Kitüntetettek

Kitüntetések

Kitüntetések

Kossuth-díj és Széchenyi-díj
Állami kitüntetések
Az oktatásért felelős miniszter által adományozható szakmai elismerések
A kultúráért felelős miniszter által adományozható művészeti és egyéb szakmai díjak
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kitüntetései
Tudományos kitüntetések
Az ELTE kitüntetései
Kitüntetéses doktorok
Wolf-díjasok

 

Kossuth-díj és Széchenyi-díj

Kossuth-díj
Széchenyi-díj
Széchenyi-nagydíj

Kossuth-díj vagy Széchenyi-díj adományozható annak, aki a tudományok, a műszaki alkotások, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a kulturális és művészeti alkotások, a gyógyítás, az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ért el.

Állami kitüntetések

Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal
Magyar Érdemrend középkeresztje
Magyar Érdemrend tisztikeresztje
Magyar Érdemrend lovagkeresztje
Magyar Arany Érdemkereszt
Magyar Ezüst Érdemkereszt
Magyar Bronz Érdemkereszt
Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje
Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal
Magyar Köztársasági Érdemrend parancsnoki keresztje
Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje
Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje
Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt
Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt

A Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt a független és demokratikus Magyarország érdekeinek elősegítése, valamint támogatása körül kimagasló érdemeket szerzett magyar és külföldi állampolgároknak adományozható, külön polgári és katonai tagozattal.

Nagy Imre Érdemrend

A Nagy Imre Érdemrend a hazafias helytállásukkal példát mutató, tetteikkel a magyar függetlenséget szolgáló, a békés rendszerváltozást, a társadalmi párbeszédet és a társadalmi békét elősegítő magyar és külföldi állampolgároknak adományozható.

Az oktatásért felelős miniszter által adományozható szakmai elismerések

Eötvös József-díj

Az Eötvös József-díj azoknak a kiemelkedő munkát végző óvodai, általános iskolai, középiskolai, szakiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik oktató-nevelő munkájuk során, életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás mellett.

Szent-Györgyi Albert-díj

Szent-Györgyi Albert-díj a felsőoktatás területén, az iskolateremtő, a nemzetközi elismertségű munkát végző magánszemélyeknek adományozható.

Apáczai Csere János-díj

Az Apáczai Csere János-díj óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusok és főiskolai, egyetemi oktatók részére kiemelkedő oktatási-nevelési munkáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenységért adományozható.

Nagy Tibor Gyula-díj

A Nagy Tibor Gyula-díj az oktatás területén az európai jogharmonizációért és a közigazgatás korszerűsítéséért kimagasló tevékenységet folytató személyeknek adományozható.

Kiss Árpád-díj

A Kiss Árpád-díj a pedagógiai újítások kidolgozása, illetve alkalmazása, a magyar neveléstudomány eredményeinek felhasználása és a pedagógia nemzetközi tapasztalatainak adaptációja terén kiemelkedő tevékenységet folytató pedagógusok és neveléstudományi kutatók szakmai munkájának elismeréseként adományozható.

Brunszvik Teréz-díj

A Brunszvik Teréz-díj kiemelkedő óvodapedagógiai munkáért, valamint az óvodapedagógus képzésben kiemelkedő munkát végző oktatók elismerésére adományozható.

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett

A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett a felsőoktatási intézményben dolgozóknak (oktatók és egyéb alkalmazottak) kiemelkedő munkája elismerésére adományozható.

Németh László-díj

A Németh László-díj azoknak az általános iskolai, szakiskolai és középiskolai oktató-nevelő munkát végző tanároknak adományozható, akik a gyermekek harmonikus személyiségformálásában huzamosan kiemelkedő munkát végeznek.

Karácsony Sándor-díj

A Karácsony Sándor-díj azoknak a tanítóknak adományozható, akik a gyermekek harmonikus személyiségformálásában huzamosan kiemelkedő munkát végeznek.

Éltes Mátyás-díj

Az Éltes Mátyás-díj kiemelkedő gyógypedagógiai munka elismerésére adományozható.

Arany Katedra Emlékplakett

Az Arany Katedra Emlékplakett azoknak az óvodai, általános iskolai, szakiskolai és középiskolai oktatási-nevelési intézményekben dolgozó pedagógusoknak adományozható, akik hosszú időn át a gyermekek oktatása-nevelése érdekében kiemelkedő munkát végeznek.

Pedagógus Szolgálati Emlékérem

A Pedagógus Szolgálati Emlékérem azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek.

Trefort Ágoston-díj

A Trefort Ágoston-díj azoknak a minisztériumi, önkormányzati és intézményi dolgozóknak adományozható, akik az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeznek.

Teleki Blanka-díj

A Teleki Blanka-díj azoknak a pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak adományozható, akik nevelő-oktató, fejlesztő munkájuk során kiemelkedő eredményességgel, odaadással tevékenykedtek a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, szociális, egészségügyi okok miatt különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók segítésében.

Oktatási miniszter elismerő oklevele

Oktatási Miniszter Elismerő Oklevele az oktatási ágazat dolgozói és intézményei részére rendkívüli kimagasló teljesítmény, kerek évforduló elismerésére adományozható.

A kultúráért felelős miniszter által adományozható művészeti és egyéb szakmai díjak

József Attila-díj

A József Attila-díj kiemelkedő irodalmi tevékenység elismerésére adományozható.

Balassa Péter-díj

A Balassa Péter-díj a művészeti (irodalmi, színházi, zenei, képzőművészeti és filmes) területen elért esszé- és tanulmányírói teljesítmény elismerésére adományozható.

Táncsics Mihály-díj

A Táncsics Mihály-díj kiemelkedő újságírói tevékenység elismerésére adományozható.

Wlassics Gyula-díj

A Wlassics Gyula-díj azoknak a közművelődésben dolgozó szakembereknek adományozható, akik az iskolán kívüli művelődésben elméleti tevékenységükkel, új módszerek kidolgozásával, azok alkalmazásával és terjesztésével kiemelkedő eredménnyel szolgálták a korszerű művelődést és a művészi ízlés fejlesztését.

Pauler Gyula-díj

A Pauler Gyula-díj azoknak a levéltárosoknak adományozható, akik hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel szakterületük fejlődését segítik elő.

Széchenyi Ferenc-díj

A Széchényi Ferenc-díj a közgyűjteményi (könyvtári, levéltári, múzeumi) szakterületen dolgozó azon szakembereknek adományozható, akik magas színvonalú elméleti vagy gyakorlati tevékenységükkel, új módszerek kidolgozásával és azok alkalmazásával szolgálták szakmájukat.

Csokonai Vitéz Mihály közösségi díj

A Csokonai Vitéz Mihály közösségi díj a nem hivatásos, amatőr színjátszás, vers- és prózamondás, bábjátszás, kórus- és zeneművészet, képző-, fotó-, film-, videó-művészet, táncművészet, valamint a hagyományőrzés, a tárgyalkotó és előadó népművészet területén működő – hosszabb ideje kimagasló művészeti munkát végző – amatőr együtteseknek, művészeti alkotó közösségeknek adományozható.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kitüntetései

Pro Scientia Aranyérem
Mestertanár Aranyérem
Máriási Antal emlékérem

Tudományos kitüntetések

Bolyai-díj
Bolyai-nagydíj (Bolyai Grand Prize)

Rátz Tanár Úr Életműdíj

A Rátz Tanár Úr Életműdíjat az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért hozta létre 2001-ben, melynek díjazottjai a közoktatás 5–12. évfolyamain tanító (vagy egykor tanító) matematika-, fizika-, kémia- és biológiaoktatásban kimagasló eredményeket elért magyarországi tanárok. Az Életműdíjat évente két-két matematika, fizika, kémia és 2005 óta két biológia szakos tanárnak ítélik oda, akik kimagasló szerepet töltenek be tárgyuk népszerűsítésében és a fiatal tehetségek gondozásában. A díj mottója így szól: „Hogy ne csak a világhírű tudósok, hanem tanáraik nevét is ismerjük...” – a névadó Rátz tanár úr többek között Neumann János matematikus és Wigner Jenő fizikus tanára volt a Fasori Gimnáziumban.

Akadémiai Aranyérem

Az Akadémiai Aranyérem kitüntetést az MTA elnöke hozta létre a 10/1960. MTA (A. K. 12. sz.) utasításával. A díj adományozója a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége, az Akadémia elnöke adja át a májusi közgyűlésen. Az Akadémiai Aranyéremből évente egy kitüntetés adományozható, kizárólag az Akadémia tagja számára kiemelkedő tudományos, tudományos közéleti, tudománypolitikai és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként. A díjazott személyére a tudományos osztályok tesznek javaslatokat, amelyeket az Akadémia Kitüntetési és Díjbizottsága (továbbiakban: Bizottság) zárt ülésen megtárgyal, majd szavaz az Akadémiai Aranyéremre javasolt személyről.

Az ELTE kitüntetései

Eötvös-gyűrű

Eötvös-gyűrű adományozható kiemelkedő szakmai, tudományos életútja elismeréseként annak a közalkalmazottnak, akinek közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjba vonulására tekintettel szűnt meg.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme adományozható: a) az Egyetem kimagasló munkát végző vezetőinek (a rektor, a dékánok, valamint a kancellár) megbízatásuk lejártakor, továbbá kivételes esetben az Egyetem más dolgozójának; b) legalább három évtizedes kimagasló munkája elismeréseként azoknak az egyetemi és főiskolai tanároknak – évente legfeljebb összesen három személynek –, akiknek közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjjogosultságra tekintettel szűnt meg.

Pro Universitate Emlékérem
Pro Universitate Emlékérem arany fokozata

Pro Universitate Emlékérem arany fokozata adományozható: a) vezetői tevékenysége elismeréseként az Egyetem legalább egy ciklust kitöltő rektorhelyettesei és legalább két ciklust kitöltő dékánhelyettesei részére megbízatásuk lejártakor; b) vezetői tevékenységük elismeréseként az Egyetem következő kimagasló munkát végző vezetőinek: intézetigazgatók, tanszékvezetők, más önálló szervezeti egységek vezetői (főosztályvezetők, osztályvezetők) részére több cikluson keresztül, illetve huzamosan, de mindkét esetben legalább tíz éven át végzett vezetői munkájukért; c) oktatói, tudományos tevékenységük elismeréseként az Egyetem vezető oktatói (egyetemi és főiskolai tanár és docens) és vezető kutatói (tudományos tanácsadó, tudományos főmunkatárs) részére legalább húszéves kiemelkedő oktatói, tudományos munkájukért.

Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata

Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata adományozható az Egyetem oktatói és kutatói és más közalkalmazottai részére legalább húszéves kiemelkedő tevékenységükért.

Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata

Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata adományozható az Egyetem oktatói és kutatói és más közalkalmazottai részére legalább tízéves kiemelkedő tevékenységükért.

Trefort Ágoston Emléklap

Trefort Ágoston Emléklap adományozható azoknak az oktatást-kutatást támogató alkalmazottaknak, akik munkájuk során legalább tíz éven keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek.

Lórántffy Zsuzsánna Emléklap

Lorántffy Zsuzsánna Emléklap adományozható azoknak a köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazottaknak, akik munkájuk során legalább tíz éven keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek.

Rektori Dicséret

Felterjesztés alapján vagy saját hatáskörben az egyetem rektora Rektori Dicséretben részesítheti azokat, akik az Egyetem érdekében vállalt feladatukat kiemelkedő eredményességgel teljesítették, és ezáltal a tevékenységükkel hozzájárultak az Egyetem sikeres működéséhez.

Kancellari Dicséret

Felterjesztés alapján vagy saját hatáskörben az egyetem kancellárja Kancellári Dicséretben részesítheti azokat, akik az Egyetem érdekében vállalt feladatukat kiemelkedő eredményességgel teljesítették és ezáltal a tevékenységükkel hozzájárultak az Egyetem sikeres működéséhez.

Mária Terézia Emlékérem

Saját hatáskörben az egyetem rektora Mária Terézia Emlékérem kitüntetésben részesítheti azokat, akik az Egyetem érdekében vállalt feladatukat kimagasló egyéni teljesítményt jelentő érdemi közreműködéssel és eredményességgel végezték. 

Szenátusi Érdemérem

A Szenátus az ELTE Szenátusi Érdemérmét adományozhatja azok számára, akik tevékenységükkel hozzájárultak az Egyetem fejlesztéséhez: a) az oktatás, kutatás, illetve az azokhoz kapcsolódó támogató és kiegészítő tevékenységek körülményeit, minőségét jelentős mértékben javító beruházással, infrastrukturális fejlesztéssel, anyagi támogatással; b) az Egyetem nemzetközi ismertségét és elismertségét szolgáló két-, illetve többoldalú kapcsolatok kialakításával és ápolásával; c) az a) és b) pontban meghatározottak szervezésében, irányításában való kimagasló egyéni teljesítményt jelentő érdemi közreműködéssel, részvétellel.

Arts and Sciences Nobel-laureate Lecture Award – Eötvös Loránd University

Az Arts and Sciences Nobel-laureate Lecture Award – Eötvös Loránd University kitüntetésben az a Nobel-díjas, – matematikatudomány területén – Wolf-díjas vagy Abel-díjas tudós részesíthető, aki az „Arts and Sciences Nobel-laureate Lecture Series – Eötvös Loránd University” című előadássorozat keretében előadást tartott. Az előadók felkérése során törekedni kell arra, hogy hosszú távon közel egyenlő számban részesedjenek ebben az „Arts” illetve a „Sciences” területhez kapcsolódó tudósok. A kitüntetés a felkért előadó részére – minden további döntés nélkül jár. A kitüntetést az előadás keretében a rektor adja át.

Pro Ingenio díj

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2015-ben nívódíjat és elismerő oklevelet alapított a kiemelkedő tehetséggondozási tevékenység méltánylására. A Pro Ingenio díj azoknak az ELTE-s oktatóknak, kutatóknak a megbecsülését szolgálja, akik a középiskolások és az egyetemi hallgatók tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek a tehetséggondozás bármely területén (témavezetői, tutori, mentori vagy szervezői feladatok ellátásával).

Az ELTE Sport arca

Egyetemünk ELTE Sport arca elismerést adományoz a kiemelkedő sportteljesítményekért. Az elismerés olyan ELTE-polgár számára adható, aki elkötelezetten végzett egyetemi tanulmányai vagy egyetemi munkája mellett hosszú ideje kiemelkedő teljesítményt nyújt a versenysportban, ezáltal példaképként szolgálhat egyetemi társai számára.

Inklúziós Díj

A díj alapításának célja, hogy elismerje az Egyetem polgárainak a befogadó szemléletért és a speciális szükségletű (fogyatékossággal és/vagy tartós betegséggel élő) hallgatók egyenlő esélyű hozzáférése érdekében végzett munkáját; hogy példaképek bemutatásával inspirálja, ösztönözze a hallgatókat, oktatókat és dolgozókat  az inklúzió érdekében történő cselekvésre; hogy kiemelje és méltassa azokat, akik sokszor rejtőzködve, a színfalak mögött, mindenféle elismerés nélkül, lelkiismeretesen dolgoznak azért, hogy az oktatás és tágabb értelemben az egyetemi élet valamennyi területe valóban mindenki számára hozzáférhető legyen; hogy ráébressze Egyetemünk közösségét arra, hogy sokszor kevés is elég ahhoz, hogy mások elől óriási akadályokat gördítsünk el, lehetővé téve számukra azt, ami nekünk természetes.

Kitüntetéses doktorok

2011. évben
Dr. Hoffmanné Szalay Zsófia

2010. évben
Rokob Tibor András

2009. évben
Kárász Péter

Wolf-díjasok

A Wolf Alapítvány A Tudományok és Művészetek Előmozdítására 1976-ban jött létre, elsősorban a kalandos életű milliárdos Ricardo Wolf és felesége, Francisca 10 millió dolláros alapítványából. A díj 100 000 dollár, amit több díjazott esetén egyenlően megosztanak.
1978-tól a Wolf Alapítvány évente kiosztja díjait „az emberiség és a népek barátságának érdekében kifejtett tevékenységért” a mezőgazdaság, kémia, matematika, orvostudomány és fizika területén. 1981-ben e kört művészeti díjjal bővítették, amelyet évente rotációval a festészet, zene, szobrászat és építészet területén osztanak ki.


Erdős PálErdős Pál

Matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (Budapest, 1913. március 26. – Varsó, 1996. szeptember 20.)

Tanulmányai: A budapesti Szent István Gimnáziumban érettségizett. Tanulmányait Pázmány Péter Tudományegyetem matematika-fizika szakán folytatta (Fejér Lipót és Suták József professzorok hatottak rá leginkább), de a Műszaki Egyetem professzorainak (Rados Gusztáv, Kürschák József, Kőnig Dénes) előadásait is hallgatta. 1934-ben elvégezve az egyetemet, Fejér Lipótnál doktorált, majd ösztöndíjasként Angliában töltött 4 évet L. J. Mordell matematikai csoportjában.

Pályája: 1938-tól az Egyesült Államokban élt, de magyar állampolgárságát mindvégig megtartotta. Folytonosan úton volt, földrészek között ingázott, mindenütt ott akart lenni, ahol a földkerekségen a matematikát művelték.
Tagja volt a magyar (1956), az amerikai (1979), az indiai (1988), az angol (1989) és más tudományos akadémiáknak; munkásságáért több külföldi tudományos akadémia választotta tiszteletbeli tagjává. 1500 cikke jelent meg, több mint 500 társszerzővel dolgozott, 15 egyetemnek volt a díszdoktora. 1983-ban megkapta a legmagasabb nemzetközi elismerést, a Nobel-díjjal egyenértékű Wolf-díjat. Magyarországon Kossuth-díjjal és Állami Díjjal.

Tudományos tevékenysége: Elsősorban számelmélettel (ezen belül főleg elemi számelmélettel) és kombinatorikával, halmazelmélettel, analízissel és valószínűség-számítással foglalkozott, de a matematika szinte minden ágában alkotott. Számelméleti, illetve kombinatorikai kutatásaival ún. magyar iskolát teremtett. Életében ő volt a kombinatorika kutatásának és alkalmazásának talán legnagyobb egyénisége. Meghonosította a Ramsey-típusújelenségek vizsgálatát és nagy úttörője volt a véletlen módszerek alkalmazásának. Zsenialitása nemcsak bizonyításaiban mutatkozott meg, hanem nagy problémafelvető is volt: művészi szintre fejlesztette a fontos problémák meglátásának képességét.

Lovász LászlóLovász László

Matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke  (Budapest, 1948. – )

Tanulmányai: 1962 és 1966 között a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumban az ország első matematika tagozatos osztályába járt, amelyből számos diák vált világhírű tudóssá. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem matematikus szakán végzett 1971-ben.

Pályája: Negyedéves korában gráfok faktorairól írt disszertációjával elnyerte a kandidátusi fokozatot. 1971 és 1975 között az ELTE Geometria Tanszékén tudományos főmunkatársként dolgozott. 1975 és 1982 között a szegedi Tudományegyetemen tanított és a Geometria Tanszéket vezette. 1982 óta az ELTE egyetemi tanára, 1983-tól a Számítógéptudományi Tanszék vezetője. 1987-től 1991-ig a Yale Egyetem tanára. Vendégprofesszorként tanított még a princetoni, a Cornell, a washingtoni, a kanadai waterlooi és a bonni egyetemen. 1979-ben ő lett az MTA legfiatalabb levelező tagja, majd 1985-ben rendes taggá választották. 1999-2006 a Microsoft Kutatóintézet kutatójaként főként alapkutatásokkal foglalkozott. E mellett a nagyméretű hálózatokkal és az azokat szolgáló nagyméretű programrendszerekkel kapcsolatban felmerült izgalmas matematikai problémákat vizsgálta. A Microsoft Kutatóintézetében feleségével létrehozott egy hálózatokon való adattérítést segítő algoritmust, melyet a Windows Server 2003-ba be is építettek. 2006-ban hazatért, azóta az ELTE TTK Matematikai Intézetének igazgatója.

Tudományos tevékenysége: Szakmai érdeklődése igen széleskörű, oktatott például geometriát, kombinatorikát, gráfelméletet, kombinatorikus optimalizálást, algoritmusokat és bonyolultságelméletet. Megalkotta a geometriai hipergráf fogalmát, mely többek között az alfa-kritikus gráfok elméletének teljes kiépítését tette lehetővé, és ennek a módszernek mellékeredményeként 1979-ben az információelmélet egyik legnevezetesebb problémáját, a Shannon-problémát is megoldotta. Ez az eredmény önmagában is világhírű. Jelentős eredményeket ért el az algoritmusok elméletében, ahol matematikai-logikai módszereket alkalmazott. Számos díja, kitüntetése mellett1999-ben kombinatorikai és számítástechnikai kutatásaiért megkapta a matematikusok Nobel-díjának tartott Wolf-díjat.