Beiratkozási időpontok

Beiratkozás

Beiratkozás

Tájékoztató a beiratkozásról

Beiratkozási napok 2022/2023 

(a lista folyamatosan frissül)

Állam- és Jogtudományi Kar         

Szak

Időpont

Jogász (nappali)

2022. szeptember 2. (péntek)
  Vezetéknév alapján:
A-C: 09:00
D-F: 09:45
G-I: 10:30
                                      J-L: 11:15                                       

2022. szeptember 9. (péntek)
Vezetéknév alapján:
M-O: 09:00
P-S: 09:45
Sz-U: 10.30
V-Zs 11:15

Jogász (levelező)

2022. szeptember 1. (csütörtök)
Vezetéknév alapján:
A-D: 09:00
E-H: 09:45
I-L: 10:30
M-P: 11:15
R-T: 12:45
U-Zs: 13:30

Politikatudományok BA

2022. szeptember 8. (csütörtök)
Vezetéknév alapján:
A-F: 09:00
G-L: 09:45
M-S: 10:30
Sz-Zs: 11:15

Politikatudomány MA

2022. szeptember 8. (csütörtök)
12:45

Kriminológia MA

2022. szeptember 8. (csütörtök)
Vezetéknév alapján:
A-L: 14:15
M-Zs: 15:00

Igazságügyi igazgatási BA

2022. augusztus 31. (szerda)
Vezetéknév alapján:
A-H: 09:00
I-P: 09:45
R-Zs: 10:30

Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási BA

2022. augusztus 31. (szerda)
Vezetéknév alapján:
A-H: 12:45
I-P: 13:30
R-Zs: 14:15

Helyszín minden szak esetében: ELTE ÁJK „B” épület (1053 Bp., Kecskeméti u. 10-12.)
Letölthető tájékoztatók

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Képzési forma

Tagozat

Szak

Időpont

Helyszín

alapképzés

nappali

gyógypedagógia

2022. szeptember 6. 09:00

1097 Bp., Ecseri út 3.

alapképzés

levelező

gyógypedagógia

2022. augusztus 25–26. 09:00

1097 Bp., Ecseri út 3.

mesterképzés nappali gyógypedagógia 2022. szeptember 6. 09:00 1097 Bp., Ecseri út 3.

mesterképzés

levelező

gyógypedagógia

2022. augusztus 29. 09:00

1097 Bp., Ecseri út 3.

A felvettek részére a kari honlapon  a Tanulmányi Hivatal felületén tüntetik fel a további információkat

Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ

A szombathelyi képzési helyszínre felvételt nyert hallgatóknak szóló információk (tanévkezdés, beiratkozás, kollégium, Gólyafelkészítő Hét stb.) az ELTE SEK honlapján a „Gólyáknak" menüpontjában találhatók. 

A Savaria Egyetemi Központban a beiratkozás kis csoportokban történik az előzetes beosztás szerint 2022. augusztus 29. és szeptember 1. között. A beosztásról információt személyre szólóan e-mailben küldünk. Egyéb információ a Tanulmányi Hivatalban kérhető.

Bölcsészettudományi Kar

A Bölcsészettudományi Kar 2022. augusztus 23–26. között szervezi meg a 2022/2023-as tanévre felvett hallgatók beiratkozását.

A beiratkozással kapcsolatos legfontosabb információk a kari honlapon érhetők el.

Gazdaságtudományi Kar

A személyes beiratkozásra a beiratkozási héten alapképzésen 2022. augusztus 22–25., mesterképzésen 2022. augusztus 22–27. között kerül sor. Aki a beiratkozáson nem vesz részt, nem kezdheti meg tanulmányait!

További részletes információk az intézet/kar honlapján érhetők el.

Informatikai Kar

Az elsőéves hallgatók beiratkozása 2022. augusztus 29 - szeptember 2. között zajlik. A hallgatókat 10 percenként beosztva, időpontra hívják be. Az időpontról, a helyszínről és a szükséges okmányokról augusztus 25-ig küldenek részletes tájékoztatót a hallgatóknak. Az időpontok változhatnak a vírushelyzet alakulásától függően. A beiratkozásnál kérik a maszk viselését! 

A szombathelyi képzési helyszínre felvételt nyert hallgatóknak szóló információk (tanévkezdés, beiratkozás, kollégium, Gólyahét stb.) az ELTE SEK honlapján a "Gólyáknak" menpüpontban találhatóak. 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Egyes szakokon a személyes beiratkozást megelőzően, 2022. augusztus 14-ig a beiratkozóknak egyéb teendőik is vannak, pl. a Neptun tanulmányi rendszerben specializációt kell választani. Ezek módjáról és feltételeiről a honlapon található bővebb tájékoztatás.

A kar frissen fölvett hallgatói jelentkezésüknek megfelelően két képzési helyen, Budapesten vagy Szombathelyen kezdhetik meg tanulmányaikat. Ennek megfelelően a Neptunban történt beiratkozást követően a személyes beiratkozásra is két helyen kerül sor.

Beiratkozási információk a budapesti képzési helyen tanulóknak:

Képzési forma

Munkarend

Szak, szakpár

Időpont

Helyszín

 a kar bármely budapesti képzésére (alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, PhD-képzés) szakos beosztás szerint

2022. szeptember 1–8. szakos beosztás szerint

Budapest VII., Kazinczy u. 23–27., Aula

A személyes beiratkozás a szakos beosztás szerinti napon, sorszámhúzással, érkezési sorrendben zajlik. Mivel mindenki maga dönti el, hogy az ő beiratkozási napján mikor jön beiratkozni, ezért az is előfordulhat, hogy hosszabb ideig kell várni, ha egy időben nagyon sokan érkeznek. Nagyban meggyorsíthatja az ügyintézést, ha a honlapon előzetesen tájékozódik a tudnivalókról. Az utolsó sorszámot az adott napon a megadott záró időpontban adjuk ki, és függetlenül attól, hogy hányan várakoznak ekkor, minden ott lévő még aznap beiratkozhat.

Beiratkozási információk a szombathelyi képzési helyen tanulóknak:

2022. szeptember 8–9. szakos beosztás szerint. A beiratkozás helyszíne: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4., E ép. fszt 4. (Bejárat a Gagarin út felől.) A személyes beiratkozás az adott szakos hallgatóknak érkezési sorrendben zajlik. Mivel mindenki maga dönti el, hogy a saját beiratkozási napján mikor jön beiratkozni, ezért az is előfordulhat, hogy várni kell, ha egy időben többen érkeznek. Meggyorsíthatja az ügyintézést, ha a honlapon előzetesen tájékozódik a tudnivalókról.

A fenti felsorolásában nem szereplő, szombathelyi pedagógusképzési szakok esetében (pl. osztatlan tanárképzés, pedagógus-továbbképzések) a beiratkozással kapcsolatos információkat az ELTE Berzsenyi Dániel Tanárképző Központ honlapján a „Gólyáknak” menüpontban találja meg.

Tanító- és Óvóképző Kar

Képzési forma

Tagozat

Szak, szakpár

Időpont

Helyszín

Beiratkozás nappali tagozaton

óvodapedagógus (magyar nyelvű) BA szak
tanító BA szak
csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak
rajz- és vizuáliskultúra osztatlan tanári szak
rajz- és vizuáliskultúra-tanár MA szak
gyermekkultúra MA szak

A beiratkozásra a kijelölt napokon folyamatos ügyfélszolgálattal biztosítunk lehetőséget a feltüntetett időszakokban. A beiratkozásra előzetesen regisztrálni kell. A regisztráció alapján a felvételt nyert hallgatójelöltek 10 perces időközökre beosztva a TÓK Tanulmányi Hivatal irodáiban teszik meg beiratkozásukat. A regisztrációs felület a https://www.tok.elte.hu/th/felvetteknek weboldalon 2022. augusztus 3-tól augusztus 21. éjfélig érhető el.

2022. augusztus 23-24. 
kedd-szerda 9:00-16:00

 

2022. augusztus 25.
csütörtök 9:00-16:00

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.
I. em. 134–137. szobák

Beiratkozás levelező tagozaton alap- és mesterképzésen

óvodapedagógus BA szak
tanító BA szak
csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak
gyermekkultúra MA szak

A beiratkozásra a kijelölt napokon folyamatos ügyfélszolgálattal biztosítunk lehetőséget a feltüntetett időszakokban. A beiratkozásra előzetesen regisztrálni kell. A regisztráció alapján a felvételt nyert hallgatójelöltek 10 perces időközökre beosztva a TÓK Tanulmányi Hivatal irodáiban teszik meg beiratkozásukat. A regisztrációs felület a https://www.tok.elte.hu/th/felvetteknek weboldalon 2022. augusztus 3-tól augusztus 21. éjfélig érhető el.

2022. augusztus 26.
péntek 9:00-15:00

 

2022. augusztus 27.
szombat 9:00-14:00

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.
I. em. 134–137. szobák

Beiratkozás a szakirányú továbbképzési szakokon

A beiratkozásra a kijelölt napokon folyamatos ügyfélszolgálattal biztosítunk lehetőséget a feltüntetett időszakokban. A beiratkozásra előzetesen regisztrálni kell. A regisztráció alapján a felvételt nyert hallgatójelöltek 10 perces időközökre beosztva a TÓK Tanulmányi Hivatal irodáiban teszik meg beiratkozásukat. A regisztrációs felület a https://www.tok.elte.hu/th/felvetteknek weboldalon 2022. augusztus 3-tól augusztus 21. éjfélig érhető el.

2022. augusztus 26.
péntek 9:00-15:00

2022. augusztus 27.
szombat 9:00-14:00

2022. augusztus 29.
hétfő 13:00-15:30

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.
I. em. 137. szoba

Beiratkozás az angol nyelvű óvodapedagógus képzésre

A beiratkozás a kijelölt időpontban veszi kezdetét.
2022. szeptember 1.
csütörtök 10:00 
1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.
fszt.18. terem

A beiratkozáson kívüli fontos időpontokról (műveltségterület-választáshoz és specializáció-választáshoz határidők és meghallgatások/vizsgák időpontjai, szintfelmérők napjai, gyakorlati tájékoztatók, csoportgyűlések) és tudnivalókról a TÓK Tanulmányi Hivatal honlapjára feltöltött szakos és általános beiratkozási tájékoztatókban olvashat. Az óvodapedagógus szakos (nappalis, levelezős) specializációkra és csecsemő-és kisgyermeknevelő szakos (nappalis) specializációkra, valamint a tanító szakos (nappalis) angol és német nyelvi műveltségterületekre jelentkezni kizárólag a Neptunban lehet 2022. július 25-től augusztus 14-ig! Kérjük, hogy a további információkról feltétlenül és mielőbb tájékozódjon a kari honlapon

Társadalomtudományi Kar

Az első évfolyamosok beiratkozása a 2022/23-as tanév 1. félévére 2022. szeptember 5-től szeptember 9-ig történik. 

Beiratkozni személyesen vagy meghatalmazott által lehet, ehhez időpontot kell foglalni. Az ehhez tartozó időpontfoglaló felületet megnyitásáról tájékoztatni fogjuk a leendő elsőéves hallgatókat.

További információk a kari honlapon.

Természettudományi Kar

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozás két lépésből áll:

1. Elektronikus beiratkozás a NEPTUN elektronikus tanulmányi rendszerben:

A NEPTUN elektronikus tanulmányi rendszerben a következő lépéseket kell megtennie a személyes beiratkozás előtt:

 • egyeztesse személyes adatait: kérjük, minél előbb ellenőrizze a Neptunban a felvételi eljárás során megadott adatait, különösen a személyigazolványon szereplő teljes név, személyigazolvány szám, állandó lakcím, adóazonosító jel, TAJ-szám;
 • eltérés vagy hiányzó adatok esetén minél előbb indítsa el az adategyeztetést a Q-térben (https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Elerhetoseg);
 • a Neptunban a „Pénzügyek” alatti „Beállítások” menüpontban rögzítse bankszámlaszámát;
 • regisztráljon a 2022/2023-as tanév őszi félévére;
 • adategyeztetés után nyomtassa ki a Neptunból a Beiratkozási lap című nyomtatványt
  (Információ - Általános nyomtatványok - Beiratkozási lap).

2. Személyes iratkozás:

A személyes beiratkozás kizárólag a tájékoztatóban megjelölt időpontokban lehetséges, kizárólag előzetes időpont foglalással. Időpontot 2022.08.01-től lehet foglalni a személyes beiratkozásra kiválasztott napot megelőző nap 12 óráig. A foglalt időpont előtt 15 perccel meg kell érkeznie.

Időpontfoglalás

Pótbeiratkozásra nem tudunk időpontot biztosítani. Akadályoztatása esetén meghatalmazott is eljárhat Ön helyett a beiratkozáson, amennyiben az alábbi oldalról letölthető meghatalmazás nyomtatványt szabályosan kitöltötte.

Amennyiben tanulmányait nem 2022 szeptemberében kívánja megkezdeni (azaz passzív státuszú félévvel szeretne kezdeni), akkor is be kell iratkoznia mind a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben, mind személyesen a Tanulmányi Hivatalban. Tanulmányai szüneteltetését és a passzív státuszú félév beállítását a Neptunban kell bejelenteni az Ügyintézés – Beiratkozás/Bejelentkezés menüpont alatt.

A személyes beiratkozásra hozza magával az alábbiakat (amennyiben ezt elmulasztja, nem tud beiratkozni):

 • NEPTUN-ból kinyomtatott és aláírt Beiratkozási lapot (FIGYELEM! a dokumentum minden oldalát külön lapra szükséges kinyomtatni, és elhozni a beiratkozásra)
 • alapszakra, osztatlan tanárszakra felvételt nyert hallgató: eredeti érettségi bizonyítványát és annak olvasható fénymásolatát,
 • mesterszakra felvételt nyert hallgató: eredeti oklevelét és annak olvasható fénymásolatát,
 • eredeti nyelvvizsga bizonyítványát és annak olvasható fénymásolatát,
 • személyi igazolványát,
 • lakcímkártyáját,
 • Adó- és TAJ kártyáját,
 • külföldi állampolgárságú hallgatók: útlevélét és amennyiben van, tartózkodási engedélyét.

Ha a beiratkozás napján Ön még nem töltötte be a 18. életévét, akkor a beiratkozási lapra a saját aláírásán kívül a törvényes képviselő aláírása is szükséges. (A pontos szöveget az érintett hallgatóknak Neptun üzenetben külön megküldjük.)  Felhívjuk a figyelmét, hogy a beiratkozás elmulasztása esetén felvételi határozata érvényét veszíti, és a tanulmányokat csak új, sikeres felvételi eljárás után lehet megkezdeni.

A beiratkozások helyszíne: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

Az elsőéves hallgatók ünnepélyes eskütétele 2022. szeptember 1-én 13 órakor lesz, amennyiben ezt a járványügyi helyzet lehetővé teszi. Erről később küldünk pontos tájékoztatást.

Tájékoztatásul:

 • Egyetemünkön a hallgatói adminisztrációs ügyeket a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül intézheti. A rendszer használatáról a http://elte.hu/felvettek weboldalon tájékozódhat.
 •  ELTE SzMSz - II. kötet: Hallgatói Követelményrendszer (HKR) tartalmazza a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit. A beiratkozással az abban foglaltakat a hallgató tudomásul veszi és elfogadja.
 • A kreditelismerési kérelmek 2022. augusztus 29-től adhatók le. Javasoljuk, hogy a visszafelvételiző hallgatók kérelmeiket minél korábban adják le, a tantervi változások miatti hosszadalmasabb elbírálási folyamat miatt. A leadási határidő: 2022. szeptember 16.
 

szak

beiratkozás

tanulmányi előadó

szoba

Alapszakok
biológia 2022.08.29 - 2022.09.06. Szabóné Csomós Judit 1.77

fizika

2022.08.29 - 2022.09.02.

Balla Melinda

1.80

földrajz

2022.08.29 - 2022.09.02.

Právicz Dóra

1.82

földtudományi

2022.08.29 - 2022.09.02.

Právicz Dóra

1.82

kémia 2022.08.29 - 2022.08.31. Hardy Zsuzsa 1.80

környezettan

2022.08.29 - 2022.08.31.

Nagypál Emma

1.78

matematika

2022.08.29 - 2022.09.02.

Varga Máté

1.81

Mesterszakok

alkalmazott matematikus 

2022.08.29 - 2022.09.02.

Varga Máté

1.81

anyagtudomány 2022.08.29 - 2022.08.31. Hardy Zsuzsa 1.80

biológus 

2022.08.29 - 2022.08.31.

Nagypál Emma

1.78

biotechnológia 

2022.08.23 - 2022.08.24.

Nagypál Emma

1.78

biztosítási és pénzügyi matematika 2022.08.29 - 2022.09.02. Balla Melinda 1.80

csillagász 

2022.08.29 - 2022.08.31.

Nagypál Emma

1.78

fizikus 

2022.08.29 - 2022.09.02.

Balla Melinda

1.80

geofizikus 

2022.08.29 - 2022.08.31.

Nagypál Emma

1.78

geográfus 

2022.08.29 - 2022.09.02.

Právicz Dóra

1.82

geológus 2022.08.29 - 2022.08.31. Hardy Zsuzsa 1.80

környezettudomány

2022.08.29 - 2022.08.31.

Nagypál Emma

1.78

matematikus 

2022.08.29 - 2022.09.02.

Varga Máté

1.81

meteorológus 

2022.08.29 - 2022.09.02.

Právicz Dóra

1.82

vegyész 2022.08.29 - 2022.08.31. Hardy Zsuzsa 1.80

Tanárképzés

osztatlan tanárszak

2022.08.29 - 2022.08.31

Dobos Szilvia

1.78/A

rövid ciklusú tanárszak

 


Beiratkozási tájékoztató

A sikeres felvételivel Ön még nem válik automatikusan Egyetemünk polgárává, a hallgatói jogviszony az első beiratkozással jön létre. Képzése történhet magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges formában. A képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatot hallgatói nyilatkozatot is a beiratkozáskor kell aláírni.

Egyetemünkön az elsőévesek személyes beiratkozása a Neptunban történt elektronikus beiratkozást követően karonként történik, amelyben a tanulmányi hivatalok és a hallgatói önkormányzatok munkatársai segédkeznek. Kérjük, hogy személyes jelenléttel történő beiratkozása során a járványügyi szabályokat szíveskedjék betartani. A távolléti oktatásban való részvételi kérelemről bővebb információkat itt talál.

A beiratkozást a regisztrációs időszak végéig visszavonhatja, vagy a beiratkozást követően ugyanezen időpontig kérheti a tanulmányai szüneteltetését (passziválás). Ha a beiratkozást követően ezen időpontokig nem kéri tanulmányainak szünetelését, illetve nem szünteti meg a jogviszonyát, az adott félév aktív félévnek minősül és a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásából következő vagy a képzési szerződésben foglalt kötelezettségeket keletkeztet a tanulmányi kötelezettségei teljesítésére tekintet nélkül. A tanulmányi rendszerben elektronikusan kell nyilatkoznia a félév megkezdéséről (regisztráció) vagy passziválásról.

A kurzusfelvétel az Egyetemen működő tanulmányi rendszer webes felületén, a Neptunban történik. Ahhoz, hogy a tanulmányaihoz szükséges összes kurzust teljesítse, érdemes végignéznie az Önre vonatkozó képzés mintatantervét, amelyet a Karok holnapjain talál meg.

A személyes beiratkozásra kért okmányok és dokumentumok nem azonosak minden karon, ezért mindenképpen tájékozódjon az illetékes kar beiratkozási követelményeiről! A beiratkozásra minden, az adott kar által előírt dokumentumot magával kell vinnie, amennyiben ezt elmulasztja, nem tud beiratkozni.

Amennyiben önköltséges képzésre nyert felvételt, az állami ösztöndíjas képzésben való részvétel feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozat helyett ún. képzési szerződést kell kötnie az Egyetemmel, amelyet a beiratkozáskor kap kézhez.

Digitális beiratkozás esetén ha Ön magyar állampolgár, vagy olyan külföldi állampolgár, aki rendelkezik magyarországi ügyfélkapuval, az adatellenőrzés után kinyomtatott és aláírt beiratkozási lapot – önköltséges képzés esetén a képzési szerződést is – AVDH hitelesítéssel kell ellátnia. A hitelesítést ingyenesen ezen a webhelyen szükséges megtenni. A hitelesítés során válassza a „Hiteles PDF” lehetőséget, fogadja el az ÁSZF-et, és töltse fel az aláírt dokumentumokat pdf-ként (max 20 MB). Ekkor átirányításra kerül az ügyfékapu azonosító felületére, ahol a saját ügyfélkapujához tartozó felhasználónév és jelszó megadásával a hitelesítés megtörténik. A hitelesített pdf-eket az egyéb bemutatandó dokumentumokkal együtt elektronikusan kell a kari Tanulmányi Hivatalhoz eljuttatnia.

Ha Ön külföldi állampolgár és nem rendelkezik magyarországi ügyfélkapuval, a beiratkozási lapot és a szerződést nyomtassa ki, írja alá, és a képét az egyéb bemutatandó dokumentumokkal együtt elektronikusan kell a kari Tanulmányi Hivatalhoz eljuttatnia.

Digitális beiratkozás esetén a hallgatói jogviszonya akkor jön létre, amikor a Tanulmányi Hivatal is hitelesíti az Ön által megküldött beiratkozási lapot.

Az eredeti dokumentumait a jelenlétre való átálláskor külön felszólítás nélkül be kell mutatnia a Tanulmányi Hivatalban.

Figyelem, a beiratkozással kapcsolatos határidők a digitális beiratkozásra is vonatkoznak!