Szenátus

Szenátus

A felsőoktatási intézmény vezető testülete a szenátus. A szenátus döntéshozó, ellenőrző testület, amely meghatározza az Egyetem tevékenységét, így különösen képzési és kutatási feladatait, működését, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.

A Szenátus tagjai

Rektor, Kancellár

Dr. Borhy László rektor, egyetemi tanár
Dr. Scheuer Gyula kancellár

Állam- és Jogtudományi Kar

Dr. Menyhárd Attila dékán, egyetemi tanár
Dr. Fazekas János egyetemi docens
Dr. Király Miklós egyetemi tanár  

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Dr. Zászkaliczky Péter dékán, főiskolai tanár
Dr. Kármán Bianka adjunktus
Dr. Maléth Anett igazgató

Bölcsészettudományi Kar

Dr. Sonkoly Gábor dékán, habilitált egyetemi docens
Dr. Dezső Tamás habilitált egyetemi docens
Dr. Hamar Imre egyetemi tanár
Dr. Kiszl Péter habilitált egyetemi docens

Informatikai Kar

Dr. Horváth Zoltán dékán, egyetemi tanár
Dr. Gergó Lajos egyetemi docens
Dr. Kozsik Tamás egyetemi docens

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Dr. Demetrovics Zsolt dékán, egyetemi tanár
Dr. Dúll Andrea egyetemi tanár
Dr. Rapos Nóra egyetemi adjunktus

Társadalomtudományi Kar

Dr. Juhász Gábor dékán, habilitált egyetemi docens
Dr. Elek Péter egyetemi adjunktus
Dr. Tausz Katalin egyetemi tanár

Tanító- és Óvóképző Kar

Dr. Márkus Éva mb. dékán, habilitált egyetemi docens
Dr. Trentinné Dr. Benkő Éva adjunktus
Dr. Pölcz Ádám adjunktus

Természettudományi Kar

Dr. Sziklai Péter mb. dékán, egyetemi tanár
Dr. Frei Zsolt egyetemi tanár
Dr. Kacskovics Imre egyetemi tanár
Dr. Müller Viktor tudományos munkatárs

Gazdálkodástudományi Intézet

Dr. Ormos Mihály mb. intézetigazgató, egyetemi tanár

Doktori Iskolák képviselője

Dr. Michaletzky György egyetemi tanár

Hallgatói Önkormányzat képviselői

Horváth Mihály EHÖK elnök
Szabó Tamás ELTE ÁJK HÖK elnök
Csajkás Eszter ELTE BGGyK HÖK elnök
Jancsó Dorottya ELTE BTK HÖK elnök
Bárdosi Bence ELTE IK HÖK elnök
Korinek Janka ELTE PPK HÖK elnök
Zentai Dorotya ELTE TÓK HÖK elnök
Kerezsi Dorottya ELTE TáTK HÖK elnök
Horváth Luca ELTE TTK HÖK elnök
Máthé Izabella ELTE GTI HÖK elnök
Vitovszki Marcell ELTE KolHÖK elnök

Doktorandusz Önkormányzat képviselője

Csonka Diána ELTE EDÖK elnök

Oktatást-kutatást támogató közalkalmazottak képviselői

Dr. Babos János központvezető (Kancellária, Szolgáltató Központ)
Dr. Takó Ferenc irodavezető (Rektori Kabinet, Nemzetközi Stratégiai Iroda)

ELTE FDSZ képviselői

Dr. Horváth László habilitált egyetemi docens, igazgató (Eötvös Collegium)
Pálfia Zsolt elnök (FDSz ELTE SzB)

Külön meghívottak

Dr. Rikker Emília főigazgató (Kancellária, Jogi, Humánszolgáltatási és Közbeszerzési Főigazgatóság)
Dr. Zentai László egyetemi tanár, oktatási és tanulmányi ügyek rektorhelyettese
Dr. Darázs Lénárd egyetemi tanár, általános rektorhelyettes
Dr. Szalay Péter egyetemi tanár, tudományos ügyek rektorhelyettese
Dr. Horváth Georgina tanársegéd, hallgatói ügyek rektori biztosa
Dr. Cseszregi Tamás igazgató (Kancellária, Oktatási Igazgatóság)
Dr. Sey Nikoletta mb. kabinetvezető (Rektori Kabinet)
Antalné Dr. Szabó Ágnes egyetemi docens, főigazgató (Tanárképző Központ)
Dr. Kóczián Lilla központvezető (Rektori Koordinációs Központ)
Dr. Molnár Katalin igazgató (Radnóti Miklós Gyakorló Iskola és Gyakorló Gimnázium)
Kálóczi Katalin főigazgató (Egyetemi Könyvtár)
Gál-Esztegár Zádor elnök (Esélyegyenlőségi Bizottság)

A Szenátus ügyrendje

PDF | DOC

EN