A működtetés elektronikus útra terelése körébe tartozó információk

A működtetés elektronikus útra terelése körébe tartozó információk

I. Elektronikus ügymenet munkaügyekben, és a bérszámfejtést érintő iratok megküldésének rendje

A munkaügyi dokumentumokat, javaslati lapokat a szokásos rendben kell előkészíteni, jóváhagyását (munkáltató, kötelezettségvállaló, fedezetigazoló/ellenjegyző) a szokásos folyamatban elektronikus úton (e-mailben) kell megküldeni az Emberi Erőforrás Igazgatóság számára.

A Magyar Államkincstár is átállt a teljes elektronikus levelezésre a munkaügyi dokumentumok kapcsán, a feltétlenül eredetiben szükséges iratokat pedig postán, tértivevénnyel küldi meg és fogadja.

Erre (is) tekintettel a jogviszonyhoz kapcsolódó, bérszámfejtést érintő iratokat – adókedvezményeket igénylő kérelmeket, táppénzes lapokat stb. – elsősorban elektronikus úton (telefonos fotó, szkennelés) kell elküldeni az illetmenyszamfejtes@kancellaria.elte.hu címre, és utólag – vagy ha elektronikusan nincs mód elküldeni az iratot, akkor – postán tértivevényes küldeményként kell elküldeni az Emberi Erőforrás Igazgatóságra (1056 Budapest, Szerb utca 21–23.)

Kérünk minden vezető munkatársat, munkaügyi ügyintézőt, ha fennakadást tapasztal vagy irat nélküli információja van, a HR igazgatónak elektronikus úton jelezze. Valamennyi dokumentumot nyomon követjük és feldolgozzuk, de ennek az a feltétele, hogy tudjuk, kitől mi várható.

Mindenkitől fegyelmezett ügyintézést várunk, kérjük, hogy a kollégák jövedelmeivel kapcsolatos ügyeket, dokumentumokat soron kívül kezeljék. Fontosnak tartjuk, hogy valamennyi munkatársunk rendben megkapja a havi járandóságát, senki ne maradjon (részben vagy egészben) járandóságai nélkül. A havi zárás várhatóan 2020. március 31-én lesz, a számlákon várhatóan 2020. április 3-án lesz elérhető a márciusi illetmény.

II. A „sétálólap” kezelése

Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése esetén a kiléptetés feltétele az elszámolás végrehajtása. Az elszámolás során (a „sétálólapon”) különböző szervezeti egységektől kell beszerezni az igazolásokat a tartozásmentességről.

Jelenleg „sétálásra” nincs mód, ezért az elszámolás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a tartozásmentesség igazolásához a munkavállaló szervezeti egységének adminisztratív feladatok elvégzését segítő kollégája elektronikusan szerezze be az „aláírásokat” (e-mailben megírt jóváhagyásokat) azoktól a szervezeti egységektől, amelyek erre jogosultak és fel vannak tüntetve a nyomtatványon.

A munkahelyi vezető csak abban az esetben írja alá az elszámolólapot, ha azon valamennyi igazolható elszámolás ki van töltve a beérkezett e-mailek/engedélyek alapján. Kizárólag az ő aláírásával tudjuk elszámolni a kilépő munkatársat, így felelősséget az elszámoló lapon szereplő adatokért az aláíró visel (természetesen az alátámasztó elektronikus levelek aláíróival ezen felelőssége megosztott).

A fentiek szerint elkészített elszámolólapot szkennelve, elektronikusan kell megküldeni az Emberi Erőforrás Igazgatóság részére. 

Jelen folyamat nem érinti a hallgatói szerződéssel rendelkező és azon jogviszony megszűnésével kapcsolatos folyamatot, ahol továbbra is az egyszerűsített elszámolás van érvényben.