Az ELTE professor emeritusai

Állam- és Jogtudományi Kar

 • Berényi Sándor †
 • Békés Imre †
 • Bihari Mihály
 • Dezső Márta
 • Domé Györgyné
 • Erdei Árpád
 • Ficzere Lajos
 • Földesi Tamás †
 • Gönczöl Katalin
 • Hamza Gábor
 • Harmathy Attila
 • Horváth Pál
 • Király Tibor
 • Kovacsics Józsefné †
 • Máthé Gábor
 • Molnár József †
 • Nagy Tibor †
 • Nagyné Szegvári Katalin †
 • Németh János †
 • Pokol Béla
 • Samu Mihály †
 • Sári János †
 • Schlett István
 • Szilágyi Péter
 • Valki László
 • Vígh József †
 • Weiss Emilia †
 • Vékás Lajos

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

 • Csányi Yvonne
 • Gereben Ferencné Várbíró Katalin
 • Kullmann Lajos
 • Mesterházi Zsuzsa
 • Szabó Ákosné
 • Zsoldos Márta

Bölcsészettudományi Kar

 • Adamik Tamás
 • Adamik Tamásné
 • Almási Miklós
 • Bácskai Vera †
 • Balogh András
 • Baňczerowski Janusz
 • Benkő Loránd †
 • Bereczki Gábor †
 • Bertényi Iván
 • Bíró Ferenc
 • Borzsák István †
 • Dávid Géza
 • Dávidházi Péter
 • Diószegi István †
 • Domokos Péter †
 • Dukkon Ágnes
 • Egri Péterné
 • Erdélyi Ágnes
 • Fábián Pál †
 • Fodor Sándor †
 • Földényi F. László
 • Frank Tibor
 • Gács Gáborné Péter Ágnes
 • Géher István †
 • Gerő András
 • Glatz Ferenc
 • Granasztói György †
 • Grétsy László
 • Györffy Miklós
 • Hajdú Mihály †
 • Havas Ferenc
 • Heller Ágnes †
 • Horváth Iván
 • Izsák Lajos
 • Jászay László
 • Jeremiás Éva
 • Káldy-Nagy Gyula †
 • Kara György
 • Kardos József
 • Kelemen János
 • Kelényi György
 • Kenyeres Zoltán
 • Keserü Katalin
 • Keszler Borbála
 • Kiefer Ferenc †
 • Király Erzsébet †
 • Kiss Gyula
 • Kiss Jenő
 • Klaudy Kinga
 • Komoróczy Géza
 • Kósa László
 • Kövecses Zoltán
 • Kövér György
 • Krausz Tamás
 • Kubinyi András †
 • Kulcsár Szabó Ernő
 • Kulin Katalin
 • Ladányi Mária
 • Ludassy Mária
 • Majoros István
 • Manherz Károly
 • Marosi Ernő
 • Masát András
 • Medgyes Péter
 • Mojszejenko Viktor
 • Nádasdy Ádám
 • Németh Géza Béla †
 • Niederhauser Emil †
 • Nyomárkay István †
 • Ormos István
 • Pál Ferenc
 • Paládi-Kovács Attila
 • Palotás Emil
 • Pálvölgyi Mihály
 • Passuth Krisztina
 • Péter Mihály
 • Poszler György †
 • Pölöskei Ferenc †
 • Prokopp Mária
 • Pusztay János
 • R. Várkonyi Ágnes †
 • Raczky Pál
 • Radnóti Sándor
 • Rhorerné Fábián Zsuzsanna
 • Ritoók Zsigmond
 • Rónay László †
 • Ruzsa György
 • Ruzsa Imre †
 • Sallay Géza †
 • Sarbu Aladár
 • Scholz László
 • Sebestyén György
 • Solymosi László
 • Steiger Kornél
 • Szabad György †
 • Szabics Imre †
 • Szabó Kálmánné †
 • Szabó Miklós
 • Szathmári István
 • Szávai János
 • Szegedy-Maszák Mihály †
 • Székely Gábor
 • Székely György †
 • Szkárosi Endre
 • Szvák Gyula
 • Tallár Ferenc
 • Tarnói László
 • Tverdota György
 • Urbán Aladár †
 • Varga László
 • Vásáry István
 • Voigt Vilmos
 • Vörös Imre
 • Wéber Antal †
 • Zoltai Dénes †
 • Zoltán András

Informatikai Kar

 • Benczúr András
 • Demetrovics János
 • Horváth Béla
 • Járai Antal
 • Kátai Imre
 • Klinghammer István
 • Márton Mátyás
 • Schipp Ferenc
 • Simon Péter
 • Stoyan Gisbert †
 • Varga László †

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

 • Bábosik István
 • Bányai Éva
 • Bárdos György
 • Barkóczi Ilona †
 • Boreczky Elemérné
 • Czigler István
 • Csirikné Czachesz Erzsébet
 • Faragó Klára
 • Fehér Katalin
 • Gál László
 • Gáspár Mihály
 • Hunyady György
 • Kalmár Magdolna
 • Kulcsár Zsuzsanna †
 • Mayer Miklósné Nádasi Mária
 • Mátrai Zsuzsa
 • Molnár Márk
 • Szarka József †
 • Vargha András

Tanító- és Óvóképző Kar

 • Bálványos Huba †
 • Benczik Vilmos †
 • Demeter Katalin
 • Donáth Péter
 • Hangay Zoltán
 • Hunyady Györgyné †
 • Kelemen Elemér

Társadalomtudományi Kar

 • Angelusz Róbert †
 • Barcy Magdolna
 • Cseh-Szombathy László †
 • Csepeli György
 • Ferge Zsuzsa
 • Gyáni Gábor
 • Halmai Gábor
 • Hegyesi Gábor
 • Huszár Tibor †
 • Kolosi Tamás
 • Orosz Éva
 • Sik Endre
 • Somlai Péter
 • Székelyi Mária

Természettudományi Kar

 • Abaffyné Dózsa-Farkas Klára
 • Ádám György †
 • Balázs Béla †
 • Böddi Béla
 • Csákvári Béla Rikárd †
 • Csányi Vilmos
 • Császár Ákos †
 • Csikor Ferenc
 • Détári László
 • Erdei Anna
 • Érdi Bálint
 • Faragó István
 • Fogarasi Géza
 • Frank András
 • Fried Ervin †
 • Gábris Gyula
 • Gaizer Ferenc
 • Galácz András
 • Gergely János †
 • Géczy Barnabás
 • Geszti Tamás
 • Gilányi Tibor
 • Gráf László
 • Gyurján István †
 • Halász Gábor
 • Hámor Géza †
 • Hegyi György
 • Hollósi Miklós †
 • Horváth Ferenc †
 • Inzelt György
 • Keszei Ernő
 • Kiss Ádám
 • Kovács István †
 • Kovács János
 • Kubovics Imre
 • Kucsman Árpád †
 • Laczkovich Miklós
 • Láng Ferenc †
 • Lendvai János
 • Lovász László
 • Márton Péter
 • Matkó János
 • Medzihradszky Kálmán †
 • Mindszenty Andrea
 • Monostori Miklós
 • Nagy Károly †
 • Nemes-Nagy József
 • Németh Judit †
 • Orbán Miklós
 • Orosz László
 • Pál Lénárd †
 • Palla László
 • Patkós András
 • Perl Miklósné Molnár Ibolya
 • Pócsik György †
 • Prékopa András †
 • Probáld Ferenc
 • Rábai József
 • Rákóczi Ferenc †
 • Sárközy András
 • Sármay Gabriella
 • Sass Miklós
 • Sebestyén Zoltán
 • Simon László
 • Simon Tibor
 • Sohár Pál
 • Sólyom Jenő
 • Szenthe János
 • Szépfalusy Péter †
 • Szűcs András
 • Tél Tamás
 • Tichy Géza †
 • Ungár Tamás
 • Vértes Attila †
 • Vicsek Tamás
 • Vida Gábor
 • Záray Gyula
 • Závodszky Péter

Gazdálkodástudományi Intézet

 • Tarafás Imre
 • Veress József Iván