András
 • Dr. Sármay Gabriella
 • Dr. Sass Miklós
 • Dr. Sebestyén Zoltán
 • Dr. Simon László
 • Dr. Simon Tibor
 • Dr. Sohár Pál
 • Dr. Sólyom Jenő
 • Dr. Szenthe János
 • Dr. Szépfalusy Péter †
 • Dr. Szűcs András
 • Dr. Tél Tamás
 • Dr. Tichy Géza
 • Dr. Ungár Tamás
 • Dr. Vértes Attila †
 • Dr. Vicsek Tamás
 • Dr. Vida Gábor
 • Dr. Záray Gyula
 • Dr. Závodszky Péter

Gazdálkodástudományi Intézet

 • Dr. Tarafás Imre
 • Dr. Veress József Iván