Szenátus

Szenátus

A felsőoktatási intézmény vezető testülete a szenátus. A szenátus döntéshozó, ellenőrző testület, amely meghatározza az Egyetem tevékenységét, így különösen képzési és kutatási feladatait, működését, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.

A Szenátus tagjai

Rektor, Kancellár

Dr. Borhy László rektor, egyetemi tanár
Dr. Scheuer Gyula kancellár

Állam- és Jogtudományi Kar

Dr. Sonnevend Pál dékán, egyetemi tanár
Dr. Fazekas János egyetemi docens
Dr. Király Miklós egyetemi tanár  

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Dr. Papp Gabriella dékán, főiskolai tanár
Dr. Kármán Bianka adjunktus
Dr. Maléth Anett igazgató

Bölcsészettudományi Kar

Dr. Sonkoly Gábor dékán, egyetemi tanár
Dr. Dezső Tamás egyetemi tanár
Dr. Hamar Imre egyetemi tanár
Dr. Kiszl Péter habilitált egyetemi docens

Informatikai Kar

Dr. Horváth Zoltán dékán, egyetemi tanár
Dr. Gergó Lajos egyetemi docens
Dr. Kozsik Tamás egyetemi docens

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Dr. Demetrovics Zsolt dékán, egyetemi tanár
Dr. Dúll Andrea egyetemi tanár
Dr. Rapos Nóra egyetemi adjunktus

Társadalomtudományi Kar

Dr. Juhász Gábor dékán, habilitált egyetemi docens
Dr. Unger Anna egyetemi adjunktus
Dr. Kiss Zsuzsanna egyetemi adjunktus

Tanító- és Óvóképző Kar

Dr. Márkus Éva dékán, habilitált egyetemi docens
Dr. Trentinné Dr. Benkő Éva egyetemi docens
Dr. Pölcz Ádám adjunktus

Természettudományi Kar

Dr. Kacskovics Imre dékán, egyetemi tanár
Dr. Frei Zsolt egyetemi tanár
Dr. Perczel András egyetemi tanár
Dr. Müller Viktor tudományos munkatárs

Gazdálkodástudományi Intézet

Dr. Ormos Mihály intézetigazgató, egyetemi tanár

Doktori Iskolák képviselője

Dr. Michaletzky György egyetemi tanár

Hallgatói Önkormányzat képviselői

Horváth Mihály EHÖK elnök
Pásztor Csaba ELTE ÁJK HÖK elnök
Kup Katica Anna ELTE BGGyK HÖK elnök
Jancsó Dorottya ELTE BTK HÖK elnök
Bárdosi Bence ELTE IK HÖK elnök
Korinek Janka ELTE PPK HÖK elnök
Zentai Dorotya ELTE TÓK HÖK elnök
Trencsányi Vivien ELTE TáTK HÖK elnök
Lekics László ELTE TTK HÖK elnök
Kutasi Botond ELTE GTI HÖK ügyvivő elnök
Vitovszki Marcell ELTE KolHÖK elnök

Doktorandusz Önkormányzat képviselője

Bencze Norbert ELTE EDÖK elnök

Oktatást-kutatást támogató közalkalmazottak képviselői

Dr. Babos János központvezető (Kancellária, Szolgáltató Központ)
Dr. Takó Ferenc irodavezető (Rektori Kabinet, Nemzetközi Stratégiai Iroda)

ELTE FDSZ képviselői

Dr. Horváth László habilitált egyetemi docens, igazgató (Eötvös Collegium)
Pálfia Zsolt elnök (FDSz ELTE SzB)

Külön meghívottak

Dr. Rikker Emília főigazgató (Kancellária, Jogi, Humánszolgáltatási és Közbeszerzési Főigazgatóság)
Dr. Zentai László egyetemi tanár, oktatási és tanulmányi ügyek rektorhelyettese
Dr. Darázs Lénárd egyetemi tanár, általános rektorhelyettes
Dr. Magyari Enikő Katalin egyetemi tanár, tudományos ügyek rektorhelyettese
Dr. Horváth Georgina tanársegéd, hallgatói ügyek rektori biztosa
Dr. Cseszregi Tamás igazgató (Kancellária, Oktatási Igazgatóság)
Dr. Sey Nikoletta kabinetvezető (Rektori Kabinet)
Antalné Dr. Szabó Ágnes egyetemi docens, főigazgató (Tanárképző Központ)
Dr. Kóczián Lilla központvezető (Rektori Koordinációs Központ)
Dr. Mesterházy Ferenc igazgató (ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola)
Kálóczi Katalin főigazgató (Egyetemi Könyvtár)
Gál-Esztegár Zádor elnök (Esélyegyenlőségi Bizottság)
Rozgonyi Miklós gazdasági főigazgató

A Szenátus ügyrendje

PDF | DOC
A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel elfogadott átmeneti kiegészítő ügyrend (hatályos: 2020.05.12.)

EN