Szenátus

Szenátus

A felsőoktatási intézmény vezető testülete a szenátus. A szenátus döntéshozó, ellenőrző testület, amely meghatározza az Egyetem tevékenységét, így különösen képzési és kutatási feladatait, működését, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.

A Szenátus tagjai

Rektor, Kancellár

Dr. Borhy László rektor, egyetemi tanár
Dr. Scheuer Gyula kancellár

Állam- és Jogtudományi Kar

Dr. Sonnevend Pál dékán, egyetemi tanár
Dr. Fazekas János egyetemi docens
Dr. Kecső Gábor adjunktus  

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Dr. Papp Gabriella dékán, főiskolai tanár
Dr. Maléth Anett igazgató
Dunás-Varga Ildikó tanársegéd

Bölcsészettudományi Kar

Dr. Bartus Dávid dékán, habil. egyetemi docens
Dr. Gintli Tibor habilitált egyetemi docens
Dr. Klement Judit egyetemi docens
Dr. Kiszl Péter habilitált egyetemi docens

Gazdaságtudományi Kar

Dr. Margitay Tihamér dékán, egyetemi tanár
Dr. Ormos Mihály egyetemi tanár
Dr. Berki-Süle Margit adjunktus

Informatikai Kar

Dr. Kozsik Tamás dékán, egyetemi docens
Dr. Horváth Zoltán, egyetemi tanár
Dr. Hegyi Barbara adjunktus

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Dr. Zsolnai Anikó dékán, egyetemi tanár
Dr. Dúll Andrea egyetemi tanár
Dr. Hadarics Márton adjunktus

Társadalomtudományi Kar

Dr. Prónai Csaba dékán, habilitált egyetemi docens
Dr. Unger Anna egyetemi docens
Dr. Juhász Gábor habilitált egyetemi docens

Tanító- és Óvóképző Kar

Dr. Márkus Éva dékán, habilitált egyetemi docens
Trentinné Dr. Benkő Éva egyetemi docens
Dr. Pölcz Ádám egyetemi docens

Természettudományi Kar

Dr. Kacskovics Imre dékán, egyetemi tanár
Dr. Frei Zsolt egyetemi tanár
Dr. Perczel András egyetemi tanár
Dr. Mádlné Szőnyi Judit egyetemi docens

Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ

Dr. Lenner Tibor igazgató, egyetemi docens

Doktori Iskolák képviselője

Dr. Urbán Róbert egyetemi tanár

Hallgatói Önkormányzat képviselői

Diczkó Dalma EHÖK elnök
Nagymihály Levente ELTE ÁJK HÖK elnök
Horváth Sára Tekla ELTE BGGyK HÖK elnök
Vida Veronika ELTE BTK HÖK elnök
Árva Lúcia Borbála ELTE IK HÖK elnök
Fejes Zsófia ELTE PPK HÖK ügyvivő elnök
Takaró Milán ELTE TÓK HÖK elnök
Vasas Máté ELTE TáTK HÖK elnök
Mig András ELTE TTK HÖK elnök
Nagy Anna Dorottya ELTE GTK HÖK elnök
Kiss Virág Tamara ELTE KolHÖK elnök

Doktorandusz Önkormányzat képviselője

Szigeti Balázs Endre ELTE EDÖK elnök

Oktatást-kutatást támogató közalkalmazottak képviselői

Dr. Babos János központvezető (Kancellária, Szolgáltató Központ)

ELTE FDSZ képviselői

Dr. Horváth László habilitált egyetemi docens, igazgató (Eötvös Collegium)
Bergmann Krisztina elnök (FDSz ELTE SzB)

Külön meghívottak

Dr. Rikker Emília főigazgató (Kancellária, Jogi, Humánszolgáltatási és Közbeszerzési Főigazgatóság)
Dr. Darázs Lénárd egyetemi tanár, általános rektorhelyettes
Dr. Hamar Imre egyetemi tanár, nemzetközi ügyek rektorhelyettese
Dr. Sziklai Péter egyetemi tanár, tudományos ügyek rektorhelyettese
Dr. Zentai László egyetemi tanár, oktatási és tanulmányi ügyek rektorhelyettese
Dr. Csapodi Csaba egyetemi adjunktus, főigazgató (Tanárképző Központ)
Dr. Báldy Péter irodavezető (Minőségügyi Iroda)
Dr. Cseszregi Tamás igazgató (Oktatási Igazgatóság)
Dr. Kóczián Lilla központvezető (Rektori Koordinációs Központ)
Dr. Mesterházy Ferenc igazgató (ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola)
Dr. Sey Nikoletta kabinetvezető (Rektori Kabinet)
Gál-Esztegár Zádor elnök (Esélyegyenlőségi Bizottság)
Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária főigazgató (Egyetemi Könyvtár)
Theisz Bálint kabinetvezető (Kancellária)
Rozgonyi Miklós főigazgató (Gazdasági Főgazgatóság)

A Szenátus ügyrendje

PDF (hatályos: 2022.11.15.)

EN