Pázmány-napi előadók

Pázmány-napi előadók

Pázmány-napi előadók EN
Az ELTE Szenátusa minden év májusában ünnepi közgyűlést tart az Egyetem Pázmány Péter általi, 1635-ös alapítására emlékezve. Az ünnepi közgyűlés alkalmából kerül sor a Pázmány-előadásra, melyet az Egyetem egyik kiemelkedő eredményeket elért professzora tart saját kutatási területéről.

2024

Király Miklós – Állam- és Jogtudományi Kar
Összehasonlító jog és mesterséges intelligencia
Beszámoló az ünnepségről

2023

Weiszburg Tamás – Természettudományi Kar
Universitas: a kultúra folytonossága az ásványtan példáján
Beszámoló az ünnepségről

2022

Bárdosi Vilmos – Bölcsészettudományi Kar
Néhány gondolat a francia nyelv múltjáról, jelenéről és jövőjéről
Beszámoló az ünnepségről

2021

Tausz Katalin – Társadalomtudományi Kar
Látható és láthatatlan gyerekek
Beszámoó az ünnepségről

2019

Ritoók Zsigmond – Bölcsészettudományi Kar
Stílusváltozás az archaikus görög lírában
Beszámoló az ünnepségről, benne interjú Ritoók Zsigmonddal

2018

Nagy Marianna – Állam- és Jogtudományi Kar
A jogi felelősség kihívásai a 21. században
Beszámoló az ünnepségről és interjú Nagy Mariannával

2017

Kósa László – Bölcsészettudományi Kar
Reformáció Magyarországon
Beszámoló az ünnepségről

2016

Csabai István – Természettudományi Kar
Galaxisok, gének, gráfok: adat-intenzív megközelítés a tudományokban
Beszámoló az ünnepségrőlCsabai István bemutatása és egy korábbi interjú

2015

Bányai Éva – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Hipnóziskutatás: okkult jelenségtől a tudomány főáramáig 45 év alatt
Beszámoló az előadásról és interjú Bányai Évával 

2014

Lovász László – Természettudományi Kar
A gráfelmélet 50 éve: fejtörőktől a tudomány alapjaihoz
Lovász László előadásai és az elte.hu-nak adott interjúi

2013

Nádasdy Ádám – Bölcsészettudományi Kar
A hangtani semlegesülés mint logikai probléma
Nádasdy Ádámmal magáról

2012

Erdei Anna – Természettudományi Kar
Szervezetünk védelmének alapja: az immunológiai felismerés

2011

Vicsek Tamás – Természettudományi Kar
A csoportos mozgás törvényszerűsége

2010

Az ELTE 375. évi jubileumi ünnepségei miatt elmaradt

2009

Valki László – Állam- és Jogtudományi Kar
Változóban a nemzetközi rend?

2008

Lovász László – Természettudományi Kar
A matematika új kihívásai: hogyan értsük meg a nagyon nagy véges struktúrákat?

2007

Romsics Ignác – Bölcsészettudományi Kar
Identitáspolitika és történelem

2006

Huszár Tibor – Társadalomtudományi Kar
Elit – tudás-elit – nómenklatúra

2005

Kátai Imre – Informatikai Kar
Prímszámokról

2004

Hollósi Miklós – Természettudományi Kar
Optikailag tiszta új világ

2003

Hunyady György – Bölcsészettudományi Kar
Nemzeti karakterek a társadalom körképében

2002

Szabó Miklós – Bölcsészettudományi Kar
Bibracte – egy gall város. ELTE-ásatás Franciaországban

2001

Vékás Lajos – Állam- és Jogtudományi Kar
Joseph Haydn „szerződésszegései” és a modern szerzői jogvédelem kezdetei

2000

Laczkovich Miklós – Természettudományi Kar
A paradoxonról

1999

Kósa László – Bölcsészettudományi Kar
Természeti katasztrófák és kulturális hatásuk a 19. században

1998

Valki László – Állam- és Jogtudományi Kar
Az Európai Unióhoz csatlakozó államok szuverenitása

1997

Marx György – Természettudományi Kar
A természettudomány hatása a 20. században

1996

Poszler György – Bölcsészettudományi Kar
Emberiség-poéma és drámai költemény (Madách helye a világirodalomban)

1995

Géczy Barnabás – Természettudományi Kar
A földtörténeti kihalások őslénytani bizonyítékai

1994

Hamza Gábor – Állam- és Jogtudományi Kar
A cicerói állambölcselet aktualitása

1993

Szegedy-Maszák Mihály – Bölcsészettudományi Kar
The Hungarian Contribution to European Culture

1992

Medzihradszky Kálmán – Természettudományi Kar
Hírvivő molekulák

1991

Kákosy László – Bölcsészettudományi Kar
Dzsehutimesz sírja Thébában