Kiválósági listák (archívum)

Kiválósági listák (archívum)

Kiválósági listák (archívum)
2014 és 2017 között több kiválósági lista készült a Rektori Kabinet Adat- és Stratégiai Információkezelési Iroda koordinálásával, az Egyetem Tudományos Tanácsa és az Egyetemi Könyvtár együttműködésével. Ezek a következők:

VII. rész

Mért adat: klasszikus (vagyis függő, az önhivatkozásokat is figyelembe vevő) Hirsch index-adatok, vagyis azon publikációk száma, amelyek egyenként legalább ugyanannyi hivatkozást kaptak, mint a rangszámuk. (Fontos megjegyezni, hogy a lista egy-egy értéke nem egyezik az MTMT-ben a szerzői felületen, az oktatónak látható Hirsch-index értékkel, mivel az ottani rendszer beépített szűkítésekkel dolgozik, melynek során a disszertáció- és az egyéb típusú idézőket nem veszi figyelembe.)
Rögzítés időpontja: 2017. november 9. (Magyar Tudományos Művek Tára)

A lista első tíz helyén a Természettudományi Kar oktatói és kutatói szerepelnek: Veres Gábor fizikus, habilitált egyetemi docens, Csabai István fizikus, egyetemi tanár, Pásztor Gabriella fizikus, tudományos főmunkatárs, Vicsek Tamás fizikus, egyetemi tanár, Lovász László matematikus, egyetemi tanár, Csanád Máté fizikus, habilitált egyetemi docens, Fodor Zoltán fizikus, egyetemi tanár, Frei Zsolt fizikus, egyetemi tanár, Miklósi Ádám etológus, egyetemi tanár és Raffai Péter fizikus, adjunktus.

A teljes lista elérhető itt, hírünket itt olvashatja.

A lista első három helyezettje:

Veres Gábor

Csabai István

Pásztor Gabriella

VI. rész

Mért adat: 2007 és 2017 között megjelent, teljes életművekre vonatkozó, szerzőként jegyzett tudományos jellegű szakkönyvek és monográfiák (oktató-kutatók és professor emeritusok)
Rögzítés időpontja: 2017. május 18. (Magyar Tudományos Művek Tára)

Az első tízben az ÁJK, a BTK és az Egyetemi Könyvtár kutatói szerepelnek: Miskolczy Ambrus történész, egyetemi tanár; Ruzsa György művészettörténész, professor emeritus; Hamza Gábor jogtudós, egyetemi tanár; Pokol Béla jogtudós-politológus, egyetemi tanár; Gerő András történész, egyetemi tanár; Csoma Mózes orientalista, habilitált egyetemi docens; Sándor István jogtudós, habilitált egyetemi docens; Vörös Ferenc nyelvész, főiskolai tanár; Darida Veronika irodalomtudós, filozófus, habilitált egyetemi docens; Knapp Ilona Éva irodalomtörténész.

A lista elérhető itt, hírünket itt olvashatja.

A lista első három helyezettje:

Miskolczy Ambrus

Ruzsa György

Hamza Gábor

V. rész

Mért adat: 2005 és 2015 közötti publikációkra érkezett hivatkozások száma (főállású oktató-kutatók)
Rögzítés időpontja: 2015. november 12. (a Magyar Tudományos Művek Tára alapján)

Az első tízben a Fizikai Intézet kilenc kutatója – Veres Gábor egyetemi docens, Csanád Máté egyetemi docens, Csabai István egyetemi tanár, Kiss Ádám professor emeritus, Fodor Zoltán egyetemi tanár, Katz Sándor egyetemi tanár, Frei Zsolt egyetemi tanár, Vicsek Tamás egyetemi tanár és Raffai Péter egyetemi adjunktus – valamint Vellai Tibor, a Biológiai Intézet egyetemi tanára szerepel.

A teljes listán a TTK Fizikai Intézetből 23, a TTK Biológiai Intézetből 12, a TTK Kémiai Intézetből 9, a TTK Földrajz- és Földtudományi Intézetből, a Bölcsészettudományi Karról és a Pedagógiai és Pszichológiai Karról két-két kutató szerepel.

A lista itt érhető el, hírünket itt olvashatja.

A lista első három helyezettje:

Veres Gábor

Csanád Máté

Csabai István

IV. rész

Mért adat: legmagasabb Hirsch-index (főállású oktató-kutatók, professor emeritusok)
Rögzítés időpontja: 2015. április 20. (a Magyar Tudományos Művek Tára alapján)

A első tízben a Fizikai Intézet nyolc kutatója – Csabai István egyetemi tanár, Vicsek Tamás egyetemi tanár, Veres Gábor egyetemi docens, Csanád Máté egyetemi docens, Kiss Ádám professor emeritus, Fodor Zoltán egyetemi tanár, Ungár Tamás professor emeritus és Tél Tamás egyetemi tanár –, Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Matematikai Intézet professzora és Császár Attila, a Kémiai Intézet professzora szerepel.

A Természettudományi Kar Fizikai Intézetéből összesen 20, a Kémiai Intézetből 15, a Biológiai Intézetből 9, a Matematikai Intézetből és a Földrajz- és Földtudományi Intézetből 2-2 tudós került fel a jelenlegi listára. Az Állam- és Jogtudományi Karról Pokol Béla egyetemi tanár, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szabó Attila egyetemi docens szerepel a felsorolásban.

A lista itt érhető el, hírünket itt olvashatja.

A lista első három helyezettje:

Csabai István

Vicsek Tamás

Veres Gábor

III. rész

Mért adat: legtöbb szakkönyv és monográfia (professor emeritusok)
Rögzítés időpontja: 2014. november 26. (a Magyar Tudományos Művek Tára alapján)

A legtöbb monográfiát jegyző néprajztudósok között találjuk Voigt Vilmos (BTK Folklore Tanszék) és Kósa László (BTK Művelődéstörténeti Tanszék) professzorokat. A legtöbb összefoglaló munkát a művészettörténészek közül Prokopp Mária jegyzi, az első tízben szerepel Keserü Katalin és Ruzsa György (BTK Művészettörténeti Intézet) is.

A történelemtudományok körében R. Várkonyi Ágnes (BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék) készítette a legtöbb összefoglaló munkát. (A professzor asszony 2014. december 13-án hunyt el.) A legeredményesebb filozófusok Almási Miklós (BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet) és Kelemen János (BTK Filozófiai Intézet), mindkét professzor közel húsz monográfiát jegyez.

A jogtudósok listáját Ficzere Lajos (ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék) vezeti, Samu Mihály (ÁJK Állam- és Jogelméleti Tanszék) és Vékás Lajos (ÁJK Polgári Jogi Tanszék) professzorok tizenhét monográfiát adtak közre. Az irodalomtudósok körében Szegedy-Maszák Mihály (BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék) áll az élen.

A Társadalomtudományi Karról a legtöbb monográfiát Ferge Zsuzsa, a Természettudományi Karról Csányi Vilmos, a Pedagógiai és Pszichológiai Karról Bábosik István és Hunyady György, a Tanító- és Óvóképző Karról Hunyady Györgyné professor emeritusok jegyzik.

A Bölcsészettudományi Karról huszonnyolc, az Állam- és Jogtudományi Karról tizennégy, a Társadalomtudományi Karról négy, a Pedagógiai és Pszichológiai Karról három, a Természettudományi Karról és a Tanító- és Óvóképző Karról két professor emeritus szerepel a listán.

A lista itt érhető el, hírünket itt olvashatja.

A lista első három helyezettje:

Voigt Vilmos

Prokopp Mária

R. Várkonyi Ágnes

II. rész

Mért adat: a legtöbb szakkönyv és monográfia (főállású oktató-kutatók)
Rögzítés időpontja: 2014. november 14. (a Magyar Tudományos Művek Tára alapján)

A legtöbb monográfiát jegyző jogászok között találjuk Pokol Béla (ÁJK Politikatudományi Intézet), Hamza Gábor (ÁJK Római Jogi és Összehasonlító Jogi Tanszék) professzorok mellett Sándor István egyetemi docenst is (ÁJK Római Jogi és Összehasonlító Jogi Tanszék). A legtöbb összefoglaló munkát a társadalomtudósok közül Csepeli György egyetemi tanár (TáTK Szociálpszichológia Tanszék) készítette.

A legeredményesebb történészek közé került Miskolczy Ambrus (BTK Román Filológiai Tanszék), Gerő András (BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék), Krausz Tamás (BTK, Kelet-Európa Története Tanszék) és Szvák Gyula (BTK, Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ).

A nyelvészeti kérdésekkel foglalkozó kutatók közül a legtöbb szakkönyvet Kövecses Zoltán egyetemi tanár (BTK Angol-Amerikai Intézet) és Szili Katalin egyetemi docens (BTK Magyar Mint Idegen Nyelv Tanszék), a pszichológiai tudományok körében Mérő László (PPK Társadalom- és Neveléspszichológia Tanszék), Halász Gábor (PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ) és Rácz József (PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék) jegyzi.

A Bölcsészettudományi Karról huszonnégy, az Állam- és Jogtudományi Karról tíz, a Pedagógiai és Pszichológiai Karról nyolc, a Társadalomtudományi Karról öt, a Természettudományi Karról három, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karról egy kutató szerepel a legtöbb monográfiát gyűjtő oktató-kutatók között.

A lista itt érhető el, hírünket itt olvashatja.

A lista első három helyezettje:

Pokol Béla

Csepeli György

Miskolczy Ambrus

I. rész

Mért adat: a legtöbb független hivatkozás (főállású oktató-kutatók és professor emeritusok)
Rögzítés időpontja: 2014. március 17. (a Magyar Tudományos Művek Tára alapján)

A legidézettebb fizikusok között találjuk Vicsek Tamás (TTK Biológiai Fizikai Tanszék) és Csabai István (TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék) professzorok mellett Veres Gábor egyetemi docenst is (TTK Atomfizikai Tanszék). A legeredményesebb matematikusok körében szerepelnek Lovász László és Frank András professzorok.

Az ELTE legidézettebb kutatónői Erdei Anna (TTK Immunológiai Tanszék), László Glória (TTK Immunológiai Tanszék), Gósy Mária (BTK Fonetikai Tanszék) és Perlné Molnár Ibolya (TTK Kémiai Intézet). A lista legfiatalabbja Csanád Máté (TTK Atomfizikai Tanszék).

A Természettudományi Karról negyvenkettő, a Bölcsészettudományi Karról hat, míg az Állam- és Jogtudományi Karról és a Pedagógiai és Pszichológiai Karról egy-egy kutató szerepel a legtöbb független hivatkozást gyűjtő 50 oktató-kutató között.

A lista itt érhető el, hírünket itt olvashatja.

A lista első három helyezettje:

Vicsek Tamás

Csabai István

Veres Gábor