Szenátus

Szenátus

A felsőoktatási intézmény vezető testülete a szenátus. A szenátus döntéshozó, ellenőrző testület, amely meghatározza az Egyetem tevékenységét, így különösen képzési és kutatási feladatait, működését, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.

A Szenátus tagjai

Rektor, Kancellár

Dr. Borhy László rektor, egyetemi tanár
Dr. Scheuer Gyula kancellár

Állam- és Jogtudományi Kar

Dr. Sonnevend Pál dékán, egyetemi tanár
Dr. Fazekas János egyetemi docens
Dr. Kecső Gábor adjunktus  

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Dr. Papp Gabriella dékán, főiskolai tanár
Dr. Kármán Bianka adjunktus
Dr. Maléth Anett igazgató

Bölcsészettudományi Kar

Dr. Bartus Dávid dékán, habil. egyetemi docens
Dr. Gintli Tibor habilitált egyetemi docens
Dr. Krász Lilla habilitált egyetemi docens
Dr. Kiszl Péter habilitált egyetemi docens

Informatikai Kar

Dr. Horváth Zoltán dékán, egyetemi tanár
Dr. Gergó Lajos egyetemi docens
Dr. Kozsik Tamás egyetemi docens

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Dr. Zsolnai Anikó dékán, egyetemi tanár
Dr. Dúll Andrea egyetemi tanár
Dr. Hadarics Márton adjunktus

Társadalomtudományi Kar

Dr. Juhász Gábor dékán, habilitált egyetemi docens
Dr. Unger Anna egyetemi adjunktus
Dr. Kiss Zsuzsanna egyetemi adjunktus

Tanító- és Óvóképző Kar

Dr. Márkus Éva dékán, habilitált egyetemi docens
Trentinné Dr. Benkő Éva egyetemi docens
Dr. Pölcz Ádám adjunktus

Természettudományi Kar

Dr. Kacskovics Imre dékán, egyetemi tanár
Dr. Frei Zsolt egyetemi tanár
Dr. Perczel András egyetemi tanár
Dr. Naszódi Márton egyetemi docens

Gazdálkodástudományi Intézet

Dr. Ormos Mihály intézetigazgató, egyetemi tanár

Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ

Dr. Lenner Tibor igazgató, egyetemi docens

Doktori Iskolák képviselője

Dr. Urbán Róbert egyetemi tanár

Hallgatói Önkormányzat képviselői

Eszterhai Marcell EHÖK elnök
Nagymihály Levente ELTE ÁJK HÖK elnök
Kup Katica ELTE BGGyK HÖK elnök
Dióssy Anna Laura ELTE BTK HÖK elnök
Deák Dalma ELTE IK HÖK elnök
Diczkó Dalma ELTE PPK HÖK elnök
Takács Luca Sára ELTE TÓK HÖK elnök
Livingston Zoltán ELTE TáTK HÖK elnök
Jeges Viktor Péter ELTE TTK HÖK elnök
Madai Márk Valentin ELTE GTI HÖK ügyvivő elnök
Barbér Máté ELTE KolHÖK elnök

Doktorandusz Önkormányzat képviselője

Bencze Norbert ELTE EDÖK elnök

Oktatást-kutatást támogató közalkalmazottak képviselői

Dr. Babos János központvezető (Kancellária, Szolgáltató Központ)
Dr. Takó Ferenc irodavezető (Rektori Kabinet, Nemzetközi Stratégiai Iroda)

ELTE FDSZ képviselői

Dr. Horváth László habilitált egyetemi docens, igazgató (Eötvös Collegium)
Pálfia Zsolt elnök (FDSz ELTE SzB)

Külön meghívottak

Dr. Rikker Emília főigazgató (Kancellária, Jogi, Humánszolgáltatási és Közbeszerzési Főigazgatóság)
Dr. Darázs Lénárd egyetemi tanár, általános rektorhelyettes
Dr. Hamar Imre egyetemi tanár, nemzetközi ügyek rektorhelyettese
Dr. Sziklai Péter egyetemi tanár, tudományos ügyek rektorhelyettese
Dr. Zentai László egyetemi tanár, oktatási és tanulmányi ügyek rektorhelyettese
Antalné Dr. Szabó Ágnes egyetemi docens, főigazgató (Tanárképző Központ)
Dr. Báldy Péter irodavezető (Minőségügyi Iroda)
Dr. Cseszregi Tamás igazgató (Oktatási Igazgatóság)
Dr. Horváth Georgina tanársegéd, hallgatói ügyek rektori biztosa
Dr. Kóczián Lilla központvezető (Rektori Koordinációs Központ)
Dr. Mesterházy Ferenc igazgató (ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola)
Dr. Sey Nikoletta kabinetvezető (Rektori Kabinet)
Gál-Esztegár Zádor elnök (Esélyegyenlőségi Bizottság)
Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária főigazgató (Egyetemi Könyvtár)
Theisz Bálint kabinetvezető (Kancellária)
Rozgonyi Miklós főigazgató (Gazdasági Főgazgatóság)

A Szenátus ügyrendje

PDF | DOC
A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel elfogadott átmeneti kiegészítő ügyrend (hatályos: 2020.05.12.)

EN