Beiratkozás

Beiratkozás

Beiratkozási napok 2017/2018

Állam- és Jogtudományi Kar

Képzési forma

Munkarend

Szak, szakpár

Időpont

Helyszín

osztatlan

nappali

jogász

2017. szeptember 6. (szerda)
13:00: A–K
15:00: L–Zs

ELTE ÁJK „B” épület (1053 Budapest, Kecskeméti u. 10–12.)

osztatlan

levelező

jogász

2017. szeptember 5. (kedd)
8:00: A–K
10:00: L–Zs

alap

 

politikatudományok (BA)

2017. szeptember 5. (kedd)
15:00

mester

 

politikatudomány (MA)

2017. szeptember 4. (hétfő)
15:00

mester

 

kriminológia (MA)

2017. szeptember 6. (szerda)
8:30

alap

 

igazságügyi igazgatási (BA)

2017. szeptember 4. (hétfő)
8:00

alap   munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás (BA) 2017. szeptember 4. (hétfő) 10:00

További információk a kari honlapon

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Képzési forma

Munkarend

Szak, szakpár

Időpont

Helyszín

alap

nappali

gyógypedagógia

2017. szeptember 7. (csütörtök)
9:00-12:00

1097 Budapest, Ecseri út 3. „A” ép. 202.

alap

levelező (Bp.)

gyógypedagógia

2017. augusztus 31. (csütörtök)
9:00

1097 Budapest, Ecseri út 3.  „C” ép. 107.
alap levelező (Nyíregyháza) gyógypedagógia 2017. szeptember 2. (szombat)   11:00 Nyíregyházi Egyetem, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B

mester

nappali

gyógypedagógia

2017. augusztus 30. (szerda)
9:00

1097 Budapest, Ecseri út 3. „C” ép. 107.

mester

levelező

gyógypedagógia

A Kar tanévnyitó ünnepsége 2017. szeptember 6-án (szerda) 10 órakor kezdődik, melyre a nappali tagozatos BA képzésre felvett hallgatókat várjuk. Az ünnepségen az alkalomnak megfelelő öltözetben szíveskedjék megjelenni. A dékáni kézfogáshoz fehér kesztyű viselését kérjük.

A BA képzés nappali tagozatos, valamint az MA képzés nappali és levelező tagozatos tanterve Idegennyelvi szaknyelvi kurzusok – angol vagy német nyelvű – teljesítését írja elő. A képzés kiscsoportos szeminárium keretében zajlik. A szaknyelvi szeminárium csoportjai az első év elején megírt online szintfelmérő teszt alapján kerülnek kialakításra, a hallgatók nyelvtudásának megfelelően. A szintfelmérő teszt kitöltésével kapcsolatos információkat az augusztus 21-i héten a felvételi eljárásban megadott e-mail címre fogjuk megküldeni.

További információk a kari honlapon

Bölcsészettudományi Kar

Képzési forma

Munkarend

Szak, szakpár

Időpont

Helyszín

alap

nappali

anglisztika

2017. augusztus 22. (kedd)
délelőtt

ELTE BTK "A" épület (1088, Budapest, Múzeum krt. 4/A)

alap

nappali

romanisztika (minden szakirány)

alap

nappali

szlavisztika (minden szakirány)

alap

nappali

germanisztika (minden szakirány)

2017. augusztus 22. (kedd)
délután

alap

nappali

magyar

alap

nappali

szabad bölcsészet

alap

nappali

kommunikáció és médiatudomány

2017. augusztus 23. (szerda)
délelőtt

alap

nappali

néprajz

alap

nappali

ókori nyelvek és kultúrák (minden szakirány)

alap

nappali

történelem

alap

nappali

régészet

mester

nappali

diszciplináris és interdiszciplináris 
(nem tanári) mesterképzési szakok

2017. augusztus 23. (szerda)
délután

alap

nappali és levelező

zenekultúra

2017. augusztus 24. (csütörtök)
délelőtt

alap

nappali

keleti nyelvek és kultúrák (minden szakirány)

alap

nappali és levelező

informatikus-könyvtáros

mester

nappali

tanári

2017. augusztus 24. (csütörtök)
délután

osztatlan

nappali

tanári

Sorszámhúzás: érkezési sorrendben (délelőtt: 8:00-tól 10:00-ig, délután: 13:00-tól 15:00-ig) a bejáratnál kihelyezett automatánál.

A sorszámhúzás után előzetes tájékoztatást tartanak a Gombocz Zoltán teremben (fszt. 47.). Ezt követően a beiratkozás a Kari Tanácsteremben történik. A bejáratnál elhelyezett kijelzőn tudja nyomon követni a sorszámokat.

Kérjük, számítson hosszabb várakozási időre! Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

További információk a kari honlapon

Informatikai Kar

Képzési forma

Munkarend

Szak, szakpár

Időpont

Helyszín

alap

nappali

programtervező informatikus

2017. szeptember 4. (hétfő)
9:00: A–K
14:00: L–Zs

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Bolyai János-terem (0.821)

mester

nappali és esti

programtervező informatikus

2017. szeptember 5. (kedd)
16:00

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Mogyoródi József-terem (0.822)

alap

esti

programtervező informatikus

2017. szeptember 6. (szerda)
16:00

mester

nappali

térképész

2017. szeptember 7. (csütörtök)
10:00

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C 
0.311 Kőnig-terem

osztatlan tanárszakok

nappali

informatika–matematika, informatika–bölcsész, tanári MA – informatikatanár

2017. szeptember 5. (kedd)
13:30

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
2.712

mester

levelező

informatikatanár

2017. szeptember 7. (csütörtök)
10:00

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
PC3 labor

Az I. éves hallgatók ünnepélyes eskütétele 2017. szeptember 5-én 9 órakor lesz a Gömbaulában (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, földszint). Az eskütételen az alkalomnak megfelelő ruhában szíveskedjék megjelenni. A dékáni kézfogáshoz fehér kesztyű viselését kérjük.

További információk a kari honlapon

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

A kar frissen felvett hallgatói jelentkezésüknek megfelelően két képzési helyen, Budapesten vagy Szombathelyen kezdhetik meg tanulmányaikat. A Neptunban történt beiratkozást követően a személyes beiratkozásra is két helyen kerül sor.

Beiratkozási információk a budapesti képzési helyen tanulóknak:

Képzési forma

Munkarend

Szak, szakpár

Időpont

Helyszín

a kar bármely képzésére (alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, PhD-képzés) felvettek számára, függetlenül a képzés nyelvétől és munkarendjétől (tagozatától)

2017. szeptember 1. (péntek)
9:00–16:00

2017. szeptember 2. (szombat) 9:00-15:00,

2017. szeptember 4-5. (hétfő–kedd) 9:00-16:00,

2017. szeptember 6. (szerda) 
9:00–13:00

1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27. Aula

A személyes beiratkozás sorszámhúzással, érkezési sorrendben zajlik. Mivel mindenki maga dönti el, hogy a megadott időszakban mikor jön beiratkozni, ezért az is előfordulhat, hogy hosszabb időt kell várni, ha egy időben nagyon sokan érkeznek. Nagyban meggyorsíthatja az ügyintézést, ha a honlapunkon előzetesen tájékozódik a tudnivalókról. Az utolsó sorszámot az adott napon a megadott záró időpontban adjuk ki, függetlenül attól, hogy hányan várakoznak ekkor, minden ott lévő még aznap beiratkozhat.

A beiratkozási napokon a Neptun-használatot segítő tájékoztatókat tartunk, ezek időpontjai szintén a honlapunkon találhatók. 

Egyes szakokon a személyes beiratkozást megelőzően, 2017. augusztus 20-ig, a Neptun tanulmányi rendszerben specializációt vagy képzési nyelvet kell/lehet választani. Ennek módjáról és feltételeiről ugyancsak a honlapunk igazítja el.

Beiratkozási információk a szombathelyi képzési helyen tanulóknak:

A beiratkozással kapcsolatos információkat az ELTE Savaria Egyetemi Központ honlapján találja meg. Javasoljuk azonban, hogy PPK-s hallgatóként feltétlenül ismerkedjen meg a kar honlapjával is, amin a képzési helytől független, általános, illetőleg kar-specifikus információkat is elérhet.

Tanító- és Óvóképző Kar

Képzési forma

Munkarend

Szak, szakpár

Időpont

Helyszín

alap

nappali óvodapedagógus 2017. augusztus 28-30. (hétfő, kedd, szerda) 9:00-15:00 1126 Budapest, Kiss János altb. utca 40., II. em. 200
alap  nappali tanító
alap  nappali csecsemő- és kisgyermeknevelő
osztatlan nappali rajz- és vizuáliskultúra tanári 

alap

levelező

tanító

2017. szeptember 1. (péntek)
14:00

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.
I. em. 100.

alap

levelező

óvodapedagógus

2017. szeptember 1. (péntek)
12:00

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.
I. em. 123.

alap

levelező

csecsemő- és kisgyermeknevelő

2017. szeptember 2. (szombat)
9:00

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.
II. em. 200.

 

esti

szakirányú továbbképzések

2017. szeptember 1. (péntek)
15:00

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.
I. em. 123.

Nappali tagozaton a beiratkozásra a kijelölt három napon (augusztus 28-30.) folyamatos ügyfélszolgálatot biztosítunk 9 és 15 óra között. A beiratkozás sorszámhúzással, érkezési sorrendben zajlik.

A beiratkozáson kívüli fontos időpontokról (műveltségterület- vagy specializáció-választáshoz határidők, meghallgatások, szintfelmérők, gyakorlati tájékoztatók, csoportgyűlések) és tudnivalókról a TÓK Tanulmányi Hivatal honlapjára feltöltött szakos és általános beiratkozási tájékoztatókban olvashat. 

További információk a kar Tanulmányi Hivatalának oldalán

Társadalomtudományi Kar

Képzési forma

Szak, szakpár

Időpont

Helyszín

alap

alkalmazott közgazdaságtan

2017. szeptember 4. (hétfő)
14:00

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 
Konferenciaterem (-1. 75)

mester

közgazdasági elemző

2017. szeptember 4. (hétfő)
14:00

alap

nemzetközi tanulmányok

2017. szeptember 5. (kedd)
10:00 (névsor első fele)

13:00 (névsor második fele) 

alap

szociológia

2017. szeptember 6. (szerda)
10:00 (névsor első fele)

13:00 (névsor második fele) 

mester

szociológia

2017. szeptember 6. (szerda)

15:00

mester humánökológia

 

2017. szeptember 7. (csütörtök)
10:00

 

mester survey statisztika

mester

társadalmi nemek tanulmánya

mester

kulturális antropológia

2017. szeptember 7. (csütörtök) 13:00

mester

nemzetközi tanulmányok

alap

szociális munka

2017. szeptember 8. (péntek) 9:00

mester

közösségi és civil tanulmányok

2017. szeptember 8. (péntek) 12:00

mester

szociálpolitika

mester  egészségpolitika, tervezés és finanszírozás 2017. szeptember 8. (péntek) 14:00

A Kar tanévnyitó ünnepsége 2017. szeptember 6-án (szerda) 12:30 órakor lesz. 

További információk a kari honlapon

Természettudományi Kar

Képzési forma

Szak, szakpár

Időpont

Helyszín

BSc

biológia

2017. augusztus 28-31. (hétfő-csütörtök)

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 1.79, Ráczné Tanai Anita

BSc

fizika

2017. augusztus 28-29. (hétfő-kedd)

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A,1.80, Balla Melinda

BSc

földrajz

2017. augusztus 28-29. (hétfő-kedd) 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 1.82, Právicz Dóra

BSc

földtudományi

2017.augusztus 28-30. (hétfő-szerda)

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 1.81, Kaszáné Csizmár Katalin

BSc

kémia

2017. augusztus 28. (hétfő) és 30. (szerda)
 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 1.79, Illés Bernadett

BSc

környezettan

2017.augusztus 28. (hétfő)
 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 1.78, Nagypál Emma

BSc

matematika

2017.augusztus 28-30. (hétfő-szerda)
 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 1.80, Fiedler Katalin

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, melynek első lépése az elektronikus beiratkozás a NEPTUN tanulmányi rendszerben, második lépése pedig a személyes beiratkozás. A személyre szóló beiratkozási időpontot a felvételt követően névre szóló NEPTUN üzenetben kapják meg a diákok, így a megadott beiratkozási időpontok csak tájékoztató jellegűek. Minden hallgatónak a NEPTUN üzenetben megadott időpontban kell megjelennie. Pótbeiratkozásra nem tudunk időpontot biztosítani. Akadályoztatása esetén meghatalmazott is eljárhat Ön helyett a beiratkozáson, amennyiben a letölthető nyomtatványt szabályosan kitöltötte. 

Az első éves hallgatók ünnepélyes eskütétele 2017. szeptember 7-én 14 órakor lesz a Gömb aulában (1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/A). Az eskütételen az alkalomnak megfelelő öltözetben szíveskedjék megjelenni. A dékáni kézfogáshoz fehér kesztyű viselését kérjük.

Részletes beiratkozási tájékoztató az alapképzésre felvett hallgatóknak

Képzési forma

Szak

Időpont

Helyszín

MSc

alkalmazott matematikus

2017. augusztus 30. (szerda)
13:00-15:00

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A,
1.80, Fiedler Katalin

MSc

anyagtudomány

2017. augusztus 31. (csütörtök)
13:00-15:00

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A,
1.79, Illés Bernadett

MSc

*biológus

2017. augusztus 29-30. (kedd-szerda)

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A,
1.78, Nagypál Emma

MSc

csillagász

2017. augusztus 30. (szerda) 13:00-15:00

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A,
1.81, Kaszáné Csizmár Katalin

MSc fizikus 2017. augusztus 29. (kedd) 13:00-15:00

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

1/A, 1.80, Balla Melinda

MSc geofizikus 2017. augusztus 30., 13:00-15:00 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány
1.81, Kaszáné Csizmár Katalin
MSc geográfus 2017. augusztus 30. (szerda) 9:00-11:00 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány
1.82, Právicz Dóra
MSc geológus 2017. augusztus 31. (csütörtök) 9:00-11:00 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány
1.79, Illés Bernadett
MSc környezettudomány 2017. augusztus 28. (hétfő) 13:00-15:00 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány
1.78, Nagypál Emma
MSc matematikus 2017. augusztus 30. (szerda) 13:00-15:00 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány
1.80, Fiedler Katalin
MSc meteorológus 2017. augusztus 30. (szerda) 13:00-15:00 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány
1.82, Právicz Dóra
MSc vegyész 2017. augusztus 31., 13:00-15:00 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány
1.79, Illés Bernadett

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, melynek első lépése az elektronikus beiratkozás a NEPTUN tanulmányi rendszerben, második lépése pedig a személyes beiratkozás. Minden 2017-ben felvett hallgatónak a táblázatban megjelölt időpontban kötelező megjelennie (kivétel biológus).

*A biológus mesterképzésre felvettek személyre szóló beiratkozási időpontját a felvételt követően névre szóló NEPTUN üzenetben küldjük meg, így esetükben a megadott beiratkozási időpontok csak tájékoztató jellegűek, megjelenniük a NEPTUN üzenetben megadott időpontban kell.

Részletes beiratkozási tájékoztató a mesterképzésre felvett hallgatóknak

Képzési forma

Szak, szakpár

Időpont

Helyszín

MA

rövid ciklusú tanári mesterképzés

2017. augusztus 30. (szerda) 13:00

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 1.78A, Dobos Szilvia

A kreditelismerési kérelmek 2017. augusztus 21. – 2017. szeptember 1. között adhatók le a Tanulmányi Hivatalban.

Részletes beiratkozási tájékoztató a rövid ciklusú tanári mesterképzésre felvett hallgatóknak

Képzési forma

Szak, szakpár

Időpont

Helyszín

osztatlan

tanári szak

2017. augusztus 28-30. (hétfő-szerda) 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A,
1.78A, Dobos Szilvia

A kreditelismerési kérelmek 2017. augusztus 21. – 2017. szeptember 1. között adhatók le a Tanulmányi Hivatalban. 

A személyre szóló beiratkozási időpontot a felvételt követően névre szóló NEPTUN üzenetben küldjük meg, így a megadott beiratkozási időpontok csak tájékoztató jellegűek. Minden hallgatónak a NEPTUN üzenetben megadott időpontban kell megjelennie.

Részletes beiratkozási tájékoztató az osztatlan tanárképzésére felvett hallgatóknak

További információk a kari honlapon 

Savaria Egyetemi Központ

Munkarend, képzési forma

Időpont

Helyszín

Nappali

2017. szeptember 6. (kedd) 8:00; 13:00

ELTE Savaria Egyetemi Központja, I. emelet Díszterem (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)

Részletes program

Levelező (szakirányú továbbképzés)

2017. szeptember 8. (péntek) 8:00

ELTE Savaria Egyetemi Központja, „A” épület 16-os terem (9700 Szombathely, Károlyi G.áspár tér 4.)

Levelező (alap és mesterképzés)

Feltöltés alatt

Feltöltés alatt

Beiratkozási tájékoztató

A sikeres felvételivel Ön még nem válik automatikusan Egyetemünk polgárává, a hallgatói jogviszony az első beiratkozással jön létre. Képzése történhet magyar állami ösztöndíjjal, magyar állami részösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges képzésében, ösztöndíjas vagy önköltséges formában. A képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatot hallgatói nyilatkozatot is a beiratkozáskor kell aláírni.

Egyetemünkön az elsőévesek személyes beiratkozása a Neptunban történt elektronikus beiratkozást követően karonként történik, amelyben a tanulmányi hivatalok és a hallgatói önkormányzatok munkatársai segédkeznek.A beiratkozást a félév megkezdését követő egy hónapon belül, de legkésőbb október 14-ig, illetve március 14-ig visszavonhatja, vagy a beiratkozást követően ugyanezen időpontokig kérheti a tanulmányai szüneteltetését. Ha a beiratkozást vagy a bejelentkezést követően a hallgató ezen időpontokig nem kéri tanulmányainak szünetelését, illetve nem szünteti meg a jogviszonyát, az adott félév aktív félévnek minősül és a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásából következő vagy a képzési szerződésben foglalt kötelezettségeket keletkeztet a tanulmányi kötelezettségei teljesítésére tekintet nélkül.

A 2016/2017-es tanév tavaszi félévtől kezdődően a tanulmányi rendszerben elektronikusan kell nyilatkoznia a félév megkezdéséről (regisztráció) vagy passziválásról. A kurzusfelvétel az Egyetemen működő tanulmányi rendszer webes felületén, a Neptunban történik. Ahhoz, hogy a tanulmányaihoz szükséges összes kurzust teljesítse, érdemes végignéznie az Önre vonatkozó képzés mintatantervét, amelyet a Karok holnapjain talál meg.

A személyes beiratkozásra kért okmányok és dokumentumok nem azonosak minden karon, ezért mindenképpen tájékozódjon az illetékes kar beiratkozási követelményeiről! A beiratkozásra minden, az adott kar által előírt dokumentumokt magával kell vinnie, amennyiben ezt elmulasztja, nem tud beiratkozni.

A beiratkozási lap két példánya (amelyen szerepel az állami ösztöndíjas képzésben való részvétel feltételinek vállalásáról szóló nyilatkozat, amennyiben állami ösztöndíjas képzésre nyert felvételt), az adatkezelési nyilatkozat, az állami támogatásban felhasznált félévekről szóló nyilatkozat, valamint az Alumni-tagsággal kapcsolatos szándéknyilatkozat a Neptunból egyetlen gombnyomással kerül kinyomtatásra. Ezen papírok mindegyikét ki kell töltenie, alá kell írnia, és a beiratkozásra magával kell vinnie.

Amennyiben önköltséges képzésre nyert felvételt, az állami ösztöndíjas képzésben való részvétel feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozat helyett ún. képzési szerződést kell kötnie az Egyetemmel, amelyet a beiratkozáskor kap kézhez.