Hallgatói e-ügyintézés, pénzügyek

Hallgatói e-ügyintézés, pénzügyek

A Tanulmányi ügyek menete menüpont tartalmazza azon ügytípusokat, amelyek esetében korábban gyakori vagy elvárt volt a személyes vagy postai úton történő ügyintézés. A veszélyhelyzet ideje alatt kérjük hallgatóinkat, hogy az itt leírtak szerint kezdeményezzenek ügyintézést. Kérjük, hogy az itt nem szereplő ügyeket az illetékes szervezeti egység honlapján feltüntetett elektronikus elérhetőségeken keresztül indítsák el.

A hallgatói ügyek intézése elektronikusan zajlik. Személyes ügyfélfogadás nincs. Ez azt jelenti, hogy bármely beadvány (kérvény, pályázat, irat) benyújtása kizárólag elektronikusan történhet, Neptun-kérvényben, ennek hiányában e-mailen. Kérdést munkaidőben, illetve a karon megadott ügyeleti rendben elektronikusan vagy – néhány kivétellel – telefonon lehet feltenni.