Űrlap

Az űrlap egy online felület, ami egyrészt kiváltja a papíron, fizikai formában leadandó kiutazás előtti dokumentumokat, másrészt szükséges az egyéni Támogatási szerződés elkészítéséhez. Az űrlap kitöltésével nyújtja be mobilitásával összefüggő hivatalos nyilatkozatait az ELTE Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya részére; itt adja meg azokat az adatokat, amelyek alapján elkészítjük az egyetemmel kötendő Támogatási szerződését. Az űrlap kitöltése kötelező annak érdekében, hogy megvalósíthassa mobilitását.

Munkatársaink adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében kérjük, hogy az űrlapot csak akkor töltse ki, ha már minden szükséges adat (főként a mobilitással kapcsolatos időpontok) birtokában van! Kérjük továbbá, hogy amennyiben szeretne esélyegyenlőségi támogatásra jelentkezni, illetve devizaszámlát nyitni, azt még az űrlap kitöltése előtt tegye meg!

Az űrlap caesaros azonosítást követően itt érhető el.

Az űrlap részei

Nyilatkozat hallgatói státuszról

Nyilatkozat arról, hogy a mobilitás időtartama alatt a hallgató aktív jogviszonyt fog létesíteni. Diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetében arról, hogy a szakmai gyakorlati tevékenység nem tart tovább a diplomaszerzést/abszolválást követő 12 hónapnál.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus-ösztöndíj egyik alapvető feltétele, hogy az itthoni ösztöndíjas időszak alatt aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen (a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatókra nem vonatkozik)! Kérjük, a megszokott módon nyilatkozzon aktív státuszáról a Neptunban (ha a következő félévre hosszabbítja Erasmus-ösztöndíját, akkor azt a félévét is aktiválnia kell)! Ha esetleg ezt elmulasztotta, sürgősen jelezze a kari Tanulmányi Hivatalban! A passzív státuszú/be nem iratkozott hallgatók Erasmus-ösztöndíjban nem részesülhetnek, ilyen esetben utólagos visszafizetés terheli őket.

Nyilatkozat a mobilitás tervezett kezdetéről és végéről

Nyilatkozat a kinti fél által nyújtott információk alapján a mobilitás tervezett kezdő és záró dátumáról.

A mobilitás kezdő- és végdátuma minden esetben a kint töltött tanulmányi/szakmai gyakorlati időszak, amelyet a mobilitás végén a fogadóintézmény leigazol az Ön részére. Ösztöndíj csak ezen időszakra folyósítható, ezért kérjük, hogy minden esetben körültekintően adja meg! A hallgató felelőssége a vonatkozó információk előzetes beszerzése.

A tanulmányi mobilitási időszak általában a kint töltött szemeszter kezdő- és végdátumával esik egybe, ettől a tanulmányokkal összefüggésben elképzelhető eltérés, például a félévet megelőző nyelvi vagy egyéb felkészítő tréningen, orientációs programokon való részvétel beleszámíthat, azonban önmagában az, hogy Ön korábban megérkezik a fogadó országba és elfoglalja a szállását, nincs hatással a kezdődátumra. Ugyanez a szabály érvényes a mobilitás záródátumára is. Mivel a mobilitása végén a fogadó intézmény által leigazolt időszakra lesz jogosult az ösztöndíjára, kérjük, érdeklődjön náluk a pontos dátumokról a mobilitás tervezése során, így elkerülheti, hogy visszafizetési kötelezettsége keletkezzen!

Nyilatkozat az OLS teszt kitöltéséről

Nyilatkozat promóciós tevékenységről 

A promóciós tevékenység célja a mobilitási időszak alatt szerzett élmények megosztásával ELTE-s keretek között népszerűsíteni az Erasmus+ programot. A promóciós tevékenységet vállaló hallgatók választhatnak, hogy milyen formában járulnának hozzá ehhez. A promóciós tevékenységet vállaló hallgatók által beküldött népszerűsítő anyagokat megjelentethetjük, amennyiben személyes élménybeszámolót/prezentációt vállalt, felkérhetjük élményei prezentálásásra.

Nyilatkozat zöld utazási formáról

Az Erasmus+ mobilitásban részt vevő hallgatók a küldő és a fogadó ország közötti zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek. A kiegészítő támogatásra pályázó hallgatóknak itt szükséges nyilatkozniuk az utazás formájáról.

Kiegészítő támogatás zöld utazási forma esetén csak a nyilatkozattétel alapján nyújtható. A kiegészítő támogatásban részesülő hallgató köteles az utazási dokumentációt megőrizni és azzal mobilitása zárásakor a megvalósult utazás zöld formáját igazolni.

A támogatás az űrlapon megadott adatok alapján kalkulálódik. Változás esetén (pl. a zöld utazás megvalósítása vagy eszköze kapcsán) a részleteket az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címen kérjük jelezni!

A Támogatási szerződés elkészítéséhez szükséges adatokat tartalmazó kérdőív

Kérjük, a kérdőívet ne csupa nagybetűvel töltse ki!

Segítség a kérdőív kitöltéséhez:

 • Szak: A Neptun/Képzés adatok/Képzés menüben található képzés nevet írja be.
 • Magyarországi tartózkodási cím: Akkor szükséges kitölteni, ha tartózkodási címe nem egyezik a megadott állandó lakcímével.
 • E-mail cím: Kérjük, hogy azt az e-mail címét adja meg, melyet rendszeresen figyel.
 • Telefonszám: Kérjük, ebben a formában írja be: 36201234567.
 • ISCED-F kód: A tanulmányi területéhez legközelebb álló terület 4 számjegyű kódja (segítség itt).
 • Befejezett felsőoktatási szemeszterek száma: Az adott szak adott képzési szintjén (pl. matematika MA) hány lezárt szemeszterrel rendelkezik.
 • Korábbi Erasmus-részvétel: csak ugyanazon a képzési szinten (pl. MA-sként a BA-s szinten megvalósított Erasmust nem kell feltüntetni), egész hónapokra kerekítve.
 • A mobilitás kezdő és záró dátumai: A dátumokat napra pontosan adja meg. Ügyeljen rá, hogy a mobilitás időtartamának minimum 2 hónapnak kell lennie. Az Erasmus-ösztöndíj esetén minden hónap 30 naposnak számít.
 • Bankszámlaadatok: A kért adatokat hiánytalanul töltse ki, és ellenőrizze helyességüket. A banki adatok módosítására az első utalás megindítása előtt e-mailben, ezután már csak szerződésmódosítással van lehetőség (pl. a mobilitás hosszabbítása vagy zárása előtt).
  • A bankszámla tulajdonosa: pontosan azt a nevet adja meg, amely a számlához tartozik
  • BIC/SWIFT kód: a bank 8 vagy 11 karakterből álló azonosító kódja (pl. OTPVHUHB), a bank honlapján megtalálható
  • bankszámlaszám IBAN-kóddal: az ország betűkódjából (magyar bankszámla esetén HU) és két számból áll, ezt követi a bankszámlaszám (magyar bankszámla esetén 24 számjegy); segítség az alábbi linken; kérjük kötőjelek és szóközök nélkül, folyamatosan megadni
  • a bankszámlaszám forint vagy deviza alapú megjelölése: az utalás mindig euróban történik, amennyiben a számla forint alapú, a számlavezető bank az utalás napján érvényes euró-forint árfolyamon fogja átváltani az ösztöndíj összegét
 • Biztosítási adatok:
  • A háromféle biztosítás közül a szakmai gyakorlatosoknak is csak az egészségbiztosítás megkötése kötelező, a másik kettőé a munkavégzéstől függően kihagyható, de ajánlott. Amennyiben nem kíván az egészségbiztosításon kívül más biztosítást kötni, megteheti, hogy a felelősségbiztosításhoz és a baleset-biztosításhoz is az egészségbiztosítás adatait írja be, ám ez nem jelenti azt, hogy érvényes felelősség-, illetve baleset-biztosítással rendelkezik.
  • Nem kötelező az EU-s egészségbiztosítást beírni, ha más biztosítást kötött, akkor annak a nevét és számát írja be. Az EU-biztosítás száma az egészségbiztosítási kártya alján bal oldalon szereplő, 20 jegyű szám, tehát nem a TAJ-számot kell beírni!
 • OLS-teszt adatai:
  • Az ehhez a mobilitásához tartozó OLS-teszt eredményét kell megadnia, nem egy korábbi mobilitáshoz tartozó OLS-teszt vagy egy megszerzett nyelvvizsga szintjét.
  • Ha az anyanyelvén végzi a mobilitását, vagy olyan nyelven, amelyből nincs OLS-teszt, csak a nyelvet adja meg, az eredménynél pedig válassza a „a mobilitás nyelve az anyanyelvem” vagy a „nem érhető el OLS a mobilitás nyelvén” opciót!