Tématerületi Kiválósági Program

Tématerületi Kiválósági Programok

Tématerületi Kiválósági Programok
Az intézmények kiválóságát ösztönző eddigi állami programok – a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (FIKP) és a Tématerületi Kiválósági Program (TKP) – folytatásaként a 2021. évi Tématerületi Kiválósági Program 2025. végéig biztosít támogatást az egyetemi tudásközpontok és kutatóhelyek számára kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeikhez. Ezekről a kiemelt fontosságú programokról alább tájékozódhat.

Jelenleg futó projektek

Mesterséges intelligencia, nagy hálózatok, adatbiztonság: matematikai megalapozás és alkalmazások
2022.01.01. ‒ 2025.12.31.
Tématerületi vezető: Simon Péter (TTK)
Honlap


A kutatások alapját az iparban és szolgáltatásokban, illetve nem utolsó sorban az egészségügyben megjelenő technológiai igények jelentik. Itt a gépi látás, természetes nyelvfeldolgozás, hálózatelemzés, optimalizálás, szekvenciák (idősorok, naplóállományok) feldolgozása adják a fő irányokat. Ezen feladatok jelentős részében a legmodernebb megoldásokat a gépi, azon belül a mély tanulás adja, így a gépi tanulás a javasolt tématerületi kutatásban meghatározó szerepet kap. A gépi tanulás egyik fontos és kurrens kutatási iránya a terület matematikai kapcsolódásainak kiaknázása. Ez egyrészt a gépi tanulás matematikai alapjainak megteremtését, a technológiák és képességeik jobb megértését, majd annak nyomán a technológia célirányos fejlesztését jelenti. Másrészt, megfordítva az alkalmazott matematikai területet és a gépi/mély tanulást összekapcsoló kutatás-fejlesztések irányát, a MI-t ma meghatározó technológiák megújíthatják az alkalmazott matematika több területét, mint a kombinatorikus optimalizálást, a differenciálegyenleteket, a sztochasztikus folyamatokat és a hálózatkutatást, ahol jellemzően komplex számítási feladatok hatékonyabban (gyorsabban, ill. pontosabban) lesznek megoldhatók a gépi/mély tanulás technológiái segítségével.

A 2022 nyarán beüzemelt, a projektből beszerzett szerver gépben 8 nagy teljesítményű grafikus processzor és 1,8 Terabyte memória gondoskodik a világszínvonalú teljesítményről. Az új gép fő profilja a már működő programok hatékony futtatása lesz, elsősorban a képfeldolgozás, a differenciálegyenletek és a természetes nyelvfeldolgozás, valamint a pénzügyi modellezés területén. Az elért eredményeket több konferencián is bemutatták és készülnek rangos folyóirat-cikkek is.

Biztonságkritikus nemzeti szolgáltatások védelme kiberbiztonsági, technológiai és szabályozási eszközökkel
2022.01.01. ‒ 2025.12.31.
Tématerületi vezető: Kozsik Tamás (IK)
További résztvevők: ÁJK, SEK, TTK
Honlap

Az emberek, a közösségek és a környezet biztonságát számos irányból éri fenyegetés. A projekt a kormányzati, a pénzügyi, az ipari és a szolgáltatási szektorok védelmét elősegítő informatikai alapú megoldásokat fejleszt. A kutatási célkitűzéseket kormányzati, gazdasági, ipari partnerek motiválták. Ezen partnerségek mentén öt, egymást támogató pillérre bontják fel kutatásunkat: A központi pillér a „Kiberbiztonság”, mely a többi pillérben felhasználható informatikai alapkutatást tartalmazza. Három pillér a fő alkalmazási területeket jelöli ki: a „Nemzetvédelmi téradat tudásközpont”, a „Biztonság és adatvédelem az anyagtechnológiai, ipar 4.0 és energetikai területeken”, illetve „Biztonságos pénzügyi rendszerek”. Az ötödik pillér a jövő fenyegetéseire való felkészülés: „A kvantumtechnológia hatása a kiberbiztonságra”.

A projektben eddig többek között összeállítottak egy drónos multiszenzoros adatgyűjtési koncepciót, és megkezdték hozzá a hardverelemek beszerzési eljárását. Alternatív adatforrások és kooperatív szakmai partnerek segítségével (ipari partnerek, pl. MÁV) terepi adatgyűjtést hajtottak végre stratégiai vizsgálati területeken (pl. földcsuszamlás vizsgálata, olajfinomító tűzvédelme). Távérzékelt adatokon végzett változásvizsgálat terén elemezték a természetes eredetű hatásokat (időjárási hatások, besugárzás, hőmérséklet, csapadék) természetes vagy termesztett növények esetében. Mesterséges intelligencia módszerekkel javították a kommunikáció biztonságát vezetéknélküli hálózatokban, illetve alvásfázis felismerésében, földi és vízi járművek környezetértékelésében is használható gépi tanulási algoritmusokat fejlesztettek ki. Ajánlást dolgoztak ki posztkvantum kriptográfiai módszerek kvantumkriptográfiai rendszerbe építésére és a magyarországi kvantumkommunikációs gerinchálózatban való használatára. Modelleket, szimulációkat dolgoztak ki a villamos távvezetékek lengéseinek csillapítására, távtartók kihajlásának vizsgálatához, szélerőművek lapátjainak jegesedésére és rezgésére, valamint anyagtechnológiai paraméterek optimalizálására a gyártás során. Emellett vizsgálták és szélesebb közönség elé tárták a mesterséges intelligencia technológiák alkalmazásának és a kriptovalutáknak a jogi, etikai, adatvédelmi, fogyasztóvédelmi kérdéseit is.

Asztro- és részecskefizika
2021.11.01. ‒ 2025.12.31.
Tématerületi vezető: Frei Zsolt (TTK)

 

 

Korábbi támogatottak

Tématerületi Kiválósági Program (2019‒2022)

Szint+: Szintetikus kémia és biokémia
Tématerületi vezető: Perczel András (TTK)
Honlap

Alkalmazásiterület-specifikus nagy megbízhatóságú informatikai megoldások
Tématerületi vezető: Horváth Zoltán (IK)
Honlap

Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció
Tématerületi vezető: Csorba László (BTK)

További információ
Tudósítás a megnyitóról


Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (2018‒2021)

Diagnosztika és terápiás fejlesztések
A kutatócsoport vezetője: Miklósi Ádám (TTK)
Honlap

Anyagtudomány
A kutatócsoport vezetője: Groma István (TTK)
Honlap

Asztro- és részecskefizika
A kutatócsoport vezetője: Frei Zsolt (TTK)
Honlap

Problémamegoldó rendszerek
A kutatócsoport vezetője: Boros Gábor (BTK)

További információ


„Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE” kutatóegyetemi projekt (2010–2012)

Szakmai vezető: Patkós András

1. Nagy rendszerek a természettudományokban és számítógépes szimulációjuk (TTK – TáTK)
Alprojektvezető: Málnási-Csizmadia András (TTK)

2. Szubmikroszkópos anyag- és élettudományi kutatások (TTK)
Alprojektvezető: Lendvai János (TTK)

3. Elosztott és sokmagos rendszerek szoftvertechnológiai kérdései (IK)
Alprojektvezető: Kozsik Tamás (IK)

4. Kultúrák közötti párbeszéd (BTK – ÁJK)
Alprojektvezető: Kulcsár Szabó Ernő (BTK)

5. Az élethosszig tartó tanulás társadalmi folyamatai és biopszichoszociális háttere (PPK, TÓK, Bárczi)
Alprojektvezető: Bárdos György (PPK)

További információ